Група за младежи „ПСИКОМФОРТ есен 2018“

Целта на груповото консултиране в този формат по програма „Общуване с лекота“ е подпомагане на собственото развитие на лица, навършили 18 години и до възрастта, на която все още се чувстват младежи 🙂 дори и в средна възраст. Включват се в груповото консултиране заради себе си, за постигане на повече увереност и личностна автономност чрез самопознание и усъвършенстване на комуникативната компетентност, ако имат желание за повече лекота в общуването и удовлетворение в живота от контактите с близки и любими хора и с колеги.

За сравнение и избор вижте и поканата за Група за родители на младежи „ПСИКОМФОРТ есен 2018“.

Ефект+ Съдържанието е според по-рано публикувана тематична схема на водещата по направления за различните възрастови етапи. Те са подходящи за хора, които имат интерес към самоусъвършенстване, които биха искали да изследват и разберат собственото развитие, своите актуални потребности, своите силни и слаби страни в контактите и взаимоотношенията си с другите, за да ги направят по-удовлетворяващи чрез Общуване с лекота. Ако предмет на консултиране са общуването и личностното развитие, а цел на този формат – повишаването на личностния ръст, то естествен ефект е улесняване на общуването и повишаване на удовлетворението от него вкъщи, с приятелите и в работната среда на участниците чрез новото познание и преживяване в групата.

Теми:

Създаване и споделяне

 • Моето развитие чрез усвояване на общуването с лекота
 • Моите слабости и сили, моите потребности (самопознание-самоизследване и умения за по-доброто познаване на другите)
 • Аз съм авторът на моя филм
 • Винаги има Смисъл

За кого е групата?

 • Ако изпитвате нужда от ориентири за подобряване на отношенията в близкия и по-широкия социален кръг на ниво семейство, партньорства (интимно, професионално, приятелства) и сами със себе си и ако искате да получите нови познания и да обмените опит и подкрепа с други хора с потребности като вашите, тази есен може да посветите 30 часа на своето развитие с ПСИКОМФОРТ.
 • Груповото психологическо консултиране е и многократно по-евтино на база цена/час, в същото време е по-интензивно за достигане на прозрения, ориентиране към решения и трениране на нови умения и навици в общуването и водещо е развитието – подходящо е за хора, чиято цел е личностното усъвършенстване.

За кого не е групата?

 • Ако трудно понасяте присъствието на други или имате склонност да обезценяване околните, като търсите „с лупа“ слабостите им, участието в тази група би било тежест за останалите. Ако имате такива преживявания, осъзнавате ги и бихте искали да преодолеете подобни навици, като ги замените с нови съобразно общата тематична насоченост – лекота в общуването, значи сте добре дошли.
 • Групата не е подходяща за лица с психични разстройства, защото участието в нея би могло да ги уморява и изтощава.
 • Дейността на групата би се затруднила с участието на хора, които са се ангажирали с прекалено много занимания по интереси – курсове по езици, танцови клубове, бойни изкуства и др., което е препятствие при уговаряне на срещите на групата. Ако имате много такива участия, но желаете да се включите в тази група, преценете дали бихте променили нещо в другите си графици.
 • Групата не е развлечение. Постига се разтоварване на стрес и напрежение, има моменти и на забавление като ефект от работата й, който се появява спонтанно в груповата атмосфера или целенасочено чрез някои упражнения и игри, но групата не е за хора, които целенасочено търсят само забавлението.

Място за подкрепа на Природата в нас са не само близки хора, на които имаме силно доверие, не само психологът в лична среща за споделяне на страхове и разочарования от себе си и от другите, но и Групата, събрала се от общата цел – всеки да постигне повече свобода в общуването, в изразяването на себе си и в споделяне на изразяването на другия и да изпита истинска среща по човешки. Както е обещавано и преди – може да има и сълза, споделена с групата, но и със сигурност споделена топлина в защитената среда, за която има грижа психологът, водещ на групата.

ПСИКОМФОРТ до 31-я час! Вижте по-надолу ПСИКОМФОРТ+

Параметри на групата:

 • Тип: тази група е от затворен тип – в хода на нейната работа не се включват нови участници и има надграждаща се програма.
 • Състав: от 8 до 10 души, жени, мъже, навършили 18-години – в младежка възраст, може да има и участници в средна възраст, без значение от образование, професия, настояща професионална заетост, учащи/студенти или неработещи.
 • Времетраене: 30 часа.
 • График за срещите: уточнява се с всички участници на първата среща и на следващите с консенсус между участниците (примерно: 10 сбирки по 3 часа веднъж или два пъти седмично; 6 сбирки по 5 часа; комбинация от 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – възможностите на участниците се уточняват при запознаването и в първата среща на групата).
 • Цена: 150,00 лв. за 30 часа. Предплащането на цената подсигурява редовното участие в сбирките и е взаимен ангажимент между участник и водещ и между всички участници. При обективни затруднения да платите цялата цена в началото (като изчакване на заплата) споделете го с водещата за уговаряне на тази част от процедурата. Цената включва материали за работа и топли напитки. Не включва тефтерче/тетрадка – Личен дневник на участника (елате със свой, за да е наистина личен дневникът ви).
 • Условие: предварително запознаване с водещата на групата чрез индивидуална среща в Център „Псикомфорт“. Ако не тръгвате към това запознаване с намерение да е психологическа консултация, тази среща е безплатна. Включва разговор до 20 мин., попълване на анкета и договор за ползване-изпълнение на услугата по този формат (отделете си общо 1 час). Ако се познавате отпреди с водещата, не се лишавайте от „срещата за запознаване“ – все ще има какво ново да се сподели и ще си попълните анкетата.
 • ПСИКОМФОРТ+ за есенния формат: много награждаващи преживявания и постгрупова среща един месец по-късно без допълнително заплащане – за споделяне на ефекта от групата – какво от новите умения вече е навлязло в опита на участниците, какви подобрения настъпват, какви проблеми още не могат да намерят разрешение.
 • Заявка: същинската заявка е не изразяването на намерение по телефона и уговарянето на среща за запознаване, а заплащането за участието, което става в срещата за запознаване, след като водещ и кандидатът за участник обсъдят възможността за участие, условията и подпишат договор за тази услуга, или до два дни преди стартирането на дейността на групата (в брой или по банков път – вижте раздел Цени и пояснителните подстраници).

Срокове:

 • Свързване за уговаряне на среща за запознаване с водещата – от 01.10.2018 г. – понеделник, до 10.10.2018 г. – сряда. Приемът може да бъде преустановен по-рано при запълване на предвидения брой души за състава на групата.  Уговарянето на ден и час за индивидуалната среща за запознаване с водещата става чрез свързване по телефона в удобно за Вас време, като имате предвид, че ако звъннете и не се свържете веднага, при първа възможност ще получите обратно позвъняване.
 • Първа сбирка на групата – при готовност групата стартира в средата на месец октомври (датата се конкретизира, щом участниците проведат своята среща за запознаване с водещата).

Ако пожелаете собствено ПСИКОМФОРТ развитие в група за постигане на Общуване с лекота, може да го предприемете, като се свържете още тези дни по телефона за уговаряне на среща за запознаване с водещата на групата Петя Чешмеджиева (GSM 0887923413). Вижте в Контакти адрес на Център „Псикомфорт“. Моля не идвайте за информиране без предварително записване по телефона, защото има риск да прекъснете консултация на друг човек.

Още информация от архива на сайта вижте, като щракнете тук:

 • В услугите на Център „Псикомфорт“ – раздела за развитие в група
 • Публикация по темата за груповото психологическо консултиране
 • Какво е Групово консултиране – в раздел Консултиране (сред дейностите на Център „Псикомфорт“)
 • Предишни публикации по ПСИКОМФОРТ проекта „Общуване с лекота“ – концепцията, варианти – за родители за развитие на детето и за специалисти, работещи с деца, както и обявите за предходните предновогодишни групи вижте тук.
Публикувано в Групово консултиране, Проект "Общуване с лекота", ПСИКОМФОРТ, Развитие на личността, Стратегии за справяне, Тренинг | Коментирайте

Група за родители на младежи „ПСИКОМФОРТ есен 2018“

Целта на груповото консултиране в този формат по програма „Общуване с лекота“ е подкрепа на родители, чиито деца ученици в гимназиален курс или младежи показват дефицит на мотивация, създават впечатление, че не използват пълноценно времето за учене или като че ли предпочитат да стоят затворени в защитената среда на дома си вместо да бъдат инициативни и да се стремят към учене или работа и развиващи контакти навън. (Този формат е различен от Тренинг-клуб „ПСИКОМФОРТ уверени родители“, който консултира и тренира родители по проблемите на детското развитие.) Много често такива склонности у децата са резултат от проблеми във връзката им с родителите, която има своя история от раждането и през цялото детство… Групата е подходяща и за родители на по-малки ученици, защото чрез споделянията, консултирането и тренирането се създава възможност и за превенция на бъдещи трудности в развитието на личността на детето и на отношенията родител-дете.

За сравнение и избор вижте и поканата за Група за младежи „ПСИКОМФОРТ есен 2018“.

Ефект+ Съдържанието е според по-рано публикувана тематична схема на водещата по направления за различните възрастови етапи. Те са подходящи за хора, които имат интерес към самоусъвършенстване, които биха искали да изследват и разберат собственото развитие, своите актуални потребности, своите силни и слаби страни в контактите и взаимоотношенията си с другите, за да ги направят по-удовлетворяващи чрез Общуване с лекота. Ако предмет на консултиране е връзката родители-дете, а цел на този формат – подобряване на взаимоотношенията в нея, което да се отрази развиващо и окуражаващо за живота на детето, то естествен ефект е и личното самоусъвършенстване на участниците чрез новото познание и преживяване в групата.

Теми. Тематичната рамка за тази група обхваща консултативно всички теми от ПСИКОМФОРТ програмата „Общуване с лекота“ („Слятост и споделяне“, „Откъсване и споделяне“, „Пускане и споделяне“, „Създаване и споделяне“), чрез която всеки участник има възможност за „преглед на миналото“, за вглеждане в себе си и във връзката си с детето в защитената среда на групата – в условия на психична безопасност, която ще поддържа водещата и чрез споделената подкрепа на другите участници.

За кого е групата?

 • Ако изпитвате нужда от ориентири за подобряване на отношенията в близкия и по-широкия социален кръг на ниво семейство, партньорства (интимно, професионално, приятелства) и сами със себе си и ако искате да получите нови познания и да обмените опит и подкрепа с други хора с потребности като вашите, тази есен може да посветите 30 часа на своето развитие с ПСИКОМФОРТ.
 • Груповото психологическо консултиране е и многократно по-евтино на база цена/час, в същото време по-интензивно за достигане на прозрения, ориентиране към решения и трениране на нови умения и навици в общуването и водещо е развитието – подходящо за хора, чиято цел е личностно усъвършенстване.

За кого не е групата?

 • Ако трудно понасяте присъствието на други или имате склонност да обезценяване околните, като търсите „с лупа“ слабостите им, участието в тази група би било тежест за останалите. Ако имате такива преживявания, осъзнавате ги и бихте искали да преодолеете подобни навици, като ги замените с нови съобразно общата тематична насоченост – лекота в общуването, значи сте добре дошли.
 • Групата не е подходяща за лица с психични разстройства, защото участието в нея би могло да ги уморява и изтощава.
 • Дейността на групата би се затруднила с участието на хора, които са се ангажирали с прекалено много занимания по интереси – курсове по езици, танцови клубове, бойни изкуства и др., което е препятствие при уговаряне на срещите на групата. Ако имате много такива участия, но желаете да се включите в тази група, преценете дали бихте променили нещо в другите си графици.
 • Групата не е развлечение. Постига се разтоварване на стрес и напрежение, има моменти и на забавление като ефект от работата й, който се появява спонтанно в груповата атмосфера или целенасочено чрез някои упражнения и игри, но групата не е за хора, които целенасочено търсят само забавлението.

Място за подкрепа на Природата в нас са не само близки хора, на които имаме силно доверие, не само психологът в лична среща за споделяне на страхове и разочарования от себе си и от другите, но и Групата, събрала се от общата цел – всеки да постигне повече свобода в общуването, в изразяването на себе си и в споделяне на изразяването на другия, и да изпита истинска среща по човешки. Както е обещавано и преди – може да има и сълза, споделена с групата, но и със сигурност споделена топлина в защитената среда, за която има грижа психологът, водещ на групата.

ПСИКОМФОРТ до 31-я час! Вижте по-надолу ПСИКОМФОРТ+

Параметри на групата:

 • Тип: тази група е от затворен тип – в хода на нейната работа не се включват нови участници и има надграждаща се програма.
 • Състав: от 8 до 10 души, жени, мъже, родители на ученици и младежи, които показват дефицит на мотивация за основните дейности на възрастта си – учене или труд.
 • Времетраене: 30 часа.
 • График за срещите: уточнява се с всички участници на първата среща и на следващите с консенсус между участниците (примерно: 10 сбирки по 3 часа веднъж или два пъти седмично; 6 сбирки по 5 часа; комбинация от 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – възможностите на участниците се уточняват при запознаването и в първата среща на групата).
 • Цена: 150,00 лв. за 30 часа. Предплащането на цената подсигурява редовното участие в сбирките и е взаимен ангажимент между участник и водещ и между всички участници. При обективни затруднения да платите цялата цена в началото (като изчакване на заплата) споделете го с водещата за уговаряне на тази част от процедурата. Цената включва материали за работа и топли напитки. Не включва тефтерче/тетрадка – Личен дневник на участника (елате със свой, за да е наистина личен дневникът).
 • Условие: предварително запознаване с водещата на групата чрез индивидуална среща в Център „Псикомфорт“. Ако не тръгвате към това запознаване с намерение да е психологическа консултация, тази среща е безплатна. Включва разговор до 20 мин., попълване на анкета и договор за ползване-изпълнение на услугата по този формат (отделете си общо 1 час). Ако се познавате отпреди с водещата, не се лишавайте от „срещата за запознаване“ – все ще има какво ново да се сподели и ще си попълните анкетата.
 • ПСИКОМФОРТ+ за есенния формат: много награждаващи преживявания и постгрупова среща един месец по-късно без допълнително заплащане – за споделяне на ефекта от групата – какво от новите умения вече е навлязло в опита на участниците, какви подобрения настъпват, какви проблеми още не могат да намерят разрешение.
 • Заявка: същинската заявка е не изразяването на намерение по телефона и уговарянето на среща за запознаване, а заплащането за участието, което става в срещата за запознаване, след като водещ и кандидатът за участник обсъдят възможността за участие, условията и подпишат договор за тази услуга, или до два дни преди стартирането на дейността на групата (в брой или по банков път – вижте раздел Цени и пояснителните подстраници).

Срокове:

 • Свързване за уговаряне на среща за запознаване с водещата – от 01.10.2018 г. – понеделник,  до 10.10.2018 г. – сряда. Приемът може да бъде преустановен по-рано при запълване на предвидения брой души за състава на групата.  Уговарянето на ден и час за индивидуалната среща за запознаване с водещата става чрез свързване по телефона в удобно за Вас време, като имате предвид, че ако звъннете и не се свържете веднага, при първа възможност ще получите обратно позвъняване.
 • Първа сбирка на групата – при готовност групата стартира в средата на месец октомври (датата се конкретизира, щом участниците проведат своята среща за запознаване с водещата).

Ако пожелаете собствено ПСИКОМФОРТ развитие в група за постигане на лекота в общуването с вашето пораснало дете и за подкрепа на неговото и на вашето освобождаване от трудности, може да го предприемете, като се свържете още тези дни по телефона за уговаряне на среща за запознаване с водещата на групата Петя Чешмеджиева (GSM 0887923413). Вижте в Контакти адрес на Център „Псикомфорт“. Моля не идвайте за информиране без предварително записване по телефона, защото има риск да прекъснете консултация на друг човек.

Още информация от архива на сайта вижте, като щракнете тук:

 • В услугите на Център „Псикомфорт“ – раздела за развитие в група
 • Публикация по темата за груповото психологическо консултиране
 • Какво е Групово консултиране – в раздел Консултиране (сред дейностите на Център „Псикомфорт“)
 • Предишни публикации по ПСИКОМФОРТ проекта „Общуване с лекота“ – концепцията, варианти – за родители за развитие на детето и за специалисти, работещи с деца, както и обявите за предходните предновогодишни групи вижте тук.
Публикувано в Групово консултиране, Проект "Общуване с лекота", ПСИКОМФОРТ, Развитие на личността, Родители, Стратегии за справяне, Тренинг | Коментирайте

Група ПСИКОМФОРТ „Общуване с лекота“ – пролетен разцвет!

Целта на груповото консултиране в този формат по програма „Общуване с лекота“ е подпомагане на собственото развитие на възрастни – лица, навършили 18 години, за постигане на повече увереност и личностна автономност чрез самопознание и усъвършенстване на комуникативната компетентност. Съдържанието е според по-рано публикувана тематична схема на водещата (по направления за различните възрастови етапи). Те са подходящи за възрастни, които имат интерес към самоусъвършенстване, които биха искали да изследват и разберат собственото развитие, своите актуални потребности, своите силни и слаби страни в контактите и взаимоотношенията си с другите, за да ги направят по-удовлетворяващи чрез Общуване с лекота.

Ключовите теми на формат ПСИКОМФОРТ „Общуване с лекота“ за възрастни, в това число младежи, за собствено развитие

Създаване и споделяне

 • Моето развитие чрез усвояване на общуването с лекота
 • Моите слабости и сили, моите потребности (самопознание-самоизследване и умения за по-доброто познаване на другите)
 • Аз съм авторът на моя филм
 • Винаги има Смисъл

За кого е групата?

 • Ако изпитвате нужда от ориентири за подобряване на отношенията в близкия и по-широкия социален кръг на ниво семейство, партньорства (интимно, професионално, приятелства) и сами със себе си и ако искате да получите нови познания и да обмените опит и подкрепа с други хора с потребности като вашите, може да посветите 30 часа от настоящата пролет на своето развитие с ПСИКОМФОРТ.
 • Груповото психологическо консултиране е и многократно по-евтино на база цена/час, в същото време по-интензивно за достигане на прозрения, ориентиране към решения и трениране на нови умения и навици в общуването и водещо е развитието, а не преодоляване на симптоми с клинични завишения по показателите им (подходящо е за хора, чиято цел е личностното самоусъвършенстване).

За кого не е групата?

 • Има хора, които трудно понасят присъствието на други или имат нужда от тях, за да разтоварват генериращи се враждебност, омаловажаване, склонни са да обезценяват околните и да търсят „с лупа“ слабостите им. Ако някой от пожелалите участие има такива преживявания, осъзнава ги и би искал в група да преодолее такива навици, като ги замени с нови съобразно тематичната насоченост – лекота в общуването, той е добре дошъл, но ако човек с такава настройка не осъзнава в достатъчна степен у себе си източника на този негативизъм и е склонен да отличава своето превъзходство на фона на чужди слабости, то тази група не е за него.
 • Групата не е подходяща за лица с психични разстройства, защото участието в нея би могло да ги уморява и изтощава, освен ако не са преодолени във времето – ако са излекувани.
 • Дейността на групата би се затруднила с участието на хора, които са се ангажирали с прекалено много занимания по интереси в един и същи период и в периода на групата – курсове по език, танцови клубове, източни практики, бойни изкуства, което може да е препятствие при уговаряне на срещите спрямо възприет от групата график (макар че повече аналогии с такива социални групи по интереси и със случващото се в групата са много полезни, но не е и във времево отношение при застъпване на графици). Ако има такива желаещи да се включат, би било добре да преценят дали биха променили нещо в другите си графици, докато е в ход работата на групата.
 • Групата не е развлечение. У нея се постига разтоварване на стрес и напрежение, има моменти и на забавление като ефект от работата й, който се появява спонтанно в груповата атмосфера или целенасочено чрез някои упражнения и игри, но групата не е за хора, които целенасочено търсят само забавлението.

Защо пролетен разцвет чрез такава група? Не, не просто пролетно пробуждане, не сезонното разцъфтяване, което ни предоставя природата, като бонус нерядко и с пролетна умора след зимните слабослънчеви месеци. Център „Псикомфорт“ е съсед с едни от най-ухаещите липи в града. Вървите по алеята и ароматът ви упоява, а представете си при отворени прозорци този аромат как нахлува и няма парфюм, който може да му противостои. Но почакайте, не хуквайте сега, за да проверите 🙂 Има още време, но периодът на тази група ще свари и прелестния цъфтеж на липите. Адаптирането към сезона, който в нашата географска област преминава с променливо време, предизвиква телесни реакции на нагаждането към атмосферно налягане и други динамични климатични промени. Трудностите в този процес може да се изявяват с раздразнителност или отпадналост, с пристъпи на песимизъм, които са, така да кажем, наши реакции с природен произход (от връзката ни с природата), а какво става, ако ни липсват умения да изразяваме в удовлетворителна степен своите мисли, чувства, нуждите си? Какво става, ако човекът до нас изпитва такъв дефицит и дори не подозира, че това е причина за потиснатост, тъга или за вулканични избухвания? От които страда Природата в нас! Място за подкрепа на Природата в нас са не само близки хора, на които имаме силно доверие, не само психологът в лична среща за споделяне на страхове и разочарования от себе си, но и Групата, събрала се от общата цел – всеки да постигне повече свобода в общуването, в изразяването на себе си и в споделяне на изразяването на другия, и да се наслади на истинска среща по човешки. Както е обещавано и преди – може да има и сълза, споделена с групата, но и със сигурност споделена топлина в защитената среда, за която има грижа психологът, водещ на групата.

Новото – ПСИКОМФОРТ до 31-я час!

Параметри на групата

 • Тип: тази група има надграждаща се програма и е от затворен тип – в хода на нейната работа не се включват нови участници.
 • Състав: от 8 до 12 души, жени, мъже, без ограничение в горна навършена възраст, минимум над 18-годишни, без значение от образование, професия, настояща професионална заетост, учащи/студенти или неработещи.
 • Времетраене: 30 часа, като графикът за срещите се уточнява с всички участници на първата среща и на следващите (примерна комбинация: 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – вашите възможности се уточняват при запознаването и в първата среща на групата). Новото в този формат – предвидена е постгрупова среща един месец по-късно без допълнително заплащане (вижте по-надолу и в допълнение ПСИКОМФОРТ+).
 • Цена: 150,00 лв. за 30 часа (за включване на съпружеска/партньорска двойка – както е предвидено в Ценовата листа – отстъпка 30% от цената за втория или общо за двойката 15% отстъпка). Предплащането на цената подсигурява редовното участие в сбирките и е взаимен ангажимент между участник и водещ и между всички участници. При обективни затруднения да платите цялата цена в началото (примерно до изчакване на заплата), споделете ги с водещата за уговаряне на тази част от процедурата. Цената включва материали, които осигурява водещата без тефтерчето за личен дневник на участника (елате си със свой, за да е наистина Личен дневникът ви).
 • Условие: предварително запознаване с водещата на групата – със среща в Център „Псикомфорт“. Ако не тръгвате към това запознаване с намерение да е индивидуално консултиране, тази среща е безплатна. Включва разговор до 20 мин. и попълване на анкета, разясняване (отделете си общо 1 час) с цел да се разбере дали групов формат е подходящ за вас и дали участието в група не би представлявало повече стрес, ако сте в кризисен период, в състояние на объркване, изтощение. Ако се познавате отпреди с водещата, не се лишавайте от „срещата за запознаване“ – все ще има какво ново да се сподели и ще си попълните анкетата.

Срокове:

 • За уговаряне на срещата за запознаване с водещата – до 02.05.2018 г. – сряда (за да може групата да стартира след първомайските почивни дни), със свързване по телефона за уговаряне на ден и час за вашето идване за запознаването – всеки ден от рано сутринта до вашето следработно време, когато ви е удобно (ако звъннете и не се свържете веднага с водещата по обективни професионални или лични причини, после при първа възможност ще получите обратно позвъняване). Срещата за запознаване се уговаря възможно най-скоро във връзка със срока за старта на групата. Срокът за набиране на участници може да бъде преждевременно преустановен, ако се заемат по-рано местата според посочения оптимален за работата на групата брой души.
 • Първа сбирка на групата – при готовност ще се проведе през първата седмица на месец май (датата ще се конкретизира тук, щом участниците проведат своята среща за запознаване с водещата), за да се разположим пълноценно в пролетта – от прелестта на цветно-цъфтящите дървета до появата на плътния аромат от липите заради нашия бонус в този формат.

ПСИКОМФОРТ+ за участниците в пролетния формат – освен от безплатната постгрупова среща, ще се възползвате в допълнение от форма на релаксация, с която ще приключва всяко занятие, през което ще допуснем в себе си и ще се изпълним с цветовете на пролетта и с аромата на липите!

Заявка: същинската заявка е не изразяването на намерение и уговарянето на среща за запознаване, а заплащането за участие, което може да стане и при идването за запознаване, след като водещ и кандидатът за участник обсъдят възможността за участие според условията, и до два дни преди стартирането на дейността на групата (Заплащането може да стане в брой на място или по банков път – вижте раздел Цени и пояснителните подстраници. За плащане по банков път като основание за плащане може да се ползва код на услугата или номер на фактурата, която ще бъде издадена).

За всички сбирки са осигурени кафе и чай. Е, чай не от пресния цъфтеж на липите 😉

Ако пожелаете собствено ПСИКОМФОРТ развитие в група за постигане на Общуване с лекота, може да го предприемете, като се свържете още тези дни по телефона за уговаряне на среща за запознаване с водещата на групата Петя Чешмеджиева (GSM 0887923413). Адреса на Център „Псикомфорт“ вижте в Контакти.

Още информация от архива на сайта вижте, като щракнете тук:

 • В услугите на Център „Псикомфорт“ – раздела за развитие в група
 • Публикация по темата за груповото психологическо консултиране
 • Какво е Групово консултиране – в раздел Консултиране (сред дейностите на Център „Псикомфорт“)
 • Предишни публикации по ПСИКОМФОРТ проекта „Общуване с лекота“ – концепцията, варианти – за родители за развитие на детето и за специалисти, работещи с деца, както и обявите за предходните предновогодишни групи вижте тук.
Публикувано в Групово консултиране, Кампании на ПСИКОМФОРТ, Проект "Общуване с лекота", Развитие на личността, Стратегии за справяне, Тренинг | Коментирайте

Пролет е – време за решения при избор на училище, университетска специалност или допълнителна квалификация – ПСИКОМФОРТ кампания „Пролет 2018“

Когато времето до участие в изпити и класации намалява, а тези изпитания неумолимо наближават, се засилва напрежението дали изборът е правилният, дали ще го оправдаем, какво ще ни донесе в живота, дали не пропиляхме времето досега… Консултираният избор разширява кръгозора, снижава стреса и подпомага за убеденост в решението, а в периода на ПСИКОМФОРТ кампания „Пролет 2018“ до 24 май големият пакет на услугата за пълноценна консултативна подкрепа в кариерното ориентиране е с допълнителна отстъпка.

Ако сте родител на ученик, на когото предстои да постъпва в гимназия, или на гимназист, който се колебае какво да избере след завършване на училище – да учи ли или не и в какво би успявал повече, а за университет каква точно специалност да избере; ако изборът е направен, но липсва убеденост, а оттам и детето не може да мобилизира усилията си за постижения по предмети, които ще му бъдат нужни за съответното училище или специалност… Ако сте студент, който вече завършва бакалавърска степен, но се колебаете в каква професионална реализация ще се чувствате добре, дали да продължите с магистратура и каква… Ако вече работите, може да сте и в зряла възраст, но не чувствате удовлетворение в професията и просветва идея да се насочите към нещо ново…

Какво да е то и какво трябва, за да го постигнете, което не зависи от другите обстоятелства, а от Вашите лични интереси, качества, склонности, информираност? Какво Ви влече към идеята за дадена работа? Дали тя е толкова силно желана и не се интересувате дали ще намерите лесно работа по нея и дали предоставя добри доходи? Работата е не само източник на доходи. Професията е пространство за реализация на самата личност с нейните интереси, качества, ценности, умения и способности. Ако често съжаляваме за направения избор на образование в миналото, в което сме инвестирали пари, ако това е коствало и лишения на семейството, ако в работата се разминаваме с нашите ценности, интереси, потребности, бихме забелязали, че този компромис ни разболява или се чувстваме нещастни. И това заради избор, вероятно продиктуван от мода, по настояване на родители, посредством „заразяване“ в приятелската група.

Трудните избори могат да бъдат подпомогнати!

Какво е новото през тази 2018 година? – Два нови теста за учениците кандидат-гимназисти и кандидат студентите.

Научете повече за програмата за кариерно ориентиране в Център „Пикомфорт“, която се осъществява чрез пакетни услуги, включващи специализирани онлайн-тестове и консултации. А в отговорите на въпроси в края на страницата по тази програма ще узнаете за различни варианти на плащането и ценообразуването, ако поръчвате повече от един пакет, примерно за Вас, ако сте родител (тест SDS), и детето, или за две деца (а може би и три), за цялото семейство – следва ПСИКОМФОРТ ценово облекчение, което предполага балансирани тежест и полза за двете страни – клиенти и консултант.

Настоящата ПСИКОМФОРТ кампания „Пролет 2018“ с допълнителна отстъпка касае големия пакет и е валидна в срок от 19 март до 24 май 2018 г., за да Ви стимулира да направите по-добре ориентиран избор за Вас или за детето Ви в периода на предварителни изпити и преди официалните изпитни кампании в училища и университети. След това пакетът остава на редовната си цена по Ценова листа. Не отлагайте решението за възползване от кампанията. Предприемането на тест и консултиране по-късно означава силно скъсяване на времето до срока за кандидатстване в дадено училище или университет, или пък струпване на консултации за множество клиенти и затруднения в съставяне на график за тях, когато се засилва напрежението за този важен избор. Осигурете отсега  своята услуга чрез обаждане, предплащане и съставяне на Вашия график за консултациите по нея.

Условия по услугата за кариерно консултиране на Център „Псикомфорт“:

 • Изпълнение на онлайн тест
 • Ненамеса при изпълнение на онлайн теста
 • Мястото на провеждане на онлайн теста: на всяко място, където лицето за подкрепяне разполага с интернет (вкъщи или другаде).
 • Място за консултациите: в Център „Псикомфорт“ – гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ №14, ет. 2 (вижте още и в Контакти) с предварително уговаряне на ден и час. Кампанийната отстъпка не касае варианта за изпълнение на консултациите в дома на лицето за подкрепяне (Мобилен ПСИКОМФОРТ) или по интернет (ПСИКОМФОРТ онлайн), освен ако лицето за подкрепяне е с двигателно увреждания или с временна невъзможност да достигне Център „Псикомфорт“, примерно поради фрактура и лечение.
 • Рамка, ако лицето за подкрепяне е дете
 • Гарантиране на ангажимента
 • С подробностите по всяко от условията се запознайте в описанието на услугата за кариерно ориентиране тук.

Пакетът „2 консултации и онлайн тест“ се изпълнява по редовната си цена – 90 лв. (не е в кампания). Подходящ е за лица, които са направили своя избор и биха искали само да си го потвърдят чрез специализирания тест и минимално кариерно консултиране. Това е Цената на 1 пакет, а какво включва процесът консултация-тест-консултация  и какви възможности има за намаляване на цената при по-голям брой пакети вижте подробно в страницата на услугата.

Стойност по компонентите на пакета Редовна ПСИКОМФОРТ цена Кампания „Пролет 2018“
35.00 + 25.00 + 35.00 35.00 + 20.00 + 35.00 Не се прилага
Общо: 95.00 лв. Общо: 90.00 лв.

Представяне на Пакет „5+1 консултации и онлайн тест“

Цена 190 лв. само за периода на ПСИКОМФОРТ кампания „Пролет 2018“ до 24 май, след това е валидна редовната цена от 210 лв. Подходящ е за лица, които все още не са направили своя избор или пък преживяват колебание заради различните мнения и съвети на свои близки, за което специализираният тест и оптимално кариерно консултиране биха подпомогнали избора. Процесът консултация-тест-4консултации+1консултация включва:

 • Една консултация преди теста за запознаване на консултанта с лицето за подкрепяне (при дете – и с родителя) с предварителните нагласи и желания, колебания, притеснения на лицето (и неговите близки при разногласия по избора), за разясняване на процедурата за провеждане на теста и регистриране в онлайн платформата за изпращане на електронната бланка по теста;
 • Изпълнение на онлайн теста;
 • 4 последващи консултации след теста за разяснение на резултатите по теста и вариантите при различен избор и лицето да разбере и опознае по-добре с помощта на консултанта свои мотиви, интереси, потребности, особености на досегашния опит, формираните дотук качества, умения и способности и как те се отнасят към предварителната представа и резултатите от теста, с какво би могло да навакса своята подготвеност за желаната насока (според образователен профил, профил на специалност или професионална кариера), какви умения и способности би следвало да развие, за да компенсира някои стабилизирани към момента пречещи нагласи или качества, които се разминават с даден професионален профил; може да се направят и други подходящи тестове, които ще допълнят картината на възможностите и качествата на лицето за подкрепяне и ще се извлекат полезни изводи за различни варианти на избора и перспективата по тях;
 • +1 консултация: Ако лицето за подкрепяне е дете, родителят се ползва с една отделна консултация без детето, която може да използва във вариант по своя преценка: за предварително лично запознаване с консултанта и да сподели проблеми и притеснения, или по-нататък в консултативния процес, ако намеренията на детето силно се разминават с резултатите от теста или с представите на родителя. Ако няма спорни моменти, родителят може да използва консултацията да сподели впечатления от процеса на подготовка на детето към целта съобразно препоръките от изследването и консултациите и за нови подкрепящи препоръки. Ако лицето за подкрепяне е възрастен (навършило е 18 г.), консултацията (+1) е шеста в целия процес, може да се използва като контролна консултация след определен период от време за споделяне с консултанта на трудности и постижения по пътя към желаната цел и за следващи етапи в перспективата на образованието или на професионалното и кариерно израстване. Ако лицето за подкрепяне е постъпило в университет (или предприело работа) в чужбина, тя може да бъде проведена онлайн или на място при завръщане за ваканция.

Това е цената за 1 пакет, а какви възможности има за намаляване на цената при по-голям брой пакети вижте подробно в страницата на услугата.

Стойност по компонентите на пакета Редовна ПСИКОМФОРТ цена Кампания „Пролет 2018“
6 x 35.00 + 25.00 Отстъпка 10% от стойността Отстъпка 20% от стойността
Стойност: 235.00 лв. Цена: 210.00 лв. Пролет-цена: 190.00 лв.

Как да пристъпите към консултативната помощ за избор на образование или професионална кариера?

 1. Свържете се с консултанта по телефона (GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева) или по имейл (в Контакти – форма за контакт, с валиден Ваш имейл адрес, за да може да получите отговор) да заявите намерение, да размените уточнения и да уговорите първата консултация. Свързването по телефона има предимството за по-бързо уговаряне. Ако консултантът не може да говори в момента и прекъсне повикването, той ще се свърже с Вас при първа възможност.
 2. Направете превод на пакетната цена, след като тя е потвърдена в разговор с консултанта (данни за банков превод – в Плащания). Някои варианти вижте в отговорите на въпросите надолу в основната страница по услугата.

Ако имате въпроси, прегледайте тези, на които вече е отговорено по-долу в страницата на услугата за кариерно ориентиране на Център „Псикомфорт“.

Препоръка от консултанта: Не отлагайте твърде дълго предприемането на консултативна помощ по този важен момент от живота на съвременния човек – избора на училище, университетска специалност, професия, особено ако тази  година предстои Вие или детето Ви да кандидатства в училище или университет. Времето за действия според резултатите от теста и препоръките, които се очертаят вследствие на доклада по тях и в консултациите може да има още по-скъпа цена в перспектива.

Направете този избор по-уверено в сътрудничество с консултант.

Заповядайте на ПСИКОМФОРТ консултации в Център „Псикомфорт“.

Петя Чешмеджиева – GSM 0887923413

Публикувано в Кампании на ПСИКОМФОРТ, Кариерно консултиране, Родители, Стратегии за справяне, Тестове | Коментирайте

Измерване на родителския стрес в подкрепа на детето и семейството – ПСИКОМФОРТ в родителското консултиране

На разположение вече и в нашата страна е тестът „Индекс на родителския стрес“, добил в психодиагностиката по света значение на „Златен стандарт“ в своята област. Тук може да научите повече за приложението му, за основанията Център „Псикомфорт“ да се сдобие с този психометричен инструмент и за участниците, които допринесоха той да бъде адаптиран и стандартизиран за България.

Тестът „Индекс на родителския стрес PSI-4“ – българска адаптация на Parenting Stress Index – Fourth Edition (PSI-4), е на лице и в България като продукт от работата на екип от OS Bulgaria – издател на психологически тестове за България, по поръчка и в партньорство с Фондация „Хестия“, но и благодарение на участието на множеството доброволци родители, без чието навременно включване в изпълнението на теста през есента на 2016 г. (резултатите от което съставляват нашата нормативна и клинична извадки) процедурата по съставяне на българската версия щеше да е неосъществима или много отложена във времето.

А как би се отразило отлагането във времето на възможността родителският стрес да бъде измерван и източникът му установяван? Трудностите в контакта с детето, които оформят необходимост той да бъде понасян, натрупването на ежедневен стрес, в допълнение и евентуално тежкото преживяване на стресиращи събития биха могли да причинят изтощение, от което се блокира способността за ориентиране и предприемане на ефективни действия за справяне. Потърпевши са не само родителите, а цялата семейна система. Това рефлектира с негативен ефект у най-потърпевшите – децата, защото са най-уязвими. В същото време неуспехите в справянето на родителите се копират в личния опит на детето и то би могло да се развие в също несправящ се възрастен. Отделно или заедно с това ефектът може да се изрази в реално физическо заболяване или в сложна психосоматична симптоматика.

Причината за създаването на теста е точно този ефект – разработен е по настояване на педиатри в САЩ, които се нуждаели от кратък инструмент, за да се ориентират дали и кога могат да игнорират даден проблем и кога да насочат родителите към специализирана диагностика и консултации. Допускали са, че в много случаи не телесният симптом е в основата на болестта, а друг източник на напрежение в семейната система. Или пък този друг източник възпрепятства излекуването. Тестът е създаден през 1982 г., първата версия е публикувана през 1983 г. Полезността му се утвърждава и оттогава претърпява оптимизиране в няколко ревизии, като последната четвърта ревизия (адаптираната за България) се оказва изключително международно приложима поради универсалните тежести във все по-глобалния свят с отражение във връзката между родител и дете.

С какво областите на диагностика на теста са в унисон с проблемите на времето във връзката деца-родители? Данните в скоби в този абзац са от проучване с голяма извадка родители и деца на Американската психологична асоциация от 2010 г., предоставени от българския издател на теста. Детето е възможен източник на стрес при голяма част от родителите поради различни особености на неговото здраве, психични особености, поведение и взаимните отражения с родителя (за 64% от родителите децата са източник на стрес). Предпоставки би могло да има у самия родител, примерно заради неговата реакция на стрес в работата, която дори често ограничава времето за контакт с детето или търпението заради умората (при 67% работата влияе върху семейството и родителските грижи), може да има и обратно отражение – в работното представяне (при 43% родителството влияе негативно върху работата). Възможни са дефицити на познание и умения или по-дълбоки причини за неефективна психологическа връзка с детето, за неуспешно или неадекватно съгласуване на себе си в родителска роля, здравословни проблеми. Значим източник на стрес могат да представляват и трудните житейски ситуации и внезапни промени в живота. Всичко това се отразява на децата в семейството (91% от децата разпознават стреса у родителите си, съдейки по тяхното поведение), в множество случаи директно и утежняващо (17% изпитват стрес в резултат от стреса на техните родители). Проблемите с адаптацията също се съчетават със стрес, а такива може да предостави по-сложната семейната ситуация на детето (30% растат във второто семейство на своя родител), която може да е белязана от недостатъчно взаимна подкрепа между родителите, от фактически дефицит на подкрепа от партньор (26% от децата се отглеждат само от единия родител) и на по-широкия семеен кръг в грижата за децата (прогресивно намалява ролята на бабите и дядовците).

Тестът е предназначен за установяване на стреса при родител на дете от 0 до 12 г. (12 години и 11 месеца), а се е утвърдил като Златен стандарт в своята област не само заради диагностичните възможности за установяване на източници на проблемно влияние на родителския стрес върху развитието на детето и върху функционирането на семейството, но и поради това, че ориентира специалистите към мерки за преодоляване на проблеми или за намаляване на вредната им сила. Затова той е част от диагностичния инструментариум и на Център „Псикомфорт“.

Кои биха се ползвали от изследването с теста Индекс на родителския стрес PSI-4? Изследването с теста допринася на всички, свързани с грижата за детето. В практиката на Център „Псикомфорт“ той е вече още едно помощно средство в родителското консултиране и за оценяване на проблеми в детското развитие, може да послужи като мост за установяване на здравословен проблем при дете или за подпомагане на излекуването, когато се установи екипно сътрудничество между лекар на детето, родителите и психолога. Може да подпомогне повишаването на родителската компетентност и увереност чрез взаимодействие между учител на детето или училищния психолог, родителя и консултиращия психолог извън училището. Вие бихте имали непосредствена полза от резултати от изследване с теста:

 • ако сте родител и изпитвате лични трудности и/или такива, свързани с контакта с детето, ако детето често боледува, ако имате безпокойства за развитието му, особено ако детето е с увреждане, ако в семейството е настъпила промяна, която е представлявала препятствие пред адаптацията на детето или семейството като цяло
 • ако сте педиатър или друг медицински специалист, който преглежда деца, проследява здравето и развитието на дете в различен възрастов етап на детството (акушер-гинеколог, неонатолог, акушерка, медицинска сестра, общопрактикуващ лекар, лекар в специализирана медицинска практика), ако имате случай с често боледуващо дете и предполагате фактор извън медицинските показания за боледуването или в съчетание с тях, което може да се дължи на различни причинители на родителски стрес – бихте могли да насочите родителите за диагностика и консултиране и да приемете сътрудничество с психолога в прогнозирането, подпомагането и отчитането на промяната при детето, ако тя бъде предприета от родителите
 • ако сте медицинска сестра или педагог в детска ясла; ако сте учител или възпитател в детска градина или училище, училищен психолог, педагогически съветник или друг педагогически специалист – хореограф, ръководител на извънкласна дейност – кръжок, спортен клуб, изкуства, и чрез професионалната наблюдателност, познания и опит различите състояния, настроения или поведение на детето, които може да са сигнал за проблем, бихте могли да обърнете внимание на родителите да потърсят причините за проблема чрез психологическо консултиране и да установите с психолога сътрудничество за подкрепа на родителите и детето
 • ако сте адвокат или юридически консултант на институция, или сте прокурор, съдия по дело, което би променило семейната ситуация на дете – развод на родители, извеждане на дете от семейство или реинтегриране  в семейна среда и бихте искали да подкрепите решението със съдебно-психологична експертиза, ако сте специалист в институция, осъществяваща закрила на деца – обществен възпитател, психолог, административен специалист, орган на реда от специализиран полицейски отдел, може да се осведомите от информативната сила на теста по отношение на Вашия предмет на анализ.

Тестът се попълва от родителя в рамките на консултативна среща (или тестова сесия) при психолога на бланка. Психологът въвежда отговорите в платформата Examinea, където се генерира доклад с количествени резултати в диаграми и кратки изводи по тях, на базата на които се извършва интерпретация за степента и източниците на родителски стрес, за отраженията му върху развитието, състоянията, поведението на детето и се съставят изводи за насоките за подобряване на семейното функциониране – предмет на по-нататъшна консултативна работа.

Няколко реда, отнасящи се само за родителите доброволци от Русе, Бургас, Варна, Свищов и София, които попълниха теста в края на 2016 г. чрез психолога и управител на Център „Псикомфорт“ Петя Чешмеджиева и чиито резултати наред с други доброволци от цялата страна допринесоха за съставянето на българските норми по теста: Уважаеми доброволци, българската адаптация на теста Индекс на родителския стрес PSI-4 пресрочи планираното време за публикуването си поради множество експертни психометрични и технически процедури. Докладите с резултати  по всеки попълнен тест са в готовност да бъдат изтеглени и да ги разгледаме. Това може да стане, като си уговорите среща с психолога за провеждане на безплатната възнаградителната консултация за доброволци. Може да използвате срещата, за да се информирате за резултатите от теста, но също и по друга необходимост или проблем, който бихте искали да споделите с психолога. Макар че публикуването на теста се забави, възнаградителната консултация няма давност – може да предприемете уговарянето за нея сега, скоро или в бъдеще, когато Ви е необходимо. Тези от Вас, чиито деца участваха като доброволци в процедурата за теста за детска агресивност Диференциален въпросник за изследване на агресията при деца и юноши (DAF) и още не са се възползвали от консултацията по него, имат запазени 2 възнаградителни консултации – по една за двата теста. Може да ги използвате поединично или последователно според необходимостта. Свържете се както клиентите или използвайте електронната поща в отговор на поканите, които вече сте получили всички. С доброволците, които са извън Русе, консултацията може да се проведе онлайн. И едно ново предложение за Вас: ако не желаете възнаградителната консултация по резултатите от теста, може да я ползвате като въвеждаща в пакетите за образователно и кариерно консултиране – прочетете цялото предложение и отговорите на въпросите накрая.

Ако сте клиенти за родителско консултиране по проблем, свързан с дете, за уговаряне на среща вижте примерните часове за консултации и телефона за свързване в Контакти.

Да поговорим за това – как се чувствате в справянето с нещата от живота, как Ви изглежда детето, как се чувствате с него…

Публикувано в Детско развитие, Кампании на ПСИКОМФОРТ, Психологично консултиране, Родители, Стратегии за справяне, Тестове | Коментарите са изключени за Измерване на родителския стрес в подкрепа на детето и семейството – ПСИКОМФОРТ в родителското консултиране

Група ПСИКОМФОРТ „Общуване с лекота“ за възрастни (в т.ч. младежи) – предновогодишен старт

Целта на груповото консултиране в настоящия формат е подпомагане на собственото развитие на възрастни – лица, навършили 18 години, за постигане на повече увереност и личностна автономност чрез самопознание и усъвършенстване на комуникативната компетентност. Темите са от по-рано публикувана тематична схема на водещата (по направления за различните възрастови етапи). Те са подходящи за възрастни, които имат интерес към самоусъвършенстване, които биха искали да изследват и разберат собственото развитие, своите актуални потребности, своите силни и слаби страни в контактите и взаимоотношенията си с другите, за да ги направят по-удовлетворяващи чрез Общуване с лекота.

За кого е групата? Ако изпитвате нужда от ориентири за подобряване на отношенията в близкия и по-широкия социален кръг на ниво семейство, партньорства (интимно, професионално, приятелства) и сами със себе си и ако искате да получите нови познания и да обмените опит и подкрепа с други хора с потребности като вашите, може да посветите 30 часа от настоящата зима на своето развитие с ПСИКОМФОРТ. Груповото консултиране е и многократно по-евтино на база цена/час, в същото време по-интензивно за достигане на прозрения, ориентиране към решения и трениране на нови умения и навици в общуването.

Защо предновогодишен старт на такава група? В последния месец на годината като че ли времето по-бързо тече и се сещаме за самообещани и неизпълнени желания и намерения. Не унивайте! Освен мисъл и грижа за подаръци на близки, подарете си мисъл и грижа за себе си – има възможност нещо да се навакса и да стартирате Новата година развиващо, с нова перспектива. Вместо с притъпена воля от отпускане по празниците, ние ще влезем тонизирани с желания и прозрения. Може да има и сълза, споделена с групата, и със сигурност споделена топлина в защитената среда, за която има грижа психологът, водещ на групата.

Ключовите теми на настоящия формат ПСИКОМФОРТ „Общуване с лекота“:

Създаване и споделяне

 • Моето развитие чрез усвояване на общуването с лекота
 • Моите кризи, моите слабости и сили, моите потребности (самопознание-самоизследване и умения за по-доброто познаване на другите)
 • Аз съм авторът на моя филм
 • Винаги има Смисъл

Параметри на групата:

 • Тип: тази група има надграждаща се програма и е от затворен тип – в хода на нейната работа няма да се включват нови участници.
 • Състав: от 8 до 12 души, жени, мъже, без ограничение в навършена възраст, но над 18-годишни, без значение от образование, професия, настояща професионална заетост, учащи/студенти или неработещи.
 • Времетраене: 30 часа, като графикът за срещите се уточнява с всички участници на първата среща и на следващите (възможни варианти, които се избират с консенсус между участниците, примерно: 10 сбирки по 3 часа веднъж или два пъти седмично; или 6 сбирки по 5 часа; или комбинация от 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – вашите възможности се уточняват при запознаването и в първата среща на групата).
 • Цена: 150,00 лв. за 30 часа. Предплащането на цената подсигурява редовното участие в сбирките и е взаимен ангажимент между участник и водещ и между всички участници. При обективни затруднения да платите цялата цена в началото (като изчакване на заплата), споделете ги с водещата за уговаряне на тази част от процедурата. Цената включва материали, които осигурява водещата без тефтерчето за личен дневник на участника (елате си със свой, за да е наистина Личен дневникът ви).
 • Условие: предварително запознаване с водещата на групата – със среща в Център „Псикомфорт“. Ако не тръгвате към това запознаване с намерение да е индивидуално консултиране, тази среща е безплатна. Включва разговор до 20 мин. и попълване на анкета (отделете си общо 1 час) с цел да се разбере дали групов формат е подходящ за вас и дали участието в група не би представлявало повече стрес, ако сте в кризисен период, в състояние на объркване, изтощение. Ако се познавате отпреди с водещата, не се лишавайте от „срещата за запознаване“ – все ще има какво ново да се сподели и ще си попълните анкетата.

Срокове:

 • Уговаряне на срещата за запознаване с водещата – до 20.12.2017 г. – сряда, със свързване по телефона за уговаряне на ден и час за вашето идване за запознаването – всеки ден от 8:00 до късно вечерта по време, когато ви е удобно (ако звъннете и не се свържете веднага с водещата по обективни професионални или лични причини, после при първа възможност ще получите обратно повикване). Срещата за запознаване се уговаря възможно най-скоро във връзка със срока за старта на групата.
 • Първа сбирка на участниците – в ден между Коледа и Нова година или преди Коледа, ако събраният минимум участници вече имат готовност (готовността ще се сондира в срещите за запознаване), а целта на предновогодишната сбирка е специална, символична.

ПСИКОМФОРТ подарък за участниците – само вие ще се възползвате безплатно от една нова възможност на Център „Псикомфорт“, много подходяща особено през зимата!

Заявка: същинската заявка е не изразяването на намерение и уговарянето на среща за запознаване, а заплащането за участие, което може да стане и при идването за запознаване, след като водещ и кандидатът за участник уточнят възможността за участие, и до два дни преди стартирането на дейността на групата (заплащането може да стане в брой или по банков път – вижте раздел Цени и пояснителните подстраници).

За всички сбирки са осигурени кафе и чай и поради нравите на сезона – билкови лукчета 🙂

Ако пожелаете собствено ПСИКОМФОРТ развитие в група за постигане на Общуване с лекота, може да го предприемете, като се свържете още тези дни по телефона за уговаряне на среща за запознаване с водещата на групата Петя Чешмеджиева (GSM 0887923413). Адреса на Център „Псикомфорт“ вижте в Контакти.

Набирането на участници за група по това предложение приключи. Групата е в работен ход от 28.12.2017 г. При интерес за включване в следваща група се обадете за въпроси, уговаряне, записване.

Още информация от архива на сайта вижте, като щракнете тук:

Публикувано в Групово консултиране, Проект "Общуване с лекота", Развитие на личността, Стратегии за справяне, Тренинг | Коментирайте

Обучения за педагогически специалисти по програми, одобрени от МОН

Тук се представят 16-часови обучения със стойност 1 кредит по Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Обнародвана в Държавен вестник, бр. 75, издадена от министъра на образованието.) с подробности по програми и формати на обучения, които могат да представляват интерес за желаещи да се включат в тях, с информация за обучители и за организацията, в чийто екип те участват.

Програмите на обученията, които виждате тук по-надолу, се популяризират от Център Псикомфорт. Те са част от списъка от представените и одобрени от Министерство на образованието и науката (МОН) обучения за новия програмен период от 2017 г. на лицензирана организация Евро Тотал Консулт, при свързването с която те могат да бъдат осъществени. Заинтересованите педагогически специалисти биха могли да направят своята справка по следния начин:

 1. Влезте в страницата на сайта на МОН – Информационен регистър на одобрените програми за квалификация, където се предлагат актуалните обучения (може да влезете от тук)
 2. В полето Обучаваща организация поставете наименованието Евро Тотал Консулт.
 3. После натиснете зеления бутон „Търси“, за да се зареди списък с темите, одобрени от МОН на тази организация – Евро Тотал Консулт. Темите са подредени по азбучен ред на наименованията им.
 4. Намерете предложените тук теми. Вдясно на всяка тема има син бутон „Преглед“, който след натискане разширява информацията с кратко описание, форма на обучението, продължителност, брой кредити, начин на завършване и данните на лицето за контакт с организацията Евро Тотал Консулт, към която следва да се обърнете за заявка.
 5. Разгледайте не само тук предложените обучения, а всички, които предлага Евро Тотал Консулт, за да направите избор според Вашите нужди в професията.

Заявката се подава към лицето за контакти от организацията Евро Тотал Консулт, която администрира представените от нея и одобрени от МОН обучения и към която става плащането за тези квалификационни форми чрез Вашето учебно заведение. Разбира се, за тук предложените теми бихте могли да се свържете и със самите обучители за въпроси и планиране на взаимно удобен период за провеждането им.

Какво липсва в анотациите на одобрените програми в страницата на МОН?

 • Там не са посочени специалистите, водещи обученията (при интерес може да се обърнете за това към лицето за контакти на Евро Тотал Консулт), но всички те имат правото да ги популяризират и така да намират потребители – обучаеми.
 • Анотациите в сайта на министерството са кратки, а тук можете да откриете повече подробности за съдържанието на програмите по тук предложените теми и да се ориентирате за  полезността им според Вашите нужди като професионалисти в образователната сфера.

Управителката на Център Псикомфорт е част от екипа обучители на Евро Тотал Консулт. На вниманието на учители от детски градини и училища, директори, заместник-директори, педагогически съветници, училищни психолози, възпитатели в общежитие и други педагогически специалисти тук се представят нейните обучения, както и на колега професор (всички одобрени от МОН), поради възможностите да си направите квалификационна програма за Вашия атестационен/квалификационен период със серия от темите на тези обучители (при кликване върху всяка тема се отваря подстраница с подробности по съдържанието и други детайли):

Обучения с водещ д-р Петя Чешмеджиева

Обучения с водещ проф. дпн, д-р пс Стойко Иванов

Накратко за обучителите

Д-р Петя Чешмеджиева – доктор по педагогика, магистър по психология, със специализация по консултативна психология, висше образование по предучилищна педагогика, множество професионални квалификации, включително за начален учител, по психодиагностика, по арт-терапевтични методики. Професионалната й практика включва 15 години педагогически стаж в училище и в детска градина, 10 години психологически стаж, преподавателска практика на колежани и студенти от 2007 г. досега, включително обучения за учители, частни организации и по държавни  проекти. Продължаващите й научно-практически изследвания, които представя на конгреси и конференции, са предназначени за ползване от психолози и педагогически специалисти, базират се на систематизиране на консултативния опит в частната психологическа практика и в опита от участия в проекти като психолог и обучител.

Проф. дпн, д-р пс Стойко Иванов – доктор на педагогическите науки и доктор по психология, с професионална кариера в сферата на образованието. Преминал е по всички стъпки в образователната йерархия – от 1981 г. като учител по психология и обществознание в гр. Хасково до професор по педагогическа и възрастова психология в СУ „Св. Климент Охридски“ по настоящем. Дисертациите, които е защитил, са пряко насочени към обучителните процеси – за психологическите особености на професионално-педагогическото общуване в часовете по физическо възпитание и като доктор на науките – за същността и технологията на провеждане на социалнопсихологическия тренинг като форма на обучение на студенти. Преобладаващата част от публикациите му са свързани с процесите на учене, обучение, научаване и спецификата на взаимодействията между обучителите и обучаваните, като най-значими от тях определя монографиите „Теория и практика на социалнопсихологическия тренинг на студенти“ (Второ преработено и допълнено издание, 2012, София. Университетско издателство „Свети Климент Охридски“) и „Теория и практика на психологическото консултиране в образованието“ (2013). София. Университетско издателство „Свети Климент Охридски“. От три години е ръководител на едногодишни курсове по психология за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри и за придобиване на правоспособност за заемане на длъжностите „училищен психолог“ и „педагогически съветник“ към ДИУУ на СУ „Св. Климент Охридски“. Създател е и пръв ръководител на такива курсове към ДИКПО /Варна/ към ШУ „Епископ Константин Преславски“, обучител и лектор по различни проекти и към различни институции по различни теми, имащи отношение към учебно-възпитателната дейност – психология на професионално-педагогическото общуване, мотивация за педагогическа дейност на начинаещите учители, управление на конфликти в образователните институции, особености на професионалния стрес в работата на учителите, агресия, агресивност и агресивно поведение на учителите и др. В различни периоди е работил на втори трудов договор като училищен психолог и психолог-консултант към Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни правонарушители.

Данни на лицето за контакт по въпроси за организиране на обучението и друго администриране, включително плащане:

 • Евро Тотал Консулт ООД, обл. София-град, общ. Столична, нас. място София
 • Адрес: ул. „Христо Станишев“ № 106
 • Име: Янка Димитрова Николова-Лазарова
 • Адрес: гр. София, ул. „Христо Станишев“ 106
 • Телефон: 0896667771
 • E-mail: office@eurototalconsult.com
Публикувано в Обучения | Коментарите са изключени за Обучения за педагогически специалисти по програми, одобрени от МОН

Обратна връзка за резултатите по тест за детска агресия DAF от Кампания 2016 и от предишни кампании с доброволци

Това е информация за родителите и деца, участвали в кампания през октомври-декември 2016 г. като доброволци в тестове, разработени от OS Bulgaria по поръчка на Фондация „Хестия“ по русенска квота в нормативната извадка за стандартизирането им за България.

В началото на лятото чрез свързване с имейл към всички родители участници управителката на Център Псикомфорт благодари на родителите и учителите, които допринесоха за реализацията на този национален проект на Фондация „Хестия“.

В русенската кампания се включиха общо 83 семейства – 51 деца по теста за детска агресия – на 11 и 14 години, и 51 родители по теста за родителския стрес, като 19 семейства се включиха и в двата теста. Към русенските доброволци се присъединиха и родители и деца от Варна, Бургас, София и Свищов.

Набирането на необходимата бройка доброволци в цялата страна се е забавила, поради което организаторите не успяха да финализират проекта си в планирания срок – януари 2017 г. Така през м. май 2017 г. на психолозите доброволци в изследването беше предоставен само продуктът „Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши DAF“, за който от началото на м. юни 2017 г. Център Псикомфорт има готовност да изпълни възнаградителните консултации към доброволците участници в него. От тогава този тест е готов и за използване в професионалната практика на специалистите по детско развитие в България.

Вижте и информацията за готовите резултати на родители доброволци Индекс на родителския стрес – 4, Българска адаптация – Parenting Stress Index – Fourth Edition (PSI-4). Процедурата до публикуването и на този тест в България приключи и той е на разположение на специалистите по детско развитие от м. февруари 2018 г. с готовност на Център „Псикомфорт“ да се проведат възнаградителните консултации по двата теста. Ако нямате интерес към тях, погледнете и едно друго предложение, при което може да замените тази безплатна консултация и да се възползвате от първата консултация като безплатна в пакетите за образователно и кариерно ориентиране, които до 24 май 2018 г. са в Кампания – с по-ниски цени преди кампаниите за прием в средни училища и университети.

С настоящата публикация се напомня за правото на доброволците да получат резултатите в консултация като възнаграждение за участието.

Ако детето Ви е било доброволец по тест DAF, Вие може да изберете от следните варианти:

 • Вариант 1: Консултация по резултатите от този тест по уговорен час според Вашето свободно време и работния график на изследователката по него. Най-добре е свързването да стане по телефона.
 • Вариант 2: Ако считате, че не се нуждаете от консултация по резултатите от теста и бихте искали да си запазите консултацията по друг проблем, може да заявите, че бихте искали да получите доклада по електронната поща (PDF формат) и когато си решите в бъдеще, да се свържете за уговаряне на консултация. Правото Ви няма давност. Когато в бъдеще се обадите за уговаряне на консултация, непременно се представете, че сте от групата на доброволците.
 • Вариант 3: Ако Вие и Вашето дете сте работили и по двата теста, ако сте заети и сега не можете да се ориентирате за решение, бихте могли да изчакате съобщението, когато е в готовност и вторият тест – родителският (тогава известие по електронната поща ще получат само тези от Вас, които са попълнили теста за родителския стрес) и тогава да решите дали ще направите две консултации поотделно за двата теста, дали една за тестовете и една в резерв за друг проблем или и двете за друг актуален проблем. При всички случаи, ако пожелаете това, докладите може да получите по имейл.

Къде и как се провеждат консултациите

 • Срещите се уговарят индивидуално и се осъществяват в Център „Псикомфорт“ в Русе.
 • По Skype се осъществяват консултациите с участниците от Варна, Бургас, София и Свищов (след като се обадят или пишат, че имат готовност, ще разменим добавяне в Skype), а с доброволци извън Русе, които не ползват Skype, консултирането може да се осъществи само по телефона, но за това също е добре да има предварително уговорено време.

За уговаряне използвайте данните в Контакти.

Още:

Има още

Публикувано в Кампании на ПСИКОМФОРТ, Родители, Тестове | Коментарите са изключени за Обратна връзка за резултатите по тест за детска агресия DAF от Кампания 2016 и от предишни кампании с доброволци

Тест за родителския стрес с доброволци – родители на 11-годишни деца, и незапълнени бройки за друг нов детски тест

Това е покана за доброволно попълване на тест от родители, който след като бъде стандартизиран за България, ще даде възможност много български родители да бъдат диагностицирани и консултирани по проблемите на родителския стрес. Вижте и двете обяви в това съобщение!

hestia1Фондация „Хестия“ привлече като доброволци изследователи и голям брой родители, които попълниха теста Индекс на родителския стрес – 4, Българска адаптацияParenting Stress Index – Fourth Edition (PSI-4) и след статистическа обработка на резултатите да бъдат изготвени нормите за България.

По договор на психолога Петя Чешмеджиева с Фондация „Хестия“ от 24.10.2016 г. настоящата покана беше отправена към родители (осиновители, приемни родители, други наставници, които основно се грижат за детето, без значение от пола и възрастта им) на дете, отговарящо на следните две условия:

 • има навършени 11 години (включително 11 г. 11 месеца до датата на попълване на теста);
 • детето няма проблеми в развитието, свързани с: аутизъм, синдром Хиперактивност с дефицит на вниманието, лека умствена изостаналост, разстройство на речта, ДЦП и други физически нарушения (деца с такава симптоматика са изследвани от други колеги по този проект).

examinea1Специалистите, които ще извършат статистическата обработка на резултатите, не се интересуват от лични данни на изследваните лица. За тях е нужен код, пол и точната възраст на детето. Кодът е съставен от психолога с букви на латиница и цифри с пореден номер, които не се свързват с името на детето. Име, фамилия, пол и дата на раждане на детето (за удостоверяване на точната навършена възраст до месеци) са необходими за регистрация в акаунта на психолога-изследовател в интернет платформата Examinea, където се въвеждат отговори от теста и там ще се генерират после резултатите. Вашите име и фамилия и имейл адрес бяха необходими, за да може да получите резултата от теста във вид на доклад (когато бъде готов към началото на 2017 г.), защото Ви принадлежи. В самия тест за нуждите на статистическата обработка родителите попълват своите пол и възраст.

Като възнаграждение за доброволното участие се предоставят на родителите безплатни резултатите във вид на писмен доклад и консултация по тях. Щом приключи статистическата процедура и бъде възможно генерирането на докладите, те ще бъдат изпратени по имейл на участвалите родители, а възнаградителните консултации ще се провеждат по уговорено с психолога време в Център „Псикомфорт“ – гр. Русе. За участници от други населени места в страната консултацията може да стане по Skype чрез  видео връзка.

Тестът се попълва за 25 мин. в един от вариантите по избор: на хартиена бланка или на компютъра на психолога (в Център „Псикомфорт“), или пък – още по-удобно – онлайн от Ваше интернет устройство – домашния компютър, таблет, айфон или др., след като са предоставени данни за регистрация на детето.

За информация: GSM 0887923413;  e-mail: petia.cheshmedzhieva@gmail.com

Данните за контакт на участниците няма да бъдат използвани за нищо друго освен за свързване по този тест.

По теста за родителски стрес електронните бланки са вече изчерпани.

Още една възможност!

В същия проект на Фондация „Хестия“ се провежда и тест с деца за новия за България Диференциален въпросник за изследване на агресията при деца и юноши (DAF – Differentieler Aggressionsfragebogen), който след като бъде стандартизиран за България, ще даде възможност много български деца да бъдат диагностицирани и консултирани за полезна промяна в поведението им.

Настоящата покана беше за деца (при желание от родителите им), чиято възраст и състояние отговарят на следните две условия:

 • имат навършени 11 години (включително 11 г. 11 месеца) или 14 години (до 14 години и 11 месеца) към деня на попълването на теста;
 • деца без агресивно поведение и проблеми в социализацията и без Хиперактивност с дефицит на вниманието.

Възнаграждението е същото като на гореописания тест.

Тестът се попълва от детето за не повече от 15 минути (16 въпроса с по 4 варианта за отговор) в един от вариантите – на хартиена бланка или на компютъра на психолога в Център „Псикомфорт“, или пък онлайн от вкъщи на домашния Ви компютър или друго устройство с интернет, след като родител ми предостави данни за регистрация и направим уговорка и уточнения за начина на работа на детето по теста.

По теста за деца електронните бланки са вече изчерпани.

За информация: GSM 0887923413;     e-mail: petia.cheshmedzhieva@gmail.com

 

С благодарност за сътрудничеството,

Психолог Петя Чешмеджиева, д-р по педагогика

ISCO-2634-BGRP-0670

Публикувано в Кампании на ПСИКОМФОРТ, Родители, Тестове | Коментирайте

В Барселона – влюбени в модата

Впечатления от три дни, прекарани в Барселона чрез томболата на Mall Rousse „Влюбени в модата“ – 2016 г. Това е втора публикация в сайта в категорията „Човекът, местата и хората“ и отново е посветена не на посетени исторически забележителности, а на човека, неговия дух, неговите стремежи, чувството за принадлежност към своята среда, влюбеност в нея и страст да я съхранява и да я украсява, да я поддържа като своя емблема, да привлича другите чрез нея с достойнство, преглътнал и тъмната страна и цена на величието.

Как се случи? Отново по рецептата на Камата – Христо Стоичков (вижте една теза за късмета в предходния пътепис по повод Неапол), но още за късмета ще споделя накрая.

Барселона' 2016 с Mall Rousse - 107.02.2016 г. – Посещение на мола като място за сигурно бързо намиране на подарък за рожденичка. Обход на магазините там и набелязване на варианти. Избор – рокля с принт в цветове, които много й отиват. Представям си я и се радвам. За всеки случай разглеждам и друг модел. Оп! Смут. Изкушение. Тази е като за мен!… Гледам „картината“ в огледалото. Ама такава хубава картина!… Ако я купи друга жена, на която по-малко й отива, ще бъде съвсем различна картината й в огледалото! Добре, купувам втората за мен. Продавачката казва за някаква томбола. Е, едва ли, но добре, попълвам талончета просто така – от почит към инициативите на хората. Вкъщи – шега. Споменавам Барселона, подсмихват се: „А не ти ли се ходи в Париж!“. После ежедневие с внимание, погълнато от работа и други неща от живота.

16.02.2016 г. – Позвъняване от непознат номер. „Да, аз съм.“. Представят се май от магазин – не чух добре името. Анкета сигурно или реклама. „Барселона ли? Аз ли съм спечелила? Вижте, аз дойдох там, за да купя подарък… Дали е възможно от наградата да се възползва рожденичката, заради която дойдох? Тя ми е много скъпа…“. Изтеглено е моето име. Официално от нотариус и това било оканчателно. Можело само да избера с кого да отида.

2.2Обаче това е съвместен късмет, поведен от скъпата ми племеница заради посещението на мола за подаръка й. Отидох на работата й. Смее се, радва се, но отрича: „А, не, лельо, ти си късметлийката, а как спечели преди и Неапол?…“. Момичето сподели защо не може да предприеме пътуване в определения срок. Няма да издавам тук умилителния й довод, с който, все пак съгласила се с моето убеждаване, че тя е другата титулярка на тази награда, избра да посочи кой да дойде вместо нея – мама. И така към Барселона се запътихме две влюбени в модата – зълва и снаха. В младежките ни години следяхме доставките на хубавите платове по магазините, вадехме трескаво кройки от BURDA и La Mia Boutique и си ги разменяхме, творчески ги променяхме или създавахме оригинални свои модели, дори шедьоври, а после животът ни понесе към грижи и други занимания, за които вече не ни остава време за творчество с рисунка, кредата, линеала, ножицата, шевната машина. Обличаме се като повечето хора – от магазините. Останаха ни обаче рефлексите да оценяваме добрия шев, вложения труд в детайлите. Влюбени в модата? О, но не като следващи новия хит. Просто водени от вълнението по всяка 2.3хубава картината пред очите ни – на близкия човек или непознатия на улицата и… на тръпката по картината в огледалото. С възхищение към замисъла на неизвестен моделиер, технолог, съчетал парчета форми на кройките за пресъздаване на пожелан от него силует с тези цветове, с този десен, и на неизвестни изкусни ръце, изпълнили творбата по този начин. По този начин? А модата какво е?

Защо Барселона за влюбени в модата?

6Съобщението за спечелената Барселона аз посрещнах повече със смут, а всичките ми близки – с еуфория, по една и съща причина – как така пак ме уцели късметът отново след подобен жребий преди три години за Неапол! През двата месеца преди тръгването от време на време ми проблясваше въпросът: защо организаторите са си избрали Барселона като награда в томбола „Влюбени в модата“? Може би е хит сред предпочитанията на често пътуващите; може би този избор има история, която съм пропуснала да прочета от медиите; може би ще разбера, като отида…

Барселона в мозайка

2Впечатленията си за Неапол тогава описах в „щрихи“. За Барселона също не може да се пише хронологически, в лента, нито в щрихи. Може би е била такава и преди сто години, когато се е вдъхновявял Антонио Гауди, създал невероятни архитектурни емблеми за града. С мозайки с цветни парчета керамика, стъкло и метали той е градил, 3.1преобразявал и съживявал всичко, загубило дух във времето – в интериори, екстериори – фасади, архитекурни фигури в паркове, унесен и в миниатюрното, и със замах в големите пространства.

Шахматният мотив е навсякъде – в морскосиньото във фаянса на стълбището в реконструираната от Гауди Къща Батийо (Casa Batlló), в теракота на терасата й, съчетан и с фризова декоративност, в портата от ковано желязо пред работилницата му в имот на мецената му Гюел и в украсата по тухлите отвън на стените на работилницата. Този мотив е и в шарената керамика, по плакати из града, дори на полицейските коли и на якетата на моторните полицаи! Минавате през Парк „Гюел“ и мотивите от приказно декорираните сгради и тераса ще ви се привиждат после навсякъде из града. Не, не халюцинирате и не сънувате. Уверявам ви, че част от пъстрите мозаични мотиви 9ще намерите където и да сте в града, ако спрете и се озърнете наоколо.

Ще се усмихвате на пъстрата мозайка, откривайки я и в храната – в паелята (за нея още нещо по-надолу в този пътепис), в големите тумбести чаши със свежата сангрия – вино, щедро допълнено с портокали и лед, в чашките с нарязани в комбинация пресни плодове на пазара „Букерия“ – всичките много, много вкусни… И се обърквате – дали цветовете в храната ви напомнят Гаудова мозайка, или покривите на негови сгради ви карат да преглъщате, приличащи на сладки млечни, ванилови кремчета, фондан в различни цветове и шприцвани връхчета на кулите. Приближете се, за да откриете отново мозайката в най-различни варианти – глазурен, захаросан или с илюзия за сладолед. Каквото е пожелал да си представи и да построи творецът, вдъхновено му е намирал начина. Начина? А модата какво е?

Барселона – въздух, чистота, уют и свобода

10В каква среда нашето Весело Вътрешно Аз се чувства едновременно свободно, сигурно и уютно? Усещате усмихнато лицето си още при придвижването от летището към сърцевината на града. Широки улици, добре обозначени посоки за престрояване, гладък асфалт, по три ленти в една посока и отделна четвърта за велоалеята. Всичките коли блестят чисти и лъснати, с каквото шофьорите си знаят. Палми и цветя. Всички къщи – от огромните сгради до малките, са боядисани в свои цветове, по балконите – саксии малки и големи отново с палми и цветя. Те извикват погледа ни и от покривите, които са превърнати в тераси.

11Виждаме често полицейски патрули, но това не ни притеснява. Присъствието им е ненатрапчиво, само дава по бащински чувство за сигурност. В дантелите от ковано желязо, каквите често са балконите на сградите, и във формите в стила на Гауди потъваме в майчин уют. В Къща Батийо няма нито двуизмерни ъгли – във форми на прозорци и каси на врати, нито триизмерни – на помещения и трегери. Ръбовете са с вълнообразен контур. Всичко е заоблено, меко като в майчина утроба, в същото време светло и нежно цветно. Кой не би се почувствал щастлив в 12такова невероятно място като в красиво съновидение? Къщата отвън прилича на колективна рисунка, измислена от деца – като детска проекция на страховете от кости, маски, симпатично шарено чудовище с люспи и шипове, но в същото време с балансиращо красиви и нежни цветове за фон и акценти. Къща – произведение, което предизвиква усмивка у минувача по всяко време на денонощието, а вътре – място с непреходна модерност, в което са прегърнати в едно природни символи и форми от несъзнаваното, намерили чрез твореца реална употреба в светло, хармонично убежище от външния свят. Синхрон на всички времена заради начина, по който ваятелят Гауди е дал чрез труда си живот на всяка своя фантазия. Начина ли? Ами модата май това е!

Какво е модата и модата на Барселона

13.1С какво свързваме думата мода? С дефилетата на манекени, с новите стилове, с нови линии в стиловете, създадени в миналото. Модата е и в градския декор на живота ни, в дворовете, в домовете ни. Тя ходи в костюми и реквизити на времето по улиците ни и се прибира в гардеробите ни. За изследователя мода е статистически най-честата величина, стойност, проявление в реда на дадена съвкупност. Във възприятието на западните народи мода е начин, способ, маниер, форма, метод. Има френска детска песен „Savez-vous planter les choux“ (знаете ли да садите зеле) и се припява: „à la mode dès chez nous“ (по нашенски), както „Дилмано, Дилберо, кажи ми как се сади пиперо“. Начинът! Как правят нещата в Барселона? С принципа за удобство, което се цени от всеки – и от местните граждани, и от туристите. Какво е струвало на барселонци от обмисляне на идея и планиране на организацията до ежедневното изпълнение и усъвършенстване на начина, само може да си представим на фона на модата в България, въведена от политиците ни, че „нещата се случват“. Ежедневно от репортажи ги виждаме как се напрягат и хабят енергия в речи и основания, да ги обясняват „нещата“ как предстои да ги планират, калкулират, та чак до отлагане за следващия мандат. В Барселона музеи, паркове, атракциони функционират в единство за удобство на посетителите си нищо, че едни са държавно, други общински, а трети частно стопанисвани. По между им са „артериите“ на червените, синя и зелени маршрутни линии на турстичически автобуси на два етажа на няколко компании и според времето, с което разполагате, вие може да си набележите собствен маршрут – къде да слезете и да поостанете, кога пак да се качите, в кои 13участъци от маршрута само да се возите и да се наслаждавате на Барселона. Предоставени са ви слушалки, за да чувате синхронизирана с приближаването на забележителностите информация на езика, който разбирате, карта, мини каталог с всички места по маршрута с работното им време и с отстъпки за билетите им. Ще се уверите, че по-скъпите билети в някои музеи си струват цената с удобствата на съвременната техника – отново слушалки за записите с информация за особеностите на всяко помещение, мобилно устройство, с чието насочване в дадена посока ви показва автентичното обзавеждане, преди то да е било отнесено в националните музеи. Има и салони за документални филми или фотуси от съответното време, за умалена прожекция на програма „звук и светлина“ върху макет, което видяхме в Къщата Батийо. Такъв е начинът – магнетичната мода на Барселона!

„Саграда Фамилия“ – свещената неспираща съзидателност

14Нека ми простят информираните, вероятно екскурзоводи или пътешественици, за тези редове. Опашката за желаещи да видят отвътре катедралата беше доста голяма, а нашият престой кратък, но пък си дадохме достатъчно време да я обиколим и да я разгледаме отвън, без да бързаме. Наистина огромна. Ако човек, поиска да я снима цяла откъм която и да е фасада и изглед, трудно може да я обхване. Интересен е фактът на продължаващото й строителство вече повече от 130 години. Впечатлиха ме гигантските кранове, които пренасяха високо над главите ни строителен материал, също и работниците, които тук-таме по сградата висят на въжета и нещо майсторят по нея. Отвън ясно се отличават корпуси, строени в миналото, и достроените в съвремието, които са по-светли от старите. Гледах нагоре до измаляване на врата и си мислех: „Тази катедрала може би никога няма да бъде завършена.“. В интернет ще прочетете основание за продължаващия строеж – проектът бил одобрен за изпълнение само от дарения. Имайки предвид обаче солидното образование по строителство и архитектура на Гауди и на колегите му, които са стартирали строежа, 15както и опита им, със сигурност те са можели да планират време за изпълнение на всеки свой проект. Те трябва да са знаели не само, че няма да доживеят завършването на строежа на „Саграда Фамилия“. Дори и да приключи строителството й до 10-20 години, както се прогнозира, подръжката й, ремонтите, реставрациите на по-рано построените части и изваяни скулптури завинаги предстоят. Гледам извисяващия се до небето кран и с усмивка си мисля: „Ами ако създателите на нейния проект са заложили неспиращ строеж?“. Като присъдата на Сизиф да повтаря усилието с търкалянето на огромния камък по стръмния склон отново и отново… Дали някой не е заложил на барселонци участта за едно свещено строителство на катедралата си и живота! Така строителството и историята й никога няма да стоят нито само в миналото, нито само в настоящето и бъдещето. Не е ли това начинът за синхрон винаги с времето – този път задаващ задача на човека да не спира, да е загледан нагоре, да вае, да гради, да се качва и да слиза от високата като планина катедрала, обединяваща вярата на хората в сигурността и подкрепата, които символизира Светото Семейство…

Култовете в Каталуния

Да започнем от култовата паеля, която досущ прилича на нашенски славянски гювеч, но е първа в менюто на всеки ресторант и с цената си привлича чужденците като специалитет на Барселона. Като цветна и вкусова хитова мозайка са и платата с тапас – купчинки от различни мезета от месо, сирене, морски специалитети и други. Пак в сравнение, ако всяко българско ресторантско меню отдели царско място на неизменно вкусния ни миш-маш, сармите лозови или зелеви и всички други традиционни наши ястия, ако им се сложи достойна като спечелили славата си у нас цена, ще има чужденци, които специално заради тях ще идват в България на мястото на онези, които идват за алкохолен туризъм.

От култа към традиционната храна, към чийто вкус ни приобщават барселонци, да забележим и вкуса към 18решенията в художествените подаръци. В магазина към Националния арт музей се удивляваме на красиви бижута – реплики от оригинали, създадени от художници, а също и възстановки на нарисуваните, с които са позирали моделите от известни картини. Има ги и скъпи, и достъпни за всеки джоб според материала на изработката, но във всички случаи много красиви. Дамите може да си вземат чадър с шарката на този от картината на Луис Масриера, отделно или заедно с шал и чанта с мотиви от същия десен. И вече са заразени с художествения дух на Барселона!

19Спускате се по Стъргалото – булевард „Ла Рамбла“, до кея, където извисява снага 60-метровият паметник на Колумб, донесъл слава на града, когато е акостирал там след първото пътешествие до Америка. В близост са дворцовите сгради – на старата митница с пищни орнаменти, на покрива с мощни с големината и излъчването си орли и грифони, вероятно символизиращи пазенето на реда, на старата морска администрация и много други. В близкия градски парк се извисява архитектурна скулпторна композиция на върха със 20златна колесница, фонтани с отново свирепи грифони. На хълма Монджуик е огромната сграда-дворец на Националния музей на каталунското изкуство, от където се спуска известната фонтанна каскада. Като споменах в анонса на този пътепис за тъмната страна на величието на Барселона, може да го имаме предвид за цяла Испания след откриването на Америка и колониалната политика, на която дължи разцвета допреди войните от началото на ХХ век за сметка на разрухата и дори изчезването на други народи и култури. Въпреки това Барселона изглежда прегърнала и светлата, и тъмната част от същността си, оттам и силна и отдадена на 21гражданите и гостите си. Там личи култ към символите на града, емблемите на каталунския бит и култура, към хората символи – Гауди, Пикасо, Хуан Миро и много други техни съвременници. Без да иска, човек от България ще направи сравнението със склонността на нашите географски ширини да се създава и поддържа култ към живи съвременници, дори и в днешно време. И този наш проблем изпъква на фона на поругаваните с кражби на камбани и утвар църкви, рушащи се манастири и къщи-музеи на значими личности в историята ни, национални светини. Само докосвам това сравнение, а вие го довършете сами за себе си кой докъдето може да понесе да се натъжи или ядоса. Барселона не се успива в славата си с паметниците от миналото. Отвсякъде се чува бръмчене на резачки и други съвременни инструменти за строителство и ремонт. И пак да си припомним, че „Саграда Фамилия“ не спира да се строи…

Кавалерството на Късмета

22Хм, а сега малко мозайка и за това, което на мен също ми е любопитно. Този път ми се струва, че късметът дойде като зарадваща компенсация – в момент, в който се ядосвах за отлагани възнаграждения от положен с усърдие труд от предходната година, едно от които за най-справедливата по предмета на дейността си държавна институция. Но не допусках ядът да ме направи хладнокръвна, отхвърляща. Напротив. Лекувах го с неспиращо добро отношение към хората и нещата, които правя. И изведнъж – онова позвъняване, за което разказах по-горе.

Както и в Неапол, късметът ни съпътстваше навсякъде по пътя и в Барселона.

Не знам при ранното резервиране на билетите за самолета да е било възможно да се запазят и места, затова бяхме изненадани, че сме на 6-ти ред и в двете посоки. Остава да гадаем дали компютърът на авиокопманията отново по късмет ни е удостоил с тези хубави места в самолета.

23Две седмици по-рано следях прогнозата за времето от популярен руски сайт за дните на нашия престой в Барселона. С изключение на първия ден го даваха студено и дъждовно. Първият ни следобед сварихме променлива облачност и вятър. Вторият ден беше ветровит, но много слънчев и на открития горен етаж на туристическия бус хванах барселонски тен от слънцето и вятъра. Третият ден беше облачен и хладен, но без дъжд – също идеален за разходки. Последната ни сутрин преди отпътуване за летището вече заваля дъждът.

В първия следобед решихме да се придвижим до Парк „Гюел“ с метрото. На спирките му няма касиери както в софийското метро, а билетите се купуват от автомати. Те са различни видове и за по-сигурно попитахме един служител с униформа кой е подходящият билет за нас и тук ли е спирката към желаната посока. За съжаление той ни заблуди, попътувахме доста, докато се ориентираме отново по картата, и с риск попаднахме в една комична ситуация, от която ни измъкнаха добри хора – младеж и възрастна жена. Те дори ни придружиха до отсрещна спирка и ни окуражиха да продължим пътя си.

Полетът за завръщането се падна на рождения ми ден. Представете си какво е да се завръщаш с ум и сърце, изпълнени с приятни впечатления и преживявания и да се отпуснеш за полета в самолета. И да летиш! Но не „да летиш в облаците“, както му казваме по нашенски, а над облаците – на над 10 километра от земята!…

24После се приземяваш. И помниш, че си бил благодарен и тук, и там, и горе и отново долу, на едни хора, които по силата на късмета ти предоставиха изненадващо разходка в Барселона, организираха я по най-добрия начин и на нас ни оставаше само да се наслаждаваме на пътешествието си.

Качихме се в таксито си на летището в Букурещ и нашият Иван започна да ни подготвя за търпение, защото столичният трафик там вече започва, а изтеглянето по Дунав мост в този период може да трае часове. Какво се случи обаче. Прекосихме като за трафик Букурещ, но на Дунав мост не случихме никаква опашка. На българския пункт имаше само три коли преди нас и преминахме неусетно под усмивката на граничния полицай. „Невероятно!“ – учуден възкликна Иван. „Ами то си е въпрос на късмет…“ – тихо казах аз. „Ако знаеш, Иване, каква късметлийка возиш на задната седалка!…“ – с удивление и смях допълни снаха ми Дидито. От летището до вкъщи пристигнахме за 2 часа и 20 минути.

Малко данни за организацията на пътуването

25Хотелът, който си избрахме от двата предложени, се намира на булевард „Ла Рамбла“ –  с много ресторанти, музеи, театри, безброй магазинчета за сувенири, улични артисти. Започва от голямо кръстовище със спирки на туристическите бусове, долу стига до крайбрежния булевард, където е статуята на Колумб, а отсреща са пристанищата за круизи и яхти. Кеят е с колонади от високо извисени 26красиви палми.

Организаторът Mall Rousse възложи изпълнение на резервации на полет, хотел и трансфери от летище до хотел и обратно на туристическата агенция Travel Mania, откъдето имахме на разположение телефон за свързване при нужда, но такава не се появи през цялото време, за което благодарим и на тях.

Представителката от Mall Rousse, с която комуникирах, ни държеше в течение на всеки етап – от избора на дати и хотел до предоставянето на документите за резервации и застраховки, които 36бяха поели финансово в рамките на наградата от томболата. Ето, значи, откъде този синхрон и комфорт през цялото време – от Mall Rousse са също така влюбени в начина – влюбени в модата! 🙂

Тези субективни впечатления разказах, за да благодаря на организаторите, също в знак на почит към късмета ми и с уважение към всичките над 400 участници в томболата, чийто представител се почувствах и реших по този начин да ги направя съпричастни на помечтаното от тях пътуване.

Публикувано в Човекът, местата и хората | Коментирайте