Меню Затваряне

Център ПСИКОМФОРТ

Център за психологически услуги и развитие “Псикомфорт” – гр. Русе, предоставя психологическо консултиране, диагностика на психическо състояние, на вероятност за възникване на проблем и на затруднения в развитието, също на потенциали и ресурси на личността или групата, експертна оценка в условия на професионализъм, дискретност и уважение към правото на свободен избор с психолог от гр. Русе и екипно – съвместно с други специалисти.

Centur Psycomfort [5]Центърът е защитено място за споделяне на проблем и намиране на подкрепа за справяне с трудни житейски ситуации. Той е и среда за разнообразни форми за личностно развитие и професионално израстване чрез обучение. Важно направление в дейността на Център „Псикомфорт“ е превенцията на психологичните трудности (изпреварването им  чрез приучване на клиента към форми на релаксиране и енергезиране за снижаване на напрежението и за повишаване на адаптивния потенциал на организма и психиката), а също и на организационните трудности чрез развитие на груповия потенциал при трениране на работни и творчески екипи.

Принципите, по които се равняват решенията в Център „Псикомфорт“ и по които се ръководи дейността му, са професионализъм, дискретност, ефективност, съпричастие, отзивчивост и навременност.

Дейността е уредена по търговския закон (ЕТ „Псикомфорт – Петя Чешмеджиева“) и се осъществява чрез услуги и собствени и партньорски проекти. Организира се съобразно ПСИКОМФОРТ стандарти за работа с клиенти и за партньорски взаимодействие с други лица и организации.

Научният капацитет се реализира чрез собствени изследвания и в изпълнителска роля в проекти и изследвания на други организации.

ПСИКОМФОРТ идеята предполага в услугата душевен комфорт чрез съпричастие и отзивчивост към нуждата на клиента, навременност и ефективност на действията в условия на професионализъм и дискетност, удовлетворение от сътрудничеството и партньорството с индивидуалния или групов клиент – частно лице, група лица, бизнес екип или институция. Тя е стил, принципна основа на всички направления на дейността:

  • психологическо консултиране
  • обучения във вид на тренинги, лекции, семинари
  • детско развитие
  • психопрофилактични дейности
  • психологическа помощ при училищно и професионално ориентиране
  • психодиагностика и психологичен подбор.

Център “Псикомфорт” (вижте адреса в Контакти) се намира в град Русе, но ПСИКОМФОРТ може да стигне до Вас мобилно с някои от възможните за това услуги или Вие да достигнете до него от всички точки на страната и света чрез интернет.

Вижте ПСИКОМФОРТ и в спокойно време, и в период на лична и на масова криза

В Център „Псикомфорт“ може да намерите помощ по различен проблем – ваш, на семейството, на вашето дете, за повишаване на вашата увереност в работата или за нова дейност, която може би бихте искали да предприемете. Различните варианти на съдействие са структурирани и описани в подстраници в рубриката Услуги. За въпроси и заявка по телефона или по интернет използвайте данните за връзка в Контакти.

Преди да пристъпите към свързване, моля първо се запознайте с публикуваните тук ПСИКОМФОРТ стандарти, сред които са и Общите условия и политика за лични данни. Свързването Ви чрез имейл през сайта ще означава, че Вие приемате заявените условия, чрез които осъществяваме комуникацията с Вас. Ако Вие сте клиент на Център „Псикомфорт“, в тази страница се запознайте и с Етическите стандарти, които ще определят нашите работни отношения. Ако се обръщате по делови въпрос или бихте искали да установите партньорство, разгледайте ПСИКОМФОРТ стандарт за партньорство.

Вижте още: