Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ услуги за развитие на детето

Услугите на Център „Псикомфорт“ за изследване на проблем и подпомагане на развитието на детето допринасят за намаляване на напрежения в цялата семейна система и във взаимоотношенията с детската градина и училището. ПСИКОМФОРТ улеснява това взаимодействие в подкрепа на детето, родителите и в контакта с другите, които помагат за развитието му – учители, училищен психолог, ресурсни учители, личния лекар на детето и други медицински специалисти.

  • Услугата стартира с първата консултация на психолога с родител/ите (без детето!) за запознаване с историята на проблема.
  • В зависимост от изводите за повлияване на проблема заедно с родителя се взема решение за продължаване на работата с родителски консултации или за пристъпване към диагностика на детското развитие, програма за развиващи занимания с детето в Център „Псикомфорт“ или обучаване на родителя за такива в домашна среда.
  • Според характера и тежестта на проблемите и ако родителите желаят да прибавят още увереност в справянето с житейските задачи и общуването, те могат да изберат и групова форма на консултиране по проблеми на детското развитие и на развиващия контакт между родител и дете. За въпроси и уточнения се свържете по избран начин през Контакти.

Услуги на Център „Псикомфорт“ и програми и формати по тях, приложими за развитие на детето:

  • ПСИКОМФОРТ споделяне – първа среща с психолога или периодични срещи, когато искате да споделите трудности, дори и да не сте ориентирани все още дали ще се наложи насочено към проблеми на детето консултиране или ваше като родители.
  • ПСИКОМФОРТ детско развитие – при необходимост от диагностика на развитието на детето, ако имате опасения за задържането му по отношение на познавателната сфера (при обучителни трудности), личностна и емоционална сфера, трудности в усвояване на социални умения или с комплексно проявление на проблеми.
  • ПСИКОМФОРТ развитие в група – услугата, която включва формати за развитие в група – вижте тематичните формати, както и тренинг за родители
  • ПСИКОМФОРТ решение – консултативен процес за установяване на проблем, откриване на решение и подкрепа за справяне, който може да е с акцент родителско консултиране.

Още – запознайте се с дейности на Център „Псикомфорт“, на които се основават горните услуги, програми и формати, както и с всички останали дейности и услуги на ПСИКОМФОТ: