Меню Затваряне

Самосправяне

Психиката ни е така устроена, че да разполага с всички възможности за снемане на напрежението и за намаляване на влиянието, което оказват върху нея неприятно дразнещите фактори. Тя разполага с богат набор от защитни механизми, които имат функцията на щадящи стражи, за да не бъде обезпокоена от прекомерно чувство за вина или за срам от малодушие, от страха и т.н. Основанията, които си изработваме за дадено наше поведение, или оправданията, които ни идват наум при вида на последствията, са продукт на мисленето и въображението, подбудени от стремежа на психиката да се предпази от сътресения.

Това е и причина в днешно време да се препоръчва позитивното мислене като средство, което по обратен път зарежда психиката ни с готовност да възприема сигналите и отношенията с външния свят не непременно като враждебни, а като възможности за проява на нашите добри потенциали и за преживяване на повече положителни емоции. По подобен начин въздействат заниманията с изкуства, с физически упражнения, спорт, разходките сред природата, танците.

Проблемите може да са продукт на вътрешния свят на личността, да са свързани с неудовлетвореност и желание за личностен растеж – с по-добри взаимоотношения с другите, с по-добра обществена или професионална изява, с необходимост от пренареждане на ценностната система, с преодоляване на вътрешни противоречия, причинени от възрастови кризи.

Има и проблеми, породени от външни обстоятелства, свързани с различни посегателства върху нашата личност или семейството, приятелите, безпокойства поради болести, загуба на близък, парични затруднения в семейството или фирмен банкрут, провал в рисковани финансови операции.

Засега ще се спрем само на този твърде елементарно представен извод, че самосправянето е способност на много хора, които, усетили проблем, намират добри решения и влагат воля за изпълнението им. Понякога решенията са неефективни, но личностната активност пренасочва мислите и действията към нови посоки за справяне.

Въпрос на гледна точка е дали ще мислим за миналото като за време на направени грешки, или като възможности за натрупан опит.

Прочетете и за останалите посоки:

Прочетете още и за:

  • Проблем – примери за трудни житейски ситуации; желания за постигане на повече успехи, за самоусъвършенстване
  • Посоки – самосправяне; търсене на подкрепа от близки; помощ от гадатели; помощ от психолог
  • Справяне -по какво разбираме, че целта е постигната; решенията; удовлетворението