Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ решение

Psycomfort Bureau 1-3Ако се чувствате объркани, като в „каша“, ако ви е трудно да се ориентирате в правилността на вашите решения, консултирането с психолог съкращава и намалява тревожността от отлагане и снижава напрежението в процеса на вземане на решение за постигане на вашето намерение, за справяне с проблем или за избор на посока в живота. Такова консултиране ви подпомага да съставите своя реалистичен план, дава кураж за следването му и за изпълнението на близките задачи и търпение за тези, които изискват повече време. (Още за ориентиране дали да потърсите помощ вижте раздел „Дискомфорт – проблем, посоки, справяне“)

Цел на услугата е да ви се окаже подкрепа да  достигнете до разрешаване на проблем в резултат на допълнително самоопознаване, което психологът стимулира у вас и ви сътрудничи в самостоятелното вземане на решение – да предприеме работа по проблема, да осъзнаете собствения избор при отказ от действие или отлагане, да отчетете възможностите си (дали може да се справите сам или с помощта на някого), да изберете реалистично време до справянето и да откриете средства за ускоряването му. Използват се научно установени и практически ефективни методи за психологическо консултиране, като те могат да бъдат съчетани с подходящи за вашия случай или за вашето семейство психодиагностични и психотерапевтични методи, с които по-лесно и неусетно да достигнете до корените на проблем, да осъзнаете неефективни стратегии за справяне и да предприемете ефективните за вас начини.

ПСИКОМФОРТ ви сътрудничи за справяне чрез:

ПСИКОМФОРТ решение по житейски проблем – Реализира се чрез индивидуално или семейно консултиране.

ПСИКОМФОРТ решение в образователното и кариерното ориентиране Кариерното консултиране на ПСИКОМФОРТ за избор на училище, университетска специалност, първа професия или нова професия или дейност и кариера с тестовете на OS Bulgaria.

Уговарянето на сътрудничество за вашето ПСИКОМФОРТ решение става по телефона или по интернет (виж Контакти).

  • При нужда от среща с психолог за споделяне на житейска трудност, емоционален дискомфорт или натрупано напрежение в ежедневието вижте ПСИКОМФОРТ споделяне.
  • Възможности за личностно усъвършенстване и справяне с проблеми заедно с други, които го преживяват, са предложени чрез ПСИКОМФОРТ развитие в група.
  • Ако желаете повишаване на работната ефективност на вашия екип, запознайте се с форматите за трениране в тимбилдинг и други варианти на съдействие чрез ПСИКОМФОРТ екипи.
  • При интерес и желание за включване в специализирани обучения чрез собствено, индивидуално участие или с вашия колектив в тематични обучения вижте ПСИКОМФОРТ академия.