Групово консултиране за усъвършенстване на умения и личностен растеж

Grupa v zanyatieВ група имате възможност за промяна с умножена подкрепа чрез самоопознаване и трениране на умения, формиране на желани качества или справяне с проблем, който е общ за вас и други лица. В групата за развитие съвместно с хора със сходни интереси получавате сили от груповата подкрепа, може да се възползвате от груповото „огледало” за себеопознаване на етапа, на който се намирате в жизнения път, може да откриете нови свои ресурси, които да ви носят повече успехи, което се осъществява и в индивидуалните консултации с психолог, но чрез участие в група услугата е и многократно по-евтина.

Тук са представят краткосрочни групи за 3-5-8-часови програми за групово консултиране, развитие или психотерапия по оригинални рецензирани и/или лицензирани методики на водещите:

  • Група за развитие с 5-часов формат по програма „Ритмология“ с д-р Мартин Иванов – дръмсъркъл терапевт и фасилитатор на групи
  • Групи за консултиране и групи за психотерапия с проф. д-р Нели Бояджиева – лектор и треньор по множество национални образователни проекти, автор на методики за терапия, съпредседател на Източно-Европейска асоциация по арт-терапия
  • Групи за усвояване и трениране на ключови умения с проф. дпн д-р пс Стойко Иванов – лектор и треньор по множество национални образователни проекти, автор на програми

Предприемане на Групово консултиране за усъвършенстване на умения и личностен растеж става със заявка по телефона или по интернет през Контакти.

Вижте и другите форми за ПСИКОМФОРТ развитие.

Вижте и форматите за трениране в тимбилдинг и други варианти на съдействие за повишаване на работната ефективност чрез ПСИКОМФОРТ екипи. За собствено участие или с вашия колектив в тематични и специализирани обучения вижте ПСИКОМФОРТ академия.

За преодоляване на сложно емоционално състояние или справяне с проблем индивидуално с психолога вижте ПСИКОМФОРТ споделяне и ПСИКОМФОРТ решение.