Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ проекти

Тук можете да се запознаете с представените на кратко собствени проекти на ПСИКОМФОРТ.

„Общуване с лекота“ е проект по реализация на услугата ПСИКОМФОРТ развитие в група от края на 2012 г., концепцията по който е публикувана на XII международна научна конференция „Приложна психология и социална практика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ – 2013 г. Прилагането на модела в група улеснява самоусъвършенстването и оптимизирането на развитието чрез подобряване на контакта във взаимоотношенията. Формати по съдържанието са предназначени и за обучения на професионалисти от помагащите професии и медицински специалисти, работещи с деца.

Идеята ПСИКОМФОРТ е опит за осигуряване на широк достъп до сътрудничество в постигане на своя комфорт – в защитената среда при психолога, при клиента вкъщи, ако той има основателни трудности да стигне до психолога (възможност, стартирала през 2010 г.) или пък чрез навременна подкрепа в неговата динамична среда (на работа или на място, където той има изява) и чрез интернет (с история от м. март 2007 г.).

Комфортабилна личност на годината е звание, с присъждането на което ПСИКОМФОРТ обърна вниманието на хората към естествените ресурси за поддържане на хармоничен баланс с позитивно отношение към себе си и към другите. Чрез такива той постига в моменти от живота си лавинообразни успехи („Комфортабилна личност на 2010 година„), а също генерира добро настроение в себе си и за другите сред своите близки, приятелите и сред множество напълно непознати хора („Комфортабилна личност на 2011 година„), превръща се дори в екстремни условия в посланик на надеждата („Комфортабилна личност на 2012 година“).

ПСИКОМФОРТ онлайн е първата дейност, предложена със създаването на сайта www.psycomfort.com през март 2007 г., която само през първата година събра много потребители, чиито проблеми можеха да бъдат класифицирани. На обучителен модул през 2008 г. в рамките на специализация по Консултативна психология в СДК на Шуменски университет опитът на ПСИКОМФОРТ е популяризиран сред колеги, представени са ефективните модели за комуникация в интернет кореспонденцията, обяснени са специфичните изисквания към писмената практика на психолога за интернет консултиране. От 2012 г. няколко услуги на ПСИКОМФОРТ се осъществяват чрез възможността ПСИКОМФОРТ онлайн.

ПСИКОМФОРТ pro bono е акт на доброволна психологична помощ, която ПСИКОМФОРТ осъществява чрез своя преценка за избор на бенефициент, за когото помага конфиденциално и не желае за това публични благодарности и реклама. Бенефициентът и неговите близки или наставник приемат, равнопоставено с клиентите на Център „Псикомфорт“, че опитът от работата  по техния случай може да бъде популяризиран в научни публикации и на научно-практически професионални форуми, представен по начин, който защитава правата на личността да остане анонимна. Друга форма на тази помощ е споделен pro bono, когато услугата е безплатна за нуждаещото се лице (зависимо от грижите на други хора), но се обезпечава от ангажирана организация и след като ангажиментът се уговори с наставници за изясняване на отговорности и на споделянето на тази помощ заедно с тях.

Още – запознайте се с:

Взаимодействията с клиенти, бенефициенти и с партньори се ръководят от ПСИКОМФОРТ стандарти.