Меню Затваряне

Проекти

Център „Псикомфорт“ е място за помагане, за активизиране на собствените ресурси на личността и групите, за развиване на желани умения, за самоусъвършенстване. Центърът предоставя свои Услуги, в рамките на всяка от които са предложени различни програми и формати за индивидуална помощ или развитие и самоусъвършенстване в група. Те се основават на шест от популярните (класически) в практиката на психологическата и социално-психологическа подкрепа Дейности.

Научните и практически интереси, опит, ценностите и стремежът за полезност, заложени в Идеята ПСИКОМФОРТ, генерират собствени за центъра проекти и включване в сътрудничество за чужди проекти чрез съпричастие, съучастие и отзивчивост.

Проектите с участието на Център „Псикомфорт“ – свои и на други организации, са групирани според това кой е инициаторът, според функцията в партньорството или участието:

  • ПСИКОМФОРТ проекти – обща цел на собствените проекти е помощта да е достъпна във възможната степен и от разстояния, да се популяризира идеята за съпричастност към постигане на собствения душевен комфорт, към хората, които „заразяват“ творчески и позитивно, и към хората, които са зависими от други за своето справяне в живота и за окуражаване на техните преки помощници, и за всички хора, които искат да подобрят взаимоотношенията си с другите, да подобрят качеството на общуването, а с това и качеството си на живот.
  • ПСИКОМФОРТ партньор – представителства в съвместни семинари, презентации, конференции, арт-събития, ориентирани към грижата за човека – създаване и разширяване на сътрудничество с хора и организации, с които е „на една вълна“ чрез вижданията си за човешкия потенциал и възможностите за подобряване на живота.
  • ПСИКОМФОРТ изпълнител – партньорски проекти с изпълнителски функции за психологическо консултиране, за трениране на групи от деца, родители, учители, работни екипи от различни професионални среди, ориентирано към развиване на комуникативните умения, уменията за работа в екип и за продуктивно справяне с житейски и професионални трудности, за провеждане на лекции и семинари.
  • ПСИКОМФОРТ възложител – Център „Псикомфорт“ разполага с материална и организационна база за провеждане на място на специализирани обучения на други организации от страната в гр. Русе.

Взаимодействията с клиенти, бенефициенти и с партньори се ръководят от ПСИКОМФОРТ стандарти.

Още – запознайте се с: