Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ+ при повече пакети за кариерно консултиране с онлайн тест за семейство и приятели

Внимание! Изтичат сроковете по приключване на ПСИКОМФОРТ кампания 2019 г. с по-ниски цени на пакетите за кандидат-гимназисти и за кандидат-студенти – вижте повече на страницата на услугата.

Център „Псикомфорт“ поощрява с допълнително отстъпки поръчването заедно на повече от един пакет по услугата за кариерно консултиране с включен онлайн-тест на OS Bulgaria и на Фондация „Хестия“, чиито тестове използва за по-висока ефективност на този важен избор. От колективните пакети могат да се възползват:

  • семействата, които имат нужда от кариерно ориентиране с повече от един пакет, ако имат повече от едно дете ученик във възрастта на ползването им и/или за дете и родител/и или по-големи братя и сестри, които биха искали да открият своята същинска или нова посока на развитие в магистратура, професия или частна практика;
  • приятели, съученици, различни семейства, които чрез коопериране за общ пакет си поделят по-ниска индивидуална цена за пакета.

Условия за ползване на отстъпките за брой пакети:

  1. Капариране важи само при поръчване на пакети от членове на едно семейство. При коопериране на двама или повече души от различни семейства не се приема капариране – те поръчват своя общ пакет, когато са се организирали да внесат общата цена с отстъпка за техния пакет според броя на участващите.
  2. Не се приема поединично плащане на частта от пакета от кооперирали се приятели с уговорка, че другите ще платят отделно. Отстъпката се полага за сумата на общия пакет и той се плаща в цялост от един човек, ангажиран с плащането, с когото се подписва договор за цялото семейство или колективно с имената на включените в пакета.
  3. При плащане по банков път фактура се издава на лицето внесло общата сума на кооперативния пакет.

Ценообразуване с отстъпки за брой тестове (цени в лева)

Редовен Пакет „2 консултации и онлайн тест“

Стойност

Отстъпка Намаление

Цена общо

На пакет по

1 пакет

109.00

109.00

109.00

2 пакета

218.00

5%

11.00

207.00

103.50

3 пакета

327.00

7%

23.00

304.00

101.33

4 пакета

436.00

9%

39.00

397.00

99.25

5 пакета

545.00

10%

55.00

490.00

98.00

Пакет „2 консултации и онлайн тест“ в Кампания!

Стойност

Отстъпка Намаление

Цена общо

На пакет по
1 пакет 109.00 10% 11.00

98.00

98.00
2 пакета 218.00 12% 26.00

192.00

96.00
3 пакета 327.00 13% 43.00

284.00

94.67
4 пакета 436.00 14% 61.00

375.00

93.75
5 пакета 545.00 15% 82.00

463.00

92.60

Редовен Пакет „5+1 консултации и онлайн тест“

Стойност

Отстъпка

Намаление Цена общо

На пакет по

1 пакет

277.00

5%

14.00 263.00 263.00

2 пакета

554.00

7%

39.00 515.00 257.50

3 пакета

831.00

9%

75.00 756.00 252.00

4 пакета

1108.00

10%

111.00 997.00 249.25

5 пакета

1385.00

12%

166.00 1219.00 243.80

Пакет „5+1 консултации и онлайн тест“ в Кампания!

Стойност

Отстъпка Намаление Цена общо

На пакет по

1 пакет

277.00

10%

28.00 249.00 249.00

2 пакета

554.00

12%

66.00 488.00 244.00

3 пакета

831.00

13%

108.00 723.00 241.00

4 пакета

1108.00

14%

155.00 953.00 238.25

5 пакета

1385.00

15%

208.00 1177.00 235.40

При избор на плащане по банков път вижте банкови данни в страница Плащания. Като основание за плащане в платеното нареждане може да посочите номер на фактурата (уточнено с консултанта) или следното кратко основание, съответстващо на Вашата поръчка:

  • За Редовен Пакет „2 консултации и онлайн тест“: за 1 пакетПакет Кариера 221; за 2 пакетаПакет Кариера 222; за 3 пакетаПакет Кариера 223; за 4 пакетаПакет Кариера 224; за 5 пакетаПакет Кариера 225.
  • За Пакет „2 консултации и онлайн тест“ в Кампания!: за 1 пакетПакет Кариера 221-К; за 2 пакетаПакет Кариера 222-К; за 3 пакетаПакет Кариера 223-К; за 4 пакетаПакет Кариера 224-К; за 5 пакетаПакет Кариера 225-К.
  • За Редовен Пакет „5+1 консултации и онлайн тест“: за 1 пакетПакет Кариера 151; за 2 пакетаПакет Кариера 152; за 3 пакетаПакет Кариера 153; за 4 пакетаПакет Кариера 154; за 5 пакетаПакет Кариера 155.
  • За Пакет „5+1 консултации и онлайн тест“ в Кампания!: за 1 пакетПакет Кариера 251-К; за 2 пакетаПакет Кариера 252-К; за 3 пакетаПакет Кариера 253-К; за 4 пакетаПакет Кариера 254-К; за 5 пакетаПакет Кариера 255-К.

Ако сте попаднали на тази страница, без да сте се запознали със съответната пакетна услуга за кариерно консултиране с включен онлайн-тест, вижте: