Календар на ПСИКОМФОРТ събития

Срокове за включване – записване, заявка, уговаряне на час

  • Два нови теста за доброволци: за родителския стрес с родители и за агресия с деца с обичайно приключване на кампанията с безплатна консултация по резултатите. Вижте тук ангажимента и поясненията. Кампанията по набиране на доброволци приключи. Електронните бланки за попълване на двата теста с безплатно получаване на писмени резултати и възнаградителна безплатна консултация са вече изчерпани. С благодарност на всички, които съдействаха този тест да стане валиден за България!
  • Както беше обявено в края на м. октомври 2016 г., съставената от 01.01.2013 г. ценова листа беше в сила до 31.12.2016 г. Тук на страница Цени | Ценова листа вече са публикувани новите цени в сила от 01.01.2017 г. Въведени са повишения на индивидуалните и семейни услуги с 40% за първа или единична консултация и средно с 29% за предплатените серии от консултации. Клиенти, които са стартирали консултациите си през 2016 г. и с тях се е стигнало до достатъчно взаимно опознаване с психолога (4-5 консултации), се възползват от старата си договорена цена. Цените на групово консултиране са без промяна. Малки корекции има в цени за някои обучения. Намаляване на ставката има за цени на тренинги за екипи.
  • Записване на участници в курс за Едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация – допълнителна професионална квалификация по Психология за педагогически съветници и учители от Русе и от региона – обучение към Департамент за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Климент Охридски” за удобство на педагози от Северен централен регион с домакинството на Център „Псикомфорт” – Русе. Записването приключва до набиране на оптималната бройката участници – 10-12 души. Прочетете публикация за този курс. Обявата е променена по отношение на параметър Диплома – вижте я и изберете. За въпроси и записване използвайте предпочитан начин от страницата  Контакти.
  • Консултативни срещи със семействата на децата, участвали като доброволци в нормативната извадка на българското издание на тест WISC-IV (детски Уекслър тест), за обратна връзка по резултатите от тестването, проведено през лятото на 2013 г. – ПСИКОМФОРТ покана за уговаряне на среща.  Същата покана важи и за семействата, които още не са се възползвали от среща по резултатите от тест Conners 3 по изследването от есента на 2012 г.
  • Записване на участници за Група за развитие за младежи – тренинг с индивидуално участие или в партньорски двойки, с цели: Усъвършенстване  на комуникативни умения и постигане на увереност в себе си чрез трениране на асертивност. Краен срок – до набиране на оптималната бройка – 8-12 участници.
  • Вижте интересни предложения на началната страница на сайта, а също и в страниците на отделните услуги.
  • Вижте история на събитията с ПСИКОМФОРТ.

За заявка на услуга на ПСИКОМФОРТ календарът предлага: