ПСИКОМФОРТ решение в образователното и кариерното ориентиране

Услугата ПСИКОМФОРТ решение намира приложение и в кариерното консултиране, което е комплектувано с тестове чрез OS Bulgaria.

Konsultirane Test Prof PsycomfortКога то е необходимият помощник?

  • при нужда от информация за кариерите и кариерните възможности: за основни задължения, изисквания, компетентности, перспективи за работа, доход, кариерен растеж; за допълнително източници на информация и за образователни възможности
  • при необходимост да разберем повече за самите себе си, за собствените потенциали и интереси, за да можем да потвърдим правилността на нашето кариерно решение
  • при нужда от подкрепа при вземане на решение заради различни психологически фактори – най-често неувереност и неподготвеност
  • когато решението е трудно заради сложност и несигурност
  • при затруднение, свързано с планирането на кариерата и постигането на кариерни цели (несполучливо решение, предстояща промяна, съкращение и т.н.)
  • за лица от защитени групи
  • за снижаване на стреса

 С кариерните тестове на OS Bulgaria консултирането помага за определяне на цели, за диагностика на актуалното състояние, за планиране и осъществяване на необходимите мерки, за оценка на ефекта от решението. В консултацията има възможност да се сравнят особености на различни професии и да се прецени как те се отнасят към набелязаните цели на клиента – ученик, кандидат-студенти, възрастен. Разглеждането на доклада с резултатите от теста заедно с консултанта подпомага клиента в по-доброто им разбиране и използване за постигане на индивидуалните цели. С кариерния консултант по-лесно се достига до информация за професиите и кариерите, която да е полезна – той подпомага фокусирането в нея съобразно целите чрез обмисляне на модели заедно с клиента при избор на различен тип професии. Консултантът би могъл да помогне за ориентиране във външната за клиента подкрепа (семейство, приятели, други значими фактори) и разпознаването и елиминирането на бариерите.

Тестовете с още информация за тях от издателя:

 Програмата функционира чрез: (1) самостоятелно ориентиране само с тест онлайн или (2) пакетната услуга консултация-тест-консултация, която включва предварителна консултация за ориентиране в проявилите се досега интереси, способности, бариери, трудности, нагласи на клиента (дете, юноша, младеж или възрастен), онлайн теста на OS Bulgaria и втора консултация по резултатите от теста и споделяне заедно с психолога на ориентирите към решението. За още яснота вижте Презентация на услугата, в която посочените цени с отстъпки се отнасят за период на кампания (тогава ПСИКОМФОРТ предплаща голям брой кредити за онлайн тестове в платформата, където те се изпълняват и се генерира доклад по резултатите на клиента). Към момента двете услуги – само онлайн тест или пакетната услуга консултация+тест+консултация се предлага на редовни цени.

Времетраенето на една среща при консултиране е 1 час, като ефективното време в него е 45 мин. – време през което вниманието, паметта, мисленето, въображението (вашето и на психолога) са в най-добра форма на работоспособност. При специфични индивидуални нужди времето може да бъде удължено, както и може услугата да се допълни при нужда с бързи консултации до 15-30 мин. по телефона в рамките на общия договорен срок при ясно предварително договаряне с психолога за това, за да планира ефективно срещите при такава времева натовареност, което в услугата се отнася към варианта Псикомфорт+.

Свързването за заявка става по избран начин от Контакти.

Запознайте се с: