Меню Затваряне

Индивидуално консултиране

Осъществява се при желание на клиента за промяна, свързана с проблеми в общуването, в професионалната среда, а също и при намирането на работа, при контакти с противоположния пол, за преодоляване на последиците от физически и психически тормоз и постигане на решения и опит за контрол над обстоятелствата в собствения живот и др. Клиентът получава подкрепа, която би могла да доведе до усъвършенстване на комуникативни умения, формиране на увереност в себе си и промяна в самооценката. За постигане на резултати при индивидуалното консултиране може да се пристъпи към използване на семейно консултиране. На клиента може да се предложи и групово консултиране – включване в група за социално-психологически тренинг, където чрез груповата подкрепа по-лесно и ефективно би могъл да формира необходимите умения и да постигне желания КОМФОРТ.

Ефективността на консултирането зависи от степента на желанието ви за промяна и съдействието ви, което оказвате за собственото си развитие.

Чрез тази консултативна дейност в Център „Псикомфорт“ се реализира чрез организационните форми на ангажимент ПСИКОМФОРТ споделяне и ПСИКОМФОРТ решение за индивидуалните и семейни услуги. Тя е стартов контакт и за други предлагани услуги и програми с психолог Петя Чешмеджиева  в Русе и за тренинги и обучения – на територията на цялата страна.

Научете и за другите предлагани видове консултиране:

  • Групово – комфорт чрез групата за тренинг – за личностен растеж и работа в екип
  • Семейно – за комфорта в семейството – с децата и големите
  • Кризисно – подкрепа за справяне
  • По Интернет – онлайн споделяне, ориентиране в проблема и в посоките за справяне

В Център „Псикомфорт“ може да намерите помощ по различен проблем – ваш, на семейството, на вашето дете, за повишаване на вашата увереност в работата или за нова дейност, която може би бихте искали да предприемете. Различните варианти на съдействие са структурирани и описани в подстраници на рубриката Услуги. За въпроси и заявка използвайте данните за връзка в Контакти.