ПСИКОМФОРТ арт и релакс

Цел на услугата е да активизирате в единство собствения ресурс за повече здраве, психосоматична устойчивост и адаптивност, да се улесни комуникацията ви чрез съвместни  упражнения и творчески занимания с психолога и с група. ПСИКОМФОРТ предлага поотделно и в комбинации енергезиране с движение, релаксиране с отпускане, а също разтоварване на напрежение чрез общуване посредством изкуството.

Може да предприемете релаксиране по следните програми:

Psycomfort Relax Hula HopПСИКОМФОРТ енергезиране с тонизиране и релаксиране  се постига в индивидуални сесии за диагностика на психомоториката при дете или възрастен или при планирана психогимнастика. По целесъобразност такива сесии може да се организират в групи с от 3 до 5 участници. Програмата включва поетапно: (1) загряващ комплекси от упражнения, (2) интензивни упражнения, (3) релаксация. Освен ползи за тялото ефектът е активизиране на адаптивния потенциал на психиката ви. Изпълнението на упражненията заедно с други (може с членове от семейството) ги прави още по-ефективни чрез възможността за мобилизация при усилията и чрез емоционалния контакт в групата.

Collage Dessins Delta-SfПСИКОМФОРТ ателиета са курсовете по рисуване „Образ на  тялото“, които помагат да се  снижава напрежението в специалния период на развитието на детето ви – пубертета, а също изкуството улеснява комуникацията между вас и детето и между самите деца по теми, които може да пораждат силна чувствителност и уязвимост. Курсовете се предлагат за:

ПСИКОМФОРТ релакс се постига в индивидуални сеанси или в рамките на тренинг за група чрез: автогенен тренинг, музикорелакс или други форми на базата на воденото от психолога въображение. В тях се приучвате в самостоятелно прилагане на техники за психично балансиране и енергезиране. Програмата може да се съчетае с друга предприета услуга (като SOS,Псикомфорт!, ПСИКОМФОРТ решение или ПСИКОМФОРТ развитие). Измерват се стойности по показатели, които отчитат промяна в състоянието ви и тези данни подпомагат сътрудничеството с вашия лекар. Времетраенето при груповата сесия е 1 час, а на една индивидуална сесия то е 30 мин. и за двете форми в серии от 8, максимум 16 сесии. При индивидуалната форма сесиите се предшестват от една 1-часова консултация, в която се уточнява историята на състоянието ви, нуждите ви и с психолога съставяте заедно вашия план. При специфични ваши нужди или при необходимост от комбиниране с други програми времето за сесия може да бъде удължено при ясно предварително договаряне с психолога за това, за да планира ефективно програмата за вас, което в услугата се отнася към варианта Псикомфорт+.

Достигането до ПСИКОМФОРТ арт и релакс става чрез свързване по телефона или по интернет (виж Контакти) с уговаряне на график.

Вижте форматите за трениране в тимбилдинг и други варианти на съдействие за повишаване на работната ефективност чрез ПСИКОМФОРТ екипи. За собствено участие или с вашия колектив в тематични и специализирани обучения вижте ПСИКОМФОРТ академия.

За преодоляване на сложно емоционално състояние или справяне с проблем индивидуално с психолога вижте ПСИКОМФОРТ споделяне и ПСИКОМФОРТ решение.