С грижа за децата, за живота и за възпитанието на децата в грижа за живота „Русалка“ се гмурна до дъното на душата да потърси тайни за мотивация на екологичното поведение

РИОСВ-Русе избра да съдейства на ЦДГ „Русалка“ по една от темите за вътрешната квалификация през тази учебна година, посветена на екологичното възпитание, с ПСИКОМФОРТ.

Защо детската градина е любима среда на ПСИКОМФОРТ? Да, заради личния опит там, но има и други основания. Детската градина е не само място за дневна грижа за децата, докато родителите им са на работа и се справят с ежедневните житейски задачи. Детската градина е не само място, където децата се учат чрез игри и разнообразни упражнения по системни методики и специално направени за тях програми. За ПСИКОМФОРТ детската градина е и място, където стимулирането на правенето, моженето, мисленето и емоционалната сфера действа оптимално развиващо, в някои случаи корекционно при проблеми в развитието, в други случаи – терапевтично и психопрофилактично.

 

Снимки: архив на РИОСВ-Русе

Защо и как присъства ПСИКОМФОРТ на 15 ноември 2012 г. за една от подтемите на планираната вътрешната квалификация за учебната 2012-2013 година в ЦДГ „Русалка“, можете да научите още от публикация на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе, както и от запечатаните в снимки мигове за месец ноември в интернет пространството на детската градина.

Учителите знаят от практиката, но намериха потвърждение и от психологията за движещите сили на поведението, когато материалите и беседата с дечицата стимулират потребността от изразяване, от сигурност, от наслаждаване, от справяне с одобряване и така у самите тях се формира грижата като ценност.

Отвън погледнато, може да не личи, но детските градини са собствени малки институти за усъвършенстване на педагогическото майсторство за развитие на децата. Там учителите търсят нови ефективни начини за справяне с предизвикателствата на времето. Нуждаят се само от доверието на родителите съвместното възпитание на децата да бъде истински споделено между тези, които истински ги обичат.

Очаквайте скоро ориентири от ПСИКОМФОРТ за родителите на малките деца, които биха подпомогнали решението им дали, кога и как да споделят отглеждането и възпитанието с детската ясла и детската градина. Това осъзнаване и подготовка на родителите за такава стъпка се осъществява и чрез услугата ПСИКОМФОРТ развитие с програми по проекта „Общуване с лекота“.

Публикувано в Групово консултиране, Детско развитие, Обучения, ПСИКОМФОРТ, Развитие на личността, Събития, Тренинг | Коментирайте

Лекотата в общуването – имунитет, който може да се предава от човек на човек, от големите на малките

Имаме най-различни възможности да прекараме живота. Само от нас зависи това да стане чрез общуването с лекота.

Ако искаме да се имунизираме (себе си и децата) срещу неврозата, можем да постигнем това чрез самопознание, чрез научаване как да разбираме и приемаме по-добре другите, как да споделяме живота си.

Повече за ползите от нашето самоусъвършенстване за общуване с лекота всеки може да научи:

 • чрез опита – при общуване с хора, които го владеят, и като вреда посредством тези, които му се противопоставят и които създават болестотворни отношения
 • чрез книгите – художествена, научна и научно-популярна литература
 • чрез трениране – индивидуално с психолог или друг специалист, който владее методи за учене на другите, и в групи за тренинг на умения.

През есента – „в края на лятото, миг преди зимата”, както се пее в една чудесна песен – ПСИКОМФОРТ ви запознава със своя проект „Общуване с лекота”, който се реализира чрез групово консултиране в рамките на услугите ПСИКОМФОРТ развитие (за граждани за себе си и за децата си) и ПСИКОМФОРТ академия (за специалисти от помагащите професии). Предимства на груповите форми за споделено развитие са:

 • интерактивното обучение (учим се взаимно – всеки чрез опита и промяната си с помощта на водещия)
 • евтината цена на услугата за разлика от индивидуалните консултативни срещи с психолога
 • участие в развиваща среда заедно със себеподобни, които се вълнуват от същите проблеми и имат интереси за самоусъвършенстване като нашите
 • създаване на нови приятелства в разтоварваща защитена среда, за която се грижи психологът водещ/фасилитатор на групата.

Цел на проекта е подобряване на живота чрез постигане на лекота в общуването. Ако тази цел е и ваша, ПСИКОМФОРТ предлага постигането и` чрез следните дейности:

1. Запознаване по достъпен начин с измененията на психична свързаност през различните възрастови етапи и с нещата, които затормозяват или улесняват детското развитие

2. Съдействие за разпознаване на проблемите на общуването и тяхното отражение върху здравето и върху чувството за благополучие

3. Подпомагане на осъзнаването на смисъла от справяне с проблемите на общуването чрез пораженията върху качеството на живот

4. Създаване на възможности за изпробване и упражняване на нови ефективни модели на общуване в унисон със собствените потребности и със собствения етап на личностно развитие и със съответните при свързаните лица – деца, семейни/интимни партньори, родители и колеги в работната среда.

Развитието на умения за общуване с лекота с ПСИКОМФОРТ се осъществява в комбинация от:

 • публични лекции за масово запознаване
 • индивидуално или семейно консултиране преди включване в групи, а също при нужда и по време на груповата работа
 • групово трениране на индивидуално и семейно включили се участници в състав според потребностите и интересите по теми от програмата в рамките на услугата ПСИКОМФОРТ развитие (включва минилекции, ролеви игри, упражнения и дискусии, споделяне на опит, създаване на „групово огледало” за обратна връзка, стимулиране на групова поддръжка в условия на психична безопасност, осигурявана от водещия на групата)
 • групово подкрепление в почивките за поддържане на бодрост и сили с осигурена вода, тонизиращи напитки, закуска

Оптималният брой участници в група е 8-12 души. С участниците се провеждат предварителни индивидуални консултации (запознаване) за установяване на готовността им за развитие в група и нуждите им според темите на проекта. Така се установява дали може да се сформира група по една тема за груповия курс от 30 часа или този курс може да обедини две или повече теми.

Срещите се провеждат в график, удобен за всички участници – в определен брой дни по няколко часа:

 • за групи, в чийто състав преобладават работещите на редовен работен ден – във вечерните часове, по желание също в събота и/или неделя
 • за групи, в чийто състав преобладават работещите на ненормиран работен ден или към момента неработещи – в рамките на работния ден.

Голяма част от темите в програмата по проекта „Общуване с лекота” се предлагат за обучение на групи от специалисти – педагози, медици, социални работници, арттерапевти, млади психолози в рамките на услугата ПСИКОМФОРТ академия с цел приложение на знанията и опита от това обучение за по-ефективно помагане в работата с деца, клиенти, пациенти, в семейството и в по-широки мащаби на комуникация.

Ако желаете собствено развитие за постигане на Общуване с лекота, вижте темите на проекта в услугата ПСИКОМФОРТ развитие.

Ако желаете професионално развитие по „Общуване с лекота”, вижте теми на проекта в услугата ПСИКОМФОРТ академия.

За въпроси и заявка за включване изберете начин на свързване в Контакти.

Ако желаете да получите съобщение кога и къде ще се проведе публична лекция по темата „Общуване с лекота” (безплатна за аудиторията), може да заявите това във Формата за контакт, като посочите реален имейл адрес. Вашият имейл адрес ще бъде използван за връзка с Вас единствено за това оповестяване и за никакви други обяви и реклами от страна на ПСИКОМФОРТ и съобщението няма да е групово с включване на имейл адреса Ви в масив от множество други.

Публикувано в Групово консултиране, Детско развитие, Обучения, Проект "Общуване с лекота", ПСИКОМФОРТ, Психологично консултиране, Развитие на личността, Родители, Справяне с неврозата, Тренинг | Коментирайте

Нова година – нов късмет, ако има лекота в общуването

Център ПСИКОМФОРТ стартира своите програми за развитие в групи по проект „Общуване с лекота” за граждани от различни възрасти  и за деца с навършени 14 г. с уговорено съгласие на родителите за участие в група за развитие

Преди да изречем „Нова година – нов късмет!” с настъпването на 2013 година, бихме могли да му помогнем на късмета и да си дадем шанс за нови удовлетворяващи отношения с детето, с близките, с колегите чрез ПСИКОМФОРТ развитие по новия проект на Център ПСИКОМФОРТ „Общуване с лекота”. Темите са подредени в оригинална схема по направления за различните възрастови етапи на развитие на връзките майка-дете, дете-семейство, семейство-дете-училище и личностна автономност. Ако темите представляват интерес заради нуждите ви и ако искате да получите ценни знания и да обмените опит с други хора по тях, може да посветите 30 часа от предстоящата зима на своето развитие с ПСИКОМФОРТ. Ето темите:

Слятост и споделяне

 • Психичната цялост
 • Малкото дете и неговите потребности
 • Психичната свързаност МАЙКА-И-БЕБЕ

Темите са подходящи за родители на бебета и всички, които се интересуват от контакта с детето в ранна детска възраст, както и от осъзнаване на собственото развитие чрез контакта с майката в своята ранна възраст.

Откъсване и споделяне

 • Спи ли само детето?
 • Психично откъсване, освобождаване
 • Психичната свързаност – триангулация. Симптоми попълващи липсата
 • Споделеното възпитание – Майка (Семейство)-Учителка (Детска градина)
 • Малки и Големи – вълнуващо общуване между границите
 • Справяне с ревността към родителите

Темите са подходящи за родители на деца от ранна, предучилищна, при нужда и от начална училищна възраст, както и за лица, които биха искали да разберат собственото развитие чрез контакта с родителите си в посочените възрасти.

Пускане и споделяне

 • Изпращане в Училището. Признаване на новия авторитет
 • Пуберитет – проблемът на Образеца
 • Малките стават Големи. Порасналите деца и новите им семейства

Темите са подходящи за родители на деца от начална училищна до гимназиална възраст, както и за лица, които биха искали да разберат собственото развитие чрез контакта с вече големите си деца и своите родители от периода на посочените възрасти.

 Създаване и споделяне

 • Моето развитие чрез усвояване на общуването с лекота
 • Моите кризи – самопознание-самоизследване
 • Аз съм авторът на моя филм
 • Винаги има Смисъл

Темите са подходящи за възрастни и деца над 14 г., които биха искали да изследват и разберат собственото развитие чрез контактите си с другите и които имат интерес към самоусъвършенстване и преживяване на удовлетворяващи взаимоотношения чрез Общуване с лекота.

Ако желаете собствено ПСИКОМФОРТ развитие за постигане на Общуване с лекота, може да заявите това във Формата за контакт, като посочите в съобщението Вашата работна заетост и свободно време за включване в група с хора от същото избрано направление и с подобен на вашия ежедневен режим.

Ако желаете професионално развитие по „Общуване с лекота”, вижте темите по този проект на ПСИКОМФОРТ академия.

Ако желаете да получите съобщение кога и къде ще се проведе публична лекция по темата „Общуване с лекота” (безплатна за аудиторията), може да заявите това във Формата за контакт.

Вашият имейл адрес ще бъде използван за връзка с Вас единствено за това оповестяване и за никакви други обяви и реклами от страна на ПСИКОМФОРТ и съобщението няма да е групово с включване на имейл адреса Ви в масив от множество други.

Публикувано в Групово консултиране, Детско развитие, Проект "Общуване с лекота", Психологично консултиране, Развитие на личността, Родители, Справяне с неврозата, Тренинг | Коментирайте

Нещо различно в професионалния наръчник и опит с код „Общуване с лекота”

ПСИКОМФОРТ академия стартира своите обучения с проект „Общуване с лекота”. Тук са представени теми от професионалната област на учители, възпитатели, гувернантки, социални работници, студенти по психология и начинаещи в практиката психолози, медици, арттерапевти, консултанти по различни дейности и услуги

Една различна зима предлага ПСИКОМФОРТ академия на специалисти от помагащите професии по новия проект на Център ПСИКОМФОРТ „Общуване с лекота”. Темите са подредени в оригинална схема, разкриваща динамиката на свързаност/единение във възрастовото развитие на връзката майка-дете, дете-семейство, семейство-дете-училище и личностна автономност. Ако темите представляват интерес за вас заради приложимост на знанията по тях и обменения опит с колеги, може да посветите 30 часа от предстоящата зима на своето обучение с ПСИКОМФОРТ. Ето темите:

Слятост и споделяне

 • Психичната цялост
 • Малкото дете и неговите потребности
 • Психичната свързаност МАЙКА-И-БЕБЕ

Темите, посветени на ранното детско развитие, са подходящи за социални работници, гувернантки, медицински възпитатели от детска ясла, млади педиатри, студенти по специалности за помагащите професии.

Откъсване и споделяне

 • Спи ли само детето?
 • Психично откъсване, освобождаване
 • Психичната свързаност – триангулация. Симптоми попълващи липсата
 • Споделеното възпитание – Майка (Семейство)-Учителка (Детска градина)
 • Малки и Големи – вълнуващо общуване между границите
 • Справяне с ревността към родителите

Темите, посветени на възлови проблеми от ранното развитие и на предучилищното развитие, са подходящи за учители в детски градини и възпитатели в социални заведения, социални работници, гувернантки, млади педиатри, арттерапевти, студенти по специалности за помагащите професии.

Пускане и споделяне

 • Изпращане в Училището. Признаване на новия авторитет
 • Пуберитет – проблемът на Образеца
 • Малките стават Големи. Порасналите деца и новите им семейства

Темите, посветени на развитието в училищна възраст, са подходящи за учители, възпитатели в социални заведения, социални работници, гувернантки, млади педиатри, арттерапевти, студенти по специалности за помагащите професии.

Ако желаете професионално развитие с програмата на проекта „Общуване с лекота”, може да заявите това във Формата за контакт, като посочите в съобщението вашата работна заетост и свободно ви време за включване в група с хора, избрали същото направление, които са с подобен на вашия ежедневен режим.

Ако желаете собствено развитие за постигане на Общуване с лекота, вижте теми на проекта в услугата ПСИКОМФОРТ развитие.

Ако желаете да получите съобщение кога и къде ще се проведе публична лекция по темата „Общуване с лекота” (безплатна за аудиторията), може да заявите това във Формата за контакт.

Вашият имейл адрес ще бъде използван за връзка с Вас единствено за това оповестяване и за никакви други обяви и реклами от страна на ПСИКОМФОРТ и съобщението няма да е групово с включване на имейл адреса Ви в масив от множество други.

Публикувано в Групово консултиране, Детско развитие, Обучения, Проект "Общуване с лекота", ПСИКОМФОРТ, Развитие на личността, Справяне с неврозата, Тренинг | 2 коментара

Какво се крие в надписа „Виртуално студио на ПСИКОМФОРТ”

С почит към връзката между светлината с физичната й скорост и цветовете с психичното им отражение

„Светлина! Повече светлина!” – възкликнал в края на живота си поетът Гьоте. Освен като писател, поет, драматург, хуманист, философ и политик Йохан Волфганг фон Гьоте, изявен и като естествоизпитател, има големи заслуги за развитието на науката за цвета. Той определя окото като дължащо своето съществуване на светлината и е завещал следните твърдения: „Висшата възможност за приспособяване на сетивния орган към заобикалящия ни свят представлява цветното виждане.  (…) Истинският подбудител на зрителните впечатления е светлината. Окото реагира на направлението на светлинните лъчи, на светлинната енергия, на спектралния състав и поляризацията.” [Райчев, Р. (2005) Цветовете в изкуството. София, 76-77].

Повече за психологичните аспекти на избора на цветове специално в рисуването любителите на тази тема ще могат да прочетат в предстояща за публикуване монография на създателката на ПСИКОМФОРТ, както и в статии в настоящия журнал.

В тази публикация се разкрива изборът на вида оцветяване на „табелата” на сайта.

И така – в началото бе решението надписът да съдържа цветовете от светлинния спектър с отдаване на почит към природните явления и физичната им обосновка, а също и като знак, че нещата, с които ПСИКОМФОРТ информира, и отраженията, с които помага, имат доказана научна стойност или непротиворечивост с аналогични доказани явления и закономерности.

Както често се случва на всички ни, за модел бяха разлистени изображения в Google и погледът много бързо бе привлечен от следната родна снимка, продукт на Национална астрономическа обсерватория Рожен:

Спектър на мъглявината М42 в съзвездие Орион, заснет с обективна призма

Прилагайки тази цветност от спектъра в буквения шаблон чрез Insert WordArt, надписът на сайта стана не само цветен, но и в него се кодираха многобройни символи: на възприятието за цвят, на идеята за светлината като подбудител не само на зрителните впечатления, но и на живота въобще, а също и за скоростта на асоциациите, свързващи цветните и музикалните тонове с валентностите на живота.

ПСИКОМФОРТ благодари на господин Пенчо Маркишки от  Национална астрономическа обсерватория Рожен, който е астроном и фотограф, автор на тази снимка, а също и на статии по фотография, оптика, астрофотография и астрономия, за съгласието да бъде разкрит цветният код в надписа на сайта. Всеки, който би желал да се докосне до магическата цветност на звезди и мъглявини, на лампите в нощния градски пейзаж, която е проекция на светлината им в спектографа, може да се свърже с него или да почете материали от неговия личен сайт.

Публикувано в ПСИКОМФОРТ, Събития | Коментирайте

Още нещо за превенцията на неврозата чрез занимания с изкуства и рисуване в предучилищна възраст

На 23.07.2012 г. създателката на ПСИКОМФОРТ Петя Чешмеджиева стана доктор след защитата на дисертацията си. Тук ще прочетете накратко за продуктите на този труд, също посветен на психическия комфорт, а системната методика ще откриете в предстояща за публикуване монография, а при желание и в обучения.

Личен опит още от детска възраст с рисуването и музиката, от училище – с есетата и взирането в образите, създадени от писатели – истински житейски психолози, и поети – същински художници, и музиканти чрез словото… Към това прибавен многогодишен професионален опит с дечица от предучилищна възраст и с обучението и възпитанието, които развиват, но могат и да блокират… Към това прибавени научните познания по психология с интереси в психодинамиката, проективните методи, арттерапията… До какво доведе това ли? До ревизия на образователно-възпитателната среда Детска градина по отношение на превенцията на неврозата от предучилищна възраст и като среда за психопрофилактични, психокорекционни, психотерапевтични занимания с дискретната роля на изкуствата.

Психолого-педагогическото изследване на тези възможности се осъществи чрез формиращ експеримент с група деца в ЦДГ „Пинокио” (които авторката счита за свои колеги) и контролна група в ЦДГ „Иглика” (и двете градини в гр. Русе). За експерименталната група това е лонгитюдно изследване, което проследява и индивидуалното развитие на детето в продължение на три години.

Дисертацията е на тема „Развитие на изразителността в детската рисунка чрез изкуството при възпитанието на 4–6-годишните деца”. Докторантурата се реализира към катедра „Педагогика и управление на образованието” в ШУ „Епископ Константин Преславски” в област на висшето образование „Педагогически науки”, професионално направление – 1.2. Педагогика, научна специалност – Теория на възпитанието и дидактика.

Основанието за присъждане на образователна и научна степен „доктор” е аргументирано в рецензиите на проф. д-р Иван П. Иванов и проф. дпн Пламен Легкоступ и в становищата на проф.дпн Клавдия Сапунджиева, проф.д-р Нели Бояджиева и доц.д-р Розалия Кузманова-Карталова. С единодушно гласуване научното жури признава приносите на дисертацията, сред които са и новосъздадените инструменти:

 • Адаптирана за предучилищна възраст диагностицираща и същевременно развиваща методика на семантичния диференциал (по Е. Алексиева, 2000) за оценяване на цвета в система от качества и степени според самото дете
 • Схема за анализ на изразни средства при оцветяване на контурна картинка, диагностична за отношение към обект след установяване на цветовите предпочитания
 • Критерии и показатели за изразителност на рисунка и самооценка
 • Схема за анализ на експресивността на рисунката с нови критерии и показатели, отразяваща и развитието на детето, лесна за работа и икономична по време за оценяване на рисунките на група деца
 • Нов ефективен инструмент за диагностика на ориентацията към водещи цветови предпочитания – Компютърен цветно-профилен тест.

С благодарност за отзивите на доц. д-р Хрисула Марангу-Недялкова (Университет „Асен Златаров“ – Бургас), на доц. д-р Зора Янакиева (Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив), на проф. дпн, д-р пс. Стойко Иванов и на проф. д-р Борис Минчев  с ценни обратни връзки заради интереса към проблематиката,  и на доц. д-р Емилия Алексиева за окуражителното приветствие в етапа на подготовка за защитата и за заявената готовност за нови обратни връзки за разработки в тази материя.

Специална благодарност и на проф. д-р Нели Бояджиева, с която срещите бяха не просто срещи с научен ръководител, а с истински спътник в едно приключение (със споделени отдаденост и вдъхновение), каквото за създателката на ПСИКОМФОРТ представлява научното изследване.

Системната методика на занимания с изкуства и рисуване и новата схема за диагностика на изразителността на рисунката и детето ще улеснят педагози, психолози, социални работници, арттерапевти, работещи с деца, а при децата ще дадат възможност за преживяване на повече удовлетворение и в бъдеще, в живота им на зряла личност.

Публикувано в Арт-терапия, Детско развитие, Справяне с неврозата, Събития | Коментирайте

Комфортабилна личност на 2011 година

ПСИКОМФОРТ излъчи двама лауреати „Комфортабилна личност на годината“ за 2011 година

 Създателката на ПСИКОМФОРТ почита формалностите, ако гарантират определени права, ако регламентират ангажименти, ако поддържат чувството за сигурност и предвидимост във взаимоотношенията, но е противник на сляпото им следване, когато е излишно.

Знаем, че по традиции награждаванията отличават един първенец и понякога втори с алтернативното първенство „награда на публиката“. Но не и в отличията на ПСИКОМФОРТ.

Званието звучи в единствено число, но оценката за него не е количествена, а е за качества на личността, които се свеждат до това да създава комфорт за себе си и за другите.

Водещо отличие за номинацията през изминалата 2011 година се очерта: личност, която спонтанно генерира и излъчва комфорт сред множество хора.

Средство за наблюдение и впечатления се оказа Фейсбук и на фокуса на вниманието на ПСИКОМФОРТ попаднаха двама: Ваня Хинкова – шефката на книжарница „Хеликон”-Русе, и д-р Огнян Игнатов – неврохирург в МБАЛ-Русе. Разбира се, не заради таланта на Ваня да прави книжарницата привлекателна всеки ден и не заради професионализма на Огнян да лекува болни и да спасява живота на пострадали, а заради щедрата доброта да радват обкръжението си и да заразяват света със своето хубаво настроение, да провокират със своите открития и прозрения.

Много конспиративно на 24 декември 2011 г. от 8:00 часа (Бъдна сутрин) лауреатите бяха привикани на кафе и изненадани с псикомфортното отличие – многофункционална купа с логото на Псикомфорт и сертификат с конкретно описани качества и забелязани отражения върху другите.

Да им е честито званието! Да е честито и на всички техни симпатизанти и съмишленици, защото който се е радвал на контакта с комфортабилните, той самият е комфортабилен, а отличието и наградата имат тази цел: да дадат още едно уверение, че доброто и хубавото можем да ги правим всеки ден за себе си и за другите и няма политика, която ще е способна да ни ги даде, нито управление, което може да ни ги отнеме.

Снимките са на Ася Пенчева – журналист от вестник „Утро“, носителка на наградата „Комфортабилна личност на 2010 година“

Отзиви от Фейсбук, 28.12.2011 г :

Ваня Хинкова: Петя, за мен е огромна чест това Звание и Признание!!!

Петя Ч.: Аз вярвам, че има безбройно много такива хора като вас с другия лауред 🙂 и с лауреатката от 2010 г. и познавам наистина много такива хора, но правя малки стъпчици тези хора с добротата и позитивизма и чувствителността си към красивото и доброто да не се чувстват ехидно неглижирани от прагматизма на живота, защото, както казва един приятел (съпругът на Марги Игнатова от София) – „Те са солта на Земята!“. Така че обратно на формализма съм готова да раздавам по 100-200 такива скромни комплименти 🙂 към хората, които са солта на земята 🙂

Лиляна Бакалова: Моите поздравления! Само че как е на български „КОМФОРТАБИЛНА ЛИЧНОСТ“ – „личност, с която ти е хубаво; приятна личност; с две думи: „хубав ЧОВЕК“ :))))

Петя Ч.: Наставката -абилен, -абилна означава „способна да го прави“ 🙂 В случая – личност, която харесва комфорта (в отношенията, в общуването, в средата си въобще) и способна да го излъчва и да го създава за другите. Благодаря за хубавия въпрос 🙂 Наистина беше нужно да се изясни думата, за да се разбере още по-добре това звание. В следваща публикация в сайта на Псикомфорт във връзка с новите наградени ще сложа уточнението, за което ме подсетихте 🙂

Публикувано в ПСИКОМФОРТ, Събития | Коментирайте

Псикомфорт във вестник Екип 101

С тренинг в редакцията си младите журналисти от вестник Екип 101 стартираха 2011 година

Три януарски съботи посветиха учениците от Клуб „Журналистика” към Център за работа с деца – Русе, за да усъвършенстват комуникативните си умения и работата си в екип с ПСИКОМФОРТ.
Освен единадесетте млади журналисти в тренинг групата като редови участник се включи и техният ръководител Пламен Атанасов – журналист, кореспондент на БТА и редактор в няколко русенски вестника от недалечното минало.
Благодарим на детска вокална група „Слънце”, които ни отстъпиха своята репетиционна зала – оказа се много удобна за нуждите на тренинга.

Всички участници отчетоха, че са се опознали в по-голяма степен и взаимно са се преоткрили в съвместното трениране, което е послужило за сплотяване на групата и за разбиране ценността на всеки за екипната работа.
Какви лични постижения в комуникативния си опит отчетоха участниците, тук няма да съобщаваме, защото по точката за конфиденциалност от груповия правилник се разбрахме „да не портим”. Само ще подчертаем: това е ефектът на тренинга – действаща група и вълшебно работещи правила на фона на желанието на всеки да стане по-добър в общуването с другите.

Фото от атмосферата на тренинга: Сияна Георгиева, Петя Чешмеджиева, Пламен Атанасов.

Публикувано в Групово консултиране, ПСИКОМФОРТ, Развитие на личността, Събития, Тренинг | Коментирайте

Комфортабилна личност на 2010 година

В края на 2010 година ПСИКОМФОРТ постави началото на своя конкурс „Комфортабилна личност на годината“

Журналистката от вестник „Утро“ Ася Пенчева бе изненадана от ПСИКОМФОРТ в утрото на 29 декември 2010 г. в любимото й кафе, където често споделя ранните часове преди работния ден с приятели, колеги, съмишленици.

Носителката на престижната журналистическа награда „Черноризец Храбър” за 2010 г. в раздел „Регионални медии” и първи VIP-книжар на „Хеликон”-Русе, поставил началото на традиция в нашия град книжарницата да се превърне в място за срещи, неочаквано се сдоби и с отличието „Комфортабилна личност за 2010 година” след системно наблюдение, извършено от Псикомфорт през последната година сред хора, които съчетават хармонично работа и семейство, приятели и общуване с природата.

Лауреатката на Псикомфорт беше наградена със специален сертификат, в който са отразени наблюдаваните качества за това отличие, и купа като личен подарък, целенасочено приличаща на чаша. Наздраве и още много радост от успехи за комфортабилната Ася Пенчева!

ПСИКОМФОРТ благодари на д-р Огнян Игнатов за конспиративното съдействие по организацията и заснемането на награждаването!

Снимки: Д-р Огнян Игнатов

Публикувано в ПСИКОМФОРТ, Събития | Коментирайте

„Комфортът за мен“ – колаж по споделено от приятели

На 25 юни 2010 г. Псикомфорт отбеляза тихо и тайничко рождения си ден, като накара приятелите си от Фейсбук да фантазират на тема „Комфорт“

 Втория си рожден ден ПСИКОМФОРТ отпразнува тихо, като почерпи в много тесен приятелски кръг и с бира. Тъй като приятел сподели, че си тръгва от работа, знаейки, че в хладилника го очакват две комфортни бири, от това дойде идеята да предложа на Фейсбук-приятелите да напишат с какво асоциират думата „комфорт”. Така на 25 и 26 юни 2010 г. за Колажа на Псикомфорт се събраха представите и асоциациите, които поражда тази дума. Надявам се миговете по отпускане и удоволствие от това да са били малкият подарък на Псикомфорт към приятелите, които се решиха да помечтаят.

По случайност или не в асоциирането се включиха по равен брой мъже и жени, като някои от тях описаха повече от една асоциация в израз или в цели словесни картини.

Над 80 % от жените в този колаж свързват комфорта със спокойствието: „Усещане за спокойствие!”; „Баланс, релакс, спокойствие, уравновесеност, вътрешна хармония…”; „Комфорт… замислих се какво е за мен комфортът, определено го свързвам с мързелуване… тишина, спокойствие, тиха музика, интересна книга, а защо не и един професионален масаж :)))”; „За мен комфортът е усещане за спокойствие, безтегловност, наслада и блаженство. Свързвам го с топло пухено одеало, което ме е обгърнало, докато лежа на огромно удобно легло и усещам уханието на бели цветя…”; „Топлина и хармония – близост, споделеност – човек.”.

Има и две определения на дами, които като че ли допускат и по-динамични преживявания: „Присъединявам се към бирата и после много, много пухкави възглавнички… :)”; „Свързвам комфорта с любимите си хора, когато съм с тях ми е най-комфортно :)))”.

Асоциация с омоними при един от господата води към „компот с офорт”, а за друг комфортът е динамиката на сътворението като че ли в микрокосмически и макрокосмически план, което той илюстрира с клипче от Youtube:
Stargate Atlantis Dial WurmlochНо да видим цялата картина, която се разкрива по отношение на комфорта в представите на мъжете: „Комфортът… за мен е състоянието на мързел /от което искам да избягам/.” – тук откриваме като че ли лека съпротива (Аз бягам от теб, Комфорт, но знам, че пак ще ме настигнеш, ще ме хванеш и аз ще ти се предам).

Друг обръща внимание, че преживяването е силно субективно: „За мен комфортът е свързан със състояние, при което човек се чувства в положението, в което иска да бъде, диктувано от неговия мозък. Мозъкът определя комфорта за всеки от нас и е различен за всеки от нас.”. Да, както за някои при отпускането върху удобните меки мебели: „Аз като чуя „комфорт“ и си представям удобен, мек диван или фотьойл…”.

А ето и простори: „Връх Ком, а в подножието му заливче с форт Бояр в него… и аз във форта с тигрите и златото…ухааааа.”; „Сериозно – добро психосоматично здраве, съчетано с висок стандарт на живот… идващ от ренти, а аз нейде в Балкана, край рекичка – спокойствие, тишина, уют…”; „Ааа, забравих, Петя – в колата да си имам флашка с поне 1000 хубави руски песни… това обаче не е комфорт – то е извънземен, галактически кеф…велико…”.

Последен в този ред, но и първи (с двете комфортни бири няколко дни по-рано) обобщи колажа приятел с тези думи: „Едва ли има универсално определение, което да изчерпва комфорта, може би затова често чуваме да го класифицират – психологически, душевен, битов и т.н. И наистина понякога той може да бъде просто удобни обувки. Или една студена бира :)”.

За студената бира със сигурност всички, които обичаме бира, сме съгласни, а за асоциацията с удобните обувки специално аз много му благодаря.

И ако решим да насложим картините, мисля, че всички бихме се съгласили, че след динамично прекарания работен ден и след една студена бира е съвсем извинително, приятно и дори препоръчително да се отпуснем върху пухкави възглавнички на тишина и спокойствие. Дано този словесен Колаж да се е сторил комфортен за всички, които го прочетоха.

Публикувано в Антистрес и ритъм-терапия, ПСИКОМФОРТ, Събития | Коментирайте