Здравейте!

Тук сте  в интернет пространството на ПСИКОМФОРТ. В това виртуално студио може да намерите информация, прозрения, самостоятелни решение, да поискате помощ или консултиране по проблем с психолог в Русе в Център „Псикомфорт“ или сътрудничество за развитие, личностно и професионално самоусъвършенстване.

 Ново, полезно, любопитно

strategics

Следете съобщенията за предстоящото в срокове в Календар на ПСИКОМФОРТ събития. Разгледайте предложените програми и услуги. Четете  подробности за тях и новости в дейността на Център „Псикомфорт“ в рубриката Журнал.

Пожелавам ви тук нови свои открития и вдъхновение!

Петя Чешмеджиева, доктор по педагогика, магистър психолог, създателка и шеф на Център „Псикомфорт“, гр. Русе