Меню Затваряне

Програми и услуги

    С описанието на формите на ангажимент, услуги и специални програми на Център „Псикомфорт” можете да се запознаете по-подробно директно чрез връзките тук към страниците им. В тази последователност те са представени и в Ценова листа на Център „Псикомфорт“.

Принципи на връзката ангажименти-услуги-време-цена във водещата страница на раздел Цени & Часове.

Двете форми, чрез които се изпълняват услугите за индивидуално и семейно психологическо консултиране и психологична подкрепа, са:

  • ПСИКОМФОРТ споделяне – в еднократни или епизодични срещи (сесии), когато клиентът не желае да се ангажира в консултативен процес.
  • ПСИКОМФОРТ решение – в серия от срещи (сесии) чрез гъвкава програма в унисон с индивидуални особености, темп на работа и промяна при клиента чрез индивидуално или семейно консултиране и за ориентиране в избор на образование, професия, кариерно развитие.
Вижте ПСИКОМФОРТ и в спокойно време, и в период на лична и на масова криза

Индивидуални услуги лично за себе си

Услуги за семейството

Услуга за подпомагане на развитието на детето

  • ПСИКОМФОРТ детско развитие – включва задължително родителско консултиране, диагностика и подпомагане на детското развитие с продължаващо родителско консултиране и/или с индивидуални и семейни програми и развиващи занимания.
Преди пристъпване към ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС ОНЛАЙН вижте ЦЕНИ & ЧАСОВЕ и Часове.

Услуги с групово консултиране и трениране

Груповите форми на консултиране в Център „Псикомфорт“ не се предлагат в периода на изпълнение на националните мерки за борба с коронавирус COVID-19. При интерес може да заявявате готовност за включване в желан формат, чието изпълнение ще стартира след отпадане на опасността. Вижте индивидуалните и семейни форми на консултиране.

  • ПСИКОМФОРТ развитие в група чрез групово консултиране и тренинги: за самоусъвършенстване и преодоляване на вътрешни препятствия по житейския път; 8-часови формати, които окуражават и оптимизират детското развитие и общуването между родители и детето; 30-часови формати за самоусъвършенстване и групова подкрепа за справяне с проблеми по програмата на ПСИКОМФОРТ проекта „Общуване с лекота“ и др.).
  • ПСИКОМФОРТ академия – наименование, което обединява обучения – лекции, семинари, уъркшопи за специалисти чрез: 30-часови тематични формати (програмата за специалисти по ПСИКОМФОРТ проекта „Общуване с лекота“ и др.), програми по заявка на бюджетни организации и НПО, специализирани професионални квалификации по рецензирани и лицензирани методики на авторите или техни оторизирани представители.
  • ПСИКОМФОРТ екипи – чрез изследване на проблеми в организацията, за създаване и трениране на екипи – отбори, трупи, работни екипи, малки и големи колективи.

За въпроси, уточнения, заявка за участие в даден групов формат или за запазване на час за собствено консултиране се обадете на GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева (ако не може да бъде проведен веднага разговор, при първа възможност ще получите обратно позвъняване) или чрез имейл-форма за контакт от страница Контакти.

Преди да пристъпите към свързване, моля първо се запознайте с публикуваните тук ПСИКОМФОРТ стандарти, сред които са и Общите условия и политика за лични данни. Свързването Ви чрез имейл през сайта ще означава, че Вие приемате заявените условия, чрез които осъществяваме комуникацията с Вас. Ако Вие сте клиент на Център „Псикомфорт“, в тази страница се запознайте и с Етическите стандарти, които ще определят нашите работни отношения. Ако се обръщате по делови въпрос или бихте искали да установите партньорство, разгледайте ПСИКОМФОРТ стандарт за партньорство.