Групи по ПСИКОМФОРТ проекти за възрастни и за ученици

 Груповото консултиране по 30-часови програми на ПСИКОМФОРТ осигурява възможност за получаване на групова поддръжка и разтваряне в развиваща атмосфера заедно с други, които имат цел за развитие или справяне по сходен проблем. В този формат участвате на по-ниска цена спрямо цената на индивидуалното консултиране за повече на брой развиващи часове в група на ПСИКОМФОРТ.

Може да се включите в следните групи за развитие и за справяне с проблем:

  • Група за самоусъвършенстване по проекта „Общуване с лекота” – за подобряване на собствената адаптивност чрез знание за важния за общуването контакт с другото и с другия, чрез ревизия на отношението към себе си и другите. Темите по проекта „Общуване с лекота” са разработка на д-р Петя Чешмеджиева за възрастни за постигане на повече удовлетворение в личните контакти и в работата и за деца, навършили 14 г., за постигане на увереност и за подобряване на взаимоотношенията с родители, с връстници и с авторитети в училище и извън него. ПСИКОМФОРТ+ по проекта са безплатните публични лекции. (Част от тези теми са предложени за обучение на специалисти в ПСИКОМФОРТ академия.) Индивидуалната среща за запознаване с участника до 20 мин. е безплатна. Предплаща се груповият 30-часов формат.
  • Група за справяне с приемането на общ за участниците здравословен проблем, снижаване на напрежението и подпомагане на лечението. Индивидуалната срещата за запознаване с участника до 20 мин. е безплатна. Предплаща се груповият 30-часов формат.
  • Група за хора, които са обект на системни манипулации и изнудване вкъщи, на работа или извън близката среда – за справяне с проблема и развитие. Индивидуалната срещата за запознаване с участника до 20 мин. е безплатна. Предплаща се груповият 30-часов формат.
  • Група за ученици в тинейджърска възраст (с декларирано съгласие от родителите) и студенти по проблеми на възрастта, на личностното израстване и за справяне с житейски трудности. Този формат е за деца на възраст 14 (навършени) до 18 години. Стартира с едночасова платена консултация (като първата консултация в услугата ПСИКОМФОРТ решение) с родител на детето. Ако родителят е идвал по-рано за консултация в Център „Псикомфорт“, може да се пристъпи направо към заявка от родителя и запознаване с детето, което до 20-минутна среща е безплатно. Предплаща се участието в 30-часовия формат.
  • Група за младежи за ориентиране в своите цели и ресурси за повече удовлетворение в живота, по проблеми на партньорството, с родители, колеги, образователна и професионална реализация. Индивидуалната срещата за запознаване с участника до 20 мин. е безплатна. Предплаща се груповият 30-часов формат. В ход е сформиране на група за развитие за младежи – тренинг с индивидуално участие или в партньорски двойки, с цели: Усъвършенстване  на комуникативни умения и постигане на увереност в себе си чрез трениране на асертивност. Начало на срока за записване – след 19:30 на 21.11.2014 г.  Краен срок – до набиране на оптималната бройка – 8-12 участници

 Пристъпването към промяна чрез групи за споделено саморазвитие по ПСИКОМФОРТ проекти става със заявка по телефона или по интернет (виж Контакти). Разгледайте и другите форми за ПСИКОМФОРТ развитие.

Вижте форматите за трениране в тимбилдинг и други варианти на съдействие за повишаване на работната ефективност чрез ПСИКОМФОРТ екипи. За собствено участие или с вашия колектив в тематични и специализирани обучения вижте ПСИКОМФОРТ академия.

За преодоляване на сложно емоционално състояние или справяне с проблем индивидуално с психолога вижте ПСИКОМФОРТ споделяне и ПСИКОМФОРТ решение.