Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ услуги за семейството

Psycomfort - Semeina podkrepa Услугите на Център „Псикомфорт“ за семейството са базирани на дейността семейно консултиране. Някои от тези услуги се прилагат и в индивидуалното консултиране като съдържателен акцент – например при житейски проблем,  който се е оказал препятствие пред адаптацията и възстановяването на семейния климат. Има  и услуга, която е с фокус върху нарушената хармония на отношенията в двойката. Често тя е стартова за продължаваща работа с цялото семейство или за индивидуално консултиране на членове на семейството или на родител по отношение на проблем при детето. За взаимопомощ по сходни проблеми много ефективно е и груповото консултиране с други партньорски двойки или родители по проблемите на детското развитие, за подобряване на комуникацията между членовете на семейството чрез интензивно трениране на умения в група (вижте подробности и направете съпоставки между тези видове в дейността Консултиране, връзка към която има тук по-долу).

Вижте ПСИКОМФОРТ и в спокойно време, и в период на лична и на масова криза
Принципи на връзката ангажименти-услуги-време-цена във водещата страница на раздел Цени & Часове.

Двете форми на дозирана или на разширена и задълбочена психологична подкрепа на Център „Псикомфорт“ са ПСИКОМФОРТ споделяне и ПСИКОМФОРТ решение (прочетете описанията им, за да разберете разликите в ангажимента на клиент и психолог).

Услуги за семейството

Ако източник на напрежение в семейството е детето, вижте и услугата ПСИКОМФОРТ детско развитие.

Преди пристъпване към ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС ОНЛАЙН вижте ЦЕНИ & ЧАСОВЕ и Часове.

За друг начин за усъвършенстване на умения, които повишават качеството на общуване в двойката, семейството, между родители и деца вижте и формите на групово консултиране: ПСИКОМФОРТ развитие в група.

Още – запознайте се с дейности на Център „Псикомфорт“, на които се основават горните услуги, програми и формати, както и с всички останали дейности и услуги на ПСИКОМФОРТ:

За въпроси и уточнения се свържете на GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева (ако не може да бъде проведен веднага разговор, при първа възможност ще получите обратно позвъняване) или чрез имейл-форма за контакт от страница Контакти.