Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ споделяне

Ако сте в период, в който преживявате болка или трудно преодолим гняв, страдание или пък напротив – радост, въодушевление и вдъхновение, ако в момента не намирате най-подходящия човек, с когото бихте искали да ги споделите, за да ги съпреживее със стойността, с която те са толкова значими за вас, една или повече епизодични срещи с психолога под формата на ПСИКОМФОРТ споделяне могат да ви помогнат да усетите точно този резонанс, от който имате нужда, а при назрял проблем да ви дадат сили за справяне. (Още за ориентиране дали да потърсите помощ вижте раздел „Дискомфорт – проблем, посоки, справяне“)

Принципи на връзката ангажименти-услуги-време-цена във водещата страница на раздел Цени & Часове.

Цел на тази форма за психологическа подкрепа е да снижите напрежение, ако изпитвате нужда само да споделите тревога, радост, болка, вдъхновение и не бихте искали да търсите и откривате причинители на проблем, а само да поговорите с психолог при гарантирани конфиденциалност, съпреживяване, професионално разбиране. Много често такова споделяне поражда прозрения у вас и ново вдъхновение, пробужда смисъл в етапа на живота ви и дава енергия за решения, свързани с действия или пък за почивка без излишно натоварване с вина.

Реализира се в една или в епизодични срещи или интернет сесии с психолог от Русе Петя Чешмеджиева.

Времетраенето на една среща е 1 час, с ефективно време 45 мин., през което вниманието, паметта, мисленето, въображението (вашето и на психолога) са в най-добра форма на работоспособност. При специфични индивидуални нужди времето може да бъде удължено при ясно предварително уговаряне с психолога, за да планира ефективно срещата при такава времева натовареност (вижте факторите време и цена в Псикомфорт+).

ПСИКОМФОРТ споделяне може да поискате по телефона или по интернет (виж Контакти).

  • За преодоляване на сложно емоционално състояние или справяне с проблем индивидуално с психолога вижте индивидуалните и семейни услуги чрез форма ПСИКОМФОРТ решение.
  • Възможности за личностно усъвършенстване и справяне с проблеми заедно с други, които го преживяват, са предложени чрез ПСИКОМФОРТ развитие в група.
  • При интерес и желание за включване в специализирани обучения чрез собствено, индивидуално участие или с вашия колектив в тематични обучения вижте ПСИКОМФОРТ академия.
  • Ако желаете повишаване на работната ефективност на вашия екип, запознайте се с форматите за трениране в тимбилдинг и други варианти на съдействие чрез ПСИКОМФОРТ екипи.