Меню Затваряне

Програми и услуги

С услугите на Център „Псикомфорт” и съответстващите им програми можете да се запознаете по-подробно директно чрез връзките тук към страниците им. В тази последователност с разбивка по програмите им те са представени и в Ценова листа на Център „Псикомфорт“.

Общо описание и връзки директно към услугите на Център „Псикомфорт“ (с отделните програми по тях се запознайте, като разгледате техните отделни страници и подстраници):

Индивидуални и за семейството:

  • ПСИКОМФОРТ споделяне – в еднократни или епизодични срещи (сесии).
  • ПСИКОМФОРТ решение – в серия от срещи (сесии) чрез гъвкава програма в унисон с индивидуални особености, темп на работа и промяна при клиента чрез индивидуално или семейно консултиране и за ориентиране в избор на образование, професия, кариерно развитие.
  • ПСИКОМФОРТ баланс – за повишаване и поддържане на адаптивността, за енергезиране и релаксиране, за повишаване на ефекта от лечения, назначени от медицински специалисти, за подобряване на комуникацията и улесняване на справянето с проблеми на развитието посредством общуване чрез изкуството.
  • ПСИКОМФОРТ детско развитие – диагностика и подпомагане на детското развитие с индивидуални и семейни програми,  развиващи занимания.

Услуги с групово консултиране и трениране:

  • ПСИКОМФОРТ развитие в група – чрез групово консултиране и тренинги: за самоусъвършенстване и преодоляване на вътрешни препятствия по житейския път; 8-часови формати, които окуражават и оптимизират детското развитие и общуването между родители и детето; 30-часови формати за самоусъвършенстване и групова подкрепа за справяне с проблеми по програмата на ПСИКОМФОРТ проекта „Общуване с лекота“ и др.).
  • ПСИКОМФОРТ академия – наименование, което обединява обучения – лекции, семинари, уъркшопи за специалисти чрез: 30-часови тематични формати (програмата за специалисти по ПСИКОМФОРТ проекта „Общуване с лекота“ и др.), програми по заявка на бюджетни организации и НПО, специализирани професионални квалификации по рецензирани и лицензирани методики на авторите или техни оторизирани представители.
  • ПСИКОМФОРТ екипи – чрез изследване на проблеми в организацията, за създаване и трениране на екипи – отбори, трупи, работни екипи, малки и големи колективи.

За въпроси, уточнения, заявка за участие в даден групов формат или за запазване на час за собствено консултиране се обадете на GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева (ако не може да бъде проведен веднага разговор, при първа възможност ще получите обратно позвъняване) или чрез имейл-форма за контакт от страница Контакти.

Преди да пристъпите към свързване, моля първо се запознайте с публикуваните тук ПСИКОМФОРТ стандарти, сред които са и Общите условия и политика за лични данни. Свързването Ви чрез имейл през сайта ще означава, че Вие приемате заявените условия, чрез които осъществяваме комуникацията с Вас. Ако Вие сте клиент на Център „Псикомфорт“, в тази страница се запознайте и с Етическите стандарти, които ще определят нашите работни отношения. Ако се обръщате по делови въпрос или бихте искали да установите партньорство, разгледайте ПСИКОМФОРТ стандарт за партньорство.