Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ семейна подкрепа

Тази услуга е предназначена за сътрудничество за преодоляване на криза в партньорската двойка – в брак или в съжителство, между членовете на семейството – деца и родители и по-възрастни родители и други близки.

Влошените взаимоотношения и негативно натоварените семейни връзки могат да доведат до преживяване за неуспешност, малшанс, дефицит на щастие, чувство за провали въпреки полагани усилия, дори до разболяване. Нарушеният баланс на взаимоотношенията в двойката е предпоставка за домашно насилие, не само физическо, но и с изтощително психическо натоварване с манипулации, в някои случаи прилагани за съжаление съзнателно от единия върху другия в двойката, включително върху децата, или пък съвсем несъзнавано, което е останало като навик от детството. Тогава при този член на семейството, който е обект на манипулиране, натискът води до сериозно изменение на личността, до трудно преодолимо страдание или до защитно функциониране с последствия върху личната съдба и тази на децата.

Принципи на връзката ангажименти-услуги-време-цена във водещата страница на раздел Цени & Часове.

В услугата за семейна подкрепа се използват научно установени и практически ефективни методи за психологическо консултиране, като те могат да бъдат съчетани с подходящи за вашето семейство психодиагностични и психотерапевтични методи, с които по-лесно да достигнете до прозрения за корените на проблем, да осъзнаете неефективни стратегии за справяне и да предприемете ефективните за вас начини.

Реализира се чрез първа среща, която е опознавателна и в която вие и психологът решавате дали можете да работите съвместно и какви биха били посоките на работа. На тази среща се определя времевият интервал между по-нататъшните срещи в серии от 5 или 10 (при необходимост с продължение), които след това предплащате (вижте формата на организация ПСИКОМФОРТ решение), а психологът се ангажира със системна и гъвкава програма в рамките на целия процес. При необходимост семейното консултиране се комбинира с индивидуално консултиране на някой или на всички членове на семейството.

Подходящи за семейно консултиране са удължените консултации – 2 часа, за да бъде дадена възможност на всеки от присъстващите да изрази своите впечатления, чувства, нужди и представи за действия, които биха облекчили него и семейния климат. Ако двойката клиенти не могат да си позволят цената на удължената консултация, необходимо е още при запазването на час да споделят това, за да може психологът да структурира срещата за 1 час. Недопустимо е клиентите да удължават времето, без това да е договорено с психолога и адекватно заплатено (вижте факторите време и цена в Псикомфорт+).

След първата консултация, в която се запознават клиентите и психологът и решават дали биха продължили срещите, предплаща се минимум серия от 5 консултации, за които психологът се ангажира с техния случай, с подбор на подходящи методи и похвати за помагане и с планиране на работата по произхождащите от първата и следващите срещи чувствителни теми, които създават напрежение в двойката.

За заплащането на тази услуга вижте формата ПСИКОМФОРТ решение, която касае организирането на услуги със серии консултации. При трудности да се заплати наведнъж серията от консултации, това може да стане на две вноски – първата в началото, втората не по-късно от 3-та среща. Клиентът и психологът сключват договор, който е мотивационен и който определя техните права и ангажименти.

Преди пристъпване към ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС ОНЛАЙН вижте ЦЕНИ & ЧАСОВЕ и Часове.

Вижте и другите:

Друга дейност, която Център „Псикомфорт“ предлага за справяне с лични проблем и с проблеми на семейството и като ефективна форма за саморазвитие, но на много по-ниска цена, е груповото психологическо консултиране. Разгледайте предложенията в раздел ПСИКОМФОРТ развитие в група.

Уговарянето с психолога става по телефона или по интернет през Контакти.