ПСИКОМФОРТ детско развитие

Psycomfort - Detsko razvitie 1-1Индивидуалните програми за ПСИКОМФОРТ детско развитие се осъществяват с психолог, а при нужда с педагог и с други специалисти – логопед, кинезитерапевт, арттерапевт, ако детето има трудности в развитието (при забавяне на развитие поради усложнения преди раждането или по време на раждането, при симптоми на хиперактивност с дефицит на вниманието, при признаци на аутизъм, при преживяна физическа или психическа травма).

Psycomfort - Detsko razvitie 1-2Родителите могат да се възползват и от груповото консултиране чрез Тренинг клуб „ПСИКОМФОРТ уверени родители“. С получените знания и  умения по темите на детското развитие може да бъде ускорен ефектът на промяната със засилване на подкрепата, споделяне и взаимопомощ в по-евтините форми на групово консултиране. ПСИКОМФОРТ работи съвместно с вашите лекари и с други специалисти, когато случаят се нуждае от екипна работа за съчетаване на средствата и за сверка на промяната чрез изследвания по медицински показатели.

Ако вашето дете проявява признаци на хиперактивност и/или дефицит на вниманието, Център „Псикомфорт“ предлага изследване и оптимизиращ развитието план. Тази възможност беше предложена през целия месец август (от 30.07.2013 г. до 01.09.2013 г.) със стартова отстъпка – безплатна първа консултация с родителите, за да има време за действие и подготовка за училище преди започването на учебната година.

Информирайте се за ПСИКОМФОРТ сътрудничеството за оптимизиране на развитието от 0 до 6 години, ако имате съмнения по отношение на развитието на детето ви, ако то е в ранна или предучилищна възраст.

Редовната програма за диагностика на детското развитие, която предлага ПСИКОМФОРТ, включва:

  • Първа консултация, в която родителят споделя впечатленията си, а психологът систематично се информира за протичане на развитието на детето до този момент и предлага подходяща процедура за диагностика и/или развиващи занимания
  • Диагностика в сгъстени по интервал срещи (всеки ден или през ден) с методики, които отчитат евентуалните проблеми и насоките за компенсиране, превенция и профилактика: с Denver-II тест – за деца от 0 до 6 г., с проективни (рисуване, моделиране, истории с кукли и др.) и стандартизирани методики (тестове) за деца от предучилищна и училищна възраст. След приключване на диагностичните сесии психологът издава препоръки за развиващи мерки в семейството и за детската градина и училището, ако там специалистите са заявили необходимост от съдействие. Предвидени са необходимият брой диагностични сесии, консултация по резултатите от изследването и разяснения по препоръките и една допълнителна среща за отчитане на ефекта от мерките след уговорения с родителя период за тях.
  • Развиващи занимания с психолога и/или с други специалисти в серии от 5 или 10 срещи.

Уговарянето на провеждане на тестове за развитието на дете и пристъпването към промяна чрез ПСИКОМФОРТ детско развитие става със заявка по телефона или по интернет (виж Контакти). Разгледайте и другите форми за ПСИКОМФОРТ развитие.

За училищно и професионално ориентиране за деца от 6-7 клас – за избор на средно училище, и за деца от 10-12 клас (за избор на университетска специалност и за професия и кариера над 18 г. вижте предложението в услугата ПСИКОМФОРТ решение.

Вижте форматите за трениране в тимбилдинг и други варианти на съдействие за повишаване на работната ефективност чрез ПСИКОМФОРТ екипи. За собствено участие или с вашия колектив в тематични и специализирани обучения вижте ПСИКОМФОРТ академия.

За преодоляване на сложно емоционално състояние или справяне с проблем индивидуално с психолога вижте ПСИКОМФОРТ споделяне и ПСИКОМФОРТ решение.