ПСИКОМФОРТ стандарти

Услугите на Център „Псикомфорт“ се осъществяват съобразно Етичен кодекс на Дружество на психолозите в България, който е в унисон с международните стандарти за професионална етика на психолога, съгласно членство на Дружеството в Европейската федерация на психологическите асоциации. Препоръчително е клиентите да се запознаят с основните етични принципи на работните взаимоотношения,  описани в краткост в Етически стандарти, а организациите, желаещи да си партнират с ПСИКОМФОРТ, да се запознаят с очакванията за колегиалните взаимоотношения с партньори – за съвместна работа с лица, фирми, организации, описани в ПСИКОМФОРТ стандарт за партньорство. И двата стандарта отразяват целите и ценностите на Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“.