Меню Затваряне

Общи условия и политика за личните данни

Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между Вас като клиенти и ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева, с адрес за изпълняване на дейността – Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“ (за краткост по надолу – Център „Псикомфорт“), във връзка с покупко-продажбата на услугите и/или стоки съобразно предметната дейност, предлагани на нашия уебсайт – https://psycomfort.com/. Ако желаете да направите поръчка директно през нашия уебсайт, следва да приемате и разбирате настоящите общи условия.

За нас

Правата върху уебсайта https://psycomfort.com/ относно съдържание, снимков материал, модели, приложения, имена, знаци и пр. са собственост на ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева, ЕИК 200198114, със седалище гр. Русе, ул. Муткурова 84, вх.4; e-mail: petia.cheshmedzhieva@gmail.com, GSM за връзка: +359887923413, а техническото оформление, реквизити за контакт (функционалности като Форма за контакт, в бъдеще и други) и за уеб сигурност са на Imfield Websites. Използването и/или копирането на информация със съдържание от предмета на дейност може да се осъществи само след съгласие от наша страна: за съдържание по предмета на дейност на Център „Псикомфорт“ – от ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева, а за уеб реквизити – със съгласие на Imfield Websites (гр. Русе 7000, ул. Цариброд №4, +359 878 560 690; https://imfield.com/).

Информацията за услугите, която е публикувана на нашия уебсайт, не представлява правно обвързваща оферта, а е онлайн предложение, съдържащо всички услуги, които предлагаме.

Ние, от ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева, се стремим да направим настоящия уебсайт все по-полезен за Вас, а чрез подкрепата с техническата поддръжка от Imfield Websites – по-удобен и непрекъснато сигурен. В тази връзка си запазваме правото да променяме, изтриваме и добавяме нови стоки и услуги, да правим промени в дизайна, конструкцията и всички елементи на уебсайта без предупреждение и по всяко време.

Поръчка на услуги

Поръчките за закупуване на услугите, предлагани от ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева се осъществяват, като се свържете на GSM +359887923413 или ни пишете през Формата за контакт на сайта или на petia.cheshmedzhieva@gmail.com, както и чрез дистанционно запазване на консултативен час посредством бутон „Запази час онлайн“, който отваря профилната страница с актуализиран график на свободните часове.

Ако не се явите в запазен час – ПСИКОМФОРТ условия за коректност

За закупуването на някои от услугите (квалификационни услуги) е необходима определена квалификация, която се доказва с документ, удостоверяващ квалификацията, издаден от акредитирана институция според приложимото законодателство.

При осъществяване на поръчка можете да изберете една или няколко услуги, като посочите желаното количество. При заявяване на поръчката е необходимо да ни предоставите следната информация:

 • За поръчване – заявка на участие в обучения и събития:
 • име и фамилия;
 • телефон за връзка;
 • имейл адрес;
 • място за осъществяване (на обучения, в случай, че не е Център „Псикомфорт“ по подразбиране);
 • професионална квалификация (ако се изисква за закупуването и използването на услугата).
 • За поръчване – заявка на психологическа услуга (с право на конфиденциалност):
 • име или псевдоним;
 • имейл адрес;
 • по избор – възраст и пол (имайте предвид, че това помага за ефективен отговор, в случай, че опишете проблем), в текста – телефон за връзка.

Информация относно това как съхраняваме и обработваме личните данни можете да намерите в нашата Политика за личните данни – вижте по-долу.

Цените на услуги като обучения извън гр. Русе не включват цена за командировъчни разходи, която предполага договаряне при уточняване на параметри и условия по поръчката и допълнително начисляване.

Всички поръчки се осъществяват след получаване на плащането – по банковата сметка на ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева или на място в Център „Псикомфорт“.

ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева си запазва правото да направи отказ от изпълнение на потвърдена поръчка в случай, че някои от условията за осъществяване не са достъпни или в случай, че в хода на договарянето установи мотиви на клиента, които могат да бъдат в ущърб на други лица (вижте Етически стандарти). При възпрепятстване на изпълнението в рамките на работната седмица ще се свържем с Вас на посочения от Вас имейл адрес. Ако вече сте заплатили поръчка (извършили сте превод по банковата ни сметка), чието изпълнение е възпрепятствано от наша страна, можете да изберете дали сумата да бъде възстановена по банковата Ви сметка, да поръчате други услуги или да коригирате целта за пристъпване към желана услуга, след като бъдете информирани за възможности, рискове и последствия за други лица.

Заявяване на участие в обучение или друго събитие

Заявяването на участие в обучение или друго събитие, организирано от ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева, се осъществява чрез директно свързване и/или чрез попълване на Регистрационната форма в онлайн формуляр, която ще бъде изготвена и публикувана на нашия сайт.

 • При регистрацията е необходимо да попълните следната информация:
 • име и фамилия;
 • телефон за връзка;
 • имейл адрес;
 • професионална квалификация.

Информация относно това как съхраняваме и обработваме личните данни можете да намерите в нашата Политика за личните данни – вижте по-долу.

За участие в някои от обученията и събитията, които организираме, се изисква определена квалификация, която се доказва с документ, удостоверяващ квалификацията и издаден от акредитирана институция според приложимото законодателство.

За всяко обучение и друго събитие, организирано от нас, е посочена крайна цена за участие, която се отнася за един (1) участник или за (1) колектив. Тя се заплаща преди провеждане на обучението или събитието чрез превод по банковата ни сметка. Пакетни услуги (с предвидена отстъпка от цената за пакет) за самоорганизирала се група от самостоятелни участници се заплаща от един ангажирал се с плащането, на чието име (като физическо или юридическо лице) се издава фактура.

Страницата Ценова листа на сайта съдържа цени на редовно предлагани услуги, а цените на еднократно предлагани, по повод на услуги в кампания или чрез външни изпълнители, се посочват в публикация за популяризирането им в раздел Журнал от менюто на сайта, както и с отправки на началната страница на сайта. Също може да бъдат откривани в меню Категории.

Стремим се да включим в групово консултиране, обученията и другите ни събития всички направили регистрация. В случай, че свободните места бъдат изчерпани или събитието бъде отменено, ще уведомим всички регистрирани чрез съобщения на посочения от всеки един от тях имейл адрес. Ако вече сте заплатили таксата за участие (извършили сте превод по банковата ни сметка), което не може да се реализира, можете да изберете дали сумата да бъде възстановена по банковата Ви сметка или да поръчате други услуги и/или стоки.

Плащане

Приемаме плащания на място в Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“ – гр. Русе, бул. Цар Освободител, 14, ет.2 или по банковата ни сметка:

 • Банка: ПИБ АД
 • ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева
 • IBAN: BG92FINV91501003626333
 • BIC: FINVBGSF

За да можем по-лесно да проследим заплатените поръчки и такси за участие, моля в основанието за плащане да посочвате името на услугата или събитието, за което плащате.

Уважаваме правото за дискретност към клиентите за нашите услуги пред банкови служители и при вписване в платежно нареждане на услугата, за която заплащате, затова всяка редовна услуга от Ценовата листа има свой кратък Код на услугата, който може да използвате при вписване на Основание за плащане. Преди извършване на плащането по банков път се осведомете за Кода на желаната услуга, като се свържете на GSM +359887923413 или ни пишете през Формата за контакт на сайта или на petia.cheshmedzhieva@gmail.com.

Доставка

Доставката на продукти от услуги (документи и др.) или на стоки (към момента не се прилага за стоки, но е възможно в бъдеще) извършваме с куриерска фирма до посочен от Вас адрес. Цените на доставката се определят според тарифата на съответната куриерска фирма.

Доставки на продукти от предплатените услуги след изпълнението им в договорения срок се осъществяват след получаване на плащането им по банковата ни сметка от два до пет работни дни (в зависимост от населеното място и от дейността на куриерските фирми).

В случай, че в деня на доставката отсъствате от адреса, който сте указали в поръчката си, от куриерска фирма ще Ви посетят отново в следващия работен ден (за по-малките населени места – съгласно седмичния график), без това да оскъпява доставката.

При системно неосигуряване на достъп и условия за предаване на стоките на посочения адрес си запазваме правото да не изпълним заявената доставка. В тези случаи клиентът дължи на ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева заплащане за направените разходи за доставката и връщането на продуктите обратно. В случай че клиентът, направил поръчката, остане неоткриваем за уточняване на адреса и времето за доставка, ние си запазваме правото да анулираме поръчката.

Гаранция

При закупуване на стока (към момента не се предлагат стоки, но е възможно в бъдеще) или на вещен продукт от предплатена услуга, съгласно Закона за защита на потребителите, клиентът има право в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката, да се откаже от нея/ от него, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина. В такъв случай ние се задължаваме да Ви върнем обратно получената сума в срок от 30 дни, считано от датата на упражняване на правото на отказ. Сумата се превежда по посочена от Вас банкова сметка. Възстановява се единствено стойността на закупените и върнати стоки, стойността на доставката е за Ваша сметка (освен в случаите когато стоката е увредена при транспортирането или поръчката не е изпълнена коректно).

Отказ от поръчка се извършва писмено, като се изпрати имейл на petia.cheshmedzhieva@gmail.com, в който се посочват стоката и банкова сметка за възстановяване на сумата.

Моля, имайте предвид, че върнатата стока се приема само и единствено ако е в подходящ търговски вид („неразличима от нова”, т.е. без да е измачкана, изцапана, с прегънати страници или корици, с бележки от молив, химикал и т.н.), т.е. във вида, в който е получена, без да е била ползвана.

Срокът за връщане е не повече от 3 работни дни от датата на отказа на поръчката. Разходите по връщане на закупената стока са за сметка на купувача. За връщане на стоката моля използвайте куриерска доставка с куриер по Ваш избор, но моля имайте предвид, че приемаме пратки само до врата, не в пощенски клон или на друг адрес) до следния адрес: гр. Русе, ул. Муткурова 84, вх. Г, ет.6 (или на бул. Цар Освободител, 14, ет. 2, което се уговаря предварително на GSM +359887923413).

Рекламации и отказ от получаване на стоки

Вие имате право да откажете получаването на направена от Вас поръчка или само на част от нея, след като тя бъде доставена, само в един от следните случаи:

 • При транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
 • Не е спазен предварително уговореният срок за доставка;
 • Доставената стока явно не съответства на поръчаната от Вас. В този случай стоката се подменя в рамките на седем (7) дни, считано от предявяването на рекламация или се възстановява платената сума, ако стоката вече не е налична.

Рекламации по гореизброените точки се извършват само в момента на доставката. В този случай е необходимо да подадете сигнал писмено на нашата форма за контакт.

Ако е налице несъответствие между поръчаната и доставената стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в рамките на седем (7) дни, считано от предявяването на рекламацията.

Извън изброените случаи, нямате право да откажете получаването и заплащането на поръчаната от Вас стока. В противен случай дължите заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката обратно.

Лични данни

Ние уважаваме Вашата конфиденциалност и стриктно следим личните данни, които ни предоставяте, да бъдат защитени. Моля запознайте се с нашата Политика за личните данни – тук по-долу.

ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева си запазва правото да прави промени по настоящите общи условия по всяко време.

За всички въпроси относно настоящите общи условия можете да се обръщате към нас през Формата за контакт на сайта или на petia.cheshmedzhieva@gmail.com.


Политика за личните данни

Последна редакция

Информация относно администратора на лични данни:

 • Наименование: ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева
 • ЕИК/БУЛСТАТ: 200198114
 • Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Муткурова, 84, вх.4, ет.6.
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. Русе, бул. Цар Оснободител, 14, ет.2.
 • GSM: +359887923413
 • E-mail: petia.cheshmedzhieva@gmail.com

Информация относно компетентен надзорен орган:

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
 • Телефон: 02/ 915 3 518
 • Интернет страница: www.cpdp.bg

ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), в история още от годината на създаването на дейността през 2008 г., изпълнявайки съставени и утвърдени Вътрешни правила по ЗЗЛД от 27.10.2008 г., заведен към КЗЛД, и в допълнение понастоящем съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Ние уважаваме Вашата конфиденциалност и стриктно следим личните данни, които ни предоставяте, да бъдат защитени. Политиката ни за личните данни е напълно прозрачна и по-долу сме изложили подробно принципите, които следваме.

Средства за събиране на лични данни

ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева събира информация чрез няколко източника:

 • Директно чрез нашия Уебсайт – https://psycomfort.com/
 • Чрез Facebook и по-специално – нашата страница http://www.facebook.com/psycomfort), като е възможно в бъдеще и със създадени към нея групи.
 • Чрез Google Analytics.

В настоящия документ са описани политиките и процедурите, регламентиращи събирането и обработването на информацията от посочените по-горе източници и в частност тази, чрез която може да се идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него. За целите на настоящия документ тя ще бъде обозначавана като „Лични данни” или „Лична информация”.

Тази политика за лични данни е приложима единствено за потребителите на сайта на ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева (https://psycomfort.com/) и не следва да се прилага за никой уебсайт на трети страни и/или услуги, посочени на Уебсайта, но осъществявани от трети страни.

Защо събираме лични данни

Вашите лични данни са ни необходими, за да направим Вашето посещение на Уебсайта приятно и полезно. Чрез тях можем да отговорим на Вашите нужди от полезна информация, да изпращаме съобщения, свързани с услугите и стоките, които предлагаме, да Ви предоставим достъп до определени функционалности на Уебсайта – по настоящем Форма за контакт, а в бъдеще – да се регистрирате за наш бюлетин, да се регистрирате за участие в развиващи групи или за събития и игри, които организираме, да участвате в онлайн проучвания, дискусионни групи и форуми, за наши маркетингови цели и за изпълнението на задълженията по договорите ни с Вас. В последния случай предоставените от Вас лични данни може да бъдат използвани за счетоводни и статистически цели, защита на информационната сигурност, обезпечаване изпълнението на договора и разрешаване на спорове между Вас и трети страни.

При обработването и съхранението на личните данни, ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимни интереси като изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Принципи, които спазваме при обработката на лични данни

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
 • Ограничение на целите на обработване.
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни.
 • Точност и актуалност на данните.
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Личните данни според средствата, които ползваме за събирането им

 • Директно чрез Уебсайта – име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес.
 • Чрез имейл съобщения в продължение на запитвания от посетители на Уебсайта – име и фамилия, телефонен номер, имейл адрес, професионална квалификация (при заявяване на стоки и услуги, изискващи определено ниво на квалификация), адрес за доставка (при поръчка на продукти от услуги, в бъдеще възможно и стоки).
 • Чрез Регистрационна форма за бюлетин – име и фамилия, имейл адрес, професия (планирано в перспектива, към момента все още не се прилага).
 • Посредством Google Analytics – данни за трафика и поведението на посетителите на сайта.

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от Ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата или получаването на услугата, която сте заявили.

Вие сте единствен притежател на Вашата лична информация.

Предоставените от Вас лични данни и информация обработваме въз основа на едно или повече от следните основания:

 • Изрично предоставено от Вас съгласие.
 • Изпълнение на задълженията на ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева;
 • За целите на легитимния интерес на ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева.

За какво използваме Вашите лични данни

Данни, събрани чрез Уебсайта, и чрез имейл съобщения в продължение на запитвания от посетители на Уебсайта. Предоставените от Вас данни са ни необходими, за да обработваме Вашите заявки и запитвания, да Ви предоставим цялостно обслужване и за да изпълним поетите пред Вас ангажименти. В бъдеще (към момента неактуално) ние бихме използвали Вашите лични данни, за да Ви предоставим възможност за достъп до определени части от Уебсайта, достъп и регистрация на личен профил. Вашите данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите когато това е необходимо, за да бъде изпълнен договорът между Вас и ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева. Пример за това е (но не се изчерпва само с него) предоставянето на данни с цел счетоводно осчетоводяване на договора между Вас и ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева.

Данни, получени посредством Google Analytics. Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за посетителите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия Уебсайт, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация може да включва Вашия IP адрес, но Вие не можете да бъдете идентифициран/а посредством нея като физическо лице. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип посетители използват Уебсайта и как го използват, което ни помага да го направим още по-полезен за Вас. В случай, че не сте съгласен/на с тези условия, няма как да използвате нашия Уебсайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.

„Бисквитки“ и други проследяващи технологии

“Бисквитки”. Те са малки текстови файлове, които се изтеглят на компютъра Ви, за да се улесни Вашето сърфиране. Чрез тях събираме определена информация от всички посетители на Уебсайта. Те предоставят информация за употребата на Уебсайта и потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме Вашия потребителски опит, както и да проследим модели на потребителски трафик. В бъдеще чрез “бисквитки” можем да Ви напомняме за Ваши предходни дейности и да Ви предлагаме подобни услуги, стоки и събития. Ние използваме информацията, събирана чрез “бисквитки”, за статистически анализи за използването на Уебсайта – например кои са най-посещаваните страници на Уебсайта. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Бутони. Използваме бутони за споделяне в социалните мрежи и свързани добавки (plugins), чрез които можете да се свържете със социалните мрежи по-лесно. За да е възможно това, Facebook създава бисквитки чрез нашия Уебсайт, които могат да бъдат използвани за подобряване на профила Ви в техния сайт или да се добавят към данните, които те запазват с различни цели, описани съответно в техните правила за поверителност. Аналогично, това ще се отнася и за останалите социални мрежи, в случай, че създадем своя страница в тях (като Google +, LinkedIn, Pinterest, Twitter). Ние  не получаваме никакви известия за съдържанието на предадените данни и тяхното използване от съответните социални мрежи. За допълнителна информация вижте политиката за поверителност и защита на личните данни на съответната социална мрежа.

Уеб бийкъни. Чрез такива пикселни маркери в бъдеще ще анализираме ефективността на нашия уебсайт или на нашите бюлетини (към момента не използваме такива). Например в перспектива нашите бюлетини и HTML имейли биха могли да съдържат пикселен маркер, който определя дали имейлът или линковете, предоставени по имейл, са били отворени. Такава информация биха ни помогнали да подобрим нашата услуга за електронна поща и да приспособим съдържанието си към нуждите на потребителите. Изтриването на имейла изтрива и пикселния маркер. Подразбира се, че нашите обикновени текстови имейли не съдържат уеб бийкъни.

Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта или други сайтове или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете, като настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато интернет браузъра Ви сигнализира за наличието им. Също бихте могли да откажете всички бисквитки, като ги изключите чрез настройките на Вашия интернет браузър. Имайте предвид, че забраняването на бисквитки ще се отрази на функционалността на този и много други уебсайтове, които посещавате. Деактивираните бисквитки обикновено ще доведат също до деактивиране на определени функции на този Уебсайт или на други сайтове.

Съгласявайки се да използвате Уебсайта, Вие изразявате вашето изрично съгласие за използването на „бисквитки“, включително “бисквитките” на Google Analytics, и декларирате, че Ви е предоставена възможност да откажете съхраняването или достъпа до информацията.

Защита на лични данни

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни предоставяте. За определени диагностични дейности ползваме онлайн тестове чрез наш професионален акаунт в платформа на партньорска организация, която използва индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури, когато е целесъобразно, с SSL-кодиране, за да подобри сигурността на предаване на сензитивни данни, вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп, а вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намира тя, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Предоставените от Вас лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни без Вашето изрично съгласие или когато предоставянето им е необходимо за изпълнението на задължения по договор между Вас и ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева.

Изключение от горепосоченото са случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Връзки към електронни страници на трети страни

На Уебсайта е възможно да бъде публикувана информация за трети страни, в която да се съдържат връзки към други електронни страници (Електронни страници на трети страни). Ако решите да посетите някоя от тези страници, като използвате публикуваните на Уебсайта връзки, Вие ще бъдете пренасочен/а към страницата на съответната трета страна. Независимо от факта, че връзката към дадената електронна страница е публикувана на Уебсайта, Вие достигате до страницата чрез кликване върху връзка от Уебсайта и/или Ви предлагаме възможност да взаимодействате (дори и да предоставяте лични данни на) третата страна, това по никакъв начин не изразява принадлежността на ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева към дадената трета страна. Съответно, не бива да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за поверителност и информационна сигурност.

Право на достъп, коригиране и изтриване на лични данни

Достъп. Вие имате право да изискате и получите от ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. В такъв случай ще Ви предоставим копие от обработваните данни в електронна форма. Това е безплатно, но все пак при повтаряемост или прекомерност на исканията си запазваме правото да наложим административна такса.

Коригиране. Вие можете по всяко време да допълните и/или коригирате предоставените лични данни, като се свържете с нас през Формата за контакт на сайта или на petia.cheshmedzhieva@gmail.com.

Изтриване. Вие имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни (“правото да бъдеш забравен”), като в този случай ние се задължаваме да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева.
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Вашите лични данни не могат да бъдат изтрити само при положение, че се обработват и съхраняват:

 • За упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация.
 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени.
 • По причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.
 • За целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.
 • За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ограничаване на обработването

Ваше право е да поискате от нас ограничаване на обработването на свързаните с Вас данни в следните случаи:

 • Оспорвате точността на личните данни, за срок, който ще ни позволи да проверим точността им.
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.
 • Не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева имат преимущество пред Вашите интереси.

Преносимост

Ако вече сте ни дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред нас:

 • Да поискате да Ви предоставим Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор.
 • Да поискате от нас пряко да прехвърлим Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Срок на съхранение на личните данни

Ние съхраняваме Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите и стоките ни или дотогава, докато ни задължава законът. След това Вашите данни ще бъдат изтрити и унищожени, без ненужно забавяне.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако установим нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние се задължаваме да Ви уведомим без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които сме предприели или предстои да предприемем.

Възможно е да не бъдете уведомен/а, ако:

 • вече сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Изменение на настоящата политика за лични данни

Тази Политика за лични данни може да бъде изменяна едностранно от ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички посетители на Уебсайта.

Вие се съгласявате, че всички изявления на ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева, във връзка с изменението на тази Политика ще бъдат изпращани на Вашия имейл адрес, използван за регистрация или чрез публикуване на подходящо място на Уебсайта.

При приемането на настоящата Политика за лични данни, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информиран/а за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

За всички въпроси, свързани с политиката за лични данни, прилагана от ЕТ Псикомфорт – Петя Чешмеджиева, можете да ни пишете през Формата за контакт на сайта или на petia.cheshmedzhieva@gmail.com.

Вижте още от ПСИКОМФОРТ стандарти: