Меню Затваряне

Кризисно консултиране

Кризата е остра промяна, преломен момент. В психологически план тя представлява краткосрочно разстройство, свързано с негативни и мъчителни преживявания. Обичайно се сравнява със стрес, който надвишава уменията за справяне и естествените адаптивни възможности на човека. Може да бъде предизвикана от външни или вътрешни фактори. Характеризира се с объркване, повишено напрежение и чувство на безпомощност. Обикновено се свързва с промяна на поведението и самооценката. Ако кризата не е следствие на психично заболяване (психоза), тя е предизвикана от житейски обстоятелства, които се явяват стресори. Такива са кражби и грабежи, физическо малтретиране, сексуално насилие, болести и смърт. Загубата на близък се понася тежко от всеки, но особено мъчителна е болката от загубата на своето дете, родители, съпруг(а). А отражението на ситуациите със смърт, постигната по време на военни мисии или причинена от катастрофи, засяга не само близките на жертвите, но и стотици и хиляди хора, които съпреживяват трагедията.

Психологът, обучаван в кризисно консултиране, ще ви подкрепи в състоянието на силните емоции и постепенно ще ви води към завръщане в света на рационалното и ориентиране в нови възможности и решения за живота, който предстои.

Състояния на дискомфорт при много хора предизвикват и възрастовите кризи, които са закономерни в живота на всяка личност. За да се справим с него, често прибягваме до промени и решения за живота ни, които могат да имат различни последствия – големи успехи или неуспехи, преживявани като провали, водещи до тревожност или депресия. Консултирането с психолог ще ви предразположи за едно ново самоопознаване, осмисляне на нагласите и характеристиките на вашата личност и откриване на тези от тях, които не само ще ви помогнат да преживеете кризата, но навлизането в следващия стабилен възрастов период ще ви носи повече успехи и удовлетворение, повече КОМФОРТ.

Реализира се чрез услугите ПСИКОМФОРТ решение по житейски проблем и чрез SOS, ПСИКОМФОРТ! в срещи в Център „Псикомфорт“ в гр. Русе, при вас и онлайн в цялата страна и в чужбина с психолог Петя Чешмеджиева.

Научете и за другите предлагани видове консултиране:

  • Индивидуално – консултант и клиент
  • Семейно – за комфорта в семейството – с децата и големите
  • Групово – комфорт чрез групата за тренинг – за личностен растеж и работа в екип
  • По Интернет – онлайн споделяне, ориентиране в проблема и в посоките за справяне

В Център „Псикомфорт“ може да намерите помощ по различен проблем – ваш, на семейството, на вашето дете, за повишаване на вашата увереност в работата или за нова дейност, която може би бихте искали да предприемете. Различните варианти на съдействие са структурирани и описани в подстраници в рубриката Услуги. За въпроси и заявка по телефона или по интернет използвайте данните за връзка в Контакти.