Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ клуб

В периода на изпълнение на националните мерки за борба с COVID-19 срещите на ПСИКОМФОРТ клуб се осъществяват онлайн. 

ПСИКОМФОРТ клуб предоставя групово консултиране и развитие в група във формати според нуждата и склонността на участника да се приобщи към по-задълбочен и развиващ се процес на консултиране заедно с други или да запази дистанция, като присъства по конкретна тема, към която проявява интерес, или по отделен проблем, който би искал да сподели и да получи повече яснота. В период на житейско напрежение и преживяване на проблеми бихте могли да изберете тази по-интензивна форма на психологическа работа със себе си (спрямо индивидуалното консултиране), или пък в периоди на лично благополучие може да се нуждаете от срещи с хора, които подобно на вас са склонни да споделят вдъхновение, прозрения, познания. Вижте възможностите на трите клуба.

Вижте ПСИКОМФОРТ и в спокойно време, и в период на лична и на масова криза

ПСИКОМФОРТ клуб събира следните групи:

Клуб „Тема“ предлага групово консултиране, ориентирано към тема, споделяне, подкрепа. Темите ще се обявяват периодично в блога на сайта – Журнал

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Огледало.jpg
 • Тип: отворен – допуска се непостоянен състав, участниците не се ангажират с редовно присъствие. Ако се нуждаете от психологически консултации, но не сте наясно дали и как бихте могли да се възползвате от тях, тази форма дава възможност за ориентиране.
 • Тематичност. Планират се отделни теми, които при интерес се повтарят периодично в рамките на годината. По тях се работи гъвкаво, като в сесията водещият откликва на индивидуалните и груповите нужди.
 • Състав: оптимален – от 8 до 10 души, пълнолетни лица (онлайн по време на пандемичната криза стартиране при заявени 4-6 участници).
 • Времетраене на сбирката: 1 ч. 30 мин.
 • Периодика на сбирките: веднъж месечно първия понеделник от 17:30 до 19:00 ч.
 • Цена: 15,00 лв. за 1:30 ч.
 • ПСИКОМФОРТ+ за този формат: 20% отстъпка при абонамент за 5 сесии, незадължително да са последователни, а в срещи с теми по избор.
 • Условие: свързване с Център „Псикомфорт“ или онлайн среща (Контакти) за узнаване за свободни места; предплащане преди сбирката на единично участие или абонамент (при абонамент се заявява предварително включването в дадена сбирка за запазване на място); неявяването на заявена сесия без обаждане за това е за сметка на участника; при повишен интерес към дадена тема от по-голям брой желаещи да се включат спрямо оптималния брой лица може да се сформира втора група.
 • Заявка: същинската заявка е не изразяването на намерение по телефона или с имейл, а заплатеното участие на място в брой или по банков път (вижте раздел Цени & Часове и пояснителните подстраници).

Група „Рефлекс“ е група за срещи за сътрудничество, личностно развитие и подкрепа, ориентирана към процеса и към споделена заедно с другите работа върху проблеми и стремежи с лична значимост

 • Тип. Група затворен тип – с постоянен състав, участниците се ангажират с редовно присъствие и остават в групата, докато преодолеят свой проблем и участието изпълни ролята си за личностния растеж и за повече лекота в справянето с взаимоотношенията в ежедневието или с трудни житейски ситуации. Включването на нов желаещ участник става при свободно или освободено място, като това бъде обсъдено с вече действащия състав. Излизането от групата може да стане по различни наложителни причини, но най-вече, когато множество признаци у участника и чрез груповото „огледало“ покажат, че той е постигнал удовлетворяващ личностен ръст за настоящето си, че се е „имунизирал“ за новите трудности и не се страхува от тях, че общуването в неговите социални среди вече не е източник на стрес и напрежение.
 • Тематичност, процесуалност, проблемност. Предвидени са стимулни теми, като се преминава към значими теми, към които са чувствителни в ежедневието си участниците. Те се фокусират към процеса на взаимодействието, индивидуалните и груповите преживявания, с което разрешават на място проблеми – опит, който после се пренася в личния живот.
 • Състав: оптимален – от 8 до 10 души, пълнолетни лица (онлайн по време на пандемичната криза стартиране при заявени 4-6 участници).
 • Времетраене на сбирката: 1 ч. 30 мин.
 • Периодика на сбирките: веднъж седмично, от м. май 2020 г. – вторник от 18:00 до 19:30 ч.
 • Цена: 20,00 лв. за 1:30 ч.
 • ПСИКОМФОРТ+ за този формат: 20% отстъпка при абонамент за 5 сесии.
 • Условие: предварително запознаване с водещата на групата чрез индивидуална среща в Център „Псикомфорт“ или онлайн среща (Контакти), която е безплатна и включва: разговор до 20 мин., попълване на анкета и договор с водещата по този формат (отделете си общо 1 час). Ако се познавате отпреди с водещата, не се лишавайте от „срещата за запознаване“ – все ще има какво ново да се сподели и ще си попълните анкетата и договора.
 • Заявка: същинската заявка е не изразяването на намерение по телефона или с имейл, а заплатеното участие на място в брой или по банков път (вижте раздел Цени & Часове и пояснителните подстраници).

Клуб „Етюд“ обединява за срещи група от хора, ориентирани към споделено изследване на личен или обществен проблем, на мотиви в човешките отношения и поведения посредством изкуствата (художествена литература, изобразително изкуство, музика) или научно познание и занаяти

 • Тип. Група затворен тип – с постоянен състав, участникът се ангажира с редовно присъствие и остава в групата, докато засити изследователски порив, до постигане на ново вдъхновение за своята съзидателност или до удовлетворение в личностния си растеж. Включването на нов желаещ участник става при свободно или освободено място. При множество заявки на хора от определено професионално съсловие може да се сформират отделни групи за споделяне – на медицински специалисти, педагози, художници, юристи и др. (различни от групите на ПСИКОМФОРТ академия, където се провеждат тип квалификационни обучения).
 • Преживяване, изследване, продуктивност. Работи се по стимулни теми, предвидени от водещия, като се преминава към значими теми, материя, които вълнуват участниците. Постига се разтваряне в споделянето на прозрения и творчески преживявания, които редуцират ежедневия стрес и генерират вдъхновение и идеи за продуктивност в своите занимания в личния и професионален живот.
 • Състав: оптимален – от 8 до 10 души, пълнолетни лица (онлайн по време на пандемичната криза стартиране при заявени 4-6 участници).
 • Времетраене на сбирката: 3 часа
 • Периодика на сбирките: веднъж месечно от м. май 2020 г. – третата сряда от 17:30 до 20:30 ч.
 • Цена: 30,00 лв. за 3 часа (45,00 лв. с гост-водещ).
 • ПСИКОМФОРТ+ за този формат: 20% отстъпка при абонамент за 5 сесии.
 • Условие: предварително запознаване с водещата на групата чрез индивидуална среща в Център „Псикомфорт“ или онлайн среща (Контакти), която е безплатна и включва: разговор до 20 мин., попълване на анкета и договор с водещата по този формат (отделете си общо 1 час). Ако се познавате отпреди с водещата, не се лишавайте от „срещата за запознаване“ – все ще има какво ново да се сподели и ще си попълните анкетата и договора.
 • Заявка: същинската заявка е не изразяването на намерение по телефона или с имейл, а заплатеното участие на място в брой или по банков път (вижте раздел Цени & Часове и пояснителните подстраници).

Свързването по телефона има предимства.

Вижте и други форми на Развитие в група.

За преодоляване на сложно емоционално състояние или справяне с проблем индивидуално с психолога вижте формите за индивидуални и семейни услуги ПСИКОМФОРТ споделяне и ПСИКОМФОРТ решение.