Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ решение по житейски проблем

Psycomfort_2Според преживяването, проявата и обхвата на проблема вашата програма може да се изпълни чрез:

 Препоръчително е срещите да се осъществят при психолога. При необходимост това може да стане и при вас в рамките на град Русе, а при отдалеченост – чрез интернет консултиране, като по-ефективно то е в Skype сесии.

Реализира се чрез първа среща, която е опознавателна и в която вие и психологът решавате дали можете да работите съвместно. На тази среща се определя времевият интервал между по-нататъшните срещи в серии от 5 до 10 (при необходимост и повече) консултации, които след това предплащате, а психологът се ангажира със системна и гъвкава програма в рамките на целия процес. При необходимост се комбинират различните форми (примерно индивидуално и семейно консултиране), без това да оскъпява договорената услуга в рамките на определеното времетраене на срещата.

Времетраенето на една среща е 1 час, като ефективното време в него е 45 мин. – време през което вниманието, паметта, мисленето, въображението (вашето и на психолога) са в най-добра форма на работоспособност. При специфични ваши нужди времето може да бъде удължено, както и може услугата да се допълни при необходимост с бързи консултации до 15-30 мин. по телефона в рамките на консултативния срок при ясно предварително договаряне с психолога за това, за да планира ефективно срещите, което в услугата се отнася към варианта Псикомфорт+.

Изберете тази услуга, ако искате с помощта на психолога да постигнете вашето ПСИКОМФОРТ прозрение за изход от затруднение или за нова цел и постигане отново на смисъл в живота.

Уговарянето на сътрудничество за вашето ПСИКОМФОРТ решение става по телефона или по интернет през Контакти.