Меню Затваряне

ПСИКОМФОРТ изпълнител

ПСИКОМФОРТ приема изпълнителски функции в чужди проекти, ако участието в тях е в унисон с дейността на центъра, с опита и с насоките за развитие на свързаните лица – създателката, предишни, настоящи и потенциални партньори и бенефициенти.

Участия досега на създателката на Псикомфорт като изпълнител в проекти:

  • Участие в дейности по изпълнение на проект „Преоткриване на ролеви модели“ на Международно дружество „Елиас Канети“ за периода от 01.08.2020 г. до 30.09.2020 г .
  • Администриране на тестове за Консорциум „Психометрика“ ДЗЗД – изпълнител по проект на Администрацията на Министерски съвет за разработването на тестовете за централизирания етап на конкурса за подбор на служители в държавната администрация – проведено през м. февруари 2019 г. с 5 групи държавни служители от 6 русенски институции.
  • Администриране на тестове по проект на Фондация „Хестия“ с осигуряване на извадка по план на поръчителя за стандартизиране в България на тестове за оценка на детското развитие – октомври-ноември 2016 г., за тестовете DAF и PSI-4.
  • Предоставяне на психологическа подкрепа и супервизия на персонала, предоставящ социални услуги, мотивационна и психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност. Дейността се възлага и извършва в изпълнение проект „Заедно” с регистрационен № BG05M9OP001-2.002-0043 – C002 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот”, с бенефициент Община Ветово (срок на ангажимента – 16.11.2015 – 31.08.2017 г.).
  • Водещ на обучение „Психологически подходи в педагогическата работа на детската градина в смесени групи и за ефективно взаимодействие с родителите“ с организационното домакинство на Фондация „Приятелска подкрепа“ – гр. Русе, 07.08.2015 г.
  • Психолог обучител в Специализирано обучение на медицински специалисти, работещи в родилни отделения и работещи пряко с бебета и малки деца с увреждания по проект „Социално включване” на Министерство на труда и социалната политика чрез Фондация „Карин Дом”-Варна –  септември-ноември 2014 г. (проведени 6  обучения на екипи от медицински специалисти в АГ-отделения в многопрофилни болници за активно лечение в Димитровград, Стара Загора, Враца, Лом, Разград и Добрич)
  • Администриране на тестове по проект на OS Bulgaria, одобрен от МОНМ през 2011 г., с осигуряване на извадка по план на поръчителя за стандартизиране в България на тестове за детско развитие – от 18.10.2012 г. за тестовете Conners 3 и WISC-IV
  • Водещ на обучение по Консултиране в социалната работа – на работещи в сферата на социалните услуги по проект на Фондация „Приятелска подкрепа“ – 23.08-27.08.2011 г. в ДИПКУ-Варна

Още – запознайте се с:

Взаимодействията с клиенти, бенефициенти и с партньори се ръководят от ПСИКОМФОРТ стандарти.