Меню Затваряне

Група за родители на младежи „ПСИКОМФОРТ общуване с лекота“

Целта на груповото консултиране в този формат по програма „Общуване с лекота“ е подкрепа на родители, чиито деца ученици в гимназиален курс или младежи показват дефицит на мотивация, създават впечатление, че не използват пълноценно времето за учене или като че ли предпочитат да стоят затворени в защитената среда на дома си вместо да бъдат инициативни и да се стремят към учене или работа и развиващи контакти навън. (Този формат е различен от Тренинг клуб „ПСИКОМФОРТ уверени родители“, който консултира и тренира родители по проблемите на детското развитие.) Много често такива склонности у детето са резултат от проблеми във връзката му с родителите, която има своя история от раждането и през цялото детство… Групата е подходяща и за родители на по-малки ученици, защото чрез споделянията, консултирането и тренирането се създава възможност и за превенция на бъдещи трудности в развитието на личността на детето и на отношенията родител-дете.

За сравнение и избор вижте и поканата за Група за младежи „ПСИКОМФОРТ общуване с лекота“.

Ефект+ Съдържанието е според по-рано публикувана тематична схема на водещата по направления за различните възрастови етапи. Те са подходящи за хора, които имат интерес към самоусъвършенстване, които биха искали да изследват и разберат собственото развитие, своите актуални потребности, своите силни и слаби страни в контактите и взаимоотношенията си с другите, за да ги направят по-удовлетворяващи чрез Общуване с лекота. Ако предмет на консултиране е връзката родители-дете, а цел на този формат – подобряване на взаимоотношенията в нея, което да се отрази развиващо и окуражаващо за живота на детето, то естествен ефект е и личното самоусъвършенстване на участниците чрез новото познание и преживяване в групата.

Теми

Тематичната рамка за тази група обхваща консултативно всички теми от ПСИКОМФОРТ програмата „Общуване с лекота (Слятост и споделяне, Откъсване и споделяне, Пускане и споделяне, Създаване и споделяне), чрез която всеки участник има възможност за „преглед на миналото“, вглеждане в себе си и във връзката си с детето в защитената среда на групата – в условия на психична безопасност, която ще поддържа водещата и чрез споделената подкрепа на другите участници

За кого е групата?

 • Ако изпитвате нужда от ориентири за подобряване на отношенията в близкия и по-широкия социален кръг на ниво семейство, партньорства (интимно, професионално, приятелства) и сами със себе си и ако искате да получите нови познания и да обмените опит и подкрепа с други хора с потребности като вашите, може да посветите 30 часа на своето развитие с ПСИКОМФОРТ.
 • Индивидуално консултиране с достатъчен брой срещи с психолога, за да дадат устойчив резултат, може да ви е скъпо. Груповото психологическо консултиране е многократно по-евтино на база цена/час, в същото време по-интензивно за достигане на прозрения, ориентиране към решения и трениране на нови умения и навици в общуването и в него водещо е развитието. Подходящо е за хора, чиято цел е личностно усъвършенстване.

За кого не е групата?

 • Ако трудно понасяте присъствието на други или имате склонност да обезценяване околните, като търсите „с лупа“ слабостите им, участието в тази група би било тежест за останалите. Ако имате такива преживявания и склонности, осъзнавате ги и бихте искали да преодолеете подобни навици, като ги замените с нови съобразно общата тематична насоченост – лекота в общуването, значи сте добре дошли!
 • Групата не е подходяща за лица с психични разстройства, защото участието в нея би могло да ги уморява и изтощава.
 • Дейността на групата би се затруднила с участието на хора, които са се ангажирали с прекалено много занимания по интереси – курсове по езици, танцови и спортни клубове и др., което е препятствие при уговаряне на срещите на групата. Ако имате много такива участия, но желаете да се включите в тази група, преценете дали бихте променили нещо в другите си графици.
 • Групата не е развлечение. В нея се постига разтоварване на стрес и напрежение, има моменти и на забавление като ефект от работата й, който се появява спонтанно в груповата атмосфера или целенасочено чрез някои упражнения и игри, но групата не е за хора, които целенасочено търсят самото забавление.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Псикомфорт-уверени-родители.jpg

Място за подкрепа е не само кръгът от близки хора, на които имаме силно доверие, не само контактът с психолога в лична среща за споделяне на страхове и разочарования от себе си и от другите, но и Групата, събрала се от общата цел – всеки да постигне повече свобода в общуването, в изразяването на себе си и в споделяне на изразяването на другия, и да изпита истинска среща по човешки. Както е обещавано и преди – може да има и сълза, споделена с групата, но и със сигурност споделена топлина в защитената среда, за която има грижа психологът, водещ на групата.

ПСИКОМФОРТ до 31-я час! Вижте по-надолу ПСИКОМФОРТ+

Параметри на групата:

 • Тип. Групата е от затворен тип. В хода на нейната работа не се включват нови участници – има за всички единен старт и финал, според които участниците отчитат промяната у себе си и взаимоотношенията си в групата и в реалния си живот.
 • Програмност. Работи се по планирана програма, която се следва гъвкаво в унисон с индивидуалните и груповите нужди. Има надграждаща се програма.
 • Състав: от 8 до 10 души, жени, мъже, родители на ученици и младежи, които показват дефицит на мотивация за основните дейности на възрастта си – учене или труд.
 • Времетраене: 30 часа (вижте по-надолу ПСИКОМФОРТ+ за тази група).
 • График за срещите: уточнява се с всички участници на първата среща и на следващите с консенсус между участниците (варианти: 10 сбирки по 3 часа веднъж/два пъти седмично; 6 сбирки по 5 часа; комбинация от 3-часови и 5-часови сбирки в един работен ден и в събота – възможностите на участниците се уточняват при запознаването и в първата среща на групата).
 • Цена: 165,00 лв. за 30 часа (5% отстъпка при плащане наведнъж). Предплащането на цената подсигурява редовното участие в сбирките и е взаимен ангажимент между участник и водещ и между всички участници. При обективни затруднения да платите цялата цена в началото (като изчакване на заплата) плащането може да е на два пъти: при записването – не по-малко от половината цена, втора вноска – преди стартирането на втората част от програмата. Цената включва материали и топли напитки. Не включва Личен дневник на участника – тефтер, тетрадка (елате със свой, за да е наистина личен дневникът ви).
 • Условие: предварително запознаване с водещата на групата чрез индивидуална среща в Център „Псикомфорт“. Ако не тръгвате към това запознаване с намерение да е психологическа консултация, тази среща е безплатна. Включва разговор до 20 мин., попълване на анкета, запознаване и сключван на договор по този формат (отделете си общо 1 час). Ако се познавате отпреди с водещата, не се лишавайте от срещата за запознаване – все ще има какво ново да се сподели и ще си попълните анкетата и договора.
 • ПСИКОМФОРТ+ за този формат: награждаващи преживявания и постгрупова среща един месец по-късно без допълнително заплащане – за споделяне на ефекта от групата – какво от новите умения вече е навлязло в опита на участниците, какви подобрения настъпват, какви проблеми още не могат да намерят разрешение.
 • Заявка: същинската заявка е не изразяването на намерение по телефона и уговарянето на среща за запознаване, а заплащането за участието (в брой или по банков път – вижте раздел Цени & Часове и пояснителните подстраници), след като водещ и кандидатът за участник обсъдят възможността за участие, условията и подпишат договор за тази услуга, или до два дни преди стартирането на дейността на групата.

Срокове:

 • Свързване за уговаряне на среща за запознаване с водещата. В ход е приемането на заявки. Приемът се преустановява при запълване на предвидения брой души за състава на групата. Уговарянето на ден и час за индивидуалната среща за запознаване с водещата става чрез свързване по телефона в удобно за вас време (ако звъннете и не се свържете веднага, при първа възможност ще получите обратно позвъняване).
 • Първа сбирка на нова група – датата се конкретизира, щом участниците проведат своята среща за запознаване с водещата.

Ако пожелаете собствено ПСИКОМФОРТ развитие в група за постигане на лекота в общуването с вашето пораснало дете и за подкрепа на неговото и на вашето освобождаване от трудности, може да го предприемете, като се свържете още тези дни по телефона за уговаряне на среща за запознаване с водещата на групата Петя Чешмеджиева (GSM 0887923413). Вижте в Контакти адрес на Център „Псикомфорт“. Моля не идвайте за информиране без предварително записване по телефона, защото така има риск да прекъснете консултация на друг човек.

Още информация към свързани страници в сайта:

 • В услугите на Център „Псикомфорт“ – раздела за развитие в група
 • Публикация по темата за груповото психологическо консултиране
 • Какво е Групово консултиране – в раздел Консултиране (сред дейностите на Център „Псикомфорт“)
 • Предишни публикации по ПСИКОМФОРТ проекта „Общуване с лекота“ – концепцията, варианти – за родители за развитие на детето и за специалисти, работещи с деца, както и обявите за предходните предновогодишни групи вижте тук.