Група ПСИКОМФОРТ „Общуване с лекота“ за възрастни (в т.ч. младежи) – предновогодишен старт

Целта на груповото консултиране в настоящия формат е подпомагане на собственото развитие на възрастни – лица, навършили 18 години, за постигане на повече увереност и личностна автономност чрез самопознание и усъвършенстване на комуникативната компетентност. Темите са от по-рано публикувана тематична схема на водещата (по направления за различните възрастови етапи). Те са подходящи за възрастни, които имат интерес към самоусъвършенстване, които биха искали да изследват и разберат собственото развитие, своите актуални потребности, своите силни и слаби страни в контактите и взаимоотношенията си с другите, за да ги направят по-удовлетворяващи чрез Общуване с лекота.

За кого е групата? Ако изпитвате нужда от ориентири за подобряване на отношенията в близкия и по-широкия социален кръг на ниво семейство, партньорства (интимно, професионално, приятелства) и сами със себе си и ако искате да получите нови познания и да обмените опит и подкрепа с други хора с потребности като вашите, може да посветите 30 часа от настоящата зима на своето развитие с ПСИКОМФОРТ. Груповото консултиране е и многократно по-евтино на база цена/час, в същото време по-интензивно за достигане на прозрения, ориентиране към решения и трениране на нови умения и навици в общуването.

Защо предновогодишен старт на такава група? В последния месец на годината като че ли времето по-бързо тече и се сещаме за самообещани и неизпълнени желания и намерения. Не унивайте! Освен мисъл и грижа за подаръци на близки, подарете си мисъл и грижа за себе си – има възможност нещо да се навакса и да стартирате Новата година развиващо, с нова перспектива. Вместо с притъпена воля от отпускане по празниците, ние ще влезем тонизирани с желания и прозрения. Може да има и сълза, споделена с групата, и със сигурност споделена топлина в защитената среда, за която има грижа психологът, водещ на групата.

Ключовите теми на настоящия формат ПСИКОМФОРТ „Общуване с лекота“:

Създаване и споделяне

 • Моето развитие чрез усвояване на общуването с лекота
 • Моите кризи, моите слабости и сили, моите потребности (самопознание-самоизследване и умения за по-доброто познаване на другите)
 • Аз съм авторът на моя филм
 • Винаги има Смисъл

Параметри на групата:

 • Тип: тази група има надграждаща се програма и е от затворен тип – в хода на нейната работа няма да се включват нови участници.
 • Състав: от 8 до 12 души, жени, мъже, без ограничение в навършена възраст, но над 18-годишни, без значение от образование, професия, настояща професионална заетост, учащи/студенти или неработещи.
 • Времетраене: 30 часа, като графикът за срещите се уточнява с всички участници на първата среща и на следващите (възможни варианти, които се избират с консенсус между участниците, примерно: 10 сбирки по 3 часа веднъж или два пъти седмично; или 6 сбирки по 5 часа; или комбинация от 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – вашите възможности се уточняват при запознаването и в първата среща на групата).
 • Цена: 150,00 лв. за 30 часа. Предплащането на цената подсигурява редовното участие в сбирките и е взаимен ангажимент между участник и водещ и между всички участници. При обективни затруднения да платите цялата цена в началото (като изчакване на заплата), споделете ги с водещата за уговаряне на тази част от процедурата. Цената включва материали, които осигурява водещата без тефтерчето за личен дневник на участника (елате си със свой, за да е наистина Личен дневникът ви).
 • Условие: предварително запознаване с водещата на групата – със среща в Център „Псикомфорт“. Ако не тръгвате към това запознаване с намерение да е индивидуално консултиране, тази среща е безплатна. Включва разговор до 20 мин. и попълване на анкета (отделете си общо 1 час) с цел да се разбере дали групов формат е подходящ за вас и дали участието в група не би представлявало повече стрес, ако сте в кризисен период, в състояние на объркване, изтощение. Ако се познавате отпреди с водещата, не се лишавайте от „срещата за запознаване“ – все ще има какво ново да се сподели и ще си попълните анкетата.

Срокове:

 • Уговаряне на срещата за запознаване с водещата – до 20.12.2017 г. – сряда, със свързване по телефона за уговаряне на ден и час за вашето идване за запознаването – всеки ден от 8:00 до късно вечерта по време, когато ви е удобно (ако звъннете и не се свържете веднага с водещата по обективни професионални или лични причини, после при първа възможност ще получите обратно повикване). Срещата за запознаване се уговаря възможно най-скоро във връзка със срока за старта на групата.
 • Първа сбирка на участниците – в ден между Коледа и Нова година или преди Коледа, ако събраният минимум участници вече имат готовност (готовността ще се сондира в срещите за запознаване), а целта на предновогодишната сбирка е специална, символична.

ПСИКОМФОРТ подарък за участниците – само вие ще се възползвате безплатно от една нова възможност на Център „Псикомфорт“, много подходяща особено през зимата!

Заявка: същинската заявка е не изразяването на намерение и уговарянето на среща за запознаване, а заплащането за участие, което може да стане и при идването за запознаване, след като водещ и кандидатът за участник уточнят възможността за участие, и до два дни преди стартирането на дейността на групата (заплащането може да стане в брой или по банков път – вижте раздел Цени и пояснителните подстраници).

За всички сбирки са осигурени кафе и чай и поради нравите на сезона – билкови лукчета 🙂

Ако пожелаете собствено ПСИКОМФОРТ развитие в група за постигане на Общуване с лекота, може да го предприемете, като се свържете още тези дни по телефона за уговаряне на среща за запознаване с водещата на групата Петя Чешмеджиева (GSM 0887923413). Адреса на Център „Псикомфорт“ вижте в Контакти.

Набирането на участници за група по това предложение приключи. Групата е в работен ход от 28.12.2017 г. При интерес за включване в следваща група се обадете за въпроси, уговаряне, записване.

Още информация от архива на сайта вижте, като щракнете тук:

Публикувано в Групово консултиране, Развитие на личността, Стратегии за справяне, Тренинг | Коментирайте

Обучения за педагогически специалисти по програми, одобрени от МОН

Тук се представят 16-часови обучения със стойност 1 кредит по Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обнародвана в Държавен вестник, бр. 75, издадена от министъра на образованието.) с подробности по програми и формати на обучения, които могат да представляват интерес за желаещи да се включат в тях, с информация за обучители и за организацията, в чийто екип те участват.

Програмите на обученията, които виждате тук по-надолу, се популяризират от Център Псикомфорт. Те са част от списъка от представените и одобрени от Министерство на образованието и науката (МОН) обучения за новия програмен период от 2017 г. на лицензирана организация Евро Тотал Консулт, при свързването с която те могат да бъдат осъществени. Заинтересованите педагогически специалисти биха могли да направят своята справка по следния начин:

 1. Влезте в страницата на сайта на МОН – Информационен регистър на одобрените програми за квалификация, където се предлагат актуалните обучения (може да влезете от тук)
 2. В полето Обучаваща организация поставете наименованието Евро Тотал Консулт.
 3. После натиснете зеления бутон „Търси“, за да се зареди списък с темите, одобрени от МОН на тази организация – Евро Тотал Консулт. Темите са подредени по азбучен ред на наименованията им.
 4. Намерете предложените тук теми. Вдясно на всяка тема има син бутон „Преглед“, който след натискане разширява информацията с кратко описание, форма на обучението, продължителност, брой кредити, начин на завършване и данните на лицето за контакт с организацията Евро Тотал Консулт, към която следва да се обърнете за заявка.
 5. Разгледайте не само тук предложените обучения, а всички, които предлага Евро Тотал Консулт, за да направите избор според Вашите нужди в професията.

Заявката се подава към лицето за контакти от организацията Евро Тотал Консулт, която администрира представените от нея и одобрени от МОН обучения и към която става плащането за тези квалификационни форми чрез Вашето учебно заведение. Разбира се, за тук предложените теми бихте могли да се свържете и със самите обучители за въпроси и планиране на взаимно удобен период за провеждането им.

Какво липсва в анотациите на одобрените програми в страницата на МОН?

 • Там не са посочени специалистите, водещи обученията (при интерес може да се обърнете за това към лицето за контакти на Евро Тотал Консулт), но всички те имат правото да ги популяризират и така да намират потребители – обучаеми.
 • Анотациите в сайта на министерството са кратки, а тук можете да откриете повече подробности за съдържанието на програмите по тук предложените теми и да се ориентирате за  полезността им според Вашите нужди като професионалисти в образователната сфера.

Управителката на Център Псикомфорт е част от екипа обучители на Евро Тотал Консулт. На вниманието на учители от детски градини и училища, директори, заместник-директори, педагогически съветници, училищни психолози, възпитатели в общежитие и други педагогически специалисти тук се представят нейните обучения, както и на колега професор (всички одобрени от МОН), поради възможностите да си направите квалификационна програма за Вашия атестационен/квалификационен период със серия от темите на тези обучители (при кликване върху всяка тема се отваря подстраница с подробности по съдържанието и други детайли):

Обучения с водещ д-р Петя Чешмеджиева

Обучения с водещ проф. дпн, д-р пс Стойко Иванов

Накратко за обучителите

Д-р Петя Чешмеджиева – доктор по педагогика, магистър по психология, със специализация по консултативна психология, висше образование по предучилищна педагогика, множество професионални квалификации, включително за начален учител, по психодиагностика, по арт-терапевтични методики. Професионалната й практика включва 15 години педагогически стаж в училище и в детска градина, 10 години психологически стаж, преподавателска практика на колежани и студенти от 2007 г. досега, включително обучения за учители, частни организации и по държавни  проекти. Продължаващите й научно-практически изследвания, които представя на конгреси и конференции, са предназначени за ползване от психолози и педагогически специалисти, базират се на систематизиране на консултативния опит в частната психологическа практика и в опита от участия в проекти като психолог и обучител.

Проф. дпн, д-р пс Стойко Иванов – доктор на педагогическите науки и доктор по психология, с професионална кариера в сферата на образованието. Преминал е по всички стъпки в образователната йерархия – от 1981 г. като учител по психология и обществознание в гр. Хасково до професор по педагогическа и възрастова психология в СУ „Св. Климент Охридски“ по настоящем. Дисертациите, които е защитил, са пряко насочени към обучителните процеси – за психологическите особености на професионално-педагогическото общуване в часовете по физическо възпитание и като доктор на науките – за същността и технологията на провеждане на социалнопсихологическия тренинг като форма на обучение на студенти. Преобладаващата част от публикациите му са свързани с процесите на учене, обучение, научаване и спецификата на взаимодействията между обучителите и обучаваните, като най-значими от тях определя монографиите „Теория и практика на социалнопсихологическия тренинг на студенти“ (Второ преработено и допълнено издание, 2012, София. Университетско издателство „Свети Климент Охридски“) и „Теория и практика на психологическото консултиране в образованието“ (2013). София. Университетско издателство „Свети Климент Охридски“. От три години е ръководител на едногодишни курсове по психология за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри и за придобиване на правоспособност за заемане на длъжностите „училищен психолог“ и „педагогически съветник“ към ДИУУ на СУ „Св. Климент Охридски“. Създател е и пръв ръководител на такива курсове към ДИКПО /Варна/ към ШУ „Епископ Константин Преславски“, обучител и лектор по различни проекти и към различни институции по различни теми, имащи отношение към учебно-възпитателната дейност – психология на професионално-педагогическото общуване, мотивация за педагогическа дейност на начинаещите учители, управление на конфликти в образователните институции, особености на професионалния стрес в работата на учителите, агресия, агресивност и агресивно поведение на учителите и др. В различни периоди е работил на втори трудов договор като училищен психолог и психолог-консултант към Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни правонарушители.

Данни на лицето за контакт по въпроси за организиране на обучението и друго администриране, включително плащане:

 • Евро Тотал Консулт ООД, обл. София-град, общ. Столична, нас. място София
 • Адрес: ул. „Христо Станишев“ № 106
 • Име: Янка Димитрова Николова-Лазарова
 • Адрес: гр. София, ул. „Христо Станишев“ 106
 • Телефон: 0896667771
 • E-mail: office@eurototalconsult.com
Публикувано в Обучения | Коментирайте

Обратна връзка за резултатите по тест за детска агресия DAF от Кампания 2016 и от предишни кампании с доброволци

Това е информация за родителите и деца, участвали в кампания през октомври-декември 2016 г. като доброволци в тестове, разработени от OS Bulgaria по поръчка на Фондация „Хестия“ по русенска квота в нормативната извадка за стандартизирането им за България.

В началото на лятото чрез свързване с имейл към всички родители участници управителката на Център Псикомфорт благодари на родителите и учителите, които допринесоха за реализацията на този национален проект на Фондация „Хестия“.

В русенската кампания се включиха общо 83 семейства – 51 деца по теста за детска агресия – на 11 и 14 години, и 51 родители по теста за родителския стрес, като 19 семейства се включиха и в двата теста. Към русенските доброволци се присъединиха и родители и деца от Варна, Бургас, София и Свищов.

Набирането на необходимата бройка доброволци в цялата страна се е забавила, поради което организаторите не успяха да финализират проекта си в планирания срок – януари 2017 г. Така през м. май 2017 г. на психолозите доброволци в изследването беше предоставен само продуктът „Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши DAF“, за който от началото на м. юни 2017 г. Център Псикомфорт има готовност да изпълни възнаградителните консултации към доброволците участници в него. От тогава този тест е готов и за използване в професионалната практика на специалистите по детско развитие в България.

Все още не е приключила процедурата за тест Индекс на родителския стрес – 4, Българска адаптация – Parenting Stress Index – Fourth Edition (PSI-4). Когато това стане, участвалите като доброволци родители ще бъдат отново първо известени с имейл, преди тук да се появи новината.

С настоящата публикация се напомня за правото на доброволците да получат резултатите в консултация като възнаграждение за участието.

Ако детето Ви е било доброволец по тест DAF, Вие може да изберете от следните варианти:

 • Вариант 1: Консултация по резултатите от този тест по уговорен час според Вашето свободно време и работния график на изследователката по него. Най-добре е свързването да стане по телефона.
 • Вариант 2: Ако считате, че не се нуждаете от консултация по резултатите от теста и бихте искали да си запазите консултацията по друг проблем, може да заявите, че бихте искали да получите доклада по електронната поща (PDF формат) и когато си решите в бъдеще, да се свържете за уговаряне на консултация. Правото Ви няма давност. Когато в бъдеще се обадите за уговаряне на консултация, непременно се представете, че сте от групата на доброволците.
 • Вариант 3: Ако Вие и Вашето дете сте работили и по двата теста, ако сте заети и сега не можете да се ориентирате за решение, бихте могли да изчакате съобщението, когато е в готовност и вторият тест – родителският (тогава известие по електронната поща ще получат само тези от Вас, които са попълнили теста за родителския стрес) и тогава да решите дали ще направите две консултации поотделно за двата теста, дали една за тестовете и една в резерв за друг проблем или и двете за друг актуален проблем. При всички случаи, ако пожелаете това, докладите може да получите по имейл.

Къде и как се провеждат консултациите

 • Срещите се уговарят индивидуално и се осъществяват в Център „Псикомфорт“ в Русе.
 • По Skype се осъществяват консултациите с участниците от Варна, Бургас, София и Свищов (след като се обадят или пишат, че имат готовност, ще разменим добавяне в Skype), а с доброволци извън Русе, които не ползват Skype, консултирането може да се осъществи само по телефона, но за това също е добре да има предварително уговорено време.

За уговаряне използвайте данните в Контакти.

Още:

Има още

Публикувано в Кампании на ПСИКОМФОРТ, Родители, Тестове | Коментирайте

Тест за родителския стрес с доброволци – родители на 11-годишни деца, и незапълнени бройки за друг нов детски тест

Това е покана за доброволно попълване на тест от родители, който след като бъде стандартизиран за България, ще даде възможност много български родители да бъдат диагностицирани и консултирани по проблемите на родителския стрес. Вижте и двете обяви в това съобщение!

hestia1Фондация „Хестия“ привлече като доброволци изследователи и голям брой родители, които попълниха теста Индекс на родителския стрес – 4, Българска адаптацияParenting Stress Index – Fourth Edition (PSI-4) и след статистическа обработка на резултатите да бъдат изготвени нормите за България.

По договор на психолога Петя Чешмеджиева с Фондация „Хестия“ от 24.10.2016 г. настоящата покана беше отправена към родители (осиновители, приемни родители, други наставници, които основно се грижат за детето, без значение от пола и възрастта им) на дете, отговарящо на следните две условия:

 • има навършени 11 години (включително 11 г. 11 месеца до датата на попълване на теста);
 • детето няма проблеми в развитието, свързани с: аутизъм, синдром Хиперактивност с дефицит на вниманието, лека умствена изостаналост, разстройство на речта, ДЦП и други физически нарушения (деца с такава симптоматика са изследвани от други колеги по този проект).

examinea1Специалистите, които ще извършат статистическата обработка на резултатите, не се интересуват от лични данни на изследваните лица. За тях е нужен код, пол и точната възраст на детето. Кодът е съставен от психолога с букви на латиница и цифри с пореден номер, които не се свързват с името на детето. Име, фамилия, пол и дата на раждане на детето (за удостоверяване на точната навършена възраст до месеци) са необходими за регистрация в акаунта на психолога-изследовател в интернет платформата Examinea, където се въвеждат отговори от теста и там ще се генерират после резултатите. Вашите име и фамилия и имейл адрес бяха необходими, за да може да получите резултата от теста във вид на доклад (когато бъде готов към началото на 2017 г.), защото Ви принадлежи. В самия тест за нуждите на статистическата обработка родителите попълват своите пол и възраст.

Като възнаграждение за доброволното участие се предоставят на родителите безплатни резултатите във вид на писмен доклад и консултация по тях. Щом приключи статистическата процедура и бъде възможно генерирането на докладите, те ще бъдат изпратени по имейл на участвалите родители, а възнаградителните консултации ще се провеждат по уговорено с психолога време в Център „Псикомфорт“ – гр. Русе. За участници от други населени места в страната консултацията може да стане по Skype чрез  видео връзка.

Тестът се попълва за 25 мин. в един от вариантите по избор: на хартиена бланка или на компютъра на психолога (в Център „Псикомфорт“), или пък – още по-удобно – онлайн от Ваше интернет устройство – домашния компютър, таблет, айфон или др., след като са предоставени данни за регистрация на детето.

За информация: GSM 0887923413;  e-mail: petia.cheshmedzhieva@gmail.com

Данните за контакт на участниците няма да бъдат използвани за нищо друго освен за свързване по този тест.

По теста за родителски стрес електронните бланки са вече изчерпани.

Още една възможност!

В същия проект на Фондация „Хестия“ се провежда и тест с деца за новия за България Диференциален въпросник за изследване на агресията при деца и юноши (DAF – Differentieler Aggressionsfragebogen), който след като бъде стандартизиран за България, ще даде възможност много български деца да бъдат диагностицирани и консултирани за полезна промяна в поведението им.

Настоящата покана беше за деца (при желание от родителите им), чиято възраст и състояние отговарят на следните две условия:

 • имат навършени 11 години (включително 11 г. 11 месеца) или 14 години (до 14 години и 11 месеца) към деня на попълването на теста;
 • деца без агресивно поведение и проблеми в социализацията и без Хиперактивност с дефицит на вниманието.

Възнаграждението е същото като на гореописания тест.

Тестът се попълва от детето за не повече от 15 минути (16 въпроса с по 4 варианта за отговор) в един от вариантите – на хартиена бланка или на компютъра на психолога в Център „Псикомфорт“, или пък онлайн от вкъщи на домашния Ви компютър или друго устройство с интернет, след като родител ми предостави данни за регистрация и направим уговорка и уточнения за начина на работа на детето по теста.

По теста за деца електронните бланки са вече изчерпани.

За информация: GSM 0887923413;     e-mail: petia.cheshmedzhieva@gmail.com

 

С благодарност за сътрудничеството,

Психолог Петя Чешмеджиева, д-р по педагогика

ISCO-2634-BGRP-0670

Публикувано в Кампании на ПСИКОМФОРТ, Родители, Тестове | Коментирайте

В Барселона – влюбени в модата

Впечатления от три дни, прекарани в Барселона чрез томболата на Mall Rousse „Влюбени в модата“ – 2016 г. Това е втора публикация в сайта в категорията „Човекът, местата и хората“ и отново е посветена не на посетени исторически забележителности, а на човека, неговия дух, неговите стремежи, чувството за принадлежност към своята среда, влюбеност в нея и страст да я съхранява и да я украсява, да я поддържа като своя емблема, да привлича другите чрез нея с достойнство, преглътнал и тъмната страна и цена на величието.

Как се случи? Отново по рецептата на Камата – Христо Стоичков (вижте една теза за късмета в предходния пътепис по повод Неапол), но още за късмета ще споделя накрая.

Барселона' 2016 с Mall Rousse - 107.02.2016 г. – Посещение на мола като място за сигурно бързо намиране на подарък за рожденичка. Обход на магазините там и набелязване на варианти. Избор – рокля с принт в цветове, които много й отиват. Представям си я и се радвам. За всеки случай разглеждам и друг модел. Оп! Смут. Изкушение. Тази е като за мен!… Гледам „картината“ в огледалото. Ама такава хубава картина!… Ако я купи друга жена, на която по-малко й отива, ще бъде съвсем различна картината й в огледалото! Добре, купувам втората за мен. Продавачката казва за някаква томбола. Е, едва ли, но добре, попълвам талончета просто така – от почит към инициативите на хората. Вкъщи – шега. Споменавам Барселона, подсмихват се: „А не ти ли се ходи в Париж!“. После ежедневие с внимание, погълнато от работа и други неща от живота.

16.02.2016 г. – Позвъняване от непознат номер. „Да, аз съм.“. Представят се май от магазин – не чух добре името. Анкета сигурно или реклама. „Барселона ли? Аз ли съм спечелила? Вижте, аз дойдох там, за да купя подарък… Дали е възможно от наградата да се възползва рожденичката, заради която дойдох? Тя ми е много скъпа…“. Изтеглено е моето име. Официално от нотариус и това било оканчателно. Можело само да избера с кого да отида.

2.2Обаче това е съвместен късмет, поведен от скъпата ми племеница заради посещението на мола за подаръка й. Отидох на работата й. Смее се, радва се, но отрича: „А, не, лельо, ти си късметлийката, а как спечели преди и Неапол?…“. Момичето сподели защо не може да предприеме пътуване в определения срок. Няма да издавам тук умилителния й довод, с който, все пак съгласила се с моето убеждаване, че тя е другата титулярка на тази награда, избра да посочи кой да дойде вместо нея – мама. И така към Барселона се запътихме две влюбени в модата – зълва и снаха. В младежките ни години следяхме доставките на хубавите платове по магазините, вадехме трескаво кройки от BURDA и La Mia Boutique и си ги разменяхме, творчески ги променяхме или създавахме оригинални свои модели, дори шедьоври, а после животът ни понесе към грижи и други занимания, за които вече не ни остава време за творчество с рисунка, кредата, линеала, ножицата, шевната машина. Обличаме се като повечето хора – от магазините. Останаха ни обаче рефлексите да оценяваме добрия шев, вложения труд в детайлите. Влюбени в модата? О, но не като следващи новия хит. Просто водени от вълнението по всяка 2.3хубава картината пред очите ни – на близкия човек или непознатия на улицата и… на тръпката по картината в огледалото. С възхищение към замисъла на неизвестен моделиер, технолог, съчетал парчета форми на кройките за пресъздаване на пожелан от него силует с тези цветове, с този десен, и на неизвестни изкусни ръце, изпълнили творбата по този начин. По този начин? А модата какво е?

Защо Барселона за влюбени в модата?

6Съобщението за спечелената Барселона аз посрещнах повече със смут, а всичките ми близки – с еуфория, по една и съща причина – как така пак ме уцели късметът отново след подобен жребий преди три години за Неапол! През двата месеца преди тръгването от време на време ми проблясваше въпросът: защо организаторите са си избрали Барселона като награда в томбола „Влюбени в модата“? Може би е хит сред предпочитанията на често пътуващите; може би този избор има история, която съм пропуснала да прочета от медиите; може би ще разбера, като отида…

Барселона в мозайка

2Впечатленията си за Неапол тогава описах в „щрихи“. За Барселона също не може да се пише хронологически, в лента, нито в щрихи. Може би е била такава и преди сто години, когато се е вдъхновявял Антонио Гауди, създал невероятни архитектурни емблеми за града. С мозайки с цветни парчета керамика, стъкло и метали той е градил, 3.1преобразявал и съживявал всичко, загубило дух във времето – в интериори, екстериори – фасади, архитекурни фигури в паркове, унесен и в миниатюрното, и със замах в големите пространства.

Шахматният мотив е навсякъде – в морскосиньото във фаянса на стълбището в реконструираната от Гауди Къща Батийо (Casa Batlló), в теракота на терасата й, съчетан и с фризова декоративност, в портата от ковано желязо пред работилницата му в имот на мецената му Гюел и в украсата по тухлите отвън на стените на работилницата. Този мотив е и в шарената керамика, по плакати из града, дори на полицейските коли и на якетата на моторните полицаи! Минавате през Парк „Гюел“ и мотивите от приказно декорираните сгради и тераса ще ви се привиждат после навсякъде из града. Не, не халюцинирате и не сънувате. Уверявам ви, че част от пъстрите мозаични мотиви 9ще намерите където и да сте в града, ако спрете и се озърнете наоколо.

Ще се усмихвате на пъстрата мозайка, откривайки я и в храната – в паелята (за нея още нещо по-надолу в този пътепис), в големите тумбести чаши със свежата сангрия – вино, щедро допълнено с портокали и лед, в чашките с нарязани в комбинация пресни плодове на пазара „Букерия“ – всичките много, много вкусни… И се обърквате – дали цветовете в храната ви напомнят Гаудова мозайка, или покривите на негови сгради ви карат да преглъщате, приличащи на сладки млечни, ванилови кремчета, фондан в различни цветове и шприцвани връхчета на кулите. Приближете се, за да откриете отново мозайката в най-различни варианти – глазурен, захаросан или с илюзия за сладолед. Каквото е пожелал да си представи и да построи творецът, вдъхновено му е намирал начина. Начина? А модата какво е?

Барселона – въздух, чистота, уют и свобода

10В каква среда нашето Весело Вътрешно Аз се чувства едновременно свободно, сигурно и уютно? Усещате усмихнато лицето си още при придвижването от летището към сърцевината на града. Широки улици, добре обозначени посоки за престрояване, гладък асфалт, по три ленти в една посока и отделна четвърта за велоалеята. Всичките коли блестят чисти и лъснати, с каквото шофьорите си знаят. Палми и цветя. Всички къщи – от огромните сгради до малките, са боядисани в свои цветове, по балконите – саксии малки и големи отново с палми и цветя. Те извикват погледа ни и от покривите, които са превърнати в тераси.

11Виждаме често полицейски патрули, но това не ни притеснява. Присъствието им е ненатрапчиво, само дава по бащински чувство за сигурност. В дантелите от ковано желязо, каквите често са балконите на сградите, и във формите в стила на Гауди потъваме в майчин уют. В Къща Батийо няма нито двуизмерни ъгли – във форми на прозорци и каси на врати, нито триизмерни – на помещения и трегери. Ръбовете са с вълнообразен контур. Всичко е заоблено, меко като в майчина утроба, в същото време светло и нежно цветно. Кой не би се почувствал щастлив в 12такова невероятно място като в красиво съновидение? Къщата отвън прилича на колективна рисунка, измислена от деца – като детска проекция на страховете от кости, маски, симпатично шарено чудовище с люспи и шипове, но в същото време с балансиращо красиви и нежни цветове за фон и акценти. Къща – произведение, което предизвиква усмивка у минувача по всяко време на денонощието, а вътре – място с непреходна модерност, в което са прегърнати в едно природни символи и форми от несъзнаваното, намерили чрез твореца реална употреба в светло, хармонично убежище от външния свят. Синхрон на всички времена заради начина, по който ваятелят Гауди е дал чрез труда си живот на всяка своя фантазия. Начина ли? Ами модата май това е!

Какво е модата и модата на Барселона

13.1С какво свързваме думата мода? С дефилетата на манекени, с новите стилове, с нови линии в стиловете, създадени в миналото. Модата е и в градския декор на живота ни, в дворовете, в домовете ни. Тя ходи в костюми и реквизити на времето по улиците ни и се прибира в гардеробите ни. За изследователя мода е статистически най-честата величина, стойност, проявление в реда на дадена съвкупност. Във възприятието на западните народи мода е начин, способ, маниер, форма, метод. Има френска детска песен „Savez-vous planter les choux“ (знаете ли да садите зеле) и се припява: „à la mode dès chez nous“ (по нашенски), както „Дилмано, Дилберо, кажи ми как се сади пиперо“. Начинът! Как правят нещата в Барселона? С принципа за удобство, което се цени от всеки – и от местните граждани, и от туристите. Какво е струвало на барселонци от обмисляне на идея и планиране на организацията до ежедневното изпълнение и усъвършенстване на начина, само може да си представим на фона на модата в България, въведена от политиците ни, че „нещата се случват“. Ежедневно от репортажи ги виждаме как се напрягат и хабят енергия в речи и основания, да ги обясняват „нещата“ как предстои да ги планират, калкулират, та чак до отлагане за следващия мандат. В Барселона музеи, паркове, атракциони функционират в единство за удобство на посетителите си нищо, че едни са държавно, други общински, а трети частно стопанисвани. По между им са „артериите“ на червените, синя и зелени маршрутни линии на турстичически автобуси на два етажа на няколко компании и според времето, с което разполагате, вие може да си набележите собствен маршрут – къде да слезете и да поостанете, кога пак да се качите, в кои 13участъци от маршрута само да се возите и да се наслаждавате на Барселона. Предоставени са ви слушалки, за да чувате синхронизирана с приближаването на забележителностите информация на езика, който разбирате, карта, мини каталог с всички места по маршрута с работното им време и с отстъпки за билетите им. Ще се уверите, че по-скъпите билети в някои музеи си струват цената с удобствата на съвременната техника – отново слушалки за записите с информация за особеностите на всяко помещение, мобилно устройство, с чието насочване в дадена посока ви показва автентичното обзавеждане, преди то да е било отнесено в националните музеи. Има и салони за документални филми или фотуси от съответното време, за умалена прожекция на програма „звук и светлина“ върху макет, което видяхме в Къщата Батийо. Такъв е начинът – магнетичната мода на Барселона!

„Саграда Фамилия“ – свещената неспираща съзидателност

14Нека ми простят информираните, вероятно екскурзоводи или пътешественици, за тези редове. Опашката за желаещи да видят отвътре катедралата беше доста голяма, а нашият престой кратък, но пък си дадохме достатъчно време да я обиколим и да я разгледаме отвън, без да бързаме. Наистина огромна. Ако човек, поиска да я снима цяла откъм която и да е фасада и изглед, трудно може да я обхване. Интересен е фактът на продължаващото й строителство вече повече от 130 години. Впечатлиха ме гигантските кранове, които пренасяха високо над главите ни строителен материал, също и работниците, които тук-таме по сградата висят на въжета и нещо майсторят по нея. Отвън ясно се отличават корпуси, строени в миналото, и достроените в съвремието, които са по-светли от старите. Гледах нагоре до измаляване на врата и си мислех: „Тази катедрала може би никога няма да бъде завършена.“. В интернет ще прочетете основание за продължаващия строеж – проектът бил одобрен за изпълнение само от дарения. Имайки предвид обаче солидното образование по строителство и архитектура на Гауди и на колегите му, които са стартирали строежа, 15както и опита им, със сигурност те са можели да планират време за изпълнение на всеки свой проект. Те трябва да са знаели не само, че няма да доживеят завършването на строежа на „Саграда Фамилия“. Дори и да приключи строителството й до 10-20 години, както се прогнозира, подръжката й, ремонтите, реставрациите на по-рано построените части и изваяни скулптури завинаги предстоят. Гледам извисяващия се до небето кран и с усмивка си мисля: „Ами ако създателите на нейния проект са заложили неспиращ строеж?“. Като присъдата на Сизиф да повтаря усилието с търкалянето на огромния камък по стръмния склон отново и отново… Дали някой не е заложил на барселонци участта за едно свещено строителство на катедралата си и живота! Така строителството и историята й никога няма да стоят нито само в миналото, нито само в настоящето и бъдещето. Не е ли това начинът за синхрон винаги с времето – този път задаващ задача на човека да не спира, да е загледан нагоре, да вае, да гради, да се качва и да слиза от високата като планина катедрала, обединяваща вярата на хората в сигурността и подкрепата, които символизира Светото Семейство…

Култовете в Каталуния

Да започнем от култовата паеля, която досущ прилича на нашенски славянски гювеч, но е първа в менюто на всеки ресторант и с цената си привлича чужденците като специалитет на Барселона. Като цветна и вкусова хитова мозайка са и платата с тапас – купчинки от различни мезета от месо, сирене, морски специалитети и други. Пак в сравнение, ако всяко българско ресторантско меню отдели царско място на неизменно вкусния ни миш-маш, сармите лозови или зелеви и всички други традиционни наши ястия, ако им се сложи достойна като спечелили славата си у нас цена, ще има чужденци, които специално заради тях ще идват в България на мястото на онези, които идват за алкохолен туризъм.

От култа към традиционната храна, към чийто вкус ни приобщават барселонци, да забележим и вкуса към 18решенията в художествените подаръци. В магазина към Националния арт музей се удивляваме на красиви бижута – реплики от оригинали, създадени от художници, а също и възстановки на нарисуваните, с които са позирали моделите от известни картини. Има ги и скъпи, и достъпни за всеки джоб според материала на изработката, но във всички случаи много красиви. Дамите може да си вземат чадър с шарката на този от картината на Луис Масриера, отделно или заедно с шал и чанта с мотиви от същия десен. И вече са заразени с художествения дух на Барселона!

19Спускате се по Стъргалото – булевард „Ла Рамбла“, до кея, където извисява снага 60-метровият паметник на Колумб, донесъл слава на града, когато е акостирал там след първото пътешествие до Америка. В близост са дворцовите сгради – на старата митница с пищни орнаменти, на покрива с мощни с големината и излъчването си орли и грифони, вероятно символизиращи пазенето на реда, на старата морска администрация и много други. В близкия градски парк се извисява архитектурна скулпторна композиция на върха със 20златна колесница, фонтани с отново свирепи грифони. На хълма Монджуик е огромната сграда-дворец на Националния музей на каталунското изкуство, от където се спуска известната фонтанна каскада. Като споменах в анонса на този пътепис за тъмната страна на величието на Барселона, може да го имаме предвид за цяла Испания след откриването на Америка и колониалната политика, на която дължи разцвета допреди войните от началото на ХХ век за сметка на разрухата и дори изчезването на други народи и култури. Въпреки това Барселона изглежда прегърнала и светлата, и тъмната част от същността си, оттам и силна и отдадена на 21гражданите и гостите си. Там личи култ към символите на града, емблемите на каталунския бит и култура, към хората символи – Гауди, Пикасо, Хуан Миро и много други техни съвременници. Без да иска, човек от България ще направи сравнението със склонността на нашите географски ширини да се създава и поддържа култ към живи съвременници, дори и в днешно време. И този наш проблем изпъква на фона на поругаваните с кражби на камбани и утвар църкви, рушащи се манастири и къщи-музеи на значими личности в историята ни, национални светини. Само докосвам това сравнение, а вие го довършете сами за себе си кой докъдето може да понесе да се натъжи или ядоса. Барселона не се успива в славата си с паметниците от миналото. Отвсякъде се чува бръмчене на резачки и други съвременни инструменти за строителство и ремонт. И пак да си припомним, че „Саграда Фамилия“ не спира да се строи…

Кавалерството на Късмета

22Хм, а сега малко мозайка и за това, което на мен също ми е любопитно. Този път ми се струва, че късметът дойде като зарадваща компенсация – в момент, в който се ядосвах за отлагани възнаграждения от положен с усърдие труд от предходната година, едно от които за най-справедливата по предмета на дейността си държавна институция. Но не допусках ядът да ме направи хладнокръвна, отхвърляща. Напротив. Лекувах го с неспиращо добро отношение към хората и нещата, които правя. И изведнъж – онова позвъняване, за което разказах по-горе.

Както и в Неапол, късметът ни съпътстваше навсякъде по пътя и в Барселона.

Не знам при ранното резервиране на билетите за самолета да е било възможно да се запазят и места, затова бяхме изненадани, че сме на 6-ти ред и в двете посоки. Остава да гадаем дали компютърът на авиокопманията отново по късмет ни е удостоил с тези хубави места в самолета.

23Две седмици по-рано следях прогнозата за времето от популярен руски сайт за дните на нашия престой в Барселона. С изключение на първия ден го даваха студено и дъждовно. Първият ни следобед сварихме променлива облачност и вятър. Вторият ден беше ветровит, но много слънчев и на открития горен етаж на туристическия бус хванах барселонски тен от слънцето и вятъра. Третият ден беше облачен и хладен, но без дъжд – също идеален за разходки. Последната ни сутрин преди отпътуване за летището вече заваля дъждът.

В първия следобед решихме да се придвижим до Парк „Гюел“ с метрото. На спирките му няма касиери както в софийското метро, а билетите се купуват от автомати. Те са различни видове и за по-сигурно попитахме един служител с униформа кой е подходящият билет за нас и тук ли е спирката към желаната посока. За съжаление той ни заблуди, попътувахме доста, докато се ориентираме отново по картата, и с риск попаднахме в една комична ситуация, от която ни измъкнаха добри хора – младеж и възрастна жена. Те дори ни придружиха до отсрещна спирка и ни окуражиха да продължим пътя си.

Полетът за завръщането се падна на рождения ми ден. Представете си какво е да се завръщаш с ум и сърце, изпълнени с приятни впечатления и преживявания и да се отпуснеш за полета в самолета. И да летиш! Но не „да летиш в облаците“, както му казваме по нашенски, а над облаците – на над 10 километра от земята!…

24После се приземяваш. И помниш, че си бил благодарен и тук, и там, и горе и отново долу, на едни хора, които по силата на късмета ти предоставиха изненадващо разходка в Барселона, организираха я по най-добрия начин и на нас ни оставаше само да се наслаждаваме на пътешествието си.

Качихме се в таксито си на летището в Букурещ и нашият Иван започна да ни подготвя за търпение, защото столичният трафик там вече започва, а изтеглянето по Дунав мост в този период може да трае часове. Какво се случи обаче. Прекосихме като за трафик Букурещ, но на Дунав мост не случихме никаква опашка. На българския пункт имаше само три коли преди нас и преминахме неусетно под усмивката на граничния полицай. „Невероятно!“ – учуден възкликна Иван. „Ами то си е въпрос на късмет…“ – тихо казах аз. „Ако знаеш, Иване, каква късметлийка возиш на задната седалка!…“ – с удивление и смях допълни снаха ми Дидито. От летището до вкъщи пристигнахме за 2 часа и 20 минути.

Малко данни за организацията на пътуването

25Хотелът, който си избрахме от двата предложени, се намира на булевард „Ла Рамбла“ –  с много ресторанти, музеи, театри, безброй магазинчета за сувенири, улични артисти. Започва от голямо кръстовище със спирки на туристическите бусове, долу стига до крайбрежния булевард, където е статуята на Колумб, а отсреща са пристанищата за круизи и яхти. Кеят е с колонади от високо извисени 26красиви палми.

Организаторът Mall Rousse възложи изпълнение на резервации на полет, хотел и трансфери от летище до хотел и обратно на туристическата агенция Travel Mania, откъдето имахме на разположение телефон за свързване при нужда, но такава не се появи през цялото време, за което благодарим и на тях.

Представителката от Mall Rousse, с която комуникирах, ни държеше в течение на всеки етап – от избора на дати и хотел до предоставянето на документите за резервации и застраховки, които 36бяха поели финансово в рамките на наградата от томболата. Ето, значи, откъде този синхрон и комфорт през цялото време – от Mall Rousse са също така влюбени в начина – влюбени в модата! 🙂

Тези субективни впечатления разказах, за да благодаря на организаторите, също в знак на почит към късмета ми и с уважение към всичките над 400 участници в томболата, чийто представител се почувствах и реших по този начин да ги направя съпричастни на помечтаното от тях пътуване.

Публикувано в Човекът, местата и хората | Коментирайте

Ритъмът с Мартин отново в Русе – интерактивно представяне на новата книга на Мартин Иванов – „Звуци от тишината” с нещо повече за русенци

На 23.02.2015 г. Мартин Иванов ще гостува на русенци с двуформатната програма – презентация и свирене с барабани, както преди две години по това време. Този път ще представи новата си книга „Звуци от тишината” с нови щедри вдъхновяващи предизвикателства. Накрая нека ни води ритъмът! Без ноти. Без да се налага да си припомняме някогашни музикални уроци… Сърцето и пулсът знаят всеки тон и ритъм. От Мартин – барабаните, от нас – изпълнението!

Martin Ivanov - LiberaАко за пръв път попадате на информация за Мартин Иванов и за всичко, което го свързва с ритъма, ето една бърза визитка – кой е той и какво изпълва неговата тренингова, образователна, терапевнична и изследователска практика. Следва и програмата на русенското събитие.

„Той е магьосник на ритъма. Емоции и истински истории, базирани на огромната трансформираща сила на ритъма, ще ни поведат към звуците на тишината”

Mартин Иванов е един от онези българи, които са натрупали ценен опит навън, за да се посветят на нещо значимо тук. Той е композитор, диригент, перкусионист и изследовател, който е прекарал 15 години в САЩ и Канада. Завършва престижните Berklee College of Music, Бостън (джаз композиция и аранжиране), University of Memphis и University of Massachusetts (магистърска и докторска степен по изкуствата и композиция), Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ (магистър стопанско управление). През годините 2001-2004 Мартин Иванов преподава композиция, хармония и аранжиране в University of Memphis и University of Massachusetts.
След завръщането си в България, той основава Институт за съвременно изкуство и терапия ЛИБЕРА с основната мотивация да използва творческите си знания както за терапевтични и обучителни практики, така и за създаването и развитието на социални проекти.
Мартин Иванов полага основите на барабанната/ритъм терапия и барабанното фасилитиране в България. Той е официално оторизиран дръм съркъл фасилитатор от световно известната американска компания „REMO, Inc.”. Създател е на програмите Ритмология, Арт Ритъм, Корпоративен Ритъм, Happy Drum (Ритмология за деца), Алхимични Ритъм Лаборатория. Провел е множество обществени, образователни, корпоративни и терапевтични събития, основани на ритъма и изразните средства на ударните инструменти. Положителните вибрации на неговите барабани проникват в нуждаещите се от социална и терапевтична подкрепа затвори, психодиспансери, домове за възрастни, домове за деца, лишени от родителски грижи, дневни центрове за деца с увреждания и онкологични клиники.
Широко популярни са неговите корпоративни ритъм трейнинги, в които се включват световно известни компании като Microsoft, Citibank, Shell, HP, Deloitte, Carlsberg, AVON, Nestle, Renault Nissan и много други. Мотивационен говорител и лектор, използващ езика на ритъма като средство за личностно и колективно развитие. Преводач и издател на книгата „Лечебната сила на барабана” и автор на „Алхимия на Ритъма”. Участник е в разнообразни интервюта, радио и телевизионни програми.

Организация и програма на събитието в Русе

Кога? – на 23 февруари 2015 г. (понеделник) от 18:00 ч.

Къде? – хотел „Рига“, Зала 2 – където беше предното голямо представяне (залата е на мецанина – етажа над партера)

Какво и колко? – разберете надолу от програмата 🙂

Част 1 – Представяне на книгата „Звуци от тишината” – 45 минути

Sounds of SilenceНа предстоящото представяне в град Русе Мартин ще сподели очарователни истории и завладяващи изследвания, демонстриращи качеството на ритъма да влияе благотворно и положително върху нашата креативност, физическо и психическо здраве, личностно и групово развитие.
„Звуци от тишината“ е новата му книга, която ни учи как да си спомним мъдростта, скрита дълбоко в нас самите. Тя дава ключ към отговорите, които можем да намерим във всеки удар на сърцето, всяка следваща глътка въздух, всяка крачка, която правим, всяка дума, която произнасяме.
Ето само някои от интересните неща, които ще имате възможност да научите:
– Принципи на резонанса и увличането и как те ни влияят?
– Какво е имал предвид Ницше с мисълта „Всички наистина велики мисли са заченати по време на ходене“ – как и защо се случва всичко това и как можете да го постигнете?
– Как можете да развиете вашата креативност?
– Как да достигате до гениални открития и да можете да взимате творчески решения?
– Къде се намира нашият истински дом?
– Как да постигнете баланс между ума и сърцето и да се чувствате уютно и комфортно?
– Какво означава „майсторство без усилия“ и как да го постигнем? … и мн. др.
Заповядайте на едно незабравимо интерактивно приключение, в което няма да бъдете пасивни слушатели, а активни участници в разнообразните ритъм игри, упражнения и изненади!
Вход: Свободен.

Част 2 – Практическа Ритъм Сесия с ударни инструменти (барабани) – 45 минути

Drum circle Martin IvanovТова е практическа част, в която всеки желаещ може да се докосне до магията на ритъма, като бъде непосредствен участник (изпълнител) в ритъм сесия, ръководена от Мартин.
Вход: 15 лв.

Заявката за участие става в Център „Псикомфорт“. Запазете колкото може по-рано място в залата за презентация, а с навременно заплащане на входа за втората част – дръм съркъл, си запазвате място в барабанния кръг и един от впечатляващите инструменти на Мартин.

За уговаряне на час за заявката в Център „Псикомфорт“ вижте Контакти.

Нещо от неостаряващия Архив:

Публикувано в Антистрес и ритъм-терапия, Събития | Коментирайте

Специализация за педагогически съветници в Русе на Департамента за учители към Софийски университет

Център „Псикомфорт” е домакин на стартираща в Русе специализация за педагогически съветници на Департамент за информация и усъвършенстване на учители на Софийски университет „Климент Охридски”. Прочетете тук за подновеното записване.

3-та ПКСЗа удобство на педагози от Северен централен регион (области В.Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра) и от други населени места, за които по-близък или по-удобен за обучение е гр. Русе вместо столицата, в Център „Псикомфорт” ще се проведе обучителният курс на Едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация: допълнителна професионална квалификация по Психология по учебния план на Департамент за информация и усъвършенстване на учители – СУ „Кл. Охридски” (ДИУУ). Обучението приключва със защита на дипломна работа и диплома на ДИУУ за специализация (обява за специализацията в сайта на ДИУУ).

Нужда от квалификация
През последните 20 години длъжността педагогически съветник се развива в унисон с всички трудности на прехода, които оказват влияние и върху българското училище. Поради недостатъчно на брой квалифицирани психолози през първите години тя често е поверявана на педагози. Дори и днес голяма част от педагогическите съветници са педагози, които са се обучавали „в движение” в специализации и тематични курсове. Кратките обучения на фона на натиска на училищната действителност поддържат чувството за неувереност в трудни ситуации заради особености в развитието на дадени ученици, заради проблеми в семействата, заради деликатно усложнени отношения между ученици, учители, родители и др. Въпреки по-застъпената психологическа информираност в днешно време проблемите не намаляват, а често и ни шокират в новините на централните и местните медии със своята драстичност.

Преобладаваща нагласа
Поради все още незавидното възнаграждение на българските педагози у много от тях са се формирали нагласа и очакване допълнителните квалификации да бъдат предвидени от бюджета на средното образование или от проекти, спуснати „отгоре”. Работещите в детските градини и училище често трудно се окуражават да предприемат задълбочени специализации със собствени финансови средства и по-продължително ангажиране с време и усилия.

Добър курс на добро разстояние
Ако вие сте педагогически съветник без психологическо образование и без специализация за вашата длъжност или сте педагог, на когото му предстои да заеме тази длъжност, ако идеята за пристъпване към професионално израстване чрез повече знания и успешност ви изкушава, в Център „Псикомфорт” може да намерите окуражаване и повече информация за ползите от предстоящото обучение.
Курсът е подходящ и за дипломирани психолози, които работят или им предстои да работят в образователната сфера и които биха искали да се квалифицират специализирано в областта на индивидуалното и групово консултиране, на разрешаването на конфликти и на психолого-педагогическата диагностика, приложима за училищна среда.
Ползите от обучението допринасят за вашето професионално самочувствие, за успешност в работата, а това са ползи и за поколенията деца, на които всички се чувстваме длъжници.

Промяна с лична активност
Промяната към добро в държавата ни може да настъпи, ако всички предприемем промяна със себе си. Често това има индивидуална цена в пари, време и усилия, но ако всеки поеме своята такава цена, той би бил по-уверен в действието си в професията и по-конструктивно критичен за отговорността на държавното управление в образованието, което трудно насмогва с промените.

ПСИКОМФОРТ домакинството
Високият професионален стандарт е приоритет в ценностите и дейността на Център „Псикомфорт” със стремеж да стане приоритетна цел и за други специалисти и организации, затова предприе да бъде партньор чрез осигуряване на домакинство на изнесено в Русе обучение за педагогически съветници от града, околността и региона.
Параметри и подробности вижте в пълната обява за обучението в Русе. Записването стартира наново при промяна в условията и се основава на базовия междуинституционален договор със страни – СУ „Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители и Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“ от 01.11.2014 г. Обявата представя параметрите на обучението: за кого е предназначено; тематичната рамка в учебни предмети; знания, умения и опит, които ще придобият участниците; цена; срокове. Информацията е допълнена с Псикомфорт ангажимент, който ще укрепи опита чрез групова супервизия по реални случаи и казуси от практиката на участниците. Ангажиментът беше популяризиран чрез материал във вестник „Утро“ от 07.01.2015 г. с оповестяване тогава на двоен финален ефект от курса – с 2 дипломи и за специализация, и за Трета ПКС за образованието, което по-късно е ревизирано и отпаднало като възможност не само за ДИУУ, но и за департаментите на други университети в страната, които предлагаха такъв формат, за което Център „Псикомфорт“ не носи отговорност предвид първоначалния междуинтституционален договор с ДИУУ на Софийския университет.

Окончателният срок за приемане на заявки и плащания варира според бройката на заявените участници – до сформиране на група от 10-12 участници.
Следете актуална информация за този курс и други дейности и в кратките съобщения в страницата Календар на ПСИКОМФОРТ събития.

Публикувано в Обучения, Специализация | Коментирайте

ПСИКОМФОРТ публикация за специалисти и родители в полза на децата

Статията „Eфикасност на психокорекционната и компенсаторна работа при деца на 7–9-годишна възраст с минимални мозъчни дисфункции” е вече на разположение в Интернет чрез електронното издание на списание „Педагогически новости” на Русенския университет.

Pedagogicnews_1-2013Разбира се, че самият ПСИКОМФОРТ (наименование, което обединено в краткост представлява Център „Псикомфорт” с неговата дейност) не е автор на публикации, а те са дело на създателката му – д-р Петя Чешмеджиева. Тук ще узнаете за последната към момента научна публикация, а също и за други, свързани с авторката.

Новата публикация в сп. „Педагогически новости”

Статията „Eфикасност на психокорекционната и компенсаторна работа при деца на 7–9-годишна възраст с минимални мозъчни дисфункции” в списанието (издавано от катедра „Педагогика, психология, история“ на факултет „Природни науки и образование“ на РУ „Ангел Кънчев“) за броя през 2013 г. вече не е съвсем прясна, но скоро се появи на разположение в Интернет чрез сайта на списанието. Тя би представлявала интерес за специалисти – психолози, лекари, педагози и др., които работят с проблемите на детското развитие, довеждащи понякога и до разстройство на училищните умения. Описва една от специфичните трудности в детското развитие, която би могла да бъде усложнена или напротив – неутрализирана, в зависимост от наличието на добра обгрижваща среда за детето и родителски стил, който не възпрепятства промените на развитието чрез свои слабости. В резюме тя е фокусирана върху следните наблюдения, които са предмет на научни изследвания, а също и чест проблем за разрешаване в практиката: Децата с дискретни мозъчни дисфункции често не могат да бъдат диагностицирани и техният проблем остава извън случаите, на които се предоставя специализирана помощ в училище. Друга съществена причина за задържане на развитието е неефективен контакт с майката още от кърмаческа възраст, после в ранното и предучилищното детство, който преминава в неефективна помощ за подготовката на уроците. Ефикасно се осъществяват корекция и компенсация чрез активно взаимодействие между учител, родители, психолози, лекари, ресурсен учител и включване на цялото семейство в разширяване опита на детето.

Настройте се за четене на по-дълга статия

Тук правим „мост” към научна публикация, която е по-дълга, отколкото вероятно очакват посетителите в Интернет, които ползват предимно популярни публикации. Но макар и по-дълга, всъщност тя отразява в щрихи предпоставките за проблема и с повече подробности предоставя методика на изследване на конкретен случай и възможните елементите на психологично заключение, така че то да бъде полезно за всички, които подпомагат развитието на детето с такъв проблем. Тази статия в сп. „Педагогически новости” е прелюдия към по-подробно теоретично изследване и споделяне на практически опит, част от предстояща монография на д-р Петя Чешмеджиева.

За публикациите – масови и научни

Интернет потребителите обикновено се ориентират добре кои сайтове предлагат научна и кои популярна информация. Сайтът на ПСИКОМФОРТ се списва с намерение да е популярен и в него научното да е достъпно – както в рубриките от менюто, които са страници на дейности, услуги и тяхната организация, така в публикациите в рубриката „Журнал”. Статиите тук спадат към категорията популярни публикации. Създателката и управител на Център „Псикомфорт” популяризира свои изследвания и професионална практика и в научни публикации – студии и статии (в списания и съавторски сборници) и доклади (в сборници от научни конференции). Предстои издаването на монографии. За да е достъпно възприемането на заглавията на научните публикации, в този сайт те не са представени в стандартната за библиография форма. Колеги, които биха искали да ползват за позоваване някои от тях, може да се свържат и ще ги получат в съответния вид. Оттук нататък в сайта ще се слагат връзки към тях, ако издателят на съответните списания и сборници ги е представил в Мрежата, за да бъдат по-лесно достъпни при интерес от страна на посетителите.

Авторката благодари за информация за цитирания

В попрището на научното публикуване се осъществява обмен – всичко, което допада на даден изследовател от установеното или описано от друг автор, може да бъде предмет на позоваване и цитиране. На дадени етапи от професионалното и научното си развитие авторите имат причини да представят различен тип библиографски справки – списък на своите публикации, както и списъци на публикации на други автори, в които техните са били цитирани. Не от суетност, а от потреба да се отговори на дадено изискване, пък и като обратна връзка за полезността на научните статии, съм благодарна към всички, които изпратят съобщение за такова цитиране. Заявявам и моята нагласа за такъв обмен с всички автори, които съм цитирала и които желаят да се отзова със справка за позовавания и цитати. С почит! – Петя Чешмеджиева, д-р

Публикувано в Детско развитие, ПСИКОМФОРТ, Психологично консултиране, Родители | Коментирайте

Център „Псикомфорт“ кани своите доброволци в тест-кампании от 2012 и 2013 г.

Резултатите от тест WISC-IV – Скала за интелигентност на Уекслър за деца, и Conners 3 – Рейтинг скала за оценка на ADHD (Хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието) са на лице. В ход са безплатните консултации за семействата на децата доброволци на Център „Псикомфорт“, които участваха в апробирането и стандартизирането на българското издание на тестовете.

Conners3_bgПроцедурата по адаптирането, апробирането и стандартизирането за България на тестове за детско развитие беше осъществена с помощта на доброволци – деца и техните родители и учители и изследователи от цялата страна. Център „Псикомфорт“ се включи в инициативата, като покани деца без признаци на проблема, който е предмет на изследване от тестовете. Техните резултати са част от нормативната извадка за нашата страна.

През месеците октомври и ноември 2012 г. бяхаWISC-IV_bg изследвани 50 деца с Conners 3 – Рейтинг скала за оценка на ADHD (Хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието). Тя е част от набора инструменти за изследване на Личностно и емоционално развитие, разработени за нашата страна от издателя OS Bulgaria. Същата организация е съставител и издател на българската версия на WISC-IV – Скала за интелигентност на Уекслър за деца, по който в Център „Псикомфорт“ проведохме лятна кампания през 2013 г. с 35 деца.

Резултатите са на лице и по двата теста и всички участници могат да използват своята безплатна консултация, за да се запознаят с тях или пък да използват срещата за споделяне на друг проблем, свързан с развитието на детето.

Ако сте дете, участвало като доброволец, съобщете на родителите, а, ако сте родител на дете участник, уговорете вашата безплатна консултация, която е награда за приноса ви този тест да бъде в помощ на децата в България, които имат трудности в личностно-емоционалното или интелектуалното развитие.

За свързване за уговаряне на среща изберете предпочитан начин от Контакти.

Още по темата:

 • Ако не сте участвали в доброволната част от процедурата, но бихте искали да се изследва вашето дете, вижте публикацията за клиенти по тази услуга.
 • Още във връзка с услугите за оптимизиране на детското развитие вижте в страницата ПСИКОМФОРТ детско развитие.
 • Ако работата ви е свързана с деца – в сферата на образованието и социалните услуги, запознайте се с възможностите за обучения в ПСИКОМФОРТ академия по предложени теми или инициирани от вас, които се организират по компетентност на Център „Псикомфорт“, а също и с гостуващи лектори и треньори със собствен голям научен и практически опит.
Публикувано в Детско развитие, Кампании на ПСИКОМФОРТ, Психологично консултиране, Родители, Тестове | Коментирайте

Salve, Napoli! Идвам да те видя!

Впечатления от едно пътуване до Неапол, спечелено чрез играта на вестник „Утро” и MGTravel „Виж Неапол и му се наслади!“. Тук няма да намерите описание на посетени исторически забележителности, а на човека, неговата среда, разбирателството с нея и с другите хора, което характеризира града, вероятно областта и националността.

 psycomfort_napoli_port2Чудех се откъде да започна моя разказ и си спомних, че, летейки наобратно със самолета, почувствах желание пак да рисувам – въображението ми, наситено от пресните впечатления, ми предлагаше многопластови картини и силно вдъхновение. И реших – няма да е хронологически разказ на преживяното, а щрихи в няколко, откроили се в три денонощия, теми.

 За инициаторите и някои разсъждения за Късмета

Всички награди, с които досега ме е почитал животът, са били от конкурси в училище от малките класове до гимназията за рисунки и есета, от положен труд. Винаги съм считала, че нямам късмет в тото и лотария. В играта на вестник „Утро” и MGTravel участвах, защото ми допадаха позитивните послания. Заедно с парченцата от пъзела – снимка на световна забележителност, която се сглобяваше от броевете на вестника за две седмици, имаше каренце с интересна информация за дадения обект, а имейл предложенията за нови дестинации на тази туристическа агенция излъчват ненатрапливи, приятни, позитивиращи покани за пътешественици. Също считах, че ще е голям късмет, ако ме уцелят за малките награди – уикенд в страната ни, но не съм и сънувала, че може да ме изтеглят за голямата награда.

psycomfort_napoli_portНо след като това се случи, за късмета съм склонна да разсъждавам и да говоря, придържайки се към сериозни научни доказателства, сред които най-ярко се откроява това на д-р Стоичков (Христо Стоичков – доктор хонорис кауза на ПУ „Паисий Хилендарски”): „Който играй, печели…”. В така синтезираната от колегата формула 🙂 според мен събираемите в равенството за резултата „Късмет” това са: движението или действието, куражът и преминаването през вътрешните ограждения в процеса на появата и реализацията на късмета. Дни преди отпътуването приключих кампания psycomfort_napoli_hotel2по едно изследване (използвам случая отново да поздравя доброволците и техните родители), в което формулата на д-р Стоичков отново ще се докаже, само че във вида „Който се ангажира, печели.”. Разглеждам резултата не като прост сбор от съставки, а като процес, в който участват и други фактори като катализатори – ускорители и усилватели, но това ще го видим по-надолу в настоящия разказ за хората, които срещнахме, и ситуациите, на които се случихме свидетели.

 Подготовката за пътуването

psycomfort_napoli_asansyorВ офиса на MGTravel с шефа Милен Герасимов маркирахме дни за пътуването с полет Букурещ-Неапол (за тук четящите, които не са от Русе, пояснявам, че, както на времето Тодор Колев пееше в песента „Черно море” – „О, Варна, пристанище на Шумен!”, така Букурещ се утвърди като летище на Русе). Милен ми подари карта на Неапол, в която Деян Герасимов отбеляза нашия хотел, показа ми близостта му до кея и забележителното пристанище, известните замъци и параметрите на неаполското сити (историческия център на града), също StazioneVezuviana, откъдето да потеглим с влак за Помпей, а при желание и до красивия курортен град Соренто. Боряна ни ориентира още за обстановката в хотела и особеностите на старовремския асансьор и ни даде някои практични съвети за улеснение в пребиваването. След заръката на Деян да вземем такси за хотела от тези, които паркират вътре в комплекса на летището, за повече наша сигурност Милен ни разкри някои тъмни страни от характера на злите тарикати сред италианските момчета. Бързам да поясня, че там сред населението те са не повече отколкото у нас, а вероятно и каквото е съотношението им по целия свят сред своето население.

Последва среща с приятели – докторите Ели Иванова (анестезиолог) и Огнян Игнатов (неврохирург), които са посещавали не веднъж Италия и са се разхождали с автомобил по ходилото на Ботуша. Те ме екипираха със своите пътеводител (българско издание на Natoinal Geographic), карта и книжка за забележителности на Помпей и българо-италиански раговорник, за който поради липса на достатъчно свободно време отделих сборно час или два. Още информация си донабавих от интернет.

 Езикът на Хората или изводи за хората и езика, на който се разбират

Като възпитаница на френска гимназия (първия френски випуск на АГ „Гео Милев” – Русе, с поздрав към моите учителки по френски – Вяра Абаджиева, Елена Иванова, Василка Кръстенова) тръгнах с увереност, че с италианците ще се разбирам също така добре, както и с румънците, когато им говоря на френски. Действително служителите по летища, гари, включително таксиметровият шофьор, който ни превози до хотела, и самият хотелиер Марко, както и по-старото поколение италианци, направо си владеят френския на ниво разбиране и в голяма степен за разговор. Други просто те слушат внимателно и ако искат да ти съдействат, те разбират напълно. Как ставаше там това: поздравявам на италиански, продължавам на френски, хората кимат и съвсем адекватно потръгва разговорът на смесица от италиански-английски-френски.

psycomfort_napoli_c-so_garibaldiПо повод езиците и разбирането ето и някои други признаци за това, че добрият късмет ни съпътстваше и в Италия.

След като със служителя на касата на Stazione Vezuviana се разбрахме какъв ще е подходящият билет за нас по линията Неапол-Помпей-Соренто, долу при пероните един от диспечерите ни взе под свое крило кавалерски, показа ни къде да чакаме влака за Соренто и през цялото време ни наглеждаше така, че да сме сигурни и спокойни, пък и той да е спокоен за нас. Имаше основание, защото на две крачки един съмнителен младеж ни държеше и той под око по начин, който активизираше защитните ми рефлекси, формирани спрямо българските мургави джебчийки – силно стисках дръжките на чантата ми и следях psycomfort_napoli_pompeiiвсяко негово движение. (В интернет ще намерите предупреждения да си пазите чантите в Неапол. По тази причина там много добре се разпознават новопристигащите туристи – всички си носят чантите, преметнати по диагонал през рамо, здраво стиснати отпред до тялото, както ходех и аз в началото, но до третия ден се успокоих и вървях свободно, защото опасността е не по-голяма от тази по нашите улици.) Там на перона обаче в близост имаше още един мъж, който ни следеше като охранител. Когато влакът спря на перона, той с тих глас ни каза на чист български: „Ето това е влакът за Соренто!”. Да, беше българин. Седнахме на съседни седалки, заговорихме се и разбрахме за битието му в Италия, грижейки се сутрин за старец в Castellammare, а от следобед до вечерта, работейки като помощник в пицерия в Неапол. С него пътувахме спокойно до Помпей, без да се налага да се озъртаме на всяка предходна гаричка. За този човек от Враца също беше приятен късмет да си поговори със сънародници.

psycomfort_napoli_sorrentoСлед разходката из Помпей, по-късно след слизането от влака в Соренто приближихме да попитаме една женица с колело (решихме, че е местна) как да стигнем до кея. Тя ни разбра и показа откъде можем да стигнем до чудесна панорама към морето. Вероятно разпознала ни като славяни, после каза „Im Russian!”. „Мы болгары!” – възкликнах аз и тя повтори възторжено на руски всичко, което беше казала преди това, и като чу от мен „Большое спасибо!”, все едно ни прегърна с топли очи, в които напираха сълзи от радост.

 Нравите

Това бяха кратички срещи с наш сънародник и с рускиня, но нека сега обърнем вниманието си към италианците или по-точно към южните италианци, ако допуснем, че по дължината на Ботуша нравите са различни.

psycomfort_napoli_balkonКато пристигнахме и се настанихме в хотела първата вечер и се отпуснахме да си почиваме, в един момент мощен мъжки рев изригна с резонанс може би чак до Везувий и си помислих, че това е реакция на футболен гол. Спомних си, че като че ли шофьорът на таксито ни каза, че трафикът в момента е по-натоварен заради футбола. Вероятно хората бързаха да се приберат от работа, за да гледат мач. По-късно разбрах, че в онзи момент „Наполи” са вкарали решаващ гол срещу „Борусия”-Дортмунд в Шампионската лига.

Друг щрих, може би характерен за областта. Представете си, след дълга разходка по неаполските улици, уморени и огладнели, сядаме на пицария. Изядохме си бавно и с удоволствие пицата, доизпихме си биричките и зачакахме сервитьора за сметката. Мина доста време, но се сетихме, че сме в Южна Италия, където хората не са припрени. Чакаме момчето да излезе от ресторанта (седнали сме навън), а в един момент го виждам да се задава отгоре по стръмната уличка с голяма прясна цицина на лявата вежда. Че е имало оправяне на „сметка”, и то по южноиталиански, то е ясно, но после той ни фрасна с двоен бакшиш, което някак обясни напълно цицината, с която вероятно друг по-малко толерантен му се беше разплатил.

psycomfort_napoli_foriaВидяхме мъжка разправа и на живо на ViaForia на тарабите за насипни бонбони и сладкиши, където двама млади търговци се сбиха, а един дон на зряла възраст имитираше, че се старае да ги помири. Интересно – като на филм обаче на живо!

Там хората обилно се поздравяват. Сигурно обичат да се чуват добре и да бъдат чути, та затова могат да говорят бързо или бавно, но с отчетлива дикция и много силно, без да им пука, че и други биха могли да ги слушат. Във влака от Помпей до Соренто до нас седнаха три жени, които очевидно се познаваха, но се срещнаха във вагона. Падна оживен разговор, който заради силния шум от тракането на влака ставаше още по-шумен и въодушевен и при спиране на гаричка изобщо не утихваше. Тази типично италианска атмосфера във влака звуково се изпъстри по трасето допълнително, щом се качиха музиканти – двама румънски роми, от които единият с акордеон, другият с тарамбука, направиха импровизиран концерт и после минаха с чашка, та пътниците да пуснат в нея подкрепа на тяхната артистичност.

 Лежерност и устойчивост

psycomfort_napoli_obeliskАко се вгледаме в хората, ще разпознаем неаполитанците. Дамите в старческа възраст, дори и едва вървящи, са с хубави официални рокли, маникюр, герданче, слънчеви очила. Младите жени са по модата – в този момент с висящи драперии в небрежноелегантен стил в земнисти цветове, често пушат, вървейки по улицата, и с елегантен жест хвърлят фаса на тротоара. Не се шокирайте, там фасовете си ги хвърлят на тротоара може би за по-голяма сигурност пред опасността да се запали кошче с боклук. Затова пък непрекъснато можем да видим чистачи, които не само метат, но и мият гранитните psycomfort_napoli_histor.centerплочки и павета с мокри мопове, както ние си чистим и лъскаме подовете вътре вкъщи. Мъжете също са модерно облечени с дрехи от естествени материи – сега в още топлото време от памук и лен, с мъжки бижута, а в тези дни често с модните летни шалове и черни очила. Ярко цветен филм от хора на фона на достолепните огромни сгради, всяка със собствено лице и дух, дадени първо от архитекта им, после от техните обитатели и граждани като цяло. Много паметници на светии и светски исторически личности, много статуи декорират сградите заедно с пищни орнаменти. На това изобилстват и големите булеварди и площади, и тесните улички, където е трудно да видим фасадата на дадена красива къща, но обитателите на две отсрещни по улица сгради се наслаждават пълноценно на красотата на съседската.

Друго – струва ми се, че в Италия, а вероятно и в повечето градове в Европа, няма или е разрешен за векове проблемът с уличната настилка. От преди 2 хиляди години (със сигурност и много преди това) в Помпей улиците psycomfort_napoli_sorrento_pavajса от големи гладки камъни, с масивни бордюри на тротоарите. В Неапол и Соренто уличното платно е от идеално построен паваж, а тротоарите са или от големи гранитни гладки плочи, или също от павета (плътно наредени, без аралъци като между нашите павета при входа на съда срещу Филхармонията в Русе, където все вървя на пръсти да не ми хлътват токчетата), които в Неапол, Соренто, а може би и в други градове са с „дантелена” декорация от фигурално инкрустиран бял мрамор по тях. И красиво, и надеждно, и вечно!…

Там си спомних как като малка, когато изкопаха паветата от бул. „Цар Освободител” в Русе (през социализма – бул. „Ленин”) и след като подновиха канализацията, засипаха камъни и изляха модерния тогава асфалт. По-нататък в годините съм си мислила, че махнатите павета са използвани за по-стабилна настилка на стръмни улици. Онзи ден приятел, капитан далечно плаване, ми каза, че преди години сигурно сме продали павета на други държави, защото е виждал да се товарят кораби с тях за чужбина…

psycomfort_napoli_tribunali2Спонтанност, неподправеност, без никакво смущение от своето – в Неапол домашното пране се ветрее на балкона като фамилни знамена или виси „на гердан” между два прозореца от отсрещни къщи над улицата. Може би в италианската народопсихология интимното (като която и да е част от дрехата) и свещеното-религиозното (като архитектурните релефи) са си еднакво близки и „прегърнати” по между си, свои, и хората там си ги съчетават в пъстрата декорация на живота си.

Това е колоритът и формите, които се виждат през деня, осветени от слънцето. В тъмното, щом настъпи нощта, градът не утихва. Градът не спи. Чува се машинен шум от събирането на боклука и миенето на улиците и от всякаква сервизна подготовка на новия ден.

Ред по интуиция без нужда от външен контрол

psycomfort_napoli_umberto1Дневният уличен „оркестър” изпълнява фонов тътен на автомобили и солово жужене на всякакви моторетки и скутери. Те ви изпреварват и ви заобикалят отвсякъде. Просто си вървете по пътя си и те гъвкаво ще се разминат с вас, само не се шашкайте – водачите им имат опит. По улиците видях отряди на най-различни подразделения полиция – psycomfort_napoli_policiaжандармерия, карабинери и какви ли не, с различни по вид и цветове униформа – различни нюанси на сиво, синьо, теменуженолилаво. Присъствието им поддържа чувството за сигурност. От друга страна, не станах свидетел на нито един инцидент – уж шеметно движение, но и перфектна саморегулираща се система от участници в него. Шофьорите са изключително търпеливи по светофарите и съм сигурна, че в критични ситуации не се псуват. Да, де, то се знае, че майката там е свещена колкото Мадоната, но вярвам, че не се ругаят като колегите по волан по нашите улици. И като че ли с удоволствие сторват път на пешеходци, от което ви става „грация”.

psycomfort_napoli_protestИ там се натъкнахме на граждански протест – на нашата (до хотела ни) пиаца „Бовио”. Хората бяха обградили и доаранжирали със себе си фигуралния ансамбъл на паметника, имаха си контрол, или по-скоро охрана, от полиция. Италианците също си имат поводи да негодуват, макар че ми се струва, че нашите поводи са много по-големи от техните. Как така равняването по нормите на Европейския съюз изглежда различно в различните страни членки? Там отдавна дори въведоха еврото като разплащателна валута. Търговията обаче днес изглежда някак либерална спрямо дисциплината в българската търговия. В Неапол виждаме през всеки 10-20 метра чернокожи търговци, които разпъват огромни черни папки, превръщащи се в сергия за дамски чанти, бижута, часовници. На ул. „Фория”, както споменах по-нагоре, се продават насипни сладки и бонбони, като само на една тараба те бяха загърнати отгоре с целофан. На останалите хората си ги купуват за спомен с бонус от уличния прах и други флуиди на неаполитанската атмосфера. psycomfort_napoli_tribunali1В тесните пъстри от сергии за сувенири старинни улички като ViaDelTribunali легените с прясна риба са направо на земята, заобикаляни от минувачи и моторетки… Нека ми простят специалистите у нас по хигиена и по икономика и търговия, но ми се струва, че точно в условията на тази голяма и продължителна криза трябва да се даде на хората възможност да оцеляват, да се отпусне с някоя и друга дупчица затегнатият колан на санкциите, за да има възможност за някакъв доход, пък и потребителите да имат по-голям избор на цени според джоба си.

Това е много забележително в Неапол – че градът е запазил своята автентичност въпреки членството в ЕС.

 Вместо обобщение – няколко щрихи от летището в Неапол, преди да отлетим за Букурещ

За сигурност попитах трима служители от различни постове във фоайето къде ще мога да разпечатам нашите бордови карти, защото още беше рано и не беше посочен номерът на гишето ни на таблото. Всеки от тях каза къде, но, че е още рано и това ще стане във „five oclock”. Качихме се на горния етаж, където имаше чакалня. Втренчена в таблета, за да установя връзка с интернет, вниманието ми беше смутено пак от онова гласово изригване като първата вечер. Обръщам се и гледам хора в колона с еднакви тъмносини дрехи (спортен екип) в кордон от други хора. Някои притичваха, охранявани от полицай, а други – със залепен за тях почитател. Ясно, футболисти са – помислих си – които ще летят за някъде и техните фенове ги изпращат (на другия ден, вече в Русе, от новините научих, че „Наполи” са съкрушили „Милан”). Това леко заплесване по изпращането на футболистите допринесе да изостанем от опашките на други две гишета, които са отворили за нашия полет поне един час преди five oclock, но гневът и притеснението, задето ни подведоха за времето при чекинга, бързо ни се изпариха, когато секюрити служителят при скенера за ръчния багаж, поглеждайки личната ми карта, усмихнат възкликна: „Ооо, Булгария! София! Пловдив!…”. Аз усмихната възразих: „Ооо, нооо – Русе, а Данюб!”. Е, нали нямах много време преди пътуването за разговорника и не бях подготвена как звучи Дунав на италиански.

После полетяхме. Но Неапол не свърши. Още е в ума ми и ми дава сюжети за размисъл и за отразяване – в рисувани картини, в разказ, също с образци и опит, който ми се струва ценен за нашето окуражаване да не се обезличаваме в стремеж някой да ни потупа по рамото и да ни похвали, че ставаме тихи, незабележими и перманентно съгласни, „Винаги готови!” да дадем или предадем дори и това, което не са ни поискали.

Преживяването с излитанията и пребиваването там ми напомни и за един специален човек – учителката ни по география от гимназията г-жа Мария Косева, която от началото на демокрацията досега живее в Италия. Но не този факт ми напомня за нея, а незабравимите часове, в които като талантлив водач към чудесата в живота тя ни поканваше да закопчеем и затегнем „коланите” и да полетим към новото знание за чужда страна в урока, а в края на часа – успешно да се приземим. И ние станахме уверени за нови полети и открития за себе си с широко отворени очи.

Благодарна съм на Късмета за това непредвидено пътуване да видя Неапол и да му се насладя, на точната организация на MGTravel и на вестник „Утро”, който беше поместил на страниците си тази възможност. Много се зарадвах, че така се казва и големият неаполски вестник – Il Matino 🙂

Всички тук четящи русенци, знайте, че участието в игрите на вестника води до реални награждаващи преживявания, а как става това – припомнете си научно изведената формула от д-р Стоичков, описана нагоре в този социален пътепис.

Arrivederci, Roma!” – обичаше да казва г-жа Косева в края на часа по география.

Arrivederci, Napoli! Готова съм дойда отново!” – допълвам аз.

Публикувано в Човекът, местата и хората | Коментирайте