Меню Затваряне

Интернет консултиране

Развитието на Интернет като средство за информация и комуникация го превърна и в средство за удовлетворяване на всякакви потребности.

В нашата страна психологичното консултиране по интернет става все по-популярна услуга, като по-разпространено е „консултирането” във форуми, където често попадаме на некомпетентни, но добронамерени и споделящи нашите тревоги интернет събратя.

Макар и оспорвано заради липсата на непосредствен контакт между клиент и консултант, все пак интернет консултирането е факт заради нуждите, които удовлетворява.

Ползите от него:

  • Няма загуба на време и усилия, за да се уговори среща и да се стигне до кабинета на консултанта;
  • Клиентът може да остане анонимен;
  • Средството за контакт е достъпно – изпращаш съобщение за проблема от къщи, от работа или от близкия клуб и после пак там си получаваш компетентен отговор;
  • Отговора на психолога можеш да си го четеш многократно, да го премисляш и осмисляш на спокойствие, докато вземеш най-доброто решение за себе си – дали да действаш сам, дали да се оставиш на проблема, или да предприемеш среща с психолога за същинска консултация, а може би и терапия.

Дотук беше комфортът на интернет консултирането. Но то има и минуси:

  • Консултантът се лута в лабиринт от предположения за твоята личност и за добрите възможности за справяне с предполагаемия проблем, които ти веднага не можеш да потвърдиш или отречеш, ако консултацията не се превърне в една по-дълга кореспонденция помежду ви. Това не е само неудобство за психолога, защото този факт подлага на риск ефективността на консултирането;
  • В стремежа си да остане неразпознаваем, клиентът понякога дори маскира и подменя факти за себе си, което обрича работата на консултанта на безсмислие. Това е още повече валидно за рубриките за консултиране по списанията и вестниците – територия достъпна за колеги, роднини, познати.

В крайна сметка добре е да имаме предвид, че колкото по-лаконично и неясно е представянето, толкова по-общо ще бъдат разгледани предположенията за проблема и различните алтернативи за справяне с него. Психологът не е ясновидец (О, извинявам се, някой може и да е!). Той борави с научни знания и методи за диагностика и за съдействие за промяна. Ако искате да използвате ефективно възможността за консултиране по Интернет, бъдете открити и искрени в степента, която максимално можете да си позволите, и се доверете на човека, за когото един от основните принципи на работа е конфиденциалността – пазенето на професионалната тайна за вашата личност и вашето поведение (Етически стандарти на психологическата помощ).

И разбира се, че отговора на консултанта ще получите само вие на посочения от вас имейл адрес. Но консултативната дейност е и професионална изява и психологът има право да популяризира в научни форуми някои от постиженията в работата си или да предложи на дискусия проблем, който като професионално предизвикателство може да бъде споделен и с други колеги. Затова е възможно даден проблем на клиент или въпрос на посетител и съставеният по него отговор да бъдат публикувани или да бъде предложен за дискусия във форма, която да не разкрива личността, а в същото време описаното разискване да бъде полезно и на други потребители с аналогични проблеми.

Интернет консултиране се предлага чрез възможността ПСИКОМФОРТ онлайн в цялата страна и в чужбина с психолог Петя Чешмеджиева.

Научете и за другите предлагани видове консултиране:

  • Индивидуално – консултант и клиент
  • Групово – комфорт чрез групата за тренинг- за личностен растеж и работа в екип
  • Семейно – за комфорта в семейството – с децата и големите
  • Кризисно – подкрепа за справяне

В Център „Псикомфорт“ може да намерите помощ по различен проблем – ваш, на семейството, на вашето дете, за повишаване на вашата увереност в работата или за нова дейност, която може би бихте искали да предприемете. Различните варианти на съдействие са структурирани и описани в подстраници в рубриката Услуги. За въпроси и заявка по телефона или по интернет използвайте данните за връзка в Контакти.