Меню Затваряне

Профил на създателката на ПСИКОМФОРТ

Психолог от Русе Петя Чешмеджиева, доктор по Педагогика – PhD – от 2012 г., магистър по Психология от 2006 г.

Професионална биография

 • Частна психологическа практика чрез ЕТ „ПСИКОМФОРТ – Петя Чешмеджиева” – от 2008 г. досега, Център за психологически услуги и развитие „Псикомфорт“
 • Преподавателска практика по психология: 2007-2016 г. – Частен професионален колеж „Делта”-София: Психология и професионална етика, Социална психология, Бизнес етика, Социална психология и туристическо поведение; 2013-2017 г. – Висш евангелски богословски институт – София/Банкя – лекции в магистърски курс – Развитие в жизнения цикъл, Теории за личността, Социална психология, Екзистенциална психология, Кризисно консултиране, в бакалавърски курс – Въведение в психологията; Русенски университет „Ангел Кънчев“: Обща психология (2018-2020 – лекции и упражнения, 2020-2021 – упражнения за ПНУП задочно и НУПЧЕ и ПНУП редовно), Възрастова психология (2017-2018 – лекции за Социална педагогика задочно), Педагогическа психология (2017-2018 – лекции за ПНУП и Социална педагогика задочно, упражнения от 2018-2019), Социалнопсихологически тренинг (от 2021-2022 за Социална педагогика); за Социални дейности: Диагностика и консултиране (лекции и упражнения от 2019-2020 досега), Социална психология (лекции и упражнения 2019, 2020), Психология на личността (лекции и упражнения от 2019-2020 досега), Обща и възрастова психология (упражнения от 2019-2020 досега), Психотерапевтични подходи в социалната работа (упражнения 2019-2020), Психотерапия (упражнения от 2019-2020 досега).
 • Участия в проекти като психолог, обучител – изпълнител
 • Институционална психологическа практика – Защитени жилища – Русе, Фондация „Приятелска подкрепа“, психологично консултиране и психодиагностика – 2009 г.
 • Педагогическа практика: СООУ „Кирил и Методий” в с. Бъзовец, Русенска област – музика и френски език от ІV до ХІ клас – 1992-1993 г., ЦДГ „Червената шапчица”-Русе – 1994 г., ЦДГ „Пинокио”-Русе – 1996-2009 г.
 • Друг опит – административна и журналистическа дейност: вестник „Русенски Стандарт” – 1994-1995 г.

Образование, специалности, квалификации

 • Psycomfort & Institut Libera 02.2013Доктор,  Шуменски университет – 2012 г., катедра „Педагогика и управление на образованието”, област на висшето образование „Педагогически науки”, професионално направление – 1.2. Педагогика, научна специалност – Теория на възпитанието и дидактика. Тема на дисертацията „Развитие на изразителността на детската рисунка чрез изкуството при възпитанието на 4–6-годишните деца”. Ефективна методика за стимулиране на изразяването и развитието на детето, за повишаване на изразителността на рисунката, с методика за диагностика – приложими в практиката на педагога, психолога, социалния работник, арттерапевта и родители с интереси в областта на изкуствата.
 • portraitМагистър по Психология – Шуменски университет – 2006 г.
 • Специализация по Консултативна психология – 300 часа – СДК – Шуменски университет „Еп. К. Преславски” – 2006-2008 г.: Професионална квалификация: „Индивидуално, семейно и групово консултиране” с обучение за водещ на социално-психологически тренинг, кризисно консултиране, консултиране по телефона и по интернет; „Емпирични и теоретични проблеми на консултативната психология“, консултиране по въпроси, свързани с брака, семейството и децата, техники и практики в консултативната психология.
 • Сертификация по Индекс на родителския стрес PSI-4 – българска адаптация на Parenting Stress Index – Fourth Edition (PSI-4), OS Bulgaria, 2018 г.
 • Сертификация по Диференциален тест за оценка на агресията при деца и юноши DAF, OS Bulgaria, 2017 г.
 • Сертификация по WISC-IV – Скала за интелигентност на Уекслър за деца към OS Bulgaria, 2014 г.
 • Сертификация по Conners 3 Рейтинг скала за оценка на ADHD (хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието) при деца на 6-18 г. към OS Bulgaria, 2013 г.
 • Обучение и договорено партньорство в областта на използването на тестове за образователно и кариерно ориентиране Magellano Junior, Magellano Universita, SDS (Self-Directed Search) с OS Bulgaria, 2013 г.
 • Сертификация по Denver II – скрининг тест за детско развитите (0–6 години) към OS Bulgaria, 2012 г.
 • Квалификация по психодиагностика със супервизиран опит, сертифицирана към Център по психология, психотерапия и психиатрия „Спектра” – София: Психодиагностика на когнитивни процеси – 2008 г., Психодиагностика на личността – 2008 г., Проективни методи (ТАТ, САТ) – 2009 г.
 • Семинари – Втора национална конференция по Музикотерапия на БАМ, София, 2007 г.: уоркшоп „Drum Circle Libera” с водещ Мартин Иванов и „Активна музикотерапия с деца” с водещ Любка Мюлер
 • Професионална квалификация Начален учител – Русенски университет – 1999 г.
 • Квалификации в ДИПКУ-Варна: четвърта професионално-квалификационна степен – 2000 г. (пета ПКС – 1998 г.); тематични курсове „Дидактически способи за индивидуализация на обучението на деца със специални образователни изисквания” – 1998 г., „Изследване на социално-педагогически явления в училище” – 1999 г.
 • Предучилищна педагогика (1992 г.) във Великотърновски университет след един неуспешен опит за Педагогика на изобразителното изкуство.

Принадлежност, членство

 • Petia DERBAK-Rousse 2012Членство в Съюз на учените в България от 2010 г.
 • Членство в Дружество на психолозите в България от 2008 г.
 • Доброволец за първа психологична помощ и психосоциална подкрепа при бедствия, аварии и катастрофи  при ДЕРБАК-БЧК-Русе от 2012 г.
 • Профил в superdoc.bg: Петя Чешмеджиева, PhD, Психолог. Superdoc е платформа, която Ви помага да намерите лекари (и психолози) и веднага онлайн да резервирате приемен час.
 • Социални мрежи: Petia Cheshmedzhieva | Facebook. Този личен профил е за действителни приятелства или такива с ясно основание – роднини, съученици, колеги, възпитаници от миналото и техните семейства, мои колежани, студенти и др. Моля клиенти (бивши, настоящи и такива, които се чувстват потенциални клиенти) да не подават покана за приятелство, ако не са изминали 2 години след приключване на консултативните срещи. Моля хора, които създават Фейсбук контакти само за да разпростират свои реклами, да не подават покана за приятелство в този личен профил. Симпатиите ви към професионалната дейност на Център „Псикомфорт“ може да изразите чрез харесване на FB страницата ПСИКОМФОРТ, където също може да следите възможности, които ви интересуват – събития, кампании, нововъведения, с отправка към подробностите, които ще са публикувани тук, в сайта.

Опит в изследвания и публикации

 • childpic1„Диагностика на личностни особености в отношението и поведението на детето в предучилищна възраст” (с използване на проективен тест и други методи); „Психологичният скрининг като средство за ранно откриване на случаи със съмнения за невротични разстройства при деца от предучилищна възраст, посещаващи детска градина”; „Влияние на интензивните занимания с изкуствата върху детската рисунка” (експериментално изследване); собствена методика за установяване на цветовите предпочитания чрез Компютърен цветно-профилен тест, установяваща темперамента в предучилищна възраст; Контент-анализ на рисунка (анализ на съдържанието); Формиращи експерименти. Разработка на метода „Защитено рисуване”
 • Публикации – студии, статии, доклади на конференции и конгреси

Професионални интереси и практика: психологическо консултиране, детско развитие, психодиагностика, социално-психологически тренинги с групи от младежи, педагози, родители, бизнесекипи, психопрофилактика на учителския труд, психодиагностика чрез рисунката, арт-терапевтични техники в индивидуалното, груповото и семейното консултиране, превенция на неврозата.

Детски и младежки опит и лични интереси – рисуване, китара, писане. Училище до VІІ клас – ЕСПУ „Васил Коларов“ (сега СОУ „Йордан Йовков“). Езикова гимназия (АГ „Гео Милев“) с френски език. Активно рисуване при художниците Кирил Станчев-Бай Киро и Антоний Софев.