Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ детско развитие

Услугите на Център „Псикомфорт“ за изследване на проблем и подпомагане на развитието на детето допринасят за намаляване на напрежения в цялата семейна система и във взаимоотношенията с детската градина и училището. ПСИКОМФОРТ улеснява това взаимодействие в подкрепа на детето, родителите и в контакта с другите, които помагат за развитието му – учители, училищен психолог, ресурсни учители, личния лекар на детето и други медицински специалисти.

Услугата стартира с първата консултация на психолога с родител/ите (без детето!) за запознаване с историята на проблема. В зависимост от изводите за повлияване на проблема заедно с родителя се взема решение за продължаване на работата с родителски консултации или за пристъпване към диагностика на детското развитие, програма за развиващи занимания с детето в Център „Псикомфорт“ или обучаване на родителя за такива в домашна среда.Според характера и тежестта на проблемите и ако родителите желаят да прибавят още увереност в справянето с житейските задачи и общуването, те могат да изберат и групова форма на консултиране по проблеми на детското развитие и на развиващия контакт между родител и дете. За въпроси и уточнения се свържете по избран начин през Контакти.

Индивидуалните програми за ПСИКОМФОРТ детско развитие се осъществяват с психолог, а при нужда се уговаря индивидуална работа с логопед, педагог, друг психолог с профилирана специализация по даден проблем на развитието и/или консултация с невролог или друг медицински специалист  (при забавяне на развитие поради усложнения преди раждането или по време на раждането, при симптоми на хиперактивност с дефицит на вниманието, при признаци на аутизъм, при преживяна физическа или психическа травма).

Редовната програма за диагностика на детското развитие, която предлага ПСИКОМФОРТ, включва:

  • Първа консултация, в която родителят споделя впечатленията си, а психологът систематично се информира за протичане на развитието на детето до този момент и предлага подходяща процедура за диагностика и/или развиващи занимания
  • Диагностика в сгъстени по интервал срещи (всеки ден или през ден) с методики, които отчитат евентуалните проблеми и насоките за компенсиране, превенция и профилактика: с Denver-II тест – за деца от 0 до 6 г., с проективни (рисуване, моделиране, истории с кукли и др.) и стандартизирани методики (тестове) за деца от предучилищна и училищна възраст. След приключване на диагностичните сесии психологът издава препоръки за развиващи мерки в семейството и за детската градина и училището, ако там специалистите са заявили необходимост от съдействие. Предвидени са необходимият брой диагностични сесии, консултация по резултатите от изследването и разяснения по препоръките и една допълнителна среща за отчитане на ефекта от мерките след уговорения с родителя период за тях.
  • Развиващи занимания с психолога и/или с други специалисти в серии от 5 или 10 срещи.

Информирайте се за ПСИКОМФОРТ сътрудничеството за оптимизиране на развитието от 0 до 6 години, ако имате съмнения по отношение на развитието на детето ви, ако то е в ранна или предучилищна възраст.

Ако вашето дете проявява признаци на хиперактивност и/или дефицит на вниманието, Център „Псикомфорт“ предлага изследване и оптимизиращ развитието план. Тази възможност беше предложена през целия месец август (от 30.07.2013 г. до 01.09.2013 г.) със стартова отстъпка – безплатна първа консултация с родителите, за да има време за действие и подготовка за училище преди започването на учебната година.

В практиката на психодиагностиката и консултирането по повод проблеми, свързани с поведението на детето Център „Псикомфорт“ използва наскоро адаптирания за България Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши DAF, 2017 г.

Проблемите с поведението, определени признаци на изоставане в развитието, наличието на изтощение на родителите от боледуване на детето може да повишат безпокойството им и в зависимост от личния им опит да се справят с трудностите на ежедневието да се натрупа стрес, труден за преработване, който да доведе до снижаване на увереността и намаляване на способността за вземане на добри решения. Родителският стрес влияе на цялата семейна система и обратно отново на детето, но той може да бъде по-точно отчетен и чрез по-добра ориентация за мерки може да бъде подпомогнато справянето чрез Индекс на родителския стрес PSI-4 – българска адаптация на Parenting Stress Index – Fourth Edition (PSI-4) – също на разположение в практиката на Център „Псикомфорт“.

Родителите могат да се възползват и от груповото консултиране чрез Тренинг клуб „ПСИКОМФОРТ уверени родители“. С получените знания и  умения по темите на детското развитие може да бъде ускорен ефектът на промяната със засилване на подкрепата, споделяне и взаимопомощ в по-евтините форми на групово консултиране. ПСИКОМФОРТ работи съвместно с вашите лекари и с други специалисти, когато случаят се нуждае от екипна работа за съчетаване на средствата и за сверка на промяната чрез изследвания по медицински показатели.

За въпроси, уточнения и заявка се свържете на GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева (ако не може да бъде проведен веднага разговор, при първа възможност ще получите обратно позвъняване) или чрез имейл-форма за контакт от страница Контакти.

Още – запознайте се с дейности на Център „Псикомфорт“, на които се основават горните услуги, програми и формати, както и с всички останали дейности и услуги на ПСИКОМФОТ: