Меню Затваряне

Семейно консултиране

Семейството се разглежда и като обект, и като инструмент на психологическата помощ. Осъществява се анализ и въздействие на ролевите взаимодействия. Търсят се решения на проблемите, като се използват и личностните ресурси на самото семейство.

По-добрата информираност, която осигурява консултирането с психолога, е едно от средствата за повишаване на желанието за работа върху проблема. Клиентите опознават в по-голяма степен и себе си, и хората, с които живеят. Научават се на търпимост и осъзнават въздействието върху другите на собственото им поведение. Разширените представи формират една нова грамотност по взаимодействията не само за общуването в рамките на семейството, но и в професионалната среда и сред приятели.

Работата с децата протича успоредно с работа с техните родители. Ако липсват ясни биологични причини за проблеми с децата или такива, свързани с травмиращи житейски обстоятелства (катастрофи, малтретиране извън къщи и др.), тяхното поведение се счита най-често за отражение на проблеми в семейството.

Тази консултативна дейност в Център „Псикомфорт“ се реализира чрез организационните форми на ангажимент ПСИКОМФОРТ споделяне и ПСИКОМФОРТ решение за индивидуални и семейни услуги чрез срещи в Русе и онлайн в цялата страна и в чужбина с психолог Петя Чешмеджиева.

Научете и за другите предлагани видове консултиране:

  • Индивидуално – консултант и клиент
  • Групово – комфорт чрез групата за тренинг- за личностен растеж и работа в екип
  • Кризисно – подкрепа за справяне
  • По Интернет – онлайн споделяне, ориентиране в проблема и в посоките за справяне

В Център „Псикомфорт“ може да намерите помощ по различен проблем – ваш, на семейството, на вашето дете, за повишаване на вашата увереност в работата или за нова дейност, която може би бихте искали да предприемете. Различните варианти на съдействие са структурирани и описани в подстраници в рубриката Услуги. За въпроси и заявка по телефона или по интернет използвайте данните за връзка в Контакти.