Меню Затваряне

Проблем

В зависимост от особеностите на личността различни обстоятелства намират специфично отражение върху нейната психика, което най-често е емоционално. Това отражение се преживява като проблем. Много често той е труден за определяне от самата личност, която прави различни опити да се справи с него, да намали въздействието му и напрежението, което й създава. Има проблеми, с които се справяме сами, други остават дълготрайни или постоянни натрапени спътници в живота ни, трети са толкова трудни за преживяване, че за борба с тях отчаяно търсим всякакви средства за помощ и понякога си мислим, че от тях може да ни избави само смъртта. Съществуват и ситуации, при които личността така се е сраснала с даден проблем, че дори и когато предприеме стъпки за избавяне от него, после се отказва, защото да се раздели с него, за нея ще означава да се лиши от сигурността на стереотипите, които е изградила да го понася, а също и от облагите, които той й предоставя пред други хора. Отказът от борба с проблема обикновено се съчетава с прехвърляне на отговорността върху други личности и обстоятелства, на които се приписва силно влияние – човек, който е „объркал живота ни”, „лоши приятели”, „магии” и много други.

Ако за някого оставането без работа е неприятност, която е кратковременна криза, това е защото собствената му активност го подтиква да търси информация, познати хора, които могат да съдействат, а може би и случай да започне временно каквато и да е работа, през което време успява да обогати своя опит. Това дава възможности да повиши самочувствието си и да продължава да търси желаната работа или пък чрез усърдието си да си осигури повишение и растеж в служебната йерархия. За други загубата на работата е особено мъчително преживяване – ниска оценка на способностите, заради която човек силно страда, чувства се обиден, недооценен. Такава криза е доста разпространена и сред хората, които излизат в пенсия. Чувстват се безполезни, усамотели. Това става причина те да се изолират, докато се решат да споделят с някого или да потърсят помощ. За други пък проблемът безработица е нерешим. Оказва се, че те не могат да намерят работата, „за която са създадени”, или пък навсякъде началниците са експлоататори, а евентуалните колеги – коварни кариеристи, които „само гледат да прецакат някого”.

По същия начин можем да разгледаме и други проблеми, свързани с лошите увлечения на детето, със съпрузи, които физически или системно психически малтретират партньорите, пък и децата си, поради алкохолизъм или друга зависимост – от навиците си да манипулират, от стереотипите си да действат под диктата на собствената си неувереност и неспособност да общуват с разбирателство и близост.

Прочетете още за:

  • Посоки – самосправяне; търсене на подкрепа от близки; помощ от гадатели; помощ от психолог.
  • Справяне – по какво разбираме, че целта е постигната; решенията; удовлетворението.