Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ възложител

Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“ договори домакинство на едногодишна професионално-педагогическа специализация Допълнителна професионална квалификация по психология в гр. Русе с ръководител проф. дпн Стойко Иванов по договор от 01.11.2014 г. между ЕТ „Псикомфорт – Петя Чешмеджиева в качеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛ и СУ „Св. Климент Охридски“ чрез Департамент за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ) в качеството на ИЗПЪЛНИТЕЛ. Обемът и съдържанието на специализацията са според уточнени в Учебен план, утвърден от Съвета на Департамента.

Предложението е с изтекла валидност. Специализацията може да бъде предложена отново, ако бъдат предоговорени условия (променени от страна на ДИУУ спрямо договорените между СУ и Център „Псикомфорт“ през ноември 2014 г.). Обявата във вида си, в който е създадена и беше актуализирана през 2017 г., не е премахната от този сайт, за да бъде на вниманието на всички университетски департаменти за квалификация на учители, в случай, че проявят интерес към сътрудничество за удобство на учителите от нашия регион.

Параметри на този вече неактуален курс:

  • Обява за курса за специализацията в гр. Русе – параметри на обучението, дипломи за участниците, срокове
  • Публикация по темата в този сайт
  • Връзка към обявата за същия курс в ДИУУ (премахната от сайта на ДИУУ)

Още – запознайте се с:

Взаимодействията с клиенти, бенефициенти и с партньори се ръководят от ПСИКОМФОРТ стандарти.