Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ лична подкрепа

Ако се чувствате объркан/а, като в „каша“, ако ви е трудно да се ориентирате в правилността на вашите решения, ако ви тревожат телесни симптоми, върху които ви е трудно да наложите контрол, консултирането с психолог съкращава и намалява тревожността от отлагане и снижава напрежението в процеса на вземане на решение за постигане на вашето намерение. В такова консултиране психологът ви съпътства в откриването на изживели времето си, но несъзнавано действащи и днес стари решения,  дава кураж за ориентиране към нови и за следването им в малки задачи, които са по силите на клиента или в по-големи скокове, ако малко не му е достигало като заряд за предприемане на желаната промяна. (Още за ориентиране дали да потърсите помощ вижте раздел „Дискомфорт – проблем, посоки, справяне“)

Принципи на връзката ангажименти-услуги-време-цена във водещата страница на раздел Цени & Часове.

В тази услуга за лична подкрепа се използват научно установени и практически ефективни методи за психологическо консултиране, като те могат да бъдат съчетани с подходящи за вашия случай или за вашето семейство психодиагностични и психотерапевтични (включително арт-терапевтични) методи, с които по-лесно и неусетно да достигнете до корените на проблем, да осъзнаете неефективни стратегии за справяне и да предприемете ефективните за вас начини.

Услугата е във ваша помощ, ако ви се струва, че потъвате в депресия, ако сте обладани често или непрекъснато от тревожност, ако ви се струва, че стресът ви разболява, ако търпите домашно насилие, не само физическо, но и с изтощително психическо натоварване с манипулации, прилагани от вашия семеен партньор, ваш родител или вашето дете. С психологическа подкрепа може да се предотврати риска от достигане на сериозно изменение на личността, до трудно преодолимо страдание или до защитно функциониране с последствия върху личната съдба и тази на децата ви. Тази услуга е възможност за индивидуална психологическа работа за вас и ако осъзнавате, че вие непреодолимо манипулирате семейния партньор или други близки. Ще получите подкрепа без обвинения и сътрудничество за откриване на стари и актуални все още мотиви и за научаване на нови добри начини за общуване с другите без прибягване до коварството и защитата на манипулациите.

Реализира се чрез първа среща, която е опознавателна и в която вие и психологът решавате дали можете да работите съвместно и в какви посоки. На тази среща се определя времевият интервал между по-нататъшните срещи в серии от 5 до 10 (при необходимост и повече) консултации, които след това предплащате (вижте формата на организация ПСИКОМФОРТ решение), а психологът се ангажира със системна и гъвкава програма в рамките на целия процес. При необходимост индивидуално консултиране за лична подкрепа се комбинира със семейно или според симптоматиката – с услугата ПСИКОМФОРТ баланс.

Времетраенето на индивидуална сесия е 1 час, с ефективно време 45 мин., през което възприятието, мисленето, въображението (вашето и на психолога) са в най-добра форма на работоспособност. При специфични ваши нужди от повече време с психолога или при по-редки срещи, ако пътувате от друго населено място, времето може да бъде удължено до 2 часа, услугата може да се допълни при необходимост с бързи консултации до 15-30 мин. по телефона при ясно предварително договаряне с психолога за това, за да планира ефективно срещите (вижте факторите време и цена в Псикомфорт+).

Броят минимум 5 консултации в серия е не случайно определен. Това е установеният от десетилетия в практиката възможно най-кратък срок за постигане на малка или по-голяма промяна при клиента в зависимост от степента на назряла готовност и от желанието му да работи по проблема си. Според тежестта на проблема и трудността да постигне промяна, особено когато се съчетава и със симптоми от телесно естество, изтощение, сложна ситуация със загуба на надежда и смисъл, трудно преодолими страхове, срещите продължават по-дълго във времето (стандарт в страните на Запад и в Австралия – минимум 12 сесии).

За организиране на плащането вижте ПСИКОМФОРТ решение, под чиято форма се реализира настоящата услуга и Ценова листа в раздел Цени & Часове.

Преди пристъпване към ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС ОНЛАЙН вижте ЦЕНИ & ЧАСОВЕ и Часове.

Вижте и другите:

Друга дейност, която Център „Псикомфорт“ предлага за справяне с индивидуален проблем и като ефективна форма за саморазвитие, но на много по-ниска цена, е груповото психологическо консултиране. Разгледайте предложенията в раздел ПСИКОМФОРТ развитие в група.

За въпроси за ориентиране в избор и за уговарянето – Контакти.