Календар на ПСИКОМФОРТ събития

Срокове за включване – записване, заявка, уговаряне на час

  • Развитие в група – предновогодишна покана за участие в ПСИКОМФОРТ групаспециално предложение! – набирането на участници приключи, групата е в работен ход от 28.12.2018 г. При интерес към такива формати вижте тази обява за по-достъпна възможност за консултиране, трениране и нова перспектива и се свържете за въпроси и заявка за следваща група.
  • 16-часови обучения за педагогически специалисти, одобрени от МОН по Наредба №12 от 01.09.2016 г. (в екипа обучители чрез Евро Тотал Консулт) – вижте информация и предложенията
  • Консултативните срещи със семействата на децата, участвали като доброволци в нормативната извадка на българското издание на тест за детска агресия DAF са без ограничителен срок. Вижте публикацията за обратна връзка по резултатите от тестването, проведено през октомври-декември 2016 г. Същата покана важи и за семействата, които още не са се възползвали от среща по резултатите от тестове на OS Bulgaria с доброволци през 2012-2013 г.
  • Записване на участници в курс за Едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация – допълнителна професионална квалификация по Психология за педагогически съветници и учители от Русе и от региона – обучение към Департамент за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Климент Охридски” за удобство на педагози от Северен централен регион с домакинството на Център „Псикомфорт” – Русе. В ход е набиране на участници – записване чрез заплащане, което приключва до набиране на оптималната бройката участници – 10-12 души. Прочетете публикация за този курс. Обявата през 2017 г. е променена спрямо първата през 2014 г. по отношение на параметър Диплома – вижте я и изберете. За въпроси и уговаряне на записване използвайте предпочитан начин от страницата  Контакти.
  • Вижте интересни предложения на началната страница на сайта, а също и в страниците на отделните услуги.
  • Вижте история на събитията с ПСИКОМФОРТ.

За заявка на услуга на ПСИКОМФОРТ календарът предлага: