Меню Затваряне

Тест за родителския стрес с доброволци – родители на 11-годишни деца, и незапълнени бройки за друг нов детски тест

Това е покана за доброволно попълване на тест от родители, който след като бъде стандартизиран за България, ще даде възможност много български родители да бъдат диагностицирани и консултирани по проблемите на родителския стрес. Вижте и двете обяви в това съобщение!

hestia1Фондация „Хестия“ привлече като доброволци изследователи и голям брой родители, които попълниха теста Индекс на родителския стрес – 4, Българска адаптацияParenting Stress Index – Fourth Edition (PSI-4) и след статистическа обработка на резултатите да бъдат изготвени нормите за България.

По договор на психолога Петя Чешмеджиева с Фондация „Хестия“ от 24.10.2016 г. настоящата покана беше отправена към родители (осиновители, приемни родители, други наставници, които основно се грижат за детето, без значение от пола и възрастта им) на дете, отговарящо на следните две условия:

  • има навършени 11 години (включително 11 г. 11 месеца до датата на попълване на теста);
  • детето няма проблеми в развитието, свързани с: аутизъм, синдром Хиперактивност с дефицит на вниманието, лека умствена изостаналост, разстройство на речта, ДЦП и други физически нарушения (деца с такава симптоматика са изследвани от други колеги по този проект).

examinea1Специалистите, които ще извършат статистическата обработка на резултатите, не се интересуват от лични данни на изследваните лица. За тях е нужен код, пол и точната възраст на детето. Кодът е съставен от психолога с букви на латиница и цифри с пореден номер, които не се свързват с името на детето. Име, фамилия, пол и дата на раждане на детето (за удостоверяване на точната навършена възраст до месеци) са необходими за регистрация в акаунта на психолога-изследовател в интернет платформата Examinea, където се въвеждат отговори от теста и там ще се генерират после резултатите. Вашите име и фамилия и имейл адрес бяха необходими, за да може да получите резултата от теста във вид на доклад (когато бъде готов към началото на 2017 г.), защото Ви принадлежи. В самия тест за нуждите на статистическата обработка родителите попълват своите пол и възраст.

Като възнаграждение за доброволното участие се предоставят на родителите безплатни резултатите във вид на писмен доклад и консултация по тях. Щом приключи статистическата процедура и бъде възможно генерирането на докладите, те ще бъдат изпратени по имейл на участвалите родители, а възнаградителните консултации ще се провеждат по уговорено с психолога време в Център „Псикомфорт“ – гр. Русе. За участници от други населени места в страната консултацията може да стане по Skype чрез  видео връзка.

Тестът се попълва за 25 мин. в един от вариантите по избор: на хартиена бланка или на компютъра на психолога (в Център „Псикомфорт“), или пък – още по-удобно – онлайн от Ваше интернет устройство – домашния компютър, таблет, айфон или др., след като са предоставени данни за регистрация на детето.

За информация: GSM 0887923413;  e-mail: petia.cheshmedzhieva@gmail.com

Данните за контакт на участниците няма да бъдат използвани за нищо друго освен за свързване по този тест.

По теста за родителски стрес електронните бланки са вече изчерпани.

Още една възможност!

В същия проект на Фондация „Хестия“ се провежда и тест с деца за новия за България Диференциален въпросник за изследване на агресията при деца и юноши (DAF – Differentieler Aggressionsfragebogen), който след като бъде стандартизиран за България, ще даде възможност много български деца да бъдат диагностицирани и консултирани за полезна промяна в поведението им.

Настоящата покана беше за деца (при желание от родителите им), чиято възраст и състояние отговарят на следните две условия:

  • имат навършени 11 години (включително 11 г. 11 месеца) или 14 години (до 14 години и 11 месеца) към деня на попълването на теста;
  • деца без агресивно поведение и проблеми в социализацията и без Хиперактивност с дефицит на вниманието.

Възнаграждението е същото като на гореописания тест.

Тестът се попълва от детето за не повече от 15 минути (16 въпроса с по 4 варианта за отговор) в един от вариантите – на хартиена бланка или на компютъра на психолога в Център „Псикомфорт“, или пък онлайн от вкъщи на домашния Ви компютър или друго устройство с интернет, след като родител ми предостави данни за регистрация и направим уговорка и уточнения за начина на работа на детето по теста.

По теста за деца електронните бланки са вече изчерпани.

За информация: GSM 0887923413;     e-mail: petia.cheshmedzhieva@gmail.com

 

С благодарност за сътрудничеството,

Психолог Петя Чешмеджиева, д-р по педагогика

ISCO-2634-BGRP-0670