Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ решение по житейски проблем

Съдържателен фокус на тази услуга е преодоляването на житейски трудности след събитие, което настъпва внезапно или пък планирано, но при недостатъчно готовност от страна на хората и подлага на изпитания адаптивността и стресовата устойчивост на личността и на семейната система.

Услугата ПСИКОМФОРТ решение по житейски проблем е валидна и за индивидуалното, и за семейното консултиране, а често тя се реализира чрез кризисно консултиране.

Принципи на връзката ангажименти-услуги-време-цена във водещата страница на раздел Цени & Часове.

Събития, които могат да се окажат разстройващи живота в различни възрасти това са: загуба на близък, загуба на работа (а понякога и неочаквано високо назначение), фалит на бизнеса, бременност, поява на нов член в семейството поради раждане, сватба или съжителство без брак, тежко заболяване – лично или на близък, бедствия – природни, производствени, катастрофи и мн.др.

Психологическото консултиране сътрудничи за надмогване на проблема. Когато то е кризисно, предоставя подкрепа в страданието на клиента, подпомага самостоятелния избор на посока в живота, за съставяне на свой реалистичен план, дава кураж за следването му и за изпълнението на близките задачи и търпение за тези, които изискват повече време. (Още за ориентиране дали да потърсите помощ вижте раздел „Дискомфорт – проблем, посоки, справяне“)

Реализира се чрез първа среща , която е опознавателна и в която вие и психологът решавате дали можете да работите съвместно, на която се определя времевият интервал между по-нататъшните срещи в серии от 5 до 10 консултации (вижте форма на организация ПСИКОМФОРТ решение). Интервалът между срещите в началото може да е сгъстен при кризисно консултиране, а психологът се ангажира със системна и гъвкава подкрепяща програма в рамките на целия процес. При необходимост се комбинират индивидуално и семейно консултиране, или тази услуга се съчетава с услугата ПСИКОМФОРТ баланс.

Времетраенето на индивидуална сесия е 1 час, с ефективно време 45 мин., през което възприятието, мисленето, въображението (вашето и на психолога) са в най-добра форма на работоспособност. При специфични ваши нужди или при по-редки срещи, ако пътувате от друго населено място, времето може да бъде удължено, услугата може да се допълни при необходимост с бързи консултации до 15-30 мин. по телефона при ясно предварително договаряне с психолога за това, за да планира ефективно срещите (вижте факторите време и цена в Псикомфорт+). Препоръчителни за семейното консултиране са удължените сесии – 2 часа.

Изберете тази услуга, ако искате с помощта на психолога да постигнете вашето ПСИКОМФОРТ прозрение за изход от затруднение или за нова цел и постигане отново на смисъл в живота.

Преди пристъпване към ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС ОНЛАЙН вижте ЦЕНИ & ЧАСОВЕ и Часове.

Ако преживяването на вашия проблем не отговаря на горното описание, вижте и други възможности сред:

Разгледайте и предложенията чрез дейността групово консултиране, което е по-евтино от индивидуалното, но предоставящо повече стимули за промяна и за подкрепа от други в услугите, представени в ПСИКОМФОРТ развитие в група.

Уговарянето с психолога става по телефона или по интернет през Контакти.