Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ проекти

Тук можете да се запознаете с представените на кратко собствени проекти на ПСИКОМФОРТ.

ПСИКОМФОРТ онлайн е първата дейност, предложена със създаването на сайта www.psycomfort.com през март 2007 г., която само през първата година събра много потребители, чиито проблеми можеха да бъдат класифицирани. На обучителен модул през 2008 г. в рамките на специализация по Консултативна психология в СДК на Шуменски университет опитът на ПСИКОМФОРТ е популяризиран сред колеги, представени са ефективните модели за комуникация в интернет кореспонденцията, обяснени са специфичните изисквания към писмената практика на психолога за интернет консултиране. От 2012 г. няколко услуги на ПСИКОМФОРТ се осъществяват чрез възможността ПСИКОМФОРТ онлайн.

Комфортабилна личност на годината е звание, с присъждането на което ПСИКОМФОРТ има за цел да обърне вниманието на хората към естествените ресурси за поддържане на хармоничен баланс с позитивно отношение към себе си и към другите. Чрез това той постига в моменти от живота си лавинообразни успехи („Комфортабилна личност на 2010 година„), а също генерира добро настроение в себе си и за другите сред своите близки, приятелите и сред множество напълно непознати хора („Комфортабилна личност на 2011 година„), превръща се дори в екстремни условя в посланик на надеждата („Комфортабилна личност на 2012 година“). Наградата се излъчва в края на всяка календарна година.

Идеята ПСИКОМФОРТ е опит за осигуряване на широк достъп до сътрудничество в постигане на своя комфорт – в защитената среда при психолога, при клиента вкъщи (ако той има основателни трудности да стигне до психолога) или пък чрез навременна подкрепа в неговата динамична среда (на работа или на място, където той има изява) и чрез интернет.

„Общуване с лекота“ е проект по реализация на услугата ПСИКОМФОРТ развитие в група, чрез които се улеснява самоусъвършенстването и се оптимизира развитието чрез подобряване на контакта във взаимоотношенията. Формат по неговото съдържание е предназначен и за обучения на професионалисти от помагащите професии и медицински специалисти, работещи с деца.

ПСИКОМФОРТ pro bono е акт на доброволна психологична помощ за нуждаещи се, лишени от близки, но силно зависими от грижите на други хора. Такава помощ ПСИКОМФОРТ предоставя за деца сираци и за хора с проблеми в развитието, след като ангажиментът се уговори с наставници за изясняване на отговорности и на споделянето на тази помощ заедно с тях.

Още – запознайте се с:

Взаимодействията с клиенти, бенефициенти и с партньори се ръководят от ПСИКОМФОРТ стандарти.