Меню Затваряне

Консултиране

Обект на психологическото консултиране са хора в психическа норма, които изпитват проблеми в сферата на емоциите, на общуването, на социалната компетентност и др. Обект на психотерапията са хора, които имат вътрешни (интрапсихични) затруднения или хора с психични разстройства. И в двата случая клиентът може да е личност, семейство или група. Заедно с клиента обект на консултиране често се явява и средата на клиента – членове на семейството или цялото семейство или други свързани с него лица, които биха представлявали подкрепяща среда.

И при двете дейности целите се намират в рамките на психологичната помощ. При психотерапията целите са терапевтични и личностно-корекционни, а при консултирането са със значително по-широк обхват. Те може да са свързани с психически проблем – преодоляване на дистрес, ситуативна тревожност, скръб от загуба и т.н. Може да са свързани с решаване на житейски проблем – работа, брак, общуване. Консултирането подпомага и може да осъществи педагогически цели – обучение, възпитание, а също и информационни и подпомагащи програма за оптимизиране на развитието.

Консултирането и психотерапията ползват едни и същи теоретични модели и методика. По принцип консултирането е еклектично – използва различни подходи според конкретния клиент и проблем.

Видове консултиране в Център „Псикомфорт“ (с описанието им се запознайте в страниците им през директните връзки тук):

  • Индивидуално – консултант и клиент
  • Групово – комфорт чрез групата за тренинг – за личностен растеж и работа в екип
  • Семейно – за комфорта в семейството – с децата и големите
  • Кризисно – подкрепа за справяне
  • По Интернет – онлайн споделяне, ориентиране в проблема и в посоките за справяне

В Център „Псикомфорт“ може да намерите помощ по различен проблем – ваш, на семейството, на вашето дете, за повишаване на вашата увереност в работата или за нова дейност, която може би бихте искали да предприемете. Различните варианти на съдействие са структурирани и описани в подстраници в рубриката Услуги. За въпроси и заявка по телефона или по интернет използвайте данните за връзка в Контакти.

Връзки към другите дейности на Център „Псикомфорт“:

PSYCOMFORT