SOS, ПСИКОМФОРТ!

Цел на услугата е да се окаже подкрепа чрез кризисно консултиране с приоритет на индивидуални клиенти, семейства, групи при преживявания вследствие на стресиращи или травмиращи събития, при загуба на близък, при раздяла с любими хора и др., които се преживяват трудно и които биха довели до неблагоприятни последствия или мъчително възстановяване. Клиентът получава защитена от психолога атмосфера да снижи негативните емоции, да намери утешение и постепенно да бъде воден към рационално справяне с новите обстоятелства и стабилизиране.

Реализира се в няколко срещи или сесии в сгъстен времеви интервал, като според възможностите на клиента/семейството, групата да се справи със степента на отражение на стреса или травмата на останалите до 10 срещи (сесии) или повече, ако е необходимо, се  увеличава интервалът.

Помощ чрез S.O.S., ПСИКОМФОРТ! може да получите в срещи при психолога или при наложителна необходимост или спешност вкъщи или на работа. При отдалеченост на клиент, който има нужда от подкрепа с  S.O.S., ПСИКОМФОРТ!, това може да се осъществи в рамките на интернет консултирането чрез кореспонденция с имейли или Skype сесии, където и да се намирате в страната или в чужбина.

Извикване S.O.S., ПСИКОМФОРТ! става по телефона или по интернет (виж Контакти).