Меню Затваряне

Цени

Psycomfort Pay 1Дейностите на Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“ се осъществяват по Търговския закон чрез ЕТ „Псикомфорт – Петя Чешмеджиева“ и предлаганите услуги се заплащат по публично достъпна ценова листа.

За принципи в работния ангажимент между клиент и психолог може да узнаете от описаните на кратко Етически стандарти, както и от публикация по темата в рубриката „Журнал„.

Този раздел от сайта съдържа:

  • Ценова листа – таблица с цени по различните видове услуги и програми по тях (когато я отворите, ако е по-бавен интернетът ви, изчакайте няколко секунди да се зареди).
  • Часове – информация  за взаимното ангажиране при уговаряне на час и ориентировъчните часове през седмицата за избор според вашето свободно време и заетост.
  • Псикомфорт+ – допълнително информация за параметри на услугите и вариране на цената според специфични нужди, обсъдено и договорено друго условие за време, ангажираност на психолога и др.
  • Плащания – как се осъществява плащането на услугите – варианти, валидни както за индивидуални, така и за групови клиенти – фирми, организации.

PSYCOMFORT