Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ решение

Psycomfort Bureau 1-3Цел на тази форма на взаимодействие в услугите на Център „Псикомфорт“ за индивидуално и семейно консултиране е да ви се окаже подкрепа да достигнете до разрешаване на проблем в резултат на допълнително самоопознаване, което психологът стимулира у вас и ви сътрудничи в самостоятелното вземане на решение – да предприеме работа по проблема, да осъзнаете собствения избор при отказ от действие или отлагане, да отчетете възможностите си (дали може да се справите сам или с помощта на някого), да изберете реалистично време до справянето и да откриете средства за ускоряването му.

Принципи на връзката ангажименти-услуги-време-цена във водещата страница на раздел Цени & Часове.

След първата опознавателна среща – въвеждаща консултация, в която с психолога обсъждате дали бихте могли заедно да продължите процес на работа, какви са възможностите му да ви сътрудничи за справяне, услугите под форма ПСИКОМФОРТ решение се реализират в серии от редовни консултации с насрочен график, с обичаен интервал между срещите 1 седмица, като, ако има признаци за кризисно състояние, първите срещи може да са в сгъстен интервал – до 2-3 дни, а в края на консултативния процес, когато е постигната удовлетворяваща промяна, последните срещи могат да бъдат разредени и да се планират веднъж месечно, накрая и веднъж на няколко месеца. Сериите срещи се предплащат в цялост (с предвидена отстъпка според броя им) или на две части по начин, по който да има предплащане (вижте раздел Цени & Часове – Ценова листа, Псикомфорт+, Плащания), за което се приема и подписва договор за изпълнение на съответната услуга.

Времетраенето на една среща е 1 час, с ефективно време 45 мин., през което вниманието, паметта, мисленето, въображението (вашето и на психолога) са в най-добра форма на работоспособност. При специфични индивидуални нужди времето може да бъде удължено при ясно предварително уговаряне с психолога, за да планира ефективно срещата при такава времева натовареност (вижте факторите време и цена в Псикомфорт+).

Чрез формата за организация на психологическото консултиране ПСИКОМФОРТ решение психологът се ангажира със своя клиент или с членове на семейство, планира работата си, домашните стимули за клиента и сътрудничи за справяне с трудно преодолимо объркване, адаптиране след преживяване на тежък житейски проблем и в саморазвитието на клиента.

Услугите, в които ПСИКОМФОРТ решение е форма на работа:

За въпроси по тази форма на взаимодействие с психолога вижте Контакти.

  • За възможности за личностно усъвършенстване и справяне с проблеми заедно с други, които го преживяват, вижте предложенията за ПСИКОМФОРТ развитие в група, което е по-евтина услуга спрямо индивидуалните
  • При интерес и желание за включване в специализирани обучения чрез собствено, индивидуално участие или с вашия колектив в тематични обучения вижте ПСИКОМФОРТ академия.
  • Ако желаете повишаване на работната ефективност на вашия екип, запознайте се с форматите за трениране в тимбилдинг и други варианти на съдействие чрез ПСИКОМФОРТ екипи.