Меню Затваряне

SOS, ПСИКОМФОРТ!

Цел на услугата е да се окаже подкрепа чрез кризисно консултиране с приоритет на индивидуални клиенти, семейства, групи при преживявания вследствие на стресиращи или травмиращи събития, при загуба на близък, при раздяла с любими хора и др., които се преживяват трудно и които биха довели до неблагоприятни последствия или мъчително възстановяване. Клиентът получава защитена от психолога атмосфера да снижи негативните емоции, да намери утешение и постепенно да бъде воден към рационално справяне с новите обстоятелства и стабилизиране.

Реализира се, ако травмиращото събитие е било скоро и се е отразило необичайно остро в състоянието, емоциите и поведението на човека (възрастен или дете), който го е преживял. Протича в една до няколко срещи или сесии в сгъстен времеви интервал, с което то приключва като кризисна интервенция. Според възможностите на клиента/семейството, групата да се справи със степента на отражение на стреса или травмата, ако се наложат допълнително срещи/ сесии, останалите вече са форма на обичайно консултиране (вижте ПСИКОМФОРТ споделяне, ПСИКОМФОРТ решение, ПСИКОМФОРТ развитие в група) и интервалът между тях може да бъде увеличен до веднъж седмично или веднъж на 10 дни.

Помощ чрез S.O.S., ПСИКОМФОРТ! може да получите в срещи при психолога или при наложителна необходимост или спешност вкъщи или на работа. При отдалеченост на клиент, който има нужда от подкрепа с  S.O.S., ПСИКОМФОРТ!, това може да се осъществи в рамките на интернет консултирането чрез кореспонденция с имейли или Skype сесии, където и да се намирате в страната или в чужбина.

Извикване S.O.S., ПСИКОМФОРТ! става по телефона или по интернет (виж Контакти).