Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ детско развитие

Услугите на Център „Псикомфорт“ за изследване на проблем и подпомагане на развитието на детето допринасят за намаляване на напрежения в цялата семейна система и във взаимоотношенията с детската градина и училището. ПСИКОМФОРТ улеснява това взаимодействие в подкрепа на детето, родителите и в контакта с другите, които помагат за развитието му – учители, училищен психолог, ресурсни учители, личния лекар на детето и други медицински специалисти.

Вижте ПСИКОМФОРТ и в спокойно време, и в период на лична и на масова криза
Принципи на връзката ангажименти-услуги-време-цена във водещата страница на раздел Цени & Часове.

Програмата за подпомагане на детското развитие, която предлага ПСИКОМФОРТ, включва:

  • Родителска консултация – първа, въвеждаща, на родителя с психолога (без детето!) за запознаване с историята на проблема. Родителят споделя впечатленията си, а психологът систематично се информира за протичането на развитието на детето до този момент. В зависимост от изводите за повлияване на проблема заедно с родителя се взема решение за продължаване на работата с родителски консултации, с консултации за детето или за пристъпване към диагностика на детското развитие (пълно психологично изследване или частично), към програма за развиващи занимания с детето в Център „Псикомфорт“ или към обучаване на родителя за такива в домашна среда. Според характера и тежестта на проблемите и ако родителите желаят да прибавят още увереност в справянето с житейските задачи и общуването, те могат да изберат и групова форма на консултиране по проблеми на детското развитие и на развиващия контакт между родител и дете – вижте по-надолу, а за въпроси и уточнения се свържете по избран начин през Контакти.
  • Оценка на развитието – комплексна или на отделни области на развитието в сгъстени по интервал срещи (всеки ден или през ден) с методики, които отчитат евентуалните проблеми и насоките за компенсиране, превенция и профилактика: с Denver-II тест – за деца от 0 до 6 г., с проективни (рисуване, моделиране, истории по картини, с кукли и др.) и стандартизирани методики (тестове) за деца от предучилищна и училищна възраст. След приключване на диагностичните сесии психологът издава препоръки за развиващи мерки в семейството и за детската градина и училището, ако там специалистите са заявили необходимост от съдействие. В пакета с отстъпки за оценка на детското развитие са предвидени 5 необходими компонента в брой диагностични сесии, консултация по резултатите от изследването и разяснения по препоръките. Съдържанието на пакета за оценка се уточнява на въвеждащата родителска консултация, в случай, че се установи необходимост от психологично изследване.
  • Развиващи занимания на детето с психолога и/или с други специалисти в серии от 5 занимания – ако бъде отчетена такава необходимост, или продължаващо консултиране на родителите, са предвидени като 60-минутни – консултативни и обучителни, или 90-минутни с използване на проективни методи (рисуване, създаване на истории и др.).

Индивидуалните програми за ПСИКОМФОРТ детско развитие се осъществяват с психолог. При нужда се уговаря индивидуална работа с логопед, педагог, друг психолог със специализация по даден проблем на развитието и/или консултация с невролог или друг медицински специалист  (при забавяне на развитие поради усложнения преди или по време на раждането, при симптоми на хиперактивност с дефицит на вниманието, при признаци на аутизъм, при преживяна физическа или психическа травма).

ПСИКОМФОРТ сътрудничеството за оптимизиране на развитието от 0 до 6 години, ако детето ви е в ранна или предучилищна възраст и ако имате съмнения по отношение на развитието му.

Изследване на хиперактивност и/или дефицит на вниманието с оптимизиращ развитието план, ако вашето дете проявява признаци във възрастта 6-18 г.

При проблеми с поведението Център „Псикомфорт“ използва и адаптирания за България Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши DAF.

Проблемите с поведението, определени признаци на изоставане в развитието, наличието на изтощение на родителите от боледуване на детето може да повишат безпокойството им и в зависимост от личния им опит да се справят с трудностите на ежедневието да се натрупа стрес, труден за преработване, който да доведе до снижаване на увереността и намаляване на способността за вземане на добри решения. Родителският стрес влияе на цялата семейна система и обратно отново на детето, но той може да бъде по-точно отчетен и чрез по-добра ориентация за мерки може да бъде подпомогнато справянето чрез Индекс на родителския стрес PSI-4 – българска адаптация на Parenting Stress Index – Fourth Edition (PSI-4) – също на разположение в практиката на Център „Псикомфорт“.

Преди пристъпване към ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС ОНЛАЙН вижте ЦЕНИ & ЧАСОВЕ и Часове.

Родителите могат да се възползват и от груповото консултиране чрез Тренинг клуб „ПСИКОМФОРТ уверени родители“. С получените знания и  умения по темите на детското развитие може да бъде ускорен ефектът на промяната със засилване на подкрепата, споделяне и взаимопомощ в по-евтините форми на групово консултиране.

ПСИКОМФОРТ работи съвместно с вашите лекари и с други специалисти, когато случаят се нуждае от екипна работа за съчетаване на средствата и за сверка на промяната чрез изследвания по медицински показатели.

  • За вас като родители и за по-големите ви деца – формати на услугата ПСИКОМФОРТ развитие в група.
  • За училищно и професионално ориентиране за деца от 6-7 клас – за избор на средно училище, и за деца от 9-12 клас (за избор на университетска специалност) и за професия и кариера над 18 г. вижте услугата ПСИКОМФОРТ решение в образователното и кариерното ориентиране (програми за два пакетни плана, включващи консултиране и онлайн тест).
  • Ако сте педагогически или медицински специалист и се интересувате професионално от детското развитие, вижте тематични и специализирани обучения в рамките на услугата ПСИКОМФОРТ академия.
  • За преодоляване на сложно емоционално състояние или справяне с проблем индивидуално с психолога вижте двете форми, в които се реализират инидвидуалните и семейни услуги в Център „Псикомфорт“ –  ПСИКОМФОРТ споделяне и ПСИКОМФОРТ решение.

За въпроси, уточнения и заявка се свържете на GSM 0887923413 – Петя Чешмеджиева (ако не може да бъде проведен веднага разговор, при първа възможност ще получите обратно позвъняване) или чрез имейл-форма за контакт от страница Контакти.

Още – запознайте се с дейности на Център „Псикомфорт“, на които се основават горните услуги, програми и формати, както и с всички останали дейности и услуги на ПСИКОМФОТ: