Меню Затваряне

Дискомфорт

Ако липсва комфортът

Преди да представим някои ситуации, които представляват проблем за психически здравата и чувствителна личност, добре е да се вслушаме в уличния шум, който идва отвън, или ако е нощ – в тишината, която контрастира с представата ни за градската шумотевица… Сега следва да се замислим дали времето ни не е разпределено в хиляди задачи и между тях такива, които висят и дебнат промеждутък за разрешаване, или напротив – всичко това страшно ни липсва, ако сме се откъснали временно или трайно от активния живот поради отдаване на семейството с децата или за съжаление поради заболяване, или пък заради дошлото с времето си пенсиониране?

Отвсякъде ни се казва, че живеем в динамични времена, с бързо развитие на техниката, инфраструктурата, целия стандарт на живот. А в същото време естествените възможности на психиката ни не смогват да ни настроят веднага на нова вълна. На промените реагираме със стрес или със съпротива, които бележат трудностите в адаптацията. От някъде продължават да идват думите „трябва да се справим”, „ние сме длъжни”, „вземете се в ръце”, „не правите достатъчно”, „иска се още, за да успеете”, „носите отговорност за неуспеха на организацията в конкуренцията”… (Оп! Май нямаме право на лични приоритети! Добре, ще ги следваме нелегално. Е, на работа ще сме поизнервени, но ще се усмихваме да не ни личи. Вкъщи, като ни дойде много напрежението, ще си го изкараме на някого.)

Налице са стари стереотипи от времето на социализма някъде в управлението, но доста често и в нас самите – да се товарим с всичката отговорност, която през онези години поне беше ограничавана от по-малката възможност за самостоятелни избори и параметри на изява на нашата личност. Днес поставяме големи изисквания: към себе си, „за да оцелеем”; към децата си, за да са „на ниво”… И пак със запечатаните ни формули: „длъжен си”, „оправяй се сам, … от мен каквото се иска, аз ти го давам …, от сутрин до вечер съм на работа …, не ми хленчи …”, „бъди силен”…

Дали и кога да потърсим помощ?

  • Проблем – примери за трудни житейски ситуации; желания за постигане на повече успехи, за самоусъвършенстване.
  • Посоки – перспективите при самосправяне, при търсене на подкрепа от близки, при помощ от гадатели, при помощ от психолог.
  • Справянепо какво разбираме, че целта е постигната; решенията; удовлетворението.