Как с ПСИКОМФОРТ сътрудничество можете да оптимизирате навреме развитието на детето от 0 до 6 години

Дали детето се развива като повечето от своята възраст? Има ли препятствия, задържане или пък ускорение в развитието, което също създава напрежение? Може ли да се направи нещо съществено или ще се изчаква с безпокойство догонването на другите? А как ще разберем дали детето вече се справя и кога настъпва промяната? Много на брой въпроси, колебания, проблеми имат разрешение чрез сътрудничеството със специалисти и можете да постигнете такова и с ПСИКОМФОРТ.

Psycomfort Denver IIРазвитието преминава през сложна динамика на растеж и изменение: от микроскопичните клетки, носители на човешкия ген, през въздействието на състоянията и преживяванията на жената до раждането на детето и оттам нататък при многостранното му взаимодействие с обкръжението – контакта с майката и домашната среда, с другите, с педиатъра, в детското заведение с педагози и връстници, в училището, в собствената реализация в разнообразни социални роли в живота.

На различните „отсечки” на този накратко описан „маршрут” организмът и психичното могат да реагират с различен отговор на появили се препятствия – със справяне и повишаване на силата или със задържане и забавяне, с блокирана или затрудняваща се адаптивност заради неумение и несигурност у родителите да я стимулират. Причините може да бъдат и други, включително и особености във функционирането на отделни участъци и центрове в мозъка и нервната система като цяло от трудности при раждането или заболяване през ранното детство, което променя функционирането на дадени органи и това може да влияе на цялостното състояние на детето. Понякога такива проблеми предопределят трайно или бавно коригиращи се увреждания, но много често в сътрудничеството с компетентни специалисти в областта на динамиката на развитието може да се открият областите на задържане и похватите за стимулиране, коригиране, компенсиране, с това и оптимизиране на развитието на детето.

Кои са помагащите възможности на ПСИКОМФОРТ?

 •  Снижава безпокойството при обсъждане заедно с родителите на приложените маркери за диагностика, създава реалистични очаквания според резултатите и проблема, разяснява възможностите за работа с него и настройва семейството за конструктивност и целенасоченост.
 • Прилага Скрининг тест за детско развитие от 0 до 6 години Denver II – кратка процедура за оценяване, която: разкрива дали проявяващите се проблеми се нуждаят от интензивна диагностика или оценяване от страна на организации, специализирани в ранната интервенция, образование, здравеопазване; показва дали детето има нужда от по-нататъшно оценяване; предоставя организирана клинична картина на общото развитие на детето; алармира за потенциални проблеми, като дава представа какво е развитието на детето спрямо децата на същата възраст.
 • Окуражава родителите да бъдат активни и им дава увереност, че всяка оптимизираща промяна е продукт на техните усилия и действия за развитието на детето, дава сигурност с квалифицирана подкрепа и перспектива.
 • Подпомага родителите със знание и ги ориентира към средства и методи, които могат да прилагат с лекота и които биха изпробвали и усвоили.
 • Улеснява родителите за помощно взаимодействие с други членове на семейството, с педиатъра, ако е нужно с други специалисти по развитие – медицински специалисти, логопед, специален педагог, кинезитерапевт, също със специалистите в детската ясла или учителите в детската градина.
 • Усъвършенства непрекъснато своята система от знания, умения, практика, методики за диагностика и развиващи занимания, професионален обмен с колеги, които развиват също на високо ниво компетенциите си в областта на детското развитите.

Какво предлага програмата ПСИКОМФОРТ детско развитие за детето от 0 до 6 години?

 1. Първа консултация за запознаване с проблема, през която родители и психолог преценяват ориентировъчно какви биха могли да са факторите за особеностите в развитието на детето, решават дали ще работят заедно по проблема, в какви насоки ще е изследването на развитието и помощта – при психолога, в семейството и детското заведение, ако детето посещава такова.
 2. Три сесии за изследване на проблема и мерките за повлияване на развитието: две за диагностични процедури и една за обсъждане на резултатите и съвместно съставяне на план за близко във времето стимулиране, корекции в обичайния режим, промяна в родителския подход и др.
 3. Последваща консултация за проверка на ефективността на програмата, обсъждане на трудностите и набелязване на план в перспектива до края на настоящия възрастов период на детето и по-нататък.
 4. Развиващи занимания с ПСИКОМФОРТ, които може да се осъществят също от майката и от други помощници за детето, обучени от психолога (друг член на семейството,  педагог, детегледачка, роднина), които биха могли да се справят с препоръчани типове занимания, умеят да съблюдават детската работоспособност и моменти на настъпване на умора и дозиране на усилията, могат да бъдат последователни и настроени за системна работа.
 5. Други форми за оптимизиране на развитието, които ще откриете в рубриката за услугата ПСИКОМФОРТ развитие в група, ориентирани към груповото консултиране, което е по-евтино от индивидуалното и е високо ефективно. В тренингите за родители можете да осъществите обмен на опит и знания както със специалистите водещи на тренингите (включително с авторката на българската адаптация на Denver II, която обучава специалисти у нас чрез организацията издател на теста за нашата страна OS Bulgaria), така и с родители, с които споделяте общ проблем, създавате полезни контакти и приятелства за взаимна ценна подкрепа.

ПСИКОМФОРТ призовава родителите на деца в ранна и предучилищна възраст да не се поддават на чувството за безизходица и на отчаяние, както и да не се уповават на времето – че то ще оправи нещата от само себе си по някакъв начин. Начинът е един – действие навреме. Ако е станало закъснение, значи времето за започване е точно сега.

Цените на ПСИКОМФОРТ услугите са на разположение тук в сайта. За въпроси и заявка на започването с желание за сътрудничество изберете начин за свързване от Контакти.

 

Публикувано в Детско развитие, ПСИКОМФОРТ, Родители, Стратегии за справяне, Тестове | Коментирайте

Хиперактивност с дефицит на вниманието – ПСИКОМФОРТ предложение за съдействие

Възможност за тестване, консултиране и съставяне на подкрепяща развитието програма за вашето дете при признаци за нарушения в активността и вниманието в Център „Псикомфорт”.

 Conners3_in PsycomfortАко ви се струва, че детето показва свръхактивност в сравнение с другите деца, като че ли все не може да постои спокойно; ако трудно задържа вниманието си или се разсейва и от най-малките впечатляващи го промени в обстановката или в шума наоколо; ако не може да завърши докрай много започнати неща в игрите или в ученето; ако има тикове; ако поведението му се отличава с емоционална чувствителност, която ви притеснява, или с крайни според вас прояви на противопоставяне и агресивност, може би и с разрушителни действия, бихте могли да се уверите във възможните причини за това и да предприемете мерки, като се насочите към съдействие с точен тест и програма, която може вие да съблюдавате вкъщи, а съдействащите педагози – в училище.

През последните десетина години сред родители и учители се чува все по-често думата „хиперактивност”. За това има редица причини, които в тази публикация няма да разискваме, а ще се фокусираме на възможностите за действие по проблема. Увеличена е склонността това определение да се поставя като бърза диагноза при деца, които се отличават от останалите с по-трудно привеждане към групов ред и дисциплина. За такова обобщение според наблюденията на учителите може да има основания.

Въпросителните по тази тема могат да направят родители и учители съмишленици и партньори в подпомагане развитието на детето, но за съжаление могат да бъдат и разделителен повод за противопоставяне и за взаимно недоверие.

Какво предлага ПСИКОМФОРТ при признаци за такъв проблем?

 1. Гледната точка, че най-ценно за развитието на децата е сътрудничеството между родители и учители, взаимното доверие, споделените усилия с търпение в прилагането на нови подходи и забелязването на резултатите, когато са избрали план за действие, който заедно да съблюдават.
 2. Надеждни тестови методики – след първата консултация в Център „Пикомфорт”, когато родителите споделят своите впечатления и преживявания за проблема, участниците в теста – детето (ако е навършило 8 години), родител и учител попълват отделен въпросник по тест Conners3 Рейтинг скала за оценка на ADHD (хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието), предназначен за уточняване на проблема при деца на възраст 6-18 г., високо ефективен психометричен инструмент, който се използва в много държави,  стандартизиран през 2013 г. за нашата страна от OSBulgaria. След отчитане на резултатите и отличилия се от тях проблем е възможно да се приложат и други методики за доизясняване на затрудненията в развитието на детето.
 3. Правейки това изследване, не забравяме, че детското развитие е непрекъснато и за него влияят множество фактори. Ако обаче според проблема е необходимо и фармакологично лечение, за което е нужно да се постави диагноза, това налага екипно участие на различни специалисти според проявения проблем, в случая лекари. Ако не е нужно медицинско диагностично определение и развитието може да се оптимизира според водещото нарушение в развитието с нов домашен режим на занимания, учене, игри, навици, консултантът и семейството могат да уговарят заедно програма и срокове за приложение, както и критерии и показатели за успешност на изпробвания план. (В първия споменат случай такава програма се съставя екипно с участието и на други специалисти.)
 4. До края на лятната ваканция ПСИКОМФОРТ предложи улеснен старт на изследването в рамките на програмите ПСИКОМФОРТ детско развитие по отношение точно на този проблем: първата консултация с родителите (преди пристъпването към теста) беше безплатна до 01.09.2013 г., а самото изследване – платено по цената на дейността. Целта беше семействата да се насърчат и да имат време да стартират колкото може по-скоро своята домашна оптимизираща развитието на детето програма, преди началото на учебната година с новите училищни предизвикателства. Предложението с тази отстъпка беше валидно от 30.07.2013 г. до 01.09.2013 г. От този срок нататък програмата се реализира по редовните цени за първа консултация + тестване със специализираната методика и други за прецизиране на проблема и планиране на мерки.

Семействата на децата, които участваха доброволно в тестването за стандартизиране в нашата страна на тази рейтинг скала (с попълване на въпросници за детето доброволец от него самото, родител и учител) през месеците октомври и ноември 2012 г. с изследовател Петя Чешмеджиева, могат да уговорят своята безплатна консултация без ограничен срок, когато пожелаят – за резултатите от теста или пък, ако не се интересуват от тях, за споделяне на какъвто и да е проблем, свързан с развитието на детето.

И за доброволците, и за клиентите по това изследване и програма за детско развитие свързването става по предпочитан начин през Контакти тук в сайта.

Научете за още възможности за ПСИКОМФОРТ сътрудничеството за развитието на вашето дете:

 • Информирайте се за вариантите на програмите ПСИКОМФОРТ детско развитие според възрастта на детето.
 • Ако вие сте участник в доброволното изследване за българската стандартизация на този тест, вижте поканата за безплатна консултация, която е отплата за участието в тестването през месеците октомври и ноември 2012 г.
 • Запознайте се с кампанията, която проведе ПСИКОМФОРТ за съдействие на OSBulgaria за стандартизиране на тест за детско развитие в нашата страна. Той е информативен за силата на мисленето на детето и безплатен за доброволците с последваща безплатна консултация по резултатите.
 • Използвайте ПСИКОМФОРТ улеснението за избор на средно училище или университетска специалност или пък първа професия, нова квалификация или нова професионална област за реализация на вашето дете или на вас-самите.

Вижте всички други ПСИКОМФОРТ предложения със срокове.

Публикувано в Детско развитие, Кампании на ПСИКОМФОРТ, ПСИКОМФОРТ, Психологично консултиране, Родители, Стратегии за справяне, Тестове | Коментирайте

Ритъм Презареждане с барабани в Русе на 29 юни – ела и си доведи приятел!

Силно презареждане със свирене на барабани ще изпитат русенци, които се включат в „Ритъм Алхимия Лаборатория #1 – Трансформиране на енергия“ на Мартин Иванов. В този формат ще има много свирене в час и половина.

Drumcircle Rousse 02.02.2013-3Снимка на вестник „Утро“ от дръмсъркъл на 02.02.2013 г. в Русе

„Ритъм Алхимия Лаборатория #1 – Трансформиране на енергия“ е първата, и то голяма стъпка, в постигането на физически и психични сили и баланс, на хармония в себе си и със света на д-р Мартин Иванов, дръмсъркъл терапевт, барабанен фасилитатор на групи за развитие и тиймбилдинг с барабани и перкусии.

В час и половина в града си русенци могат да се почувстват и като на морския плаж, и като взели енергия от свежестта на въздуха по високите езера с водено чрез гласа на инструментите и ритъма въображение и творчески пресъздадени пространства, от релаксиращо отпускане като на топлия пясък до енергийно  „нажежаване“, което под чадъра на водещия е напълно обезопасено от високо напрежение 🙂 Много тонизиране на тялото от вибрациите на барабаните и прочистване на ума от „вредните емисии“ на ежедневието. Не са нужни специализирани познания по физика и енергопреносимост, нито фазомер, токоизправител, електромер, нито пък изолирблант! Енергията, която ще трансформираме в нас и която ще презаредим, няма да бъде засечена от инкасатори, но ще усетим силата, която ще ни държи трайно и най-вече ще узнаем, че има начини сами да я постигаме. Как става това, може да научи всеки от Мартин Иванов чрез философията и методологията, на които се базира неговото познание от науката и от практиката като ритъмтерапевт и барабанен фасилитатор, публикувано в монографията „Алхимия на ритъма“ („По следите на философския камък“).

Ето на какво ни кани авторът и водещ: „Лаборатория # 1” ще бъде високо енергично трансформираща ритъм сесия! Ако искате да полетите и да се освободите от моментната умора, летаргия, подтиснатост или задръжки, заповядайте и задно ще ги трансформираме в светлина и енергия! Нека заедно да се потопим в древното изкуство на алхимията!

Във Фейсбук страницата на събитието д-р Мартин Иванов пояснява, че ще бъдат осигурени инструменти за участниците – барабани и перкусии, но който си има свой и желае да свири на него, може да си го носи. Маестро Иванов е подготвил приятни изненади! За участие в такъв барабанен кръг не е нужно и да имате специализирани музикални познания и опит от свирене. Просто елате и ще се уверите в тази първична човешка способност за свирене на барабан в съзвучие с другите.

Точни данни за събитието в Русе:

  • Датата: 29 юни 2013 г.
  • Денят: събота
  • Часът: 16:00
  • Времетраене: час и половина – 16:00-17:30
  • Мястото: Център „Псикомфорт“ – вижте адрес и данни за връзка и заявка тук в Контакти
  • Организатор: Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“, лице за контакти: Петя Чешмеджиева
  • Цената: вход за самостоятелен участник – 20 лв., а ако искате да доведете приятел/ка, съпруг/а, колега и т.н. ползвате отстъпка и цената за двойката участници е 35 лв.
  • Срок за заявка с предплащане: за изкушили се в последния момент – до петък до обяд – 28.06.2013 г.

Осигуряване на участие: свързване по избран начин – телефона или интернет; плащане – по избран начин.

Още за ритъма в група:

Публикувано в Антистрес и ритъм-терапия, Групово консултиране, ПСИКОМФОРТ, Развитие на личността, Справяне с неврозата, Събития, Тренинг | Коментирайте

Точни и надеждни тестове дават бърза навигация за успешна посока в живота

Какви са ни силите? Какво ще ни трябва? Къде сме по пътя и къде светят лампичките на нашата успешност? Отговорите – в резултатите от онлайн тестовете чрез OSBulgaria, достъпни и с ПСИКОМФОРТ

Публикувано в Кампании на ПСИКОМФОРТ, Кариерно консултиране, ПСИКОМФОРТ, Психологично консултиране, Развитие на личността, Родители, Стратегии за справяне, Тестове | Коментирайте

Съвсем в кръга на нещата за нещата в кръга

Звучи като игра на думи. Две прости думи: кръг и неща, които са в кръг. Какво е кръгът? Какво може да се случва в един кръг? Какво е Псикомфорт в кръг?

Group in a circle PsycomfortС какво свързваме думата „кръг”? – Изрязани кръгчета за „гердана на мама” в детска апликация. – Двуизмерно изображение за всякаква „топка”, за слънцето и луната. – Важният геометричен символ окръжност с всички математически предизвикателства, вписан в други фигури или съдържащи се в него, диаметрално или радиално пресичан, линейно измерван и кълбовидно умножаван в сфера, цилиндър, конус и в други сложни обемни тела. – Мегалитното светилище Стоунхендж в Южна Англия или пък „оградка” от кубчета за играчките животни на малчугана. – Египетският символ на вечността – пръстеновидно завързана връв, но също и античният символ захапала опашката си змия (уроборос), които наред с колелото като средство за движение изразяват динамичност. В традиционната астрономия кръгче с вписана в средата точка е символичен знак на слънцето, а в алхимията – на съответстващия му метал злато. Кръгът също олицитворява Бога и небето, обединява дуалността Ин/Ян в китайския символ – изконното едно. В дзен-будизма кръгът означава просветлението, съвършенството на човека с изначалния принцип. Играенето на хорà се схваща като „играещи кръгове”, а в други земи поддържа чувство за сигурност в основите на шатрите „типи” в индианските станове и в подреждането при сядане там в кръг. Още интересни подробности може да научим от „Речник на символите” (Бидерман, 2003) или да надникнем в детската градина при „кръгчето” – мястото със столчетата обикновено на килима в занималнята, където групичката от деца е обединена в задружието, където учителката пее и утешава плачещите в малката група или стимулира истинска дискусия в голямата група…

Да видим и големите хора в Кръга. Една стара и много популярна френска песен „Рицари от кръглата маса” (Chevaliers de la table ronde) възпява последователността и увереността на лирическия герой, вдъхновен от жена, да бъде отдаден до сетния си миг на страстта към виното. До смърт и в смъртта. Уикипедия ни казва, че „кръгла маса” е исторически и политически термин за обозначаване на равноправни съвещания и преговори, като се използва и преносно – за мирен начин за достигане на компромисно решение. Кръглите маси в днешно време като че ли не могат да изпълнят функцията си от времето на крал Артур – сред рицарите да няма място за водещ, никой да не е поставен в привилегирована позиция и така всички на нея да са равнопоставени.

Принципът на Кръга, на равнопоставеността и на премахването на бариерите в общуването, на развитието на участниците в дадена група чрез чудната динамика, която се създава в кръга, се реализира във всички групи от хора, които работят в кръг, и чието съзнание се стимулира честно към посоката на целта за всички. Водещият на групата е пръв сред равни по отношение на компетенцията, за която служи като източник на информация и нов опит, а групата в кръг умножава енергията на всеки един от участниците чрез обмена на собствен опит, усет, емоции, чувства, преживявания заедно с другите.

Кръгът е основна подредба за сядане в групите за развитие на Псикомфорт, а също и начална и финална форма за обучението в група на ПСИКОМФОРТ академия.

В кръга става и енергезирането в масовия дръмсъркъл (барабанен кръг), а също и общуването и самоусъвършенстването чрез свиренето в група за самоопознаване, споделяне и сближаване със себе си и с микро/макросвета чрез звуците на барабани и други ударни инструменти и в ритъма – собственият солов ритъм и съзвучието в общия пулс и ритъм на групата.

Може да научите още как се стигна до идеята за първата група по програма „Ритмология” в Русе и за 5-часовия формат по тази програма за градовете извън столицата на Мартин Иванов – барабанен терапевт, композитор, диригент, перкусионист и водещ на групи за релакс, за укрепване на екипи и изобщо за личностно развитие.

Ето още информация за групите за развитие по ПСИКОМФОРТ проекти за възрастни и за ученици,  за групите с гост-водещи, свързани с психотерапия, групово консултиране и усъвършенстване на умения, както и за детско развитие през различни възрастови периоди и особено важния етап от 0 до 3 години.

Публикувано в Антистрес и ритъм-терапия, Групово консултиране, Обучения, ПСИКОМФОРТ, Развитие на личността, Родители, Справяне с неврозата, Тренинг | Коментирайте

Още няколко стъпала нагоре в личностното развитие чрез 5-часова ритъм сесия с Мартин Иванов в Русе на 13 април

След представянето на книгата си „Алхимия на ритъма” през февруари 2013 г. с интерактивна презентация и дръмсъркъл маестро Мартин Иванов предлага на русенци, които имат стремеж към развитие, една различна форма на самоопознаване, повишаване на уменията за разбиране на другите и себе си и постигане на баланс и синхрон между своите вибрации и вибрациите на живота чрез изследване на собствения тон, ритъм, темпо и динамика в емоции и състояния и усъвършенстване на уменията за общуване чрез тях.

 Rhythmologies Martin Ivanov SfНа 02.02.013 г. Мартин Иванов, директор на Институт за съвременно изкуство и терапия „Либера”, запозна русенската си аудитория със своето задълбочено изследване, публикувано в книгата „Алхимия на ритъма” („В търсене на философския камък”), върху свойствата на ритъма, който осъществява биологична връзка в природните феномени на нашата планета и действа в човешката същност. Участниците имаха възможност да преживеят както разбирането чрез универсалния език на ритъма, така и да се ориентират в нюанси на възприятието и изразяването, които се свързват с определени емоции и състояния. В тази първа среща на Мартин Иванов с изкушените той представи в ритмични щрихи примери за ментални елементи и показа идеята за менталната трансформация.

 На 13 април 2013 г. Мартин ще бъде отново в Русе, този път с „Ритмология” в 5-часов формат, специално предназначен за градовете извън столицата. Предложението му е в отговор на споделения интерес на участници от първата среща. Концепцията е основана на книгата „Алхимия на Ритъма”, която е учебно помагало, теоретичен пътеводител в разбирането на ролята на ритъма в първичните ни връзки с елементите на живота.

За да се реализира програмата в един ден, русенци, които подадат заявка за участие, ще попълнят предварително индивидуална Виртуалната Интерактивна Матрица. Посредством резултатите от нея ще бъде пречупена идеята за ритъма през 5-те теми Вибрации, Активно слушане, Комуникация, Синхрон/Баланс и ще станат възможни новото самоопознаване и стъпките нагоре в развитието, споделено с други участници в рамките на тази група в камерен състав.

 Запознайте се в резюме с програмата на 5-часова „Ритмология в Русе”, ефектът от която е в унисон с целите на услугата ПСИКОМФОРТ развитие в група, но се реализира чрез изразните средства на свиренето с ударни инструменти, с които първично е свързано човешкото битие. От програмата ще се уверите, че няма ограничения и изисквания, свързани със собствения опит, образование, професия и лични интереси на желаещите да участват, нито зависимост от специални познания по музика. Тази програма е за всеки, който иска да се чувства по-добре, да разбира другите и себе си по-добре, да се самонастройва по-бързо и по-леко в различните ситуации, да е по-уверен и да е с още едно средство по-здрав.

За комфорта на участниците ще се погрижи ПСИКОМФОРТ с място на провеждане – Център „Псикомфорт”, гр. Русе, бул. „Цар Освободител” №14, ет. 2.

 Още информация:

Публикувано в Антистрес и ритъм-терапия, Групово консултиране, Развитие на личността, Справяне с неврозата | Коментирайте

„А сега накъде?” – въпросът в труден епизод от житейския филм на всеки един от нас, особено пред избор на училище и професия

За да помага бързо и сигурно в този напрегнат избор, ПСИКОМФОРТ избра тестове, преминали проверка за ефективност сред потребители в други страни и спечелили аплодисменти сред специалистите на множество конференции и конгреси, и предприе стартова кампания в услуга на ученици, родители и всички, които имат нужда от нов избор на професия.

Online tests OSBulgaria&PsycomfortЗа улеснен избор ПСИКОМФОРТ решение помага с тестове на OS Bulgaria, чийто екип издава у нас световни и собствени ефективни инструменти за психологично изследване, като съблюдава всички условия в този процес – авторските права на съставителя или негов издател, надлежни многократни специализирани преводи на чуждестранните тестове, апробиране, стандартизиране с всички статистически процедури, за да бъдат те надеждни и валидни за това, за което са предназначени.

С партньорския договор на ПСИКОМФОРТ с OS Bulgaria в областта на тестовете за образователно и професионално ориентиране нуждаещите се могат да се възползват от  самостоятелно онлайн тестване на по-ниска цена, а също и от новата комплексна услуга, която включва и консултации и тест за нуждите през три специални периода в живота: за учениците от 6-7 клас преди избор на средно училище – тест Маджелано Джуниор (Magellano Junior), за ученици от 10-12 клас за избор на университетска специалност – тест Маджелано Университа (Magellano Universita), и за младежи или възрастни, които избират своята първа професия или желаят да се развият в нова област – българска версия на тест SDS (Self-Directed Search).

Защо моментите за такъв избор са вълнуващи, напрегнати, често стресиращи?

И сами разбираме, и изследванията потвърждават, че този избор определя качеството на живот и удовлетворението ни в бъдеще, защото професията е не само източник на средства за препитание и за материално благополучие, но и среда, в която всички бихме искали да се преживяваме успешни и в унисон със себе си.

Конструкцията на тестовете за кариерно ориентиране, които OS Bulgaria валидизира за нашата страна, отразява факторите, посочени от Франк Парсънс (1909), който се счита за баща на професионалното ориентиране:

„Мъдрият избор на професия зависи от три фактора:

 • Познаване на собствените способности, потенциали, ресурси, интереси, амбиции и ограничения;
 • Познаване на изискванията, условията за успех, предимствата и недостатъците, възнаграждението и перспективите пред различни сфери на професионална дейност;
 • Умение за анализиране на връзките между горните две групи от факти.”

Ето причините, заради които ПСИКОМФОРТ избра да комплектува консултирането за училищно и професионално ориентиране с тестовете, предложени OS Bulgaria:

Тези тестове са ефикасен помощник, който спестява пари, време, разочарования. Родителите предприемат скъпо струваща в днешно време инвестиция за образование, която, ако се окаже погрешна, би могла да доведе до конфликти и упреци в семейството, да причини дори страдание в живота на самото дете, ако то след време се преживява като неуспешно в работата или в даден период пазарът на труда не предложи заетост по избраната специалност.

Няма шанс за субективна грешка при изчисленията на резултатите. Консултантът не участва лично в калкулиране на резултатите, както е при много други тестове. Те се изчисляват автоматично в тест-системата на OS Bulgaria, която генерира и доклад за клиента.

Тези тестове ясно отличават силните страни на личността, съвпадения и разминавания между намеренията и собствения потенциал. Консултирането в случая помага на клиента за осъзнаването в каква среда би се чувствал той успешен според възможностите си и удовлетворен.

Тестът е надежден помощник, който съкращава времето за вземане на решение и колебанията на клиента в консултативния процес. Попълването на тестовите батерии трае около час и половина, резултатите се получават към клиента и консултанта по електронен път и са готови за следващата консултативна среща за улесняване в избора.

 В съдържанието на услугата ПСИКОМФОРТ решение научете подробности:

Публикувано в Кампании на ПСИКОМФОРТ, Кариерно консултиране, Развитие на личността, Родители, Стратегии за справяне, Тестове | Коментирайте

След свиренето на барабани с Мартин Иванов резонансът не спира

На 02.02.2013 г. Русе посрещна дръмсъркъл фасилитатора Мартин Иванов и се разтвори в Алхимия на ритъма в рамките на интерактивната презентация на неговата едноименна книга и в свиренето в дръмсъркъла – барабанен кръг. Защо този резонанс няма да спре?

Drumcircle Rousse 02.02.2013Снимка: вестник „Утро“

Да, точно тук в малкия ПСИКОМФОРТ вестник, наречен просто Журнал, трябваше веднага да излезе публикация след приключването на събитието. Там е работата, че за всички, които бяха, то още действа и няма да приключи. Звучи странно, за някои може би и превзето, но не и за участниците в енергезиращата среща с Мартин от второто му гостуване в Русе, някои от които бяха спечелени почитатели от първото гостуване на 25.06.2009 г. Как да си обясним този ефект?

Честотите

Мартин Иванов предизвиква не възпроизвеждане, а създаване. Той загрява своята аудитория така, че всеки участник да се освободи в максимална степен от бариерите за своята спонтанност и настройва хората на сътворческа и на творческа вълна. На честотите на създаването мозъкът работи хармонично с центровете на двете си полукълба и ето ни на лице здраве, усилена индивидуална и колективна енергия.

Вибрациите

На вълните и честотите на творчеството в групата винаги се получава обмен, положителна свързаност, която предизвиква възторг, повишава увереността в себе си, сигурността в групата и силата вътре в себе си, защото човек създава!

 Резонансът

Седнах на втория, външен кръг с перкусиите (във вътрешния кръг бяха участниците с барабаните). Извадих моето джембе, което е доста по-малко от барабаните на Мартин, и ми е подарък от приятели от първия дръмсъркъл в Русе през 2009 г. Като го докоснах, ми се стори нещо странно, но засвирих. В една малка пауза за нашия кръг, докато свиреха само барабаните, отново само сложих ръцете си върху гладката платформа и се удивих на вибрациите по барабанчето ми – то резонираше, отразяваше свиренето на другите! Като че ли всички синхронно свиреха на моя малък барабан 🙂 Знаех, че тази енергия се отразява в ума и сърцето на всеки един, че вибрира в телата на всички и извършва пречистване, пренастройване. Не е пресилено да кажем, че заредихме с положителна енергия залата, сградата и града, след като се разотидохме и се пръснахме по кварталите си.

 Решенията

Приятно уморени, все още превъзбудени, седнахме с маестро Мартин Иванов и Самуила да споделим настроението, което не ни напускаше, но и ние не му се съпротивлявахме. От дума на дума, от впечатление на впечатление стигнахме до нещата, които ни свързват. Не, че беше нужно да ги анализираме – те нали така и така ни свързват, ние ги чувстваме и не ни беше нужно да ги мислим, само отново си потвърдихме, че сме „на една вълна” в настройката, мирогледа си, в професионалните ценности и етични моменти за организацията на такива събития и за взаимодействието с хората, които ни се доверяват. Ние вярваме в значението на силата вътре в личността и тази, която действа в обмена между хората. Не може да имаме изкушения за недостойни професионални компромиси – имаме силата на знанията и неспиращия стремеж за развитие на възможностите да бъдем полезни, да припомняме истинската надежда, а не да успиваме сетивата. Искаме хората, с които влизаме в контакти, да чувстват силни себе си и да им помагаме да си възвръщат властта вътре в себе си, ако се е случвало да я поверят на съмнителни идеи и търговци на „здраве” и „благоденствие“ в красиви кутийки от помади, а също и на „стражи”, които посяват под нови форми страха от Световната конспирация, като всъщност извършват такава върху ума на хората.

Социалните проекти на Мартин Иванов и Институт „Либера”, споделени съорганизаторски от Център „Псикомфорт”, винаги ще се основават на чистото изкуство, на откровената комуникация чрез изкуството и на оздравителната и енергезираща сила на спонтанността и творчеството.

Следва продължение. Мартин вече мисли за нещо ново на пролет – специално за русенци.

Всички, които очакват това новото, нека да заявят желанието си чрез формичката за връзка тук в Контакти, за да стане после бързо и лесно информирането. ПСИКОМФОРТ ви обещава, че няма да ви изпраща други съобщения, освен тези, от които сте заявили, че се интересувате. До нови срещи с русенските почитателите на споделеното създаване с Мартин Иванов – Институт „Либера”!

Разказ от първо лице (или по-скоро импресия): Петя Чешмеджиева

Ето атмосферата в снимки:

Публикувано в Антистрес и ритъм-терапия, ПСИКОМФОРТ, Развитие на личността, Справяне с неврозата, Събития | Коментирайте

Пожелайте ПСИКОМФОРТ за Новата година, поръчайте си ПСИКОМФОРТ развитие!

ПСИКОМФОРТ предлага промяна със саморазвитие чрез участие в група за хора, които искат да развият подобни на желаните от вас качества или за хора с подобен проблем. Може да опитате ПСИКОМФОРТ развитие лично за себе си или да помогнете на хора, които обичате. Годината може да има силно начало с категорично заявена воля за промяна.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAАко ви се струва, че можете повече от това, което правите, ако чувствате неудовлетворение заради недостатъчно решителност, ако често ви се случва да „удряте на камък“ при начинания, стартирали с надежда за успех, знайте, че това се изпитва от много други хора и заедно с други може да изследвате и откриете вашия Път и вашите средства той да ви води към вашата добра посока.

Ако имате близък човек – роднина, приятел, дете над 14 години, – за който ви се струва, че се измъчва от обърканост, от чувство за малшанс, а може би и депресия, бихте могли да му предложите опит за справяне заедно с други хора в група от 8-12 души със същия проблем.

ПСИКОМФОРТ в група означава взаимопомощ в себепознанието и промяната чрез усилена възможност за окуражаване и подкрепа при гарантирана от психолога психична безопасност на процеса за всеки един участник.

Как става това? Първо, погледнете описанието на услугата ПСИКОМФОРТ развитие в група. Свържете се с ПСИКОМФОРТ по предпочитан начин, за да предадете накратко за какъв проблем става въпрос или какви нови качества и умения чувствате като дефицит и цел за развитието ви или представете тази възможност на ваш близък, който се нуждае от такава подкрепа. Заедно с психолога ще установите готовността за участие и подходящата за вас или за вашия близък група. Готовността за начинанието се заявява със записването за време за запознаване с психолога до 20 минути, което е безплатно, и тогава уреждате работното отношение с договор за услугата и заплащане (после, по време на работата на групата психологът сключва допълнителен договор с всеки един от участниците за ангажимента си към групата).

Чрез услугата ПСИКОМФОРТ развитие в група участвате в 30-часова програма, съставена от водещия съобразно темата и проблема, която се следва гъвкаво, на цената за участие в различните форми за многочасовото групово консултиране е равностойна на цената на 5 консултативни срещи на психолог и клиент в индивидуалното консултиране. Графикът за разпределението на 30-те часа на групата (по 3, по 4 или по 5 часа в работни или почивни дни) се съставя така, че да е удобен за всички участници.

Запознайте се и с метода на индивидуалното и групово консултиране. Очаквайте скоро публикация за ПСИКОМФОРТ детско развитие и узнайте възможностите в подпомагането на развитието на вашето дете заедно с вашето развитие, споделено с психолог, а може би и със семейства с подобна на вашата трудност и цел.

Публикувано в Групово консултиране, Проект "Общуване с лекота", ПСИКОМФОРТ, Психологично консултиране, Развитие на личността, Справяне с неврозата, Тренинг | Коментирайте

Скъпа ли е цената на психологическата услуга?

В условията на икономическия натиск от повишаваща се безработица, от скачащи цени на горива и храни, от потискащи новини, които все повече стопяват чувството за сигурност, нуждата от психологическа подкрепа става по-силна, но човек се изправя пред цена, която счита, че не може да си позволи, за да не ощетява домашния бюджет.

Bureau 1-1Да, психологическата услуга не се субсидира от държавата както здравните услуги. Психолозите инвестират в квалификациите си след университета, в закупуване и усвояване на методики, чрез които да поддържат добър професионален стандарт, за да предпазват процеса на работа от грешки, и с които могат да ускоряват промяната.

За много хора цената на индивидуалната психологическа услуга е висока. Други биха забелязали, че средната цена за 1 час при психолог не е по-висока от тази за 20 минути при масажист или при зъболекар. Да, при масаж усещаме ефекта на допира върху себе си с ароматните масла и това действа веднага. Така е и при зъболекаря – той работи с машинка, слага лекарство, пломбира… Неговото майсторство действа веднага. Посещението при психолога понякога дава ефект веднага, ако готовността за промяна е назряла до такава степен, че е достатъчно само окуражаване от специалист. Но, ако животът постепенно се превръща в ад от възпрепятствана с годините решителност, от съсипана увереност още от детството или от настъпило примирение с ежедневното манипулиране от някого, тогава от осъзнаването на ситуацията, в която се намира човек, до решението за промяна и постигането и` са нужни повече срещи с психолога. Цената… Цената е усилието на всеки в израстването, за да стане по-уверен, а с това и по-здрав. А цената на психолога е тази, с която нуждаещият се го ангажира да понесе промяната на клиента си чрез неговата професионална издържливост, грижа и мисъл за хората, на които помага. Така е при индивидуалната психологическа услуга.

Различно е при помощта в група. Често цената е многократно по-ниска от тази на индивидуалната услуга, стига хората да приемат, че ще бъдат съпричастни на промяната на свои събратя по страдание или по порив за развитие. В групата всеки има шанс да извърви пътя си не само с подкрепата на психолог, а с повече спътници подобно на изкачването на планина – по стръмните склонове хората си подават ръка, понякога някой поема раницата на друг, ако е много изтощен, но той никога няма да бъде изоставен, ако сам не реши да се откаже от пътя. Психологът е водач, който се грижи всички да извървят пътя до своя връх и да си съдействат, всеки да опознае своя темп и своята сила на катерене, което ще му помогне по-нататък в самостоятелното изкачване и на други трудни височини.

Цената в група е усилието да се извърви пътят, като  изкачването се споделя с други. Цената на психолога, който е водещ на групата, е тази, с която групата го ангажира да бъде съпричастен на всеки участник, да поддържа атмосферата на психична безопасност на изкачващите – да бъде „барометър“ както за групата, така и за груповото „атмосферно налягане“ върху състоянието на всеки един, да стимулира активността и желанието за постигане.

Ние всички многократно плащаме цената за живота ни – усилия, страдание, стрес, вълнение в очакване… Понякога забравяме целта и се объркваме за посоката. Често бързо си ги спомняме, но може и под тежестта на проблемите да се загубим във времето и в пространството ни. Психологът може да носи товара на някого и без да бъде възнаграден, но с неговите си сили той споделя товара на изкачващия се, а тези сили трябва да стигнат да носи товара за своите житейски задачи и да не спира да се тренира със знания и нови умения в трудните изкачвания на загубилите се в планината.

Публикувано в Групово консултиране, Психологично консултиране | 4 коментара