Меню Затваряне

Промените тук с прозрачност и сигурност, както винаги

От началото на 2019 г. в предложените услуги на Център „Псикомфорт“ и в ценовата листа са предвидени промени. Запознайте се тук с новото, което вече е въведено, и с това, което предстои.

Какво няма да се промени

Дейността в Център „Псикомфорт“ следва своите принципи, които са в конструкцията й, а именно: професионализъм, дискретност, ефективност, съпричастие, отзивчивост, навременност. Промени настъпват, но тази конструкция остава и така клиентите на Псикомфорт си знаят, че са точно тук и това им е гарантирано.

Идеята ПСИКОМФОРТ е създадена за равнопоставено чувство за удобство и сигурност на всички страни в услугата – и на клиента, и на изпълнителя – психолога или на обучителя, бил той психологът създателка на Център „Псикомфорт“ или гост-изпълнител на услуга. Това ще имаме предвид по-надолу, говорейки за взаимен ангажимент. Защото гарантира баланса в работните отношения.

Възможности за краткото преходно време до 1 януари

Някои от промените в услуги (в организацията на формати по тях) са вече въведени, но до 31.12.2018 г. цената им си остава настоящата. Ценовата листа, която се отваря на сайта (раздел Цени) ще бъде подменена на 1 януари. Осведомете се за тези, които ви интересуват, за да се възползвате от новите варианти или, ако желаете да се включите в тях след Нова година, можете отсега да заявите, заплатите пакети, участието си в групи за новата година по настоящите цени с договор за ангажимента и с поддържане на връзка за синхронизиране на вашата готовност с графиците на Център „Псикомфорт“.

Новина №1 – ПСИКОМФОРТ кампанията за образователно и кариерно ориентиране започва през първата предстояща ваканция

Ако сте предвидили ваканционно пътуване, може тези консултации да ги уговорите отсега за преди или за след ваканцията. Новата идея е кампанията да послужи за ориентиране на кандидат-гимназистите и на кандидат-студентите преди периода на предварителните изпити, валидни за приемни в учебните заведения. Ако искате да сверите избора си (или на вашето дете) или се затруднявате да го направите, заповядайте за краткия или за удължения консултативен пакет с включен специализиран тест за образователно и кариерно ориентиране. Цените до 31 декември са по настоящата ценова листа и по пролетните обяви от 2018 г. От 1 януари 2019 г. обявите стартират с новите цени.  Ако имате намерение да се възползвате, но след Нова година, може да я предплатите преди изтичането на настоящата година. Допълнително отстъпки са предвидени за предплащане на повече от 1 пакет – за членове на семейство, за организирали се група съученици и приятели (организирано плащане, но индивидуално провеждане на консултациите). Ако желаете да предплатите по банков път, първо се свържете за уговорка на вашите консултации. От 1 януари се повишават и кампанийните цени, и редовните, които ще са валидни след срока на кампанията.

И така, какви са промените

  • Увеличават се цените на индивидуалните (в т.ч. семейни) услуги – индивидуално и семейно консултиране, родителско консултиране по проблеми на детското развитие, на пакетните цени за тези услуги, сред които е и образователното и кариерно консултиране за ориентиране в избора на средно или висше образование, квалификация, професия.
  • Поощрява се с отстъпка предплатеният наведнъж ангажимент като личен, силно мотивиращ стимул клиентът да не отлага във времето своите действия, изпълнението на задачите, които сам си поставя в консултативния процес или тези, които предприема като родител и развиваща среда за детето си.
  • Въвежда се предплащане на индивидуалните консултации, които клиентът уговаря за събота и неделя, като цената им е като ежедневната, ако има основателни причини (според специфичен работен график на клиента, ангажимент спрямо гледане на дете, болен възрастен и т.н.), а ако това е предпочетеното време, клиентът ще удовлетвори това свое удобство с по-висока цена.
  • Цената на дистанционното консултиране ПСИКОМФОРТ онлайн, се изравнява с тази на непосредственото консултиране.
  • Повече комфорт в избора на групово консултиране! Увеличава се цената на груповото консултиране – Развитие в група, но за силно мотивирани участници, които предплащат наведнъж, примерно 30-часовия формат „Общуване с лекота“, на практика цената остава почти като досегашната. Отпада сезонното обявяване на група „Общуване с лекота“ – ще може нова група да стартира след приключване на предходната и желаещи участници ще се записват целогодишно. Ще действат и нови ПСИКОМФОРТ групи – отворен и затворен формат, за да има повече варианти за избор според нуждите и предпочитанията ви. Нека пак да си напомним – груповото консултиране е многократно по-евтино и в множество аспекти – даващо по-бърз и устойчив ефект за целите на личностния растеж, в усъвършенстването на умения и в преодоляването на проблеми във взаимоотношенията. То е с голяма ползваемост по света. Остава само да преодолеете бариерата, че ще споделяте своя напредък заедно с други в кръга на групата, което умножава удовлетворението от собствените постижения, от приноса за постиженията на другите в групата, от споделените емоции заедно…

Без промяна

  • Непроменени засега остават цените за форматите на ПСИКОМФОРТ академия – обученията за специалисти, но те са ориентировъчни, биха могли леко да варират в зависимост от включени компонентни, от водещия и неговата програма, материали и т.н.
  • Също непроменени са ставките на тренингите за екипи и колективи ПСИКОМФОРТ екипи, които винаги се договарят с клиента мениджър и се постига споразумение.

При въпроси и за записване бъдете активни (GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева, за мястото вижте Контакти) и знайте, че ако позвъняването ви бъде отхвърлено, това не е от нелюбезност, а е, когато разговорът по телефона е невъзможен в този момент, но при първа възможност ще получите обратно обаждане.

Ето за удобство някои връзки към предложения, за които стана въпрос по-горе: