Меню Затваряне

Бърз ПСИКОМФОРТ за учители преди началото на новата учебна година

Чрез програмите Бърз ПСИКОМФОРТ за учители педагозите получават допълнително сили през учителската ваканция и повишават своя професионален и здравен имунитет чрез стимулиране на творчеството във взаимодействието с деца, колеги, институции за по-успешна и удовлетворяваща нова учебна година. Обученията приключват със сертификат на ПСИКОМФОРТ. Реализират се в 8, 10 и 15-часови формати според опита и нуждите на участниците:

  • ПСИКОМФОРТ старт в учителската професия – за млади учители и възпитатели от всички възрасти, които сега започват работа в образованието – 15-часово обучение по тема „Изследване, мобилизиране и повишаване на собствената ефективност за работа в образователната среда“.  Участниците се предразполагат да споделят своите страхове и основни предизвикателства при навлизането в професията. Те откриват комуникативните бариери – свои и на своите колеги в групата, и си съдействат за преодоляването им. Групата се фокусира върху ориентири и стратегии за справяне в трудни ситуации и начини за използването им. Окуражаването и груповата подкрепа се основават на силните страни на личността, отразени в груповото „огледало“. В работата на групата се залага и на разтоварването и откриването на своите способи за справяне със стреса и за релаксиране.
  • ПСИКОМФОРТ атмосфера в групата – за учители от детските градини; ПСИКОМФОРТ атмосфера в час – за учители от училище – 10-часово обучение по тема: „Между ефективния контрол и споделеното творчество с децата – успешност за всички“. В обучителната група бързо се създават условия за доверително общуване, което помага на учителите да споделят трудности, да се настроят за спонтанност и творческо взаимодействие и да се окуражат за пренасянето им в детската група или училищен клас. Педагозите обменят информация и опит с колеги и с водещата и получават повече сили, увереност и оптимизъм за успешността на новата учебна година за ръководените от тях групи или класове, за взаимодействие с родители и институции. В работата на групата се залага и на разтоварването и откриването на своите способи за справяне със стреса и за релаксиране.
  • ПСИКОМФОРТ рестартиране – за учители, на които им предстои след изпращане на випуск да поемат нова първа група в детската градина или нов първи клас в началния училищен курс – за систематизиране на опита си от последния випуск и от предишни години и за обновяване на подходи и стратегии в педагогическата работа – 8-часово обучение по тема: „Конструиране на модели за бърз анализ и фокусиране върху цели и организация за постигането им“. В условията на доверието в групата участниците споделят трудните моменти от работата с изпратения випуск и се фокусират върху ситуациите с висока ефективност и силните си качества за постигането й. В групата се дискутират особеностите на децата/учениците, които сега постъпват в съответната група/клас, също трудностите, които може да се очакват, степента на подготвеност за тях и възможности за справяне. Учителите изследват отново набор от потребности, ценности и принципи, които преподреждат индивидуално и колективно като ориентир за възпитанието на децата и за взаимодействието с родителите от новия випуск. Запознават се с варианти на схеми за анализ и планиране, които адаптират в собствени удобни за практиката си схеми. В работата на групата се залага и на разтоварването и откриването на своите способи за справяне със стреса и за релаксиране.

За заявка на участие и уговаряне на дати се свържете по избран начин от Контакти.

Следете кратките съобщения за предстоящото в срокове на началната страница на този сайт.

Вижте и другите учебни формати в ПСИКОМФОРТ академия.