Меню Затваряне

Групово консултиране

Социалнопсихологически тренинг

За групи от професионални екипи, младежи, ученици, хора със сходни проблеми.
Цели на груповата работа най-често са формирането на комуникативни умения, умения за работа в екип и за разрешаване на конфликти. Може да се организират групи за постигане на личностна промяна и подобряване на социалните взаимодействия и адаптация, получаване на психическа подкрепа, изменение в поведенческите стереотипи, развитие на потенциали.

Групи за личностен растеж

В условията на психична безопасност участникът в групата има възможност да тренира нови модели на поведение. Атмосферата, която се създава, и подкрепата на групата формират условия за саморазкриване и психотерапия, преживяване на вътрешни конфликти, получаване на обратна връзка за начина, по който личността и нейното поведение се възприемат от другите.

Групи – професионални екипи

Естествен резултат от добрата работа в социално-психологическия тренинг е груповата сплотеност. Създават се и нови нагласи за работа в екип чрез взаимното опознаване, взаимното приемане. Разрешаването на конфликтите в тренинг-групата и формирането на опит за вземане на ефективни групови решения се пренася и в професионалната среда. Промяната в стереотипите на поведение дава многобройни възможности за реакция в различни житейски ситуации.

Консултирането в група е по-евтино от индивидуалното и с възможности за много добра ефективност от взаимодействието с психолога и с други участници. Предлага се в програми на услугата ПСИКОМФОРТ развитие в група за поддръжка и справяне с общ за участниците проблем или обща цел за развитие на дадени качества и умения,  както и чрез тренингите от услугата ПСИКОМФОРТ екипи и програмите на ПСИКОМФОРТ академия.

Ако желаете да се включите в група за справяне съвместно с други хора на даден проблем или да развиете желани умения, споделено с други, запознайте се с услугата ПСИКОМФОРТ развитие в група и се свържете с ПСИКОМФОРТ.

Ако желаете развитие на вашия екип във фирма или организация и повишаване на ефективността на работата ви, запознайте се с услугата ПСИКОМФОРТ екипи и се свържете чрез данните за връзка в Контакти.

Ако искате да повишите своите знания и опит и ако работите в помагащите професии – педагог, психолог, арт-терапевт, социален работник, личен асистент, детегледач и др., или сте медицински специалист, който харесва холистичния подход в лечението, може да разгледате програмите в услугата ПСИКОМФОРТ академия или да попитате за тема и област, в която имате нужда от информация и споделяне на опит чрез свързване в Контакти.

Научете и за другите предлагани видове консултиране:

  • Индивидуално – консултант и клиент
  • Семейно – за комфорта в семейството – с децата и големите
  • Кризисно – подкрепа за справяне
  • По Интернет – онлайн споделяне, ориентиране в проблема и в посоките за справяне

В Център „Псикомфорт“ може да намерите помощ по различен проблем – ваш, на семейството, на вашето дете, за повишаване на вашата увереност в работата или за нова дейност, която може би бихте искали да предприемете. Различните варианти на съдействие са структурирани и описани в подстраници в рубриката Услуги. За въпроси и заявка по телефона или по интернет използвайте данните за връзка в Контакти.