Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ стандарти

Услугите на Център „Псикомфорт“ се осъществяват съобразно Етичен кодекс на Дружество на психолозите в България, който е в унисон с международните стандарти за професионална етика на психолога, съгласно членство на Дружеството в Европейската федерация на психологическите асоциации. Препоръчително е клиентите да се запознаят с основните етични принципи на работните взаимоотношения,  описани в краткост в Етически стандарти, а организациите, желаещи да си партнират с ПСИКОМФОРТ, да се запознаят с очакванията за колегиалните взаимоотношения с партньори – за съвместна работа с лица, фирми, организации, описани в ПСИКОМФОРТ стандарт за партньорство. И двата стандарта отразяват целите и ценностите на Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“. Всички посетители на настоящия Уебсайт следва да се запознаят и приемат Общите условия и политика за личните данни, ако биха искали да се възползват от услугите, когато контактуват с нас чрез сайта – понастоящем чрез Формата за контакт и чрез последваща комуникация по електронна поща.