ПСИКОМФОРТ услуги за семейна подкрепа

Psycomfort - Semeina podkrepa Три от услугите на Център „Псикомфорт“ са ориентирани и към семейството. Две от тях се прилагат и в индивидуалното консултиране при нарушена хармония на отношенията в двойката, като стартова или продължаваща работа с цялото семейство или към индивидуалното консултиране на членове на семейството или на родител по отношение на проблем при детето. За взаимопомощ по сходни проблеми много ефективно е и груповото консултиране с други партньорски двойки или родители по проблемите на детското развитие, за подобряване на комуникацията между членовете на семейството чрез интензивно трениране на умения в група (описанието на Семейно консултиране, Индивидуално консултиране и Групово консултиране ще намерите в страницата на дейността Консултиране, връзка към която има тук по-долу). За въпроси и уточнения се свържете по избран начин чрез Контакти.

Услуги на Център „Псикомфорт“ и програми и формати по тях, приложими за семейна подкрепа:

За друг начин за усъвършенстване на умения, които повишават качеството на общуване в двойката, семейството, между родители и деца вижте и формите на групово консултиране:

Още – запознайте се с дейностите на Център „Псикомфорт“, на които се основават горните услуги, програми и формати, както и с всички останали дейности и услуги на ПСИКОМФОРТ: