Проекти

Център „Псикомфорт“ е място за помагане, за активизиране на собствените ресурси на личността и групите, за развиване на желани умения, за самоусъвършенстване. Центърът предоставя шест свои Услуги, в рамките на всяка от които са предложени различни програми и формати за индивидуална помощ или развитие и самоусъвършенстване в група. Те се основават на шест от популярните (класически) в практиката на психологическата и социално-психологическа подкрепа Дейности.

Научните и практически интереси, опит, ценностите и стремежът за полезност, заложени в Идеята ПСИКОМФОРТ, генерират собствени за центъра проекти и включване в сътрудничество за чужди проекти чрез съпричастие, съучастие и отзивчивост.

Проекти на Център „Псикомфорт“ и групи от чужди или съвместни проекти според вида на участие в тях (описанието и списъци с участия вижте в техните подстраници през връзките тук):

  • ПСИКОМФОРТ проекти – обща цел на собствените проекти е помощта да е достъпна във възможната степен от разстояния („ПСИКОМФОРТ онлайн„), да се популяризира идеята за съпричастност към постигане на собствения душевен комфорт („Идеята ПСИКОМФОРТ„), към хората, които „заразяват“ творчески и позитивно („Комфортабилна личност на годината„), и към хората, които са зависими от други за своето справяне в живота („ПСИКОМФОРТ pro bono„) и за окуражаване на техните преки помощници, и за всички хора, които искат да подобрят взаимоотношенията си с другите, да подобрят качеството на общуването, а с това и качеството си на живот („Общуване с лекота“).
  • ПСИКОМФОРТ партньор – за организиране на семинари, презентации, конференции, за партньорство и в артсъбития, ориентирани към грижата за човека, и така – създаване и разширяване на сътрудничество с хора и организации, с които е „на една вълна“ чрез вижданията си за човешкия потенциал и възможностите за подобряване на живота.
  • ПСИКОМФОРТ изпълнител – с опит и с готовност за споделяне на партньорски проекти с изпълнителски функции за генериране на идеи, за трениране на групи от деца, родители, учители, работни екипи от различни професионални среди, ориентирано към развиване на комуникативните умения, уменията за работа в екип и за продуктивно справяне с конфликтите, за провеждане на лекции и семинари.
  • ПСИКОМФОРТ възложител – Център „Псикомфорт“ разполага с материална и организационна база за провеждане на място на специализирани обучения на други организации от страната в гр. Русе.

Взаимодействията с клиенти, бенефициенти и с партньори се ръководят от ПСИКОМФОРТ стандарти.

Още – запознайте се с: