Меню Затваряне

С грижа за децата, за живота и за възпитанието на децата в грижа за живота „Русалка“ се гмурна до дъното на душата да потърси тайни за мотивация на екологичното поведение

РИОСВ-Русе избра да съдейства на ЦДГ „Русалка“ по една от темите за вътрешната квалификация през тази учебна година, посветена на екологичното възпитание, с ПСИКОМФОРТ.

Защо детската градина е любима среда на ПСИКОМФОРТ? Да, заради личния опит там, но има и други основания. Детската градина е не само място за дневна грижа за децата, докато родителите им са на работа и се справят с ежедневните житейски задачи. Детската градина е не само място, където децата се учат чрез игри и разнообразни упражнения по системни методики и специално направени за тях програми. За ПСИКОМФОРТ детската градина е и място, където стимулирането на правенето, моженето, мисленето и емоционалната сфера действа оптимално развиващо, в някои случаи корекционно при проблеми в развитието, в други случаи – терапевтично и психопрофилактично.

 

Снимки: архив на РИОСВ-Русе

Защо и как присъства ПСИКОМФОРТ на 15 ноември 2012 г. за една от подтемите на планираната вътрешната квалификация за учебната 2012-2013 година в ЦДГ „Русалка“, можете да научите още от публикация на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе, както и от запечатаните в снимки мигове за месец ноември в интернет пространството на детската градина.

Учителите знаят от практиката, но намериха потвърждение и от психологията за движещите сили на поведението, когато материалите и беседата с дечицата стимулират потребността от изразяване, от сигурност, от наслаждаване, от справяне с одобряване и така у самите тях се формира грижата като ценност.

Отвън погледнато, може да не личи, но детските градини са собствени малки институти за усъвършенстване на педагогическото майсторство за развитие на децата. Там учителите търсят нови ефективни начини за справяне с предизвикателствата на времето. Нуждаят се само от доверието на родителите съвместното възпитание на децата да бъде истински споделено между тези, които истински ги обичат.

Очаквайте скоро ориентири от ПСИКОМФОРТ за родителите на малките деца, които биха подпомогнали решението им дали, кога и как да споделят отглеждането и възпитанието с детската ясла и детската градина. Това осъзнаване и подготовка на родителите за такава стъпка се осъществява и чрез услугата ПСИКОМФОРТ развитие в група с програми по проекта „Общуване с лекота“.