ПСИКОМФОРТ услуги за семейна подкрепа

Psycomfort - Semeina podkrepaЧетири от услугите на Център „Псикомфорт“ с конкретни техни програми и формати са ориентирани и към семейството – при нарушена хармония на отношенията в двойката, като стартова или продължаваща работа с цялото семейство към индивидуалното консултиране или по отношение на проблем при детето, за взаимопомощ и съвместно, групово консултиране с други родители по проблемите на детското развитие, за подобряване на комуникацията между дете и родител с дискретния и творчески контакт чрез изкуството (описанието на Семейно консултиране, Индивидуално консултиране и Групово консултиране ще намерите в страницата на дейността Консултиране, връзка към която има тук по-долу). За въпроси и уточнения се свържете по избран начин чрез Контакти.

Услуги на Център „Псикомфорт“ и програми и формати по тях, приложими за семейна подкрепа:

Още – запознайте се с дейностите на Център „Псикомфорт“, на които се основават горните услуги, програми и формати, както и с всички останали дейности и услуги на ПСИКОМФОРТ: