Меню Затваряне

Група ПСИКОМФОРТ „Общуване с лекота“ – пролетен разцвет!

Целта на груповото консултиране в този формат по програма „Общуване с лекота“ е подпомагане на собственото развитие на възрастни – лица, навършили 18 години, за постигане на повече увереност и личностна автономност чрез самопознание и усъвършенстване на комуникативната компетентност. Съдържанието е според по-рано публикувана тематична схема на водещата (по направления за различните възрастови етапи). Те са подходящи за възрастни, които имат интерес към самоусъвършенстване, които биха искали да изследват и разберат собственото развитие, своите актуални потребности, своите силни и слаби страни в контактите и взаимоотношенията си с другите, за да ги направят по-удовлетворяващи чрез Общуване с лекота.

Ключовите теми на формат ПСИКОМФОРТ „Общуване с лекота“ за възрастни, в това число младежи, за собствено развитие

Създаване и споделяне

 • Моето развитие чрез усвояване на общуването с лекота
 • Моите слабости и сили, моите потребности (самопознание-самоизследване и умения за по-доброто познаване на другите)
 • Аз съм авторът на моя филм
 • Винаги има Смисъл

За кого е групата?

 • Ако изпитвате нужда от ориентири за подобряване на отношенията в близкия и по-широкия социален кръг на ниво семейство, партньорства (интимно, професионално, приятелства) и сами със себе си и ако искате да получите нови познания и да обмените опит и подкрепа с други хора с потребности като вашите, може да посветите 30 часа от настоящата пролет на своето развитие с ПСИКОМФОРТ.
 • Груповото психологическо консултиране е и многократно по-евтино на база цена/час, в същото време по-интензивно за достигане на прозрения, ориентиране към решения и трениране на нови умения и навици в общуването и водещо е развитието, а не преодоляване на симптоми с клинични завишения по показателите им (подходящо е за хора, чиято цел е личностното самоусъвършенстване).

За кого не е групата?

 • Има хора, които трудно понасят присъствието на други или имат нужда от тях, за да разтоварват генериращи се враждебност, омаловажаване, склонни са да обезценяват околните и да търсят „с лупа“ слабостите им. Ако някой от пожелалите участие има такива преживявания, осъзнава ги и би искал в група да преодолее такива навици, като ги замени с нови съобразно тематичната насоченост – лекота в общуването, той е добре дошъл, но ако човек с такава настройка не осъзнава в достатъчна степен у себе си източника на този негативизъм и е склонен да отличава своето превъзходство на фона на чужди слабости, то тази група не е за него.
 • Групата не е подходяща за лица с психични разстройства, защото участието в нея би могло да ги уморява и изтощава, освен ако не са преодолени във времето – ако са излекувани.
 • Дейността на групата би се затруднила с участието на хора, които са се ангажирали с прекалено много занимания по интереси в един и същи период и в периода на групата – курсове по език, танцови клубове, източни практики, бойни изкуства, което може да е препятствие при уговаряне на срещите спрямо възприет от групата график (макар че повече аналогии с такива социални групи по интереси и със случващото се в групата са много полезни, но не е и във времево отношение при застъпване на графици). Ако има такива желаещи да се включат, би било добре да преценят дали биха променили нещо в другите си графици, докато е в ход работата на групата.
 • Групата не е развлечение. У нея се постига разтоварване на стрес и напрежение, има моменти и на забавление като ефект от работата й, който се появява спонтанно в груповата атмосфера или целенасочено чрез някои упражнения и игри, но групата не е за хора, които целенасочено търсят само забавлението.

Защо пролетен разцвет чрез такава група? Не, не просто пролетно пробуждане, не сезонното разцъфтяване, което ни предоставя природата, като бонус нерядко и с пролетна умора след зимните слабослънчеви месеци. Център „Псикомфорт“ е съсед с едни от най-ухаещите липи в града. Вървите по алеята и ароматът ви упоява, а представете си при отворени прозорци този аромат как нахлува и няма парфюм, който може да му противостои. Но почакайте, не хуквайте сега, за да проверите 🙂 Има още време, но периодът на тази група ще свари и прелестния цъфтеж на липите. Адаптирането към сезона, който в нашата географска област преминава с променливо време, предизвиква телесни реакции на нагаждането към атмосферно налягане и други динамични климатични промени. Трудностите в този процес може да се изявяват с раздразнителност или отпадналост, с пристъпи на песимизъм, които са, така да кажем, наши реакции с природен произход (от връзката ни с природата), а какво става, ако ни липсват умения да изразяваме в удовлетворителна степен своите мисли, чувства, нуждите си? Какво става, ако човекът до нас изпитва такъв дефицит и дори не подозира, че това е причина за потиснатост, тъга или за вулканични избухвания? От които страда Природата в нас! Място за подкрепа на Природата в нас са не само близки хора, на които имаме силно доверие, не само психологът в лична среща за споделяне на страхове и разочарования от себе си, но и Групата, събрала се от общата цел – всеки да постигне повече свобода в общуването, в изразяването на себе си и в споделяне на изразяването на другия, и да се наслади на истинска среща по човешки. Както е обещавано и преди – може да има и сълза, споделена с групата, но и със сигурност споделена топлина в защитената среда, за която има грижа психологът, водещ на групата.

Новото – ПСИКОМФОРТ до 31-я час!

Параметри на групата

 • Тип: тази група има надграждаща се програма и е от затворен тип – в хода на нейната работа не се включват нови участници.
 • Състав: от 8 до 12 души, жени, мъже, без ограничение в горна навършена възраст, минимум над 18-годишни, без значение от образование, професия, настояща професионална заетост, учащи/студенти или неработещи.
 • Времетраене: 30 часа, като графикът за срещите се уточнява с всички участници на първата среща и на следващите (примерна комбинация: 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – вашите възможности се уточняват при запознаването и в първата среща на групата). Новото в този формат – предвидена е постгрупова среща един месец по-късно без допълнително заплащане (вижте по-надолу и в допълнение ПСИКОМФОРТ+).
 • Цена: 150,00 лв. за 30 часа (за включване на съпружеска/партньорска двойка – както е предвидено в Ценовата листа – отстъпка 30% от цената за втория или общо за двойката 15% отстъпка). Предплащането на цената подсигурява редовното участие в сбирките и е взаимен ангажимент между участник и водещ и между всички участници. При обективни затруднения да платите цялата цена в началото (примерно до изчакване на заплата), споделете ги с водещата за уговаряне на тази част от процедурата. Цената включва материали, които осигурява водещата без тефтерчето за личен дневник на участника (елате си със свой, за да е наистина Личен дневникът ви).
 • Условие: предварително запознаване с водещата на групата – със среща в Център „Псикомфорт“. Ако не тръгвате към това запознаване с намерение да е индивидуално консултиране, тази среща е безплатна. Включва разговор до 20 мин. и попълване на анкета, разясняване (отделете си общо 1 час) с цел да се разбере дали групов формат е подходящ за вас и дали участието в група не би представлявало повече стрес, ако сте в кризисен период, в състояние на объркване, изтощение. Ако се познавате отпреди с водещата, не се лишавайте от „срещата за запознаване“ – все ще има какво ново да се сподели и ще си попълните анкетата.

Срокове:

 • За уговаряне на срещата за запознаване с водещата – до 02.05.2018 г. – сряда (за да може групата да стартира след първомайските почивни дни), със свързване по телефона за уговаряне на ден и час за вашето идване за запознаването – всеки ден от рано сутринта до вашето следработно време, когато ви е удобно (ако звъннете и не се свържете веднага с водещата по обективни професионални или лични причини, после при първа възможност ще получите обратно позвъняване). Срещата за запознаване се уговаря възможно най-скоро във връзка със срока за старта на групата. Срокът за набиране на участници може да бъде преждевременно преустановен, ако се заемат по-рано местата според посочения оптимален за работата на групата брой души.
 • Първа сбирка на групата – при готовност ще се проведе през първата седмица на месец май (датата ще се конкретизира тук, щом участниците проведат своята среща за запознаване с водещата), за да се разположим пълноценно в пролетта – от прелестта на цветно-цъфтящите дървета до появата на плътния аромат от липите заради нашия бонус в този формат.

ПСИКОМФОРТ+ за участниците в пролетния формат – освен от безплатната постгрупова среща, ще се възползвате в допълнение от форма на релаксация, с която ще приключва всяко занятие, през което ще допуснем в себе си и ще се изпълним с цветовете на пролетта и с аромата на липите!

Заявка: същинската заявка е не изразяването на намерение и уговарянето на среща за запознаване, а заплащането за участие, което може да стане и при идването за запознаване, след като водещ и кандидатът за участник обсъдят възможността за участие според условията, и до два дни преди стартирането на дейността на групата (Заплащането може да стане в брой на място или по банков път – вижте раздел Цени и пояснителните подстраници. За плащане по банков път като основание за плащане може да се ползва код на услугата или номер на фактурата, която ще бъде издадена).

За всички сбирки са осигурени кафе и чай. Е, чай не от пресния цъфтеж на липите 😉

Ако пожелаете собствено ПСИКОМФОРТ развитие в група за постигане на Общуване с лекота, може да го предприемете, като се свържете още тези дни по телефона за уговаряне на среща за запознаване с водещата на групата Петя Чешмеджиева (GSM 0887923413). Адреса на Център „Псикомфорт“ вижте в Контакти.

Още информация от архива на сайта вижте, като щракнете тук:

 • В услугите на Център „Псикомфорт“ – раздела за развитие в група
 • Публикация по темата за груповото психологическо консултиране
 • Какво е Групово консултиране – в раздел Консултиране (сред дейностите на Център „Псикомфорт“)
 • Предишни публикации по ПСИКОМФОРТ проекта „Общуване с лекота“ – концепцията, варианти – за родители за развитие на детето и за специалисти, работещи с деца, както и обявите за предходните предновогодишни групи вижте тук.