ПСИКОМФОРТ услуги за развитие на детето

Psycomfort - Detsko razvitie 1-3Услугите на Център „Псикомфорт“ за изследване на проблем и подпомагане на развитието на детето допринасят за намаляване на напрежения в цялата семейна система и във взаимоотношенията с детската градина и училището. ПСИКОМФОРТ улеснява това взаимодействие в подкрепа на детето, родителите и в контакта с другите, които помагат за развитието му – учители, училищен психолог, ресурсни учители, личния лекар на детето и други медицински специалисти. Услугата стартира с първата консултация на психолога с родител/ите (без детето!) за запознаване с историята на проблема и продължава с програма за детско консултиране или диагностика, а според резултатите и с развиващи занимания вкъщи, в училище или в Център „Псикомфорт”. При наличие на проблем в развитието на детето или без проблем – просто от порив за собствено усъвършенстване и развитие, родители могат да изберат и групова форма на консултиране по проблемите на детското развитие, на развиващия контакт на родителя с детето и др. За въпроси и уточнения се свържете по избран начин през Контакти.

Услуги на Център „Псикомфорт“ и програми и формати по тях, приложими за развитие на детето:

Още – запознайте се с дейности на Център „Псикомфорт“, на които се основават горните услуги, програми и формати, както и с всички останали дейности и услуги на ПСИКОМФОТ: